Kniha 36 najvyšších radcov svetla, zväzok 7 – Zjavenia veľkej manifestácie

Nový cyklus sa začal a tým nastal čas veľkej manifestácie. Navonok stále na našej planéte dominujú dualitné štruktúry, alebo sa to tak prinajmenšom zdá, no jedno je isté: vedomie planéty je prebudené!

V tomto zväzku a so začiatkom tretieho času nás 36 najvyšších radcov svetla obdarováva mnohorakými energiami, aby nás ešte viac priblížili k našej pravej a nádhernej božskosti. Stojíme v bode zlomu, v ktorom sme pozvaní uznať, že my sme tvorcovia nášho osobného a tým aj nadradeného Nového sveta. Tento bod zlomu nám viac ako kedykoľvek doposiaľ odhalí, že každá myšlienka, ktorú si myslíme, je energiou – a my viac ako kedy predtým stojíme pred rozhodnutím: Aké energie chceme živiť?

Nechaj sa znova zaviesť hlbšie do sveta za hranicami rozumu a stuhnutosti duality, do tvojej pravej božskej skutočnosti, uznaj, že to, čo hľadáš, nájdeš „tu a teraz“, aby sme citovali slová veľkej duše Buddhu. V sebe, tu a teraz nájdeš to, po čom tak veľmi túžiš: bezpečie, mier, vykúpenie, blaženosť a lásku.

Čas veľkej manifestácie nastal a je teraz na nás, aby sme vytvorili Nový svet!

Link na knihu: Shimaa shop, Die 36 Hohen Räte

Obsah knihy:

Kryon: Vitaj v treťom čase

Eshka: Liečenie a staré poznanie

Ranuar: Liečivá cesta na planétu Sirius

Luna, bohyňa Mesiaca: Jednota lásky, svetla a života

Boh Slnko: Sila predkov

Shakti: Materská láska

Anjel lásky: Liečivé slová lásky

Buddha: Zjednotenie všetkých frekvencií

Anjel lásky: Zjednocujúce tóny lásky pre Lady Shyennu

Lady Shyenna: Som prebudená

Matka Mária: Nová energia Ana’Anaraa

Kryon: Veľká zmena

Adamis: Energia Na’Naam

Kryon: Zlúčenie mužskej a ženskej magnetickej energie lásky

Anjel Michael: Zlúčenie mužskej a ženskej energie Excaliburu

Noah: Nové uzemnenie na všetkých štyroch úrovniach

Shiva: Veľká transformácia

Melek Metatron: Božie požehnanie pre tvoju dušu

Ježiš: Vykúpenie nasleduje

Shan’Shija: Blaženosť tvojej duše

Anjel lásky: Váž si a cti kryštály

Melek Metatron: Kryštál Ama’Naa

Buddha: Kryštál Tahi’Taa

Melek Metatron: V hĺbke tvojej duše

Myriel: Cesta do inkarnácie plnej odvahy

Buddha: Pozonosť voči mystike

Myriel: Mystický liečivý duch

Majster Lao-Tse: Cesta do Quin’Taas

Kryon: Odvaha a pozornost pre lady Shyennu

Kryon: Prúd energie manifestácie

Melek Metatron: Kvapky požehnania energie manifestácie

Lady Amethyst: Energia rozhodnutia  

Seth: Ty si nositeľ rozhodnutia

Grace: Veľká vízia

Toth: Sila manifestácie

Angelika Lea: Energia túžob a zázrakov

Melek Metatron: Zasvätenie do energie veľkej manifestácie

Kryon: Veľká manifestácia sa začala

Ježiš: Yoah’Toh začína cítiť lásku

Lady Nada: Vidím ťa

Buddha: Príprava v prítomnom okamihu

Melek Metatron: Božie požehnanie pre tvoj fyzický aspekt

Melek Metatron: Nová energia Anashka

Shakti a Matka Mária: Nechaj odísť a relaxuj

Kryon: Energie pre tvoj fyzický aspekt (verejný channeling 11/2018)  

Lady Nada: Energie života pre tvoju merkabu

Buddha: Strom života

Kryon: Kvapky požehnania milosti

Anjeli Don’Adas: Dar božskosti

Grace: Zlúčenie energie milosti a energie manifestácie

Melek Metatron: Energie milosti pre kvet tvojej merkaby

Jofiel: Nech sa láska rozsvieti

Kryon: Sa’Maa’Tah žiari

Sabine Sangitar: Chrám mieru

Sabine Sangitar: Energie v rôznych formách

Sabine Sangitar: Guľa svetla

Sabine Sangitar: Plameň svetla

Sabine Sangitar: Zámer

Sabine Sangitar: Práca s lúčom srdca a pomocnými nástrojmi

Sabine Sangitar: Uloženie energie

Sabine Sangitar: Merkaba a kvet merkaby

Sabine Sangitar: Don’Adas a energia milosti

Sabine Sangitar: Pozornosť

Sabine Sangitar: Manifestácia

Sabine Sangitar: Energia veľkej manifestácie

Sabine Sangitar: Malé manifestácie

Sabine Sangitar: Mystický liečivý duch a Ana’Anaraa