Kniha 36 najvyšších radcov svetla, zväzok 5 – Zjavenia nového cyklu

Pred veľmi dávnym časom vypadla planéta Zem z božskej obežnej dráhy a padla do hĺbok duality. Mnoho vyspelých anjelských bytostí sa vydalo na dlhú cestu, aby Zem priviedli späť do jej pôvodných božských dráh. Prisahali, že sa nevrátia domov, kým sa planéta nevráti na svoje miesto v magnetických božských dráhach. Počas mnohých časových epoch robili v najvyššom vedomí, v celej svojej všemohúcnosti, všetko, čo bolo treba. Ale nastal okamih, keď zabudli, kým kedysi boli a stali sa ľuďmi – a napriek tomu nikdy nezabudli.

Mnoho ľudí vníma, že sa v nich a okolo nich niečo mení, ale nevedia, čo to je. Vedie to k zmätku a niekedy až k strachu a obavám. Staré systémy a učenia už nefungujú, dualitné mocenské štruktúry sa už nevedia udržať, masky padajú.

Veľa rokov 36 najvyšších radcov hovorilo o zmenách prostredníctvom média a autorky Sabine Sangitar a pripravovalo ľudí na veľkú zmenu času. V tejto piatej knihe si čitateľ uvedomí, že nový vek už nastal! Nový cyklus už začal! Je na čase si spomenúť: Si oveľa viac ako len človek! Máš v sebe všetko, čo potrebuješ, aby si prežil šťastný život a pomohol pri vytváraní nového sveta! S nesmiernou múdrosťou, starostlivosťou a láskou robí duchovný svet všetko, aby prebudil náš pôvodný potenciál a zapálil nás ako fakľu.

Posolstvá  36 najvyšších radcov prostredníctvom Sabine Sangitar majú osobitnú hĺbku a živosť. Nikdy predtým sa ľudstvu takéto informácie neotvorili, nikdy neprúdili také vysoké energie skutočnosti a nikdy nám neboli odhalené zlaté zázraky. Nový vek začal a každý začiatok má v sebe isté čaro, no teraz je nanajvýš dôležité používať hlbokú múdrosť srdca plnú sily a pozornosti a vrátiť sa k svojej vlastnej pravej identite – k dokonale prebudenému božiemu človeku.

Táto kniha je určená pre všetkých odvážnych ľudí, ktorí sú pripravení na neustále zmeny a rast spirituality, pripravení nasledovať stopy lásky a vstúpiť do Nového veku.

Link na knihu: Shimaa shop, Die 36 Hohen Räte

Obsah knihy:

Kryon: Energie sú živé (verejný channeling 07/2015)

Inaaf: O energiách

Ježiš: Žiara tvojho čistého svetla (verejný channeling 06/2011 – o pôvodnom mene, kozmických rodičoch mene duše a vete života)

Sabine Sangitar: O životných vetách a menách pôvodu

Anjel inšpirácie: Tvoja osobná anjelská družina

Kamakura: Tvoji vnútorní pomocníci

Anjel Enja: Frekvencia svetla 88 percent

Ježiš: Otčenáš nového veku

Shan’Shija: Svetlo duší Shimaa

Anjel lásky: Privítaj piaty element

Melek Metatron: Veľvyslanci lásky

Sanat Kumara: Tvoje povzbudenie pre Lady  Shyennu

Sanat Kumara: An’Anasha v mene Lady Shyenna

Majster Lao-Tse: Nový vek začne

Shakti: Plavba do raja

Shakti: Svätá archa úmluvy

Kryon: Začiatky niečoho veľkého

Lady Amethyst: Zákonitosti želaní

Lady Amethyst: Rozhodovanie v novom cykle

Sabine Sangitar: O rozhodnutiach, nových informáciách a nosných energiách

Anjel Enoi: Jediný skutočný pocit

Anjel Enoi: Sväté dary

Anjel Enoi: Dvanásta vrstva duše

Anjel Esaja: Túžba po bezpodmienečnej láske (verejný channeling 03/2015)

Nirengaa: Vnímaj čaro nového veku  (verejný channeling 12/2015)

Anjel Uriel: Prvotné energie sily, zámeu a nádeje

Ježiš: Bezpečne v búrke transformácie

Ježiš: Očakávaj zázrak

Adamis: Energia Na’Naam (verejný channeling 06/2015)

Sabine Sangitar: O energii Na’Naam

Kryon: Nastala zmena času 

Kryon: Nový cyklus sa začal

Maris: Informácie o novom dianí

Sabine Sangitar: O vystúpení z kolektívu

Ashtar Sheran: Cesta na Ashtarovu loď

Luna, bohyňa Mesiaca: Spektrum univerza

Anjel Nathaniel: Nový čakrový systém a boží tón tvorenia

Sanijaa: Časová epocha Nyroos

Melek Metatron: Tretia nulová línia

Ježiš: Zápalenie zlatého zázraku

Ježiš: Uloženie zlatého zázraku do kryštálu Mona’Oha

Matka Mária: Nová fáza života

Sabine Sangitar: O epoche Nyroos

Sabine Sangitar: Nyroos a skupina Wedaa

Sabine Sangitar: Význam nulových fáz

Sabine Sangitar: Zmysel karmy a kryštalických štruktúr

Sabine Sangitar: Kryštál Anshaa

Ježiš: Kúpeľ v rukách otca a matky