Kniha 36 najvyšších radcov svetla, zväzok 8 – Zjavenia nového sveta

Prišiel čas, kedy je 36 najvyšším radcom svetla a Sabine Sangitar dovolené hovoriť o novom svete Quin’Taas a jeho centre najvyššieho vedomia, chráme Sa’Maa’Tah. Tento ôsmy zväzok knižnej série „36 najvyšších radcov svetla“ z teba urobí svedka vzostupu – zavedie ťa do Nového sveta. Pri čítaní ti budú prinášané doposiaľ  zapečatené informácie a hlboko zasahujúce energie, ktoré – ak to dovolíš – ti ukážu cestu k novému, multidimenzionálnemu spôsobu myslenia a cítenia a umožnia ti vstúpiť do nových úrovní vedomia.

Vysvetlenia a channelingy ti priblížia Nový svet bližšie a otvoria ti netušené hĺbky spirituality, ktoré ti istotne umožnia uvedomiť si, pred akými významnými a zároveň magickými zmenami teraz ľudstvo stojí. Quin’Taas je to, po čom toľko pionierov svetla tak dlho túžilo. Vždy išlo o to, aby sa naša planéta vrátila do božích dráh, aby sa tam vybudoval Nový svet – v mieri, láske, radosti, ľahkosti a vďačnosti: raj – tak, ako to bolo od počiatku času zamýšľané.

Tieto posolstvá sú požehnaním pre všetkých, ktorí po všetky inkarnácie dávali všetko pre Nový svet – sú dnes časťou zavŕšenia! Všetko, na čo tak dlho čakali, všetko, za čo vo všetkých časových epochách plakali, smiali sa, bojovali, skúmali, milovali a žili, teraz vyvrcholí – a ty si pozvaný, aby si bol toho súčasťou!

Link na knihu: Shimaa shop, Die 36 Hohen Räte

Obsah knihy:

Ježiš: Vitaj, srdce moje

Sabine Sangitar: Vnímaj impulzy svojej duše

Sabine Sangitar: Tri nulové línie

Sanijaa: Nasleduj impulzy svojej duše

Sabine Sangitar: Kryštalické štruktúry

Toth: Aktivácia a rast Anshaa

Sabine Sangitar: Kryštál Anshaa

Shiva: Oslavuj svoj život

Lord Sananda: Cesta lásky

Lady Amethyst: Tvoje rozhodnutia pre veľký celok

Sabine Sangitar: Priekopnícky deň

Ježiš: Pozvanie

Sabine Sangitar: Fázy vzostupu

Sabine Sangitar: Nový svet Quin’Taas

Sabine Sangitar: Planetárne vedomie Lady Shyenna

Sabine Sangitar: Vstup do Quin’Taas

Sabine Sangitar: Adaptačná fáza

Sabine Sangitar: Tvoj domov v Quin’Taas – časť 1, časť 2, časť 3

Melek Metatron: Nový svet vzniká

Sabine Sangitar: Paralelná planéta

Sabine Sangitar: Osobné energie a nosné energie

Sabine Sangitar: Anshaa a Ama’Ranus

Sabine Sangitar: Prípravy na vstup

Ježiš: Most do nového sveta

Sabine Sangitar: Mona’Oha

Melek Metatron: Zlatý kľúč

Ježiš: Vitaj v Novom svete

Melek Metatron: Zjednotenie všetkých frekvencií

Shakti: Tón prúdiacej lásky

Melek Metatron: Je trena odvahu a fantáziu

Sabine Sangitar: Začiatok adaptačnej fázy

Na’Ba’Taruh: Posolstvá trónneho strážcu

Sabine Sangitar: Cesta do chrámu Sa’MaaTah

Sabine Sangitar: Biele kňazstvo

Ro’Daas: Korunovácia do Bieleho kňazstva

Ježiš: Sa’Maa’Tah je božská svetelná štruktúra

Sabine Sangitar: Sieť skutočnosti Quin’Taas

Melek Metatron: Sa’Maa’Tah je naplnenie

Sabine Sangitar: Sa’Maa’Tah je najvyššie vedomie

Sabine Sangitar: Quintesencia

Ježiš: Sa’Maa’Tah je môj svätý chrám

Melek Metatron: Zasvätenie do Sa’Maa’Tah energie

Ježiš: Si nositeľom energie Sa’MaaTah

Merlin: Zapálenie tvojho magického ohňa

Matka Mária: Si súčasťou príbehu

Kryon: Magnetická energia lásky

Ježiš: Sananda miestnosť pôvodnej energie

Grace: Miestnosť poznania

Melek Metatron: Avatar z Nyroos

Sagieh’Jaa: Nyroos získava na dôležitosti

Melek Metatron: Si pripravený?

Sagieh’Jaa: Nové rozhodnutia v Kristovom vedomí

Matka Mária: Miestnosť plná kryštálov

Myriel: Mystický liečivý duch

Matka Mária: More kryštálov

Chamuel: Zlaté zázraky

Božia láska: Ti si tvorca

Lady Shyenna: Patríme k sebe

David: Privediete zázrak k naplneniu

Buddha: Nádych za nádychom

Kryon: Nové výzvy

Anjel lásky: Stačí len jeden dych

Anjel lásky: Si viac ako len človek

Matka Mária: Quin’Taas svieti stále jasnejšie

Ježiš: Začiatok niečoho veľkého