36 najvyšších radcov – Ashtar Sheran

Úryvok z channelingu zo zväzku 1 kníh 36 najvyšších radcov svetla:

So slovami: ,,Si nesmierne milovaný!“, priteká energia takej vysokej kvality, že často tento energetický vzor nedokážeš dostatočne absorbovať.
Len samotné tieto slová posilňujú tvoju frekvenciu. Nie sú to slová, ale energetické vzorce, ktoré za nimi stoja…