Návod: Ako si dať channelovať pôvodné meno

Je to veľmi jednoduché, zvládne to každý, aj keď nevie po nemecky. Buď si v Google prehladači zobrazíte stránku v jazyku, ktorému rozumiete, alebo nasledujte toto video. 

 1. Zobrazte stránku https://www.shimaa.de/. 
 2. V ľavom menu vyberte Channelings für dich persönlich.
 3. Vyberte prvú položku Ursprungsname.
 4. Otvorí sa nová stránka. Na nej kliknite v časti Bestellung für dich persönlich na link Bestellformular für deinen eigenen Ursprungsnamen – alebo na neho kliknite rovno tu.
 5. Otvorí sa formulár. Vyplňte osobné údaje. Polia s hviezdičkou * sú povinné.
 6. Na konci formulára zaškrtnite položku Ursprungsname – tým potvrdzdujete, že si objednávate pôvodné meno.
 7. Potvrďte kliknutím na Absebden.

Poplatok za channelovanie je 40 Eur, splatné na faktúru, cez bankový prevod, po doručení mena.

Preklad položiek vo formulári:

 • Anrede – Oslovenie (Frau = pani, Herr = pán)
 • Vorname – krstné meno
 • Nachname – priezvisko
 • Strasse und Hausnummer – ulica a číslo
 • PLZ – PSČ
 • Stadt – mesto
 • Land – krajina
 • Ich bestelle – objednávam si
 • Ursprungsname – pôvodné meno
 • Pflichtfeld – povinné pole
 • Absenden – odoslať

Ma’Ha’Lias: Fyzický aspekt a aspekt duše

Ma’Ha’Lias je po Marisovi druhý Arkturiánec, ktorý nám odovzdáva svoje posolstvá. Rovnako ako Maris aj on miluje a skúma ľudí a jeho posolstvá sú veľmi láskavé, veľmi ľudské a jednoducho pochopiteľné. Toto bol jeden z prvých channelingov, ktorý nám cez Sangitar priniesol a hoci nemal veľa skúseností s formovaním posolstiev do ľudských slov a viet, išlo mu to ľahko a výsledok je síce dlhý, ale veľmi príjemný a prečítania v každom prípade hodný channeling.

Ma’Ha’Lias je bytosť, ktorá v univerze vie najviac o aspektoch, preto aj dostal titul, pod ktorým ho na Zemi poznáme – Doktor aspektov. V tomto channelingu prináša dôležité a zaujímavé informácie o našom fyzickom aspekte a aspekte duše. Potvrdzuje, že naše telo bolo stvorené tak, aby nestarlo, aby sme v ňom mohli zotrvať aj 1000 rokov. Našu pozornosť upriamuje na našu dušu. Energie duality sa v našej duši zdržujú výhradne na jej povrchovej vrstve, a aj tak tvoria iba 1 percento zo všetkých energií, ktoré sa tu nachádzajú, zvyšných 99 percent sú energie skutočnosti. Napriek tomu máme tendenciu neustále sa sústrediť na to jediné percento a nevidieť zvyšných 99. [čítaj ďalej]

Môže každý zažívať najvyššiu energiu na Zemi, energiu chrámu Sa’Maa’Tah?

Áno, môže. Ale musí sa na to najskôr pripraviť. Je to ako so šoférovaním alebo pečením makroniek. Človek musí najskôr nadobudnúť určitý stupeň istej zručnosti, musí dozrieť na to, aby mohol bezpečne šoférovať auto alebo napiecť dokonalé makronky.

Landras je jedna z planét, ktoré už majú vzostup za sebou, ich vlastný „Quin’Taas“ sa už otvoril. A tak ako aj na našej planéte musí existovať ešte vyššia energia, vďaka ktorej energie Quin’Taas môžu na Zemi existovať – energie chrámu Sa’Maa’Tah, miesta, kde prebýva Ježiš Kristus –, rovnako existuje takáto energia aj na Landrase. [čítaj ďalej]

Viditeľná spiritualita

Ďalšia vec, ktorá je v poslednej dobe výraznejšia, je viditeľnosť energií. Aj keď človek nie je jasnozrivý, ale skôr jasnocitný, pohľady vnútorným okom sa veľmi vyjasňujú, sú ostrejšie, ohraničenejšie, hmla sa rozplýva. Všimnúť si to môžete, keď napríklad pracujete s kryštálmi pri uzemnení: ak vám obrazy nevyskakovali a bolo sa treba viac sústrediť, aby ste energiu zachytili, teraz sa vám môže jasný obraz zjaviť hneď.
S tým súvisí aj prechod do novej dimenzie. V novom svete, v Quin’Taas, už nebude okolo nás žiadny závoj zabudnutia, žiadna hmla. Energie, duchovné bytosti, všetko bude jasne viditeľné, každému. Počas vzostupu planéty, po prechodných vnútorných aj vonkajších transformáciách, zrazu každý uvidí množstvo bytostí okolo nás. Bude nás sprevádzať celé univerzum a všetci zrazu budú na „dosah“ a na „dohľad“, všetko budeme môcť vidieť svojimi fyzickými očami.

Spomienky na dualitu

Po otvorení Quin’Taas nezostane na Zemi už žiadna dualita. Zostanú nám však spomienky na ňu. Práve tie budú pre nás veľkou výzvou. Spomienky na to, ako to kedysi fungovalo, ako sme kedysi riešili situácie, nás budú viesť k tomu, že budeme mať tendenciu naďalej rozmýšľať v starých známych vzorcoch a budeme sa snažiť aplikovať riešenia, aké sme doposiaľ poznali. Dnes robíme rôzne veci automaticky, no v novom svete už nebudú potrebné, nebudeme ich musieť robiť.

Je to prirodzený proces, že spočiatku budeme aplikovať staré postupy. Jednoducho sme doposiaľ nič iné nepoznali, musíme sa najskôr naučiť, ako myslieť a konať po novom. A to bude výzva, ktorú bude musieť každý zvládnuť – ako sa vymaniť zo starých automatických vzorcov konania. Nebude to však už otázka ega. Časom aj tieto spomienky vyblednú a postupne začneme fungovať po novom.

Skutočnosť vytláča dualitu

Žiadna zmena sa nikdy nedeje skokom. Vždy postupne stúpa hladina určitej energie, až dosiahne úroveň, ktorá prináša výraznú zmenu. Tak aj energie, ktoré súvisia so vzostupom – roky dostávame v channelingoch podobné informácie, len toky silnejú.

Môžeme to vyjadriť metaforou, ako postupne silnejú energie skutočnosti a vytláčajú energie duality: Je to ako s riekou. Začína ako maličký pramienok – to je skutočnosť, nový svet. Okolo nej je len zem – starý svet, dualita. Pramienok postupne silnie a zaberá viac zeme – skutočnosť preniká do duality. Čím skôr sa človek naučí žiť s riekou, tým skôr má po problémoch, lebo vie existovať aj v nových podmienkach. Rieka postupne priberá prítoky a silnie, zaberá čoraz viac zeme – skutočnosť vytláča dualitu.

My sme už nabrali posledný najväčší prítok – Nyoonske svetlo. Okolo rieky je už len niekde v diaľke vidno brehy. Zanedlho aj tie zmiznú – to bude bod vzostupu. Starý svet – zem okolo rieky – definitívne celý zmizne, zostane len rieka, nový svet.

Kto dovtedy zistí, ako fungovať v novom, toho sa táto zmena dotkne oveľa menej, ako toho, kto do poslednej chvíle bude stáť na brehu a otáčať sa vode chrbtom. V procese vzostupu netreba očakávať očakávať v energiách vonku nič výrazne iné. Dôležité sú naše vnútorné zmeny – ako my sami na to, čo sa okolo nás deje, vnútorne reagujeme, ako sme sami k sebe úprimní, ako sme ochotní zmeniť svoje myslenie. Kto sa stále vnútorne bráni, toho to zrazí na kolená a pritlačí k zemi. A akých zmien sa to týka, ktoré v sebe musíme urobiť, to všetko nájdeme v channelingoch – nových, no aj tých 12 rokov starých.

Piaty element

Koniec sveta, ktorý poznáme je za dverami. Nový je na dosah ruky. Zmenou, otvorením Quin’Taas planéta o.i. prejde do piatej dimenzie – začne naplno prúdiť piaty element – božia láska. Všetci ju budú vnímať a zažívať. Prinesie to mier – lebo kto sa cíti milovaný a miluje, ani ho len nenapadne bojovať.
Kde je láska, tam to bude kvitnúť – týka sa to aj pracovných situácií, obchodných… – a kde nie je, budú ľudia zažívať ťažšie a ťažšie stavy – až na fyzickej úrovni. Alebo inak: kde prúdi skutočnosť, bude všetko jednoduché, kde sa držíme dualitných vzorcov, budeme silno a veľmi bolestivo narážať – vrátane fyzických prejavov ako nevoľnosť, bolesti, zápaly, …

Návrat do božských magnetických dráh

Duchovný svet nazýva proces, ktorý sa teraz deje s planétou, návrat do božských magnetických dráh, predtým ho nazýval vzostupom. Treba si však uvedomiť, že planéta nebude nikam cestovať, nikam sa fyzicky nepohne. Všetko budeme zažívať na tom istom mieste.
To, čo sa deje a bude sa diať, je, že sa menia energie, celý energetický systém. Je to ako keď máte priateľa v depresii alebo po úraze. Prechádza z jedného stavu – depresia, imobilita – do nového stavu – šťastný a vyrovnaný život, návrat mobility. Stále je vedľa vás, no jeho celý energetický systém sa mení. Tak to je aj s planétou. Prechádza z jedného stavu – kde je primárnou energiou elektrická energia – do iného – kde je primárnou magnetická energia, ale fyzicky zostáva na jednom mieste. Stále budeme žiť na tom istom mieste, na tej istej planéte.
Nový energetický systém bude trvalo naladený na rytmus božieho dychu – bude zladený s božskými magnetickými dráhami. To je stav, ktorý planéta miliardy rokov nezažila. Pre nás to znamená, že aj naše svetelné aj fyzické telo bude naladené na rytmus božieho dychu. Začne inak fungovať, okrem iného bude potrebovať menej spánku. Ak sa vám už teraz stáva, že ste v noci často hore a spíte len v krátkych intervaloch, nemusí to mať žiadny zdravotný či psychický dôvod, môže to jednoducho znamenať, že sa vaše telo už postupne prelaďuje na magnetickú energiu.
Druhá vec súvisí so samotnou magnetickou energiou: Keďže to bude nosná energia nového veku, prechod do neho nám uľahčí, ak naše svetelné telo aj naše bunky budú už na túto energiu dobre zvyknuté a budú ňou už vopred vyživované. Môžete sa s magnetickou energiou lásky spájať v meditáciách, prijímať ju, keď je súčasťou denných energií, alebo si môžete pustiť niektorý z Kryonových channelingov, tie sú vždy nabité magnetickou energiou lásky – napríklad

Aspekt Vysokého (Najvyššieho) Ja

Každý človek má v sebe svoje Vysoké (Božské) Ja a Vyššie Ja. Duchovný svet nazýva Vyšším Ja božské jadro, božiu iskru, plameň, ktorý je uložený v nás a vďaka ktorému sme spojení so skutočnosťou. Viac o Vyššom Ja sa dozvieš tu. Vysoké Ja sa nachádza mimo nás, v univerze, a spája nás s božským myšlienkovým poľom. Viac o ňom a o spojení s ním sa dozvieš tu. [čítaj ďalej]

Uzemnenie s kryštálmi a anjelskou družinou

Energie neustále naberajú na sile, dych boží sa zrýchľuje a to má za následok, že naše dni sú čoraz rýchlejšie, množstvo úloh, ktoré musíme stihnúť vybaviť, stúpa, máme pocit, že sa toho deje veľmi veľa a my sa len snažíme s vyplazeným jazykom udržať krok.

Aby sme toto všetko zvládali, dal mám duchovný svet jednu úžasnú pomôcku: uzemnenie pomocou kryštálov na všetkých našich úrovniach, teda na mentálnej, emocionálnej, fyzickej i spirituálnej. [čítaj ďalej]