36 najvyšších radcov

Od: Myriel

Na tejto stránke nájdeš úryvky z channelingov z kníh 36 Hohen Räte (36 najvyšších radcov svetla)a z ostatných channelingov, ktoré prináša Sabine Sangitar. 

Pre jednotlivé knihy zo série tu môžeš nájsť stručný popis kníh, spolu s ich obsahom. Ak boli channelingy z knihy uverejnené aj ako verejné channelingy, postupne tu budú pribúdať ich preklady.

Judáš

Kráľ Artuš

Kryon

Kuthumi

Lady Amethyst

Lady Nada

Lady Shyenna

Laa’Tiem’Haa

Lumina

Luna, bohyňa Mesiaca

Maha Cohan

Ma’Ha’Lias

Majster Lao Tse

Maris

Matka Mária

Melek Metatron