Metatron: Veľký experiment a pád do duality

Od: Myriel

Na Kryonfestivale na jeseň roku 2007 priniesol Melek Metatron informácie o tom, ako to vlastne bolo s pádom do duality a čo sa dialo potom. Tu je jeho zhrnutie. Celý channeling nájdeš tu. Pozri aj channeling od Meleka Metatrona Transformácia energie Lucifera a sieť lásky.

EXPERIMENT

Kedysi bolo vo vesmíre všetko zladené s božími magnetickými dráhami. Existuje veľa vesmírov, my zostaneme v našom, Prvom centrálnom.

Keď bolo svetlo tvorenia stvorené, boží zdroj vydýchol, aby prebral tieto svetlá k životu. Každá planéta, každá bytosť mala svoje miesto. Mnohé bytosti sa však chceli spoznávať, zažívať sami seba v rôznych situáciách. To bolo možné iba vtedy, ak by sa urobil jeden veľký experiment. Časť stvorenia sa mala oddeliť od puta lásky, ktoré ju viazalo s bohom, aby sa zistilo, či je vôbec možné bez tohto puta žiť.

Kozmická rada teda rozhodla, že ak sa nájde čo i len jedna vysoko rozvinutá bytosť, jeden Elohim, ktorý bude odhodlaný do toho ísť a oddeliť sa od božieho puta lásky, dá na to zvolenie, aby sa vesmír obohatil o úplne novú skúsenosť.

YOAH’TOH

Jeden taký odvážlivec sa našiel. Najvyšší trónny anjel lásky, Elohim. Poznáte ho pod menom Lucifer. Jeho pravé meno je Yoah’Toh. Ako vysoké svetlo mal aj veľkú moc. Za najkrajších tónov mu bolo prerušené spojenie s bohom. Bum.

PÁD

Dôsledok odpojenia od boha bol obrovský, nikto nič také nečakal. Yoah’Toh explodoval na miliardy aspektov, ktoré sa rozleteli po vesmíre. 389 planét, medzi nimi Zem, bolo zasiahnutých týmito aspektami a vypadlo z magnetických dráh. Hra duality vo vesmíre sa začala.

Yoah’Toh pristál na planéte Zem. Bytosti, ktoré tu žili, boli poslovia božieho myšlienkového podľa a mali za úlohu votkávať kristally do kristallových miest. Bol to pre ne šok.

LEMÚRIA

Vedomie Zeme aj avatári, ktorí tu žili, vdýchli energiu Yoah’Toh-a. Stále mal silu a stále v sebe nosil aj božské aspekty. Už však nemal živú merkabu a bez nej sa nemohol vrátiť späť. Jeho energia sa šírila planétou ako požiar. Len niekoľko avatárov bolo schopných sa mu ubrániť. Zem sa stále viac a viac vzďaľovala od  magnetických dráh. Vyvinul sa tu nový druh energie, elektromagnetická, ktorá procesy v najvnútornejšom jadre Zeme takmer úplne zastavila.

Dokonca aj niektorí avatári sa cítili odrezaní a nevedeli, ako sa majú chovať. Ostatní robili to, čo vždy: modlili sa, aby planétu zachránili. Boh chcel vdýchnuť celý Prvý centrálny vesmír a ukončiť tak nepodarený pokus. Ale anjeli a svetelné bytosti chceli priviesť planétu späť. Boli sme to my zo zlatomodrej frekvencie, ktorí sme dali sľub, že budeme stáť po boku ľuďom a slúžiť návratu všetkých planét späť do magnetických dráh. Odvtedy sa tohto sľubu držíme.

PLÁN ZÁCHRANY

Tak sa začal chystať plán záchrany pre všetky planéty. Venujme sa však len Zemi. Najskôr bolo potrebné zabezpečiť, aby energia Yoah’Toh-a nezískala toľko moci, že by mohla planétu zničiť. Ženská časť božského zdroja, SHAKTI, súhlasila, že skoncentruje ženskú energiu a prinesie ju do Lemúrie do kristallových knižníc. Veľa Venušancov súhlasilo, že pôjdu do duality, aby sa zjednotili s Yoah’Toh-om, aby energia lásky mala možnosť rozvíjať sa.

Na Zemi panovala temnota. Yoah’Toh mal moc. Ale našla sa jedna zlatá kňažka, ktorá mala toľko odvahy, že prišla do temnoty, aby vyniesla svetlo z kristallových knižníc a priniesla ho Lemúrijčanom. Mnoho zlatých veľkňazov a veľkňažiek ju nasledovalo. Na jednej strane tu bola úplná temnota, na druhej veľké svetlo.

Pre ochranu Zeme boli dimenzionálne brány do Lemúrie zatvorené. Za nimi zostala energia Yoah’Toh-a aj vysoká energia zlatých kňazov.

ATLANTÍDA

Aj v novej dobe boli ľudia boli naďalej rozorvaní, nevedeli, komu dôverovať. Vo vesmíre bolo rozhodnuté, že boh nevdýchne planétu len vtedy, ak ľudia sami svojou slobodnou vôľou nájdu cestu späť k ich božskej podstate. Stále však nebolo isté, že boh nevdýchne a celú hru neskončí. 

Boli vybraní najlepší z každej frekvencie a boli školení. Súhlasili, že budú pracovať pre záchranu svetla. Vykonali mnohé bez toho, aby vedeli prečo. Boli to bojovníci svetla. My.

PYRAMÍDY A POTOPA

Planétu bolo treba očistiť od energie Yoah’Toh-a. Vysoké bytosti nariadili postaviť nezničiteľné budovy všade po Zemi, pyramídy, ktoré boli Noemovou archou. Bojovníci svetla a starí bohovia sa spojili, aby zachránili čo najviac duší. Pyramídy stavali vo vyššej dimenzii, neboli zatiaľ pre ľudí viditeľné. Bojovníci svetla šírili božie slovo po Zemi. Boli za to vystavení nepriateľstvu, dokonca aj zabíjaní. Ľudia boli stále príliš zaneprázdnení vdychovaním energie Yoah’Toh-a. Boli ale aj takí, čo nasledovali stopy viery.

Potom prišla veľká potopa, aby očistila planétu od energie Yoah’Toh-a. Yoah’Toh stratil silu. Dimenzionálne brány Atlantídy sa zatvorili. Ešte však bolo treba mnohé vykonať, aby sa planéta vrátila domov.

ZLATÝ VEK

Avatári sa naďalej z hĺbky srdca modlili, aby boh planétu nevdýchol. Ich modlitby boli také hlboké a vrúcne, že sa boha dotkli tak silno, že stvoril sám zo seba niečo, čo prišlo na Zem. Ježiš Kristus. S jeho príchodom začal na Zemi zlatý vek. Ježiš niesol v sebe všetky aspekty a energie vykúpenia, aby sa zabezpečilo, že boh bude aj ďalej dýchať. Keď sa Ježiš v dualite prebudil a vedel, kto je, energia vykúpenia sa mohla vylievať na Zem.

Na planéte nastala obrovská zmena. Mnohí z nás sme boli povolaní naspäť do univerza, kde sme boli školení. V mnohých inkarnáciách sme sa vracali na Zem. Ale nech sme mali vedomie akokoľvek vysoko rozvinuté, vždy sme mali na sebe spočiatku závoj zabudnutia.

NÁVRAT

Dnes sme vo finále. Je jasné, že pl án sa podaril a Zem aj ostatné planéty sa zanedlho spoločne vrátia späť do božských magnetických dráh. Kedy tak bude, nevie nik. Vieme len, že to bude vtedy, keď sa planéta sama rozhodne. Keď vydá svoj dokonalý tón, otvoria sa brány Lemúrie a my odovzdáme Yoah’Toh-ovi jeho živú merkabu. Vtedy sa prebudí, uvedomí si, že je
najvyšší anjel vo vesmíre a ako prvý sa vráti naspäť. Všetky jeho aspekty odídu s ním a my začneme tvoriť novú Zem.

Návrat domov by však nebol možný bez pomoci z iných vesmírov. Jednou z nich sú magnetické bytosti, Nuni, ktoré vytvorili novú planetárnu zemskú mriežku. Jednou z nich je Kryon. Bez neho by nebolo možné posilniť stratenú planétu.

ANI O’HEVED O’DRACH

AN’ANASHA