Vzťahy

Od: Shira

Veľmi náročná je situácia v medziľudských vzťahoch. Každý človek sa nachádza v inej úrovni vedomia, komunikácia a porozumenie sa sťažuje, každý akoby vibroval v inej oktáve.

Mimoriadne ťažké je to s blízkymi ľuďmi v prípade, že sa jeden vyvíja a druhý nie, každý sa ocitne v inej dimenzii. Prežívame to bolestivo, ako smrť blízkeho človeka. Keď niekto zomrie a jeho duša sa ocitne v inej dimenzii, bolí to, ale dokážeme sa s tým zmieriť, je to „normálne“. Keď sa ocitne v inej dimenzii, ale ostáva v tele, nechápeme nič… dotyčný žije naďalej, ale pre nás zomrel, je nedostupný. Dobrá správa je, že to nebude dlho trvať. Čo k sebe patrí, to nič nerozdelí, je to len momentálna situácia, cez ktorú treba prejsť.

Cesta pre teba

Od: Shira

Existuje tak veľa rôznych ciest, niektoré sú veľmi náročné, vyžadujú rôzne komplikované techniky a postupy a nástroje a štúdium a neviem čo ešte.

A potom je tu jedna cesta, taká jednoduchá, taká priama, nepotrebuje nič komplikované, je to cesta Ježišova. Tá je vhodná pre každého človeka, aj pre teba.

On nám totiž prišiel pripomenúť a ukázať, že Boh sa stal človekom.

Na jeho ceste potrebujeme tieto nástroje: myšlienky, slová a ruky. Tieto nástroje má k dispozícii každý človek.

V tebe je ten istý Boh, ktorý sa tiež stal človekom. Nepotrebuješ nič iné, len seba a byť sám sebou.

Ženská energia

Od: Shira

Dualitný kolektív vytvára veľmi skreslený obraz ženskosti. Pravá ženskosť je všetko iné ako krehká blondína na vysokých opätkoch, ktorá omdlieva pri pohľade na niečo nepekné a neustále sa usmieva. To bol ideál pre dominantnú mužskú energiu v minulosti, ktorá chcela ženskú energiu ovládať a mať ju pod kontrolou. Naivná, nedospelá žena je vlastne ako dieťa, závislé na niekom.

Ženské energie s tým nemajú nič spoločné. Stará indiánka, ktorá drží v ruke fajku a s pochopením sa díva na svet, je stelesnením ženskosti.

Ženská energia to je múdrosť, sila, schopnosť ohnúť sa a vydržať, prežiť a milovať. Je to spolupráca namiesto konkurencie, je to pravý manažment. Ženská energia spája, je jemná je schopná vyčkať a stiahnuť sa, konať, keď treba. Je to intuícia a inšpirácia ducha. Je to tvorivosť, životodarná energia. Ženská energia plodí a vyživuje. Bez výživy by nič nemohlo existovať.

Kto má v sebe silnú ženskú energiu, nespácha samovraždu. Ženská energia sa ohne, vydrží, prečká, prežije. Krehkejšia je mužská energia, môže sa zlomiť. Ak si žena siahne na život, je to preto, že sa obetuje, aby niečo iné mohlo žiť.

Ďalšie zmeny v lineárnom čase

Od: Shira

„Hovor slová lásky, mysli myšlienky lásky, preciťuj pocity lásky, rob skutky lásky“ – toto posolstvo vo mne rezonuje. Zmeny sú enormné, ani to nedokážeme registrovať, čo všetko sa deje, čas sa neustále zrýchľuje. Ľudia ledva stíhajú plniť svoje základné potreby a povinnosti, neustále sme nútení robiť rozhodnutie – čo je pre nás priorita a čomu chceme venovať svoj čas. Rôzne aktivity aj stretnutia s ľuďmi sme nútení vynechávať, a tak sa dopracujeme k tomu, čo je pre nás naozaj dôležité.

Rovnako je to aj s peniazmi. Momentálna situácia nás núti, aby sme utrácali za to, čo je pre nás dôležité – a na to budeme mať vždy.

K dispozícii máme tento okamih, túto hodinku, tento deň. A je len na nás, čomu venujeme svoju pozornosť.

V októbri 2023 prišla na Zem nová energia – Asah’A’Yaan. Tá prináša ďalšie zmeny v lineárnom čase. Čo to pre nás znamená?

Pocit, že čas rýchlo letí sa bude naďalej zrýchľovať. Môžeme sa strácať v čase, to je keď poriadne nevieme, aký je deň a aký je dátum. Tí skôr narodení, si fenomén zrýchľovania času vysvetľujú, že je to vekom…Nie je to tak. Toto je kozmická záležitosť, dimenzionálna zmena, aká tu doteraz nikdy nebola. Naši starí rodičia, ani rodičia nezažívali nič podobné. Teraz sa deje to, čo sa doteraz nikdy nedialo. Nedá sa to prirovnať ku žiadnej skúsenosti minulých generácií.

Môžu k nám prichádzať energie z rôznych časových epoch, z minulých inkarnácií, z minulosti, a to naraz, alebo veľmi rýchlo za sebou – tak naraz paralelne prežívame multidimenzionalitu. Naďalej sa bude dualita rozpadávať pred našimi očami, prichádza stále viac svetla a čas mimo času (večnosť). Skráti sa doba do otvorenia Quin´Taas. Rozum a intelekt môže byť z toho zmätený, lebo sa v tom nevie orientovať a chápať, čo sa deje. Ľudia v našom okolí môžu byť z toho zmätení, treba mať pre nich pochopenie. Môže to mať vplyv na biorytmus a spánok.

Ďalšou anomáliou lineárneho času je, že predtým sme boli zvyknutí, že najprv bola príčina a vždy až potom následok. Napríklad pri chorobách, alebo terapiách a vôbec všade, sme hľadali príčinu, čo to spustilo. Teraz sa môže stať, že najprv príde následok a o pár dní príčina.

Zvládnuť tieto zmeny nám pomôže, keď budeme žiť naplno tento jeden deň, túto hodinku, túto chvíľu, akoby bol posledný a venovať sa tomu, čo máme radi, čo nás napĺňa a robí šťastnými. Takto sa pomaličky prekĺžeme cez finišujúci úsek prechodnej fázy. Želám vám, aby ste zažívali len to dobré, to krásne a to pravé.

Nové deti

Od: Shira

Keďže prichádza stále viac nových spirituálne otvorených detí a zatiaľ nie všetci rodičia sú prebudení a otvorení novým energiám, máme na planéte nový fenomén. Pre tieto deti je spiritualita taká silná vec, že skôr, či neskôr sa vydajú svojou cestou, aj keď rodičia nenachádzajú pre to pochopenie, alebo im v tom dokonca bránia. Volanie v duši je oveľa silnejšie ako akákoľvek snaha deti brzdiť. Ako tínedžeri budú najprv rebelovať – svojim spôsobom, a potom aj tak pôjdu svojou cestou.

S dimenzionálnou zmenou je všetko iné, ako to fungovalo doteraz. Rodičia, učitelia, vychovávatelia, majstri, pripravovali novú generáciu do sveta, v ktorom budú žiť. Mohli im odovzdávať skúsenosti a poznanie.

Lenže teraz tieto deti vedia lepšie ako ich rodičia a učitelia, v akom svete budú žiť.

Momentálne je vychovávať deti jedna z najnáročnejších úloh. Ešte stále existujú staré štruktúry a systémy, deti sa v nich pohybujú. Súčasne sa to všetko stále viac rozpadá a čo bude, nevie takmer nik. Nemáme žiadne istoty – vonku.

Niektoré deti dualitu vôbec nechápu a nechcú ju prijímať. Treba ich počúvať, rešpektovať a spoločne s nimi hľadať cestu. Je to veľmi, veľmi náročné, všetkým rodičom a učiteľom želám veľa síl, múdrosti a trpezlivosti. Naozaj robia veľké veci a to denno-denne.

 

Maj pochopenie pre staršie generácie, majú to ťažšie

Od: Shira

Skôr narodení ľudia to majú oveľa ťažšie, ako mladšie pokolenia. V priebehu jedného života museli spracovať toľko zmien, ako to v dejinách nebolo nikdy doteraz. Narodili sa do úplne iného sveta. Mladšie generácie sa prispôsobia ľahšie. Práve títo seniori si zaslúžia tú najväčšiu úctu a rešpekt, oni akoby na pleciach držali tie ďalšie generácie a umožnili im prechod do novej dimenzie. Robia to všetko z lásky. Z lásky k planéte a k svojmu potomstvu. Aj keď sú títo skôr narodení niekedy problematickí, majte s nimi pochopenie a súcit, je to pre nich ozaj náročné.

Ak sú ešte stále tu – s vami, robia vám nesmiernu službu: ukotvujú vás a uzemňujú. Bez nich by ste to mali ťažšie. Keď odídu a opustia svoje fyzické telo, berú so sebou enormné množstvo starých energií, ktoré vás už nebudú ďalej zaťažovať. Je to tá najväčšia služba, ktorú môžu svojim deťom vnukom urobiť. Zaslúžia si vďačnosť.

 

Ako sa udeje prebudenie a čo bude potom?

Keď bol Ježiš na Zemi, aj on prechádzal cestou prebudenia. Jeho sprievodcom bol Sanat Kumara, inkarnovaný ako Ján Krstiteľ. Keď Ježiš prešiel potrebné kroky, nastalo veľmi rýchle a veľmi intenzívne prebudenie. S jedným nádychom všetko pochopil, všetko sa mu otvorilo, všetko sa v ňom zjednotilo a on presne vedel, kto je, kto bol a kto bude.

Keď nám duchovný svet pred rokmi odovzdal „návod na prebudenie“ – pôvodných 48 krokov k prebudeniu (dnes je už dostupná aj nová zhustená verzia 36 krokov, dokonale ladiaca s dnešnými energiami), myslel si, že keď ich ľudia prejdú, prebudia sa všetci rovnako ako Ježiš – rovnako rýchlo a rovnako intenzívne. No ukázalo sa, že to tak nie je. Mnohí potrebujú na prebudenie čas a priestor. U mnohých dochádza k postupnému prebúdzaniu na rôznych úrovniach. Niektoré úrovne v nás vieme prebudiť ľahko, niektoré ťažšie, preto aj prebudenie prichádza postupne. [čítaj ďalej]

Čo znamená prebudenie?

„Si viac ako len človek“ je jedno z najčastejších posolstiev, ktoré dostávame od duchovného sveta a je aj hlavným posolstvom týchto stránok. Skrýva sa za ním odkaz, že nie sme len telo, ale duch, ktorý pochádza z univerza, inkarnuje sa na Zemi v ľudskom tele a prináša si so sebou neobmedzené možnosti.

Máme v sebe uložený obrovský potenciál, ktorý však nevyužívame, pretože veríme na limity a obmedzenia. Cesta prebudenia je cestou odstraňovania týchto limitov. Cesta, na ktorej sa zbavujeme strachu, objavujeme v sebe lásku a odkrývame to, čo znamená byť duch v ľudskom tele. Je to proces vnútornej premeny spojený s rastom nášho vedomia, uvoľňovaním vnútorných blokov, preprogramovaním našich buniek a dekódovaním našej DNA, pri ktorom presmerovávame svoj pohľad zo sveta okolo nás na svet v nás a začíname využívať potenciál, ktorý máme. [čítaj ďalej]

Čo znamená dualita a čo skutočnosť?

Duchovný svet používa často termíny dualita a skutočnosť. Čo si máme pod tým predstavovať? Pozrime sa na to bližšie, pretože ako to zvyčajne býva, pohľad duchovného sveta je často iný ako náš ľudský.

Pre nás ľudí predstavuje skutočnosť to, čo žijeme každý deň. To, čo zažívame, vnímame zmyslami, s čím sa stretávame, to je pre nás skutočné. Mnohí z nás chodia do práce, starajú sa o deti a rodinu, platia účty… Pre ľudí z inej kultúry však môže byť skutočnosť úplne iná – napríklad mongolskí nomádi vedú život výrazne odlišný od nášho. Naša skutočnosť pre nich neexistuje a ich skutočnosť neexistuje pre nás.

Otázka teda znie: Je naozaj skutočné niečo, čo existuje iba za určitých podmienok? Alebo je to ako s problémami, ktoré existujú len vtedy, keď sa na ne sústredíme a akonáhle presmerujeme pozornosť na riešenie, problém zmizne? Je skutočný napríklad hnev, ktorý nás zachváti, keď po chvíli po ňom nezostane žiadna stopa? Je skutočná láska matky k dieťaťu, keď ho miluje za každých podmienok, celý život? Existuje jej láska, ak keď nie je s dieťaťom a nemyslí na neho? Prežije jej láska, aj keď tu mama už nebude? Bude dieťa matkinu lásku naďalej vnímať? Zo skúseností vieme povedať, že áno, prežije. Existuje teda okolo nás niečo, je skutočné len vtedy, keď tomu venujeme pozornosť, keď to našou pozornosťou živíme, a niečo iné, čo žije aj vtedy, keď tomu priamu pozornosť nevenujeme. [čítaj ďalej]

Modlitba k Ježišovi v nových energiách

Ďalším príkladom, ako môže vyzerať modlitba v energiách nového veku, je nasledovná modlitba k Ježišovi. Rozdiel oproti tomu, čo možno poznáte, je v tom, v Novom veku pripúšťame, že boh je v nás, že my sami sme prejavom boha na Zemi, že nie sme od neho oddelení, že božia sila sa cez nás prejavuje, ak jej to umožníme. Že pochádzame z univerza a rozhodli sme sa prísť na túto planétu, aby sme splnili úlohu, ku ktorej sme sa zaviazali – vrátiť ju späť do skutočnosti. [čítaj ďalej]