O správach s dennými energiami

Od: Shira

Viete ako vznikajú správy o denných energiách? Vytvára ich Sabine Sangitar, médium pre zlato-modrú frekvenciu, to sú bytosti spojené s misiou Ježiša Krista, teda my. Je to sluchové médium. Najpresnejšie odovzdáva posolstvá z duchovného sveta a súčasne je jeho spolupracovníkom.

Vytvorenie dennej správy trvá asi hodinu. Duchovný svet neustále pozoruje dianie na Zemi. V prvom rade sleduje, ako sa rozvíjajú energie, ako sú na tom ľudia a vedomie planéty, ako sa správa dualita. Dôležitým prvkom sú pionieri a tí, čo tieto správy čítajú, lebo práve cez nich tieto energie prichádzajú na Zem. Energie sú živé, samé si hľadajú svoju cestu. Nedajú sa manipulovať. Duchovný svet potom vyberie presne tú energiu, ktorá nás vzhľadom na tieto rôzne faktory najviac podporí.

Tomu, kto s týmito energiami správ pracuje, otvorí sa im a dá im v sebe priestor, sa žije ľahšie. Ja správy prekladám do slovenčiny. Neprekladám slová, prenášam tú pôvodnú energiu, čo je za slovom. Za tie roky som sa vycibrila. Vnímam a nalaďujem sa na rôzne frekvencie podobne ako hudobný nástroj. Vnímam aj keď preklad nie je dobrý, keď je tam len slovo, ale pôvodná frekvencia zmizla. Dobrý preklad je veľké umenie.

Ďalším veľkým prínosom denných správ je, že nám ukazujú ako ísť neustále s prúdom času. Každý deň je úplne iný a kto si je toho vedomý, nezostane stagnovať, ani nevytvára žiadne dogmy. Žiť v prúde ja nádherná skúsenosť, myseľ sa upokojí, nemusí sa o nič starať, nič plánovať, aj tak to bude inak. Ďalším požehnaním je, že do toku času prítomnosti môže každý vstúpiť v ktorejkoľvek chvíli. Nie sú viac dôležité predchádzajúce skúsenosti a „zásluhy“, dôležitá je prítomnosť, to, čo sa deje teraz.