PROSONODO a ANA´ANARAA

Od: Shira

Aký je rozdiel medzi svetlom PROSONODO a energiou ANA´ANARAA? Obidve sú energie spásy.

PROSONODO je svetlo, ktoré priniesol na Zem Ježiš, keď sa tu inkarnoval. Je to svetlo, čo vychádza z jeho merkaby. Ľudia ho videli pred jeho narodením na nebi ako Betlehémsku hviezdu a išli za ňou. Ježiš vyžaroval svetlo Prosonodo, cez oči, dotykom, len tým že bol prítomný. Ľudia to okamžite vycítili a boli vyliečení. PROSONODO pôsobí v emocionálnej rovine, ktorá spúšťa ochorenia.

 V tej dobe bola dualita oveľa pevnejšia, t.j hmota bola hustejšia, po dlhom období boja (Atlantída) mali ľudia zranené, zatvrdnuté srdcia, žiadne emócie. Láska sa neprejavovala, ani sa nehovorili láskyplné slová. Ježiš a jeho učeníci začali novú éru ľudstva. Ten, kto sa otvoril, pocítil túto spásu. Mnohí sa však lásky báli a stále aj boja. Keď Ježiš na zlomok sekundy zapochyboval, PROSONODO vykĺzlo z jeho merkaby a zapečatilo sa v časovej epoche LENTOS.

Dnes je táto dimenzia otvorená, k svetlu PROSONODO má prístup každý. Funguje ako náladovka – po svetle PROSONODO sa cítime výborne, všetko je nadlahčené. Splynieme s bohom, oslobodíme sa od všetkého, pride čistá radosť, mier, úplná jednota. Všetko san a všetkých úrovniach vylieči.

ANA´ANARAA je energia spásy pre povrchovú vrstvu duše, to je tenká vrstvička mysle. Tam sa objavujú všetky naše problémy, starosti, nešťastia… ešte k tomu nám drvivá väčšina vôbec nepatrí, sú to energie prijaté z kolektívu a starosti druhých ľudí – potom vláčime na svojich pleciach cudzie bremená, čo nám vôbec nerobí dobre.

 Tieto všetky problémy sa nachádzajú na povrchu duše, lenže keďže máme väčšinou pozornosť zameranú práve tam, necítime pod povrchom žiarivú energiu duše, šťastie a radosť, čo máme v hĺbke. ANA´ANARAA nám prinesie pocit slobody a vôle sebaurčenia, keď sa rozhodujem sám za seba, ako chcem žiť. 

ANA´ANARAA prišla na planétu len nedávno, až keď ľudstvo bolo pripravené na vzostup do vyšších dimenzií. Rovnako ako u svetla PROSONODO, nemusíme preto urobiť nič, len to prijať a zameriavať pozornosť do hĺbky duše – pod povrch

ANA´ANARAA funguje ako zmizík. Už vôbec nemusíme vchádzať do procesov, ono to pracuje za nás. ANA´ANARAA funguje ako reset. Všetko je z nás sňaté. Môžeme to potom vnímať ako určitú prázdnotu. Ale to práve je šanca, aby vzniklo niečo nové. Zvyknutí sme stále robiť tie isté veci tým istým spôsobom. Toto je šanca na znovuzrodenie. Ako keď Fénix povstane z popoľa. Šanca na nový život.