Kniha 36 najvyšších radcov svetla, zväzok 6 – Som ten, ktorý som

Táto kniha má medzi ostatnými jedinečné postavenie – je venovaná Ježišovi a jeho odkazu. Okrem channelingov Ježiša a rôznych duchovných bytostí, ktoré boli v čase zvestovateľov alebo počas Ježišovho života inkarnovaní na Zemi, je tu množstvo informácií podávaných ľudskými slovami Sabine Sangitar. Kniha prináša príbeh Ježišovej cesty. Sám Ježiš hovorí o čase, keď bol na Zemi, o čase, ktorý mnohých formoval a pre mnohých bol veľmi výnimočný. Jeho slová sa nás hlboko v duši dotýkajú. Ježišova láska k nám je priam hmatateľná, silná, hlboká, večná. Výber z informácií o Ježišovom živote nájdeš tu.

Link na knihu: Shimaa shop, Die 36 Hohen Räte

 

Obsah knihy:

Melek Metatron: Veľký experiment

Ježiš Kristus: Bol si povolaný

Sanijaa: Stvorený pre vykúpenie

Toth: Nositeľ svetla Spasiteľa

Toth: Návrat do vesmíru

Sananda: Príprava na príchod Spasiteľa

Sananda: Bol si vybraný

Ježiš Kristus: Posol Boží

Mojžiš: Sila božej žiary

Myriel: Sila dôvery

Mojžiš: Zasvätenie do tvorivej sily

Ježiš: Čas na hlboké pochopenie srdcom

Angelika Lea: Prvé semienko Spasiteľa

Anjel Uriel: Nasleduj hviezdu

Sangitar: Ježišov hviezdny štvorsten

Sangitar: Ježišov život

Ježiš: Moja cesta v dualite

Matka Mária: Ježišove detstvo

Sangitar: Ježišovi učeníci

Ježiš: Nasleduj volanie svojho srdca

Toth: Bartolomej

Noah: Peter

Anjel Rafael: Jakub

Sanat Kumara: Ján

Ježiš: Moja družka

Lady Nada: Mária Magdaléna

Sangitar: Mária Magdaléna a Ježiš

Ježiš: Môj krst

Sanat Kumara: Ježišov krst

Ježiš: Si láskou môjho života

Ježiš: Moja sestra

Hagia Sophia: Helena

Lady Amethyst: Eleisa’Mária

Jofiel: Jozef

Ježiš: Moja pochybnosť a dôsledky

Judáš: Moja prosba o odpustenie

Ježiš: Odpustenie je najhlbšia láska

Judáš: Odpustenie je sloboda

Hagia Sophia: Oheň božskej všemohúcnosti

Ježiš: Dôvera

Ježiš: Vrátim sa

Anjel Esaja: Dar milosti

Matka Mária: Zázrak oslobodenia

Ježiš: Zasvätenie do Sol’A‘Vana

Ježiš Kristus: Cesta do Kristovho poľa

Matka Mária: Príprava na Biele kňazstvo

Ježiš Kristus: Som svetlo a život

Ježiš Kristus: Zasvätenie do Bieleho kňazstva

Ježiš Kristus: Moje dedičstvo

Shan’Shija: Energia vďačnosti

Ježiš: Vytvorenie puta lásky pre Lucifera

Sanat Kumara: Si to najlepšie, čo Sol’A’Vana nesie

Ježiš Kristus: Dokonalý tón

Sangitar: O znameniach času

Ježiš Kristus: Perly lásky

Ježiš: Zapálenie svätého grálu v tebe

Sangitar: Dvanásť svätých grálov

Sanat Kumara: Hlavná úloha Ježiša

Ježiš Kristus: Zapálenie svätého grálu mágie

Sanat Kumara: Ohnivé pole mágie

Merlin: Korinack

Ježiš Kristus: Zapálenie svätého grálu zázrakov

Shan’Shija: Tvoja služba lásky pre planetárne vedomie

Ježiš Kristus: Zapálenie svätého grálu lásky

Ježiš Kristus: Vidím ťa

Melek Metatron: Zapálenie svätého grálu archy zmluvy

Ježiš Kristus: Zapálenie Svätého grálu oddanosti

Matka Mária: Zapálenie svätého grálu liečenia

Matka Mária: Slová lásky pre Lady Shyennu

Ježiš Kristus: Zapálenie svätého grálu požehnania

Tha’Na’Shija: Frekvencia anjelov strážnych

Ježiš Kristus: Zapálenie svätého grálu života

Ježiš Kristus: Zapálenie svätého grálu odpustenia

Kryon: Kvapky požehnania života a odpustenia

Ježiš Kristus: Svetlo duší Shimaa

Shan’Shija: Zapálenie svätého grálu dôvery

Ježiš: Zapálenie svätého grálu spásy

Lady Nada: Vyživovanie Ježišovho hviezdneho štvorstena

Ježiš: Čas sa blíži

Ježiš Kristus: Mona’Oha – čas dôvery

Anjel milosrdenstva Shija‘Ta: Si zázrak Mona’Oha

Sangitar: O zapálení Mona’Oha

Shyaad: Cesta do Lemurie

Anjel Enoi: Strom duší z Lemurie

Ježiš: Vyživovanie Ježišovho lemurijského stĺpu svetla

Sangitar: Energetická príprava

Ježiš: Vyživovanie dvanástich svätých grálov

Ježiš: Uloženie do dvanástich vrstiev tvojej duše

Ježiš: Kvapky požehnania Mona’Oha