Kniha: 36 najvyšších radcov svetla, zväzok 2 – Zjavenia liečenia a vykúpenia

Cesta k hlbšiemu pochopeniu skutočnosti za závojom zabudnutia pokračuje. Čo je merkaba a ako sa s ňou cestuje? Aké máme aspekty? Čo sú príznaky svetelného tela a ako ich môžeme zvládať? Ako vyzerá svet za závojom a čo môžeme urobiť, aby sme sa s ním dostali do kontaktu? Toto je len zopár otázok, ktorým sa bude venuje 36 najvyšších radcov svetla. Channelingy z duchovného sveta dopĺňajú „ľudské“ vysvetlenia rôznych tém slovami autorky Sabine Sangitar.

Uzdravenie a vykúpenie je skryté za každým slovom, ktoré čitateľa láskyplne nesú stranu za stranou k vyššieho vedomia slobody. 36 najvyšších radcov ponúka praktické rady pre rozvoj osobného vedomia a prenosy najvyšších energií zo skutočnosti, ktoré prinášajú nádherné pocity. Stačí len otvoriť svoje srdce a prijímať všetku silu liečenia a vykúpenia, ktorú táto kniha nesie a spomenúť si, kým sme kedysi boli.

Link na knihu: Shimaa shop, Die 36 Hohen Räte

Osah knihy:

Kryon: Sila dokonalého tónu

Ježiš Kristus: Tóny skutočnosti

Melek Metatron: Láska k tónom svetelných bytostí

Ježiš Kristus: Svetelné stopy túžby

Melek Metatron: Sila, zámer a bezpodmienečná láska

Sheldrak: Pôsobenie zlatých anjelov (verejný channeling 12/2008)

Sabine Sangitar: O dokonalom tóne, aspektoch a zámere

Ma’Ha’Lias: Otváranie energetických stôp

Ma’Ha’Lias: Pôsobenie s tvojimi aspektmi

Ma’Ha’Lias: Fyzický aspekt, aspekt duše a Kristov aspekt (verejný channeling 05/2010)

Toth: Aspekt spojenia

Kryon: Tri aspekty pre channeling

Kryon: 19. aspekt

Kryon: Rozhodnutie Najvyššej rady o 19. aspekte

Melek Metatron: Aspekt všemohúcnosti čistého božstva

Kryon: Cesta s tvojimi aspektmi

Ashtar Sheran: Merkaba

Sabine Sangitar: Božia všemohúcnosť, merkaba, nový čakový systém a nové pocity

Lumina: Nový čakrový systém

Kryon: Emócie v novom veku

Melek Metatron: Uvoľnenie starých energií a štruktúr strachu

Kryon: Svetelná práca Om Tat Sat – prenos navýšenie energie

Matka Mária: Nové cítenie (verejný channeling 07/2016)

Noah: Energia jazyka

Elohim Vista: Moc slov a myšlienok nad dušou

Maris: Čistenie myšlienkového a emocionálneho lievika

Anjel Rafael: Význam neutrality liečiteľa

Lumina: Energia Luminy a pramene Ferania

Lumina: Liečivé slová frekvencie Syron

Ambarees: Mystický liečivý duch

Odin Wotan: Mystický liečivý duch a svetlo Prosonodo

Sabine Sangitar: Frekvencia Syron, mystický liečivý duch a Prosonodo svetlo

Lord Sananda: Nech je svetlo na Solvane

Ježiš Kristus: Svetlo lásky

Seth: Pravda si hľadá svoju cestu

Seth: Zasvätenie do Prosonodo svetla

Melek Metatron: Božské puto lásky

Kryon: Vyrovnanie energie tela a duše

Anjel Gabriel: Transformácia symptómov svetla a uzemnenia tela (Kryonfestival jeseň 2013)

Sabine Sangitar: O Ježišovi

Angelika Lea: Tvorivá sila nebeskej radosti

Ježiš Kristus: Shan’Shija, prameň svetla lásky

Shan’Shija: Eleua energia, vibrujúci prúd lásky

Shan’Shija: Prenos energie Eleua pre Lady Shyennu

Lady Nada: Ste vyspelé svetlo na Solvane

Shan’Shija: Tvoja láska k Ježišovi

Melek Metatron: Ježišova osobná anjelská družina

Ježiš Kristus: Faba’Jennas, anjeli Eleua

Ježiš Kristus: Tóny prúdiacej a sprevádzajúcej lásky

Ježiš Kristus: Obrazy skutočnosti a pravdy

Melek Metatron: Čas požehnania a vďačnosti

Sabine Sangitar: O 36 najvyšších radcoch, dychu božom a Ježišovi