Denné energie – September 2020

30.9.2020 SAI’BA’EMH

Vnímaj energiu mriežky lásky, napojenie na ňu a spolupatričnosť. Vnímaj blízkosť bytostí svetla a buď si istý: nikdy nie si sám. SAI’BA’EMH ťa zahŕňa láskou Kristovou a tónmi hviezdneho semä. Využi kryštály GESHA (Venuša) – TAN’ATARA (radosť zo života, chuť žiť) – SOL’A’VANA (dych boha a dokonalý tón).

29.9.2020 SHADEES

Dnes bude prenos veľmi intenzívnych prúdov. SHADEES. Väčšinou sú to práve tieto energie, čo ťa zaťažujú, bez toho, aby si si to uvedomoval. Keď sám sebe dovolíš zbaviť sa ich a poslať ich preč, budeš sa cítiť oveľa ľahšie a pevnejšie. Využi kryštály SHADEES (transformácie na planetárnej úrovni) – RADA’SO’AM (príjem svetla) – AN’ANASHA (vďačnosť).

28.9.2020 LAA’TIEM’HAA

Dnes bude prenos nyónskeho svetla. Nyónske svetlo privedie planétu a ľudí naspäť do prvotného. Prílev tohto svetla cítia všetci ľudia. Pretože vyvoláva hlboké procesy aj vo fyzickom tele, je možné, že cítiš únavu, alebo opačne – obrovský prílev energie, možné sú aj závraty, alebo bolesti chrbta. Je to dôležitý proces, ktorý ti len ukazuje ako hlboko nyónske svetlo pôsobí. Žiadaj vnútorných pomocníkov o podporu a dobre sa uzemni na všetkých úrovniach. Využi kryštály NION (odstránenie toho, čo ti viac neslúži) – LAY’O’ESHA (sloboda) – SADNA (otvorenie).

25.9.2020 Anjel URIEL

Dnešné energie ti ešte hlbšie umožnia uvedomiť si, akú máš v sebe obrovskú spirituálnu silu a moc. Posilnia sa ti schopnosti a je možné, že ti do vedomia vojde nazbierané poznanie. Uvedom si, že si schopný robiť zázraky. Využi kryštály AL’SHARA (1.čakra, prasila slnka a života) – SHI’A’DRANA (zámer) – EL’ACHAI (tu som).

24.9.2020 MYRIEL

Mystický liečivý duch si hľadá svoju cestu. Pôsobí hlboko v mentálnej rovine. Stráž si svoje myšlienky a zameraj fokus na to dobré, to pravé a krásne. Požiadaj osobnú anjelskú družinu o podporu a využi kryštály MOHA’RA (čisté myšlienky) – ANSHAA (spúšťa a zosilňuje čisté myšlienky a harmonizujúcu radosť) – YA’NA (kryštál pre 2.čakru – harmonizujúca radosť).

23.9.2020 ASHTAR SHERAN

Jeho energie harmonizujú a vyvolávajú v tebe hlboký pocit mieru. Tento mier ťa upokojí a hlbšie dokážeš precítiť svoju božskú silu. Posilnia sa tvoje schopnosti a ty to vieš: Pravda si hľadá svoju cestu. Využi kryštály NEKTUM (spomeň si, kto si) – LAY’O’ESHA (sloboda) – TAHI’TAA (pozornosť).

22.9.2020 SHADEES

Dnes bude prenos intenzívnych prúdov SHADEES. Je to veľmi vysoko vibrujúca energia skutočnosti a pracuje pre tvoje najvyššie dobro. Transformácie nie sú vždy jednoduché, avšak privedú ťa k sile. Viac a viac dokážeš cítiť, kto skutočne si. Využi kryštály SHADEES (transformácie na planetárnej úrovni, transformácie kolektívnych energií) – MONASH (bezpečie, zázemie, istota, ochrana) – DON’ADAS (milosrdenstvo božie).

Transformácie sú také silné a také globálne, že sa týkajú každého človeka. Včera prichádzalo nyónske svetlo vo veľkých prúdoch, po ňom vždy nasledujú transformácie. Všetko, čo nerezonuje s myšlienkami boha, s tou praenergiou, sa postupne transformuje. Deje sa to na všetkých úrovniach. Citliví ľudia to najviac cítia na fyzickom tele, pretože to svetlo vchádza veľmi hlboko – až do buniek. Nech sa ukážu akékoľvek symptómy, v podstate sa jedná o liečenie. Všimla som si, že aj mozog funguje inak. Vypadávajú mi slová, musím sa veľmi sústrediť na to, čo práve robím. Menia sa funkcie mozgu, ktorý prijíma nyónske svetlo. Racionálne myslenie stráca na dôležitosti, začína byť brzdou. Duša dokáže sledovať tok energií, myslenie nie. Preto sú cítiaci ľudia v prítomnom okamihu, mysliaci trochu pozadu – mimo rytmu. Menej otvorení, menej citliví ľudia strácajú orientáciu, prichádzajú o koncepty, nerozumejú tomu, čo sa deje, nemajú sa čoho zachytiť, so strachom sa dívajú do budúcnosti, nevidia riešenie. O to viac trpezlivosti a súcitu treba s nimi mať, lebo sú skutočne zmätení. Netreba nič hovoriť, ani vysvetľovať, stačí len ostať v pokoji, pokoj prináša úľavu a zbavuje strachu. Všetko je v najlepšom poriadku – keď toto z človeka vyžaruje, urobí pre ostatných maximum. 

21.9.2020 SAI’BA’EMH

Pre to, čo sa teraz deje, je veľmi dôležité pôsobenie a žiarivá sila SAI’BA’EMH. Okrem iného má v sebe nyónske svetlo, ktoré prináša ľuďom. Požiadaj vnútorných pomocníkov, aby v tebe uložili tieto cenné energie. Dôležité je dobre sa uzemňovať a sledovať tok energií. Využi kryštály FARANEES (svätý grál zázrakov) – AVATARA (byť v svojom strede) – OSAM (liečenie).

18.9.2020 HVIEZDNE SEMÄ

Prináša svoje spevy s najhlbšou láskou, ktorú v sebe skrýva. Vždy, keď hviezdne semä pre teba spieva, spolu so spevmi prichádza aj bezpodmienečná láska. Spoj sa s Hviezdnym semä a vnímaj sieť lásky. Ešte hlbšie budeš môcť precítiť, že nikdy nie si sám. Využi kryštály ELISES (svätý grál večného života ) – SHIMAA (svetlo duší) – ELEXIER (bezpodmienečná láska).

17.9.2020 SHADEES

Energie SHADEES ťa podporia pri každej transformácii a oslobodia od kolektívnych energií, ktoré ti neslúžia. Dôveruj energii SHADEES a svojej duši a spomeň si, že pre nás je pripravené len to najlepšie. Využi kryštály SHADEES (veľké transformácie na planetárnej úrovni, transformácie kolektívnych energií) – MOHA’RA (čisté myšlienky) – MONA’OHA (dôvera). Žiadaj Maha Cohana o energie ohraničenia.

16.9.2020 SAI’BA’EMH

Enormná je mnohorakosť a spojenie energií, čo SAI’BA’EMH prináša. Spojená s hviezdnym semä, prináša ich ľuďom. Má totiž možnosť, všetky energie, čo potrebuješ, priniesť priamo do všetkých vrstiev duše, čo je výnimočný dar. Spoj sa v hĺbke so SAI’BA’EMH a s vnútornými pomocníkmi. Využi kryštály MOHA’RA (čisté myšlienky) – ELEXIER (bezpodmienečná láska) – ANA (svetlo).

Dnešné energie by nás mali celkovo posilniť. Prichádza svetlo, aj nyónske svetlo a celá paleta rôznych energií. Každá duša dostane to, čo potrebuje. Vyjasní sa aj myseľ a my môžeme pocítiť lásku, čo prichádza z celého univerza. Podporuje nás celý vesmír. Nie sme sami.

15.9.2020 SHAKTI

Ženská energia ťa ešte hlbšie spojí s intuíciou. Nech ťa intuícia vedie počas celého dňa. Energia SHAKTI robí ľudí mäkšími a jemnejšími, obalí ťa hlbokým bezpečím a láskou. Láskou, ktorá JE a nesúdi, ktorá nekladie podmienky a je nekonečná. Láskou, ktorá sa ťa dotýka a hovorí: Nie si sám!
Pomocou intuície si vyber kryštál, ktorý ťa pri tom podporí.

14.9.2020 KRYON

Kryonova magnetická energia lásky harmonizuje celý tvoj systém tak, že dokážeš cítiť viac ľahkosti. Tvoje bunky ľahšie dokážu prijímať energiu Nového veku a fyzické telo sa dostane do kľudu.Využi kryštály KRYON – SADNA (otváranie sa) – LAY’O’ESHA (sloboda).

SADNA je skvelý kryštál, ktorému sa venuje málo pozornosti. Aby sme mohli totiž nejakú energiu prijať, najprv sa musíme otvoriť. SADNA funguje ako univerzálny kľúč, ktorý dokáže otvoriť každý systém, energetické pole, dokonca aj bloky. Aby blok mohol prasknúť, najprv sa musí tiež otvoriť. A toho sa práve bojíme. Tak dlho sme si vytvárali zatrvrdnuté miesta, že sa bojíme pozrieť na to, čo v nich nájdeme. Radšej ich obchádzame. Nemusíme sa báť, nájdeme v nich svetlo. LAY’O’ESHA  je kryštál pre slobodu. Dnes slobodu môžeme vnímať ako ľahkosť bytia (no to je jasné, keď prestaneme vláčiť tie ťažké bremená so sebou a postupne ich začneme otvárať, praskajú ako zrelé ovocie…). Želám vám, aby toto každý pocítil na vlastnej koži (vo vlastnom tele).

11.9.2020 SHAKTI

Dnes bude prenos ženskej energie SHAKTI. Vnímaj nehu, pozornosť a silu ženskej energie. Stretávaj dnes ľudí s týmito atribútmi, ktoré sú dnes cítiť mimoriadne intenzívne. Vnímaj v sebe božskosť, ktorá ti umožní chápať, že si časťou jedného veľkého celku a využi kryštály PRADISHO (svätý grál požehnania) – SAVIER (pokora) – ELEXIER (láska bez podmienok).

10.9.2020 LAA’TIEM’HAA

Dnes bude prenos nyónskeho svetla. Nyónske svetlo ťa dovedie k hlbokým zmenám, naspäť k tomu prvotnému. Využi dnešné energie, aby si si vytvoril Nový svet, pretože nyónske svetlo má v sebe myšlienky boha. Spoj sa s energiou Quin’Taas a nechaj pre seba pracovať kryštály DEVAR (splnenie želaní srdca) – ANSHAA (zosilňuje a spúšťa energie) – AMA’RANUS (ukladá energie do zásoby) – AN’ANASHA (vďačnosť).

9.9.2020 MATKA MÁRIA

Darujje ti pocit bezpečia a svoju bezpodmienečnú lásku. Môžeš sa ponoriť do hlbokej istoty, že si milovaný presne taký, aký si. Vychutnávaj si dnešné energie a využi kryštály MONASH (bezpečie, istota, ochrana, zázemie) – TANA’ATARA (relax, pohoda, uvoľnenie) – SAI’DA’SVA (bezpodmienečná láska voči božskému – 4.čakra)

8.9.2020 SANAT KUMARA

Dnes dokážeš mimoriadne dobre prijímať energiu prebudenia. Možné je, že všetka múdrosť uložená v tebe, ti vojde do vedomia. Jednoducho dovoľ, nech sa deje to, čo sa deje a požiadaj svoju anjelskú družinu o podporu. Využi kryštály NUDRA’ZENTRA’EKTARES (svätý grál dokonalého tónu) – O’SHANA (sprievodca zo svetla) – ELTA (mužská energia).

Dnes je nádherný deň. Mnohé sa môže udiať samo od seba, keď sa do nášho vedomia vynoria spomienky duše. NUDRA’ZENTRA’EKTARES je svätý grál dokonalého tónu, ktorý je uložený v arche úmluvy v pyramíde v Gíze (ktorá je sídlom SANAT KUMARU). Dokonalý tón, keď rozozvučí a rozvibruje dušu, ona si spomenie na svoj kozmický pôvod. Rozozvučí tóny pôvodného mena. Môžeme vycestovať do pyramídy, ľahnúť si na archu úmluvy a rozvibrovať pôvodné tóny. Vráti sa nám kozmická pamäť. Je to fascinujúci zážitok, najväčšia skratka k sebe a k celému vesmíru, k jednote.

7.9.2020 Anjel CHAMUEL

Keď ešte máš v srdci staré zranenia, anjel CHAMUEL ti pomôže zbaviť sa ich, keď ho o to požiadaš. Tak budeš môcť otvoriť svoje srdce ešte viac a cítiť hlbšie bezpodmienečnú lásku  a vpustiť ju dnu. Požiadaj o podporu aj vnútorných pomocníkov. Využi kryštály EL’GOTSHA (zbaviť sa všetkého, čo ti viac už neslúži) – ANA (vetlo) – OSAM.

4.9.2020 SAI’BA’EMH

Umožní ti hlbšie cítiť všetko, čo je v tebe. Môžeš spoznať, že si viac, ako len človek a že máš v sebe čosi nádherné. Dnešné energie ti upokoja symptómy zo svetla a dajú ti pocítiť, ako blízko je Quin’Taas. Spoj sa so SAI’BA’EMH a dovoľ, aby ťa zásobila všetkými energiami, ktoré potrebuješ. Využi kryštály svetla AKRASYS (svätý grál dôvery) – SERUS (požehnanie) – SADNA (otvorenie sa univerzu).

3.9.2020 LAA’THIEM’HAA

Nyónske svetlo pôsobí upokojujúco na celý tvoj systém. Umožní ti precítiť hlboké spojenie s Lady Shyennou a to, ako sa menia energie na planéte. Zavolaj si vnútorných pomocníkov a požiadaj ich o podporu. Využi kryštály AL’SHARA (1.čakra – prasila života a slnka) – YA’NA (2.čakra – harmonizujúca radosť) – SERUS (požehnanie).

Dnes zažijeme viac stability v celom systéme. Nyónske svetlo lieči a podporuje všetky úrovne bytia. Je to prvotná magnetická energia, myšlienky boha. Dnes pôsobí mimoriadne na 1. a 2. čakru, čo nám upevní spojenie s planétou, so životom na nej a s radosťou, že sme nažive, pravdepodobne aj so silou našich predkov, našich koreňov, ktorí nám odovzdávajú svoje požehnanie – a je to úplne jedno, aká bola história. Odovzdali nám ďalej život, aby sme my toto mohli zažívať – aj za nich.

2.9.2020 JEŽIŠ

Dnes bude prenos svetla PROSONODO. So svetlom PROSONODO máš možnosť priniesť spásu do emcionálnej roviny a oslobodiť sa od starých bolestí a zranení. Jednoducho sa odovzdaj do Ježišových božských rúk a dovoľ, aby sa to stalo, pretože tam si v bezpečí a v istote. Využi kryštály svetla JAWES (tvorivá sila) – DI’TRASO (správne rozhodnutie – rozhodnutie podľa srdca) – AN’ANASHA a žiadaj osobnú anjelskú družinu o podporu.

Druhý deň je tu Ježiš a jeho energia spásy. Včera to bolo v mentálnej rovine, ktorá sa nachádza na povrchu duše, dnes v rovine emocionálnej. Tieto dni spásy sú vyslobodzujúce, ale vôbec nie ľahké. Totiž to, čo je pripravené na transformáciu sa nám musí najprv ukázať a my v plnej dôvere to smieme odovzdať do rúk božích. Keď to človek vydrží, neutečie pred bolesťou, len sa na to pozrie, nevstupuje do toho a nechá to odísť, potom cíti úľavu a vyslobodenie. Majme súcit a trpezlivosť sami so sebou. To bolestivé sa ukáže a potom odchádza raz a navždy

1.9.2020 JEŽIŠ

Dnes bude prenos energie ANA’ANARAA. Táto energia môže mať veľmi veľký vplyv na tvoju dušu, keď sa s ňou budeš pravidelne spájať a prijímať ju do seba. Je to odstránenie energií na povrchu tvojej duše, ktoré ti viac už neslúžia. Tak budeš slobodný a schopný cítiť dušu vo všetkých 12 vrstvách. Dôveruj ANA’ANARAA a Ježišovi, ktorý ti ju prináša s celou svojou láskou voči tebe. Využi kryštály svetla MONA’OHA (dôvera) – ANA’ANARAA (spása duše) – DON’A’DAS (milosrdenstvo božie).

Dnes potečie veľa božieho milosrdenstva božieho, treba sa len otvoriť týmto prúdom, ktoré ako jemný dáždik zmývajú z povrchu tvojej duše všetko, čo ti už neslúži a čo si ochotný odovzdať bohu.