Veta života

Veta života je ďalší pomocník, ktorého sme dostali na cestu do duality. Sprevádza nás počas všetkých inkarnácií a hovorí o tom, aké je naše poslanie, to, čo vieme robiť najlepšie, čo je náš princíp, naša špecifikácia, motivácia našich životov, dôvod, prečo sme tu. Orientuje nás na to, čo je našou úlohou. [čítaj ďalej]

ALFA a OMEGA čakra

Okrem hlavných 7 čakier máme množstvo ďalších. Z nich najdôležitejšie sú dve: ALFA čakra – kúsok hore nad siedmou čakrou a OMEGA čakra kúsok dole pod prvou čakrou. Obe sú však zakódované, treba ich odkódovať – požiadajte o to Ježiša alebo 36 radcov svetla.  [čítaj ďalej]

Modlitba „Otče náš“ pre nový vek

Tak ako končí starý svet, končia s ním aj staré energie. To, čo nám kedysi pomáhalo prežiť, dnes už nie je potrebné. Prichádzajú nové energie a s nimi aj nový svet. Tak, ako s príchodom Ježiša prestal platiť Starý zákon a začal platiť Nový zákon, tak s príchodom nového Zlatého veku prestáva platiť to, čo sme po mnoho životov ctili a prichádza nové, to, čo nás vovedie do Zlatého veku a bude nás ním viesť. Súčasťou toho je aj modlitba „Otče náš“ pre nový vek, ktorú nám priniesol duchovný svet. [čítaj ďalej]

Maris: O Sangitar

Maris je rozkošný. V jeho chanellingoch je veľa humoru. V jednom z nich, ktorý chanellovala Sangitar, hovorí, ako sa mu s ňou nedarilo spojiť. Sangitar je zvláštne médium – sluchové. Počuje hlasy. Channelingy sú jej nadiktované – slovo za slovom. Dá sa na ne spoľahnúť, lebo neprechádzajú filtrom ľudského vedomia. Väčšina médií prijíma obrazy, alebo pocity, ktoré interpretujú svojimi slovami. Podstatná je pritom osobnosť média, či vám to sedí. Sangitar odovzdáva informácie, ktorým ešte často nerozumieme, alebo nedávajú zmysel. Časom sa to vždy potvrdilo a naplnilo. [čítaj ďalej]

Kryon: EL’GOTSHA

V jednom z verejných chanellingov roku 2008 nám Kryon priniesol dar – meditáciu s kryštálom EL’GOTSHA, cez ktorú sa rozpúšťa všetko, čo nie je naše a zaťažuje nás. Keď sa takéto štruktúry rozpustia a odídu, zostane po nich prázdnota, preto to mnohí ľudia neradi robia. Kryon a jeho spolupracovníci nám však prázdne miesta zaplnia silou a láskou – kryštálmi PRADNA a ELEXIER. Meditácia je nádherná a veľmi silná. [čítaj ďalej]

Kryon o zrýchľovaní času, zvyšovaní vibrácií a naladení merkaby na dych boží

Posolstvo Kryona o tom, prečo sa zrýchľuje čas a aký to má na nás dopad. Okrem zrýchľovania sa s časom deje ešte čosi iné. Čas prestáva existovať lineárne, ale funguje. Myseľ si s tým vôbec nevie dať rady, pretože nič sa nedá presne naplánovať. 

Pre toho, kto robí kroky so Sangitar, čas napreduje geometrickým radom a nie aritmetickým. Medzi jednotlivými krokmi prejde pár dní, ale vedomie sa posunie o pár svetelných rokov. Je to zrýchlená evolúcia. Každý, kto sleduje denné správy, kráča spolu s vesmírnym, teda s cyklickým časom. Keď naozaj žijete v súlade s energiou dňa, dnes ste iný človek, ako ste boli včera. Energie s nami pracujú. [čítaj ďalej]

Maris: O slobodnej vôli

Staré, ale stále veľmi pravdivé. Priniesol Arkturiánec Maris na jarnom Kryonfestivale v roku 2007.

Jeden zo zákonov vašej planéty je zákon slobodnej vôle. Anjeli a svetelné bytosti vám často hovoria: „Nemáme právo zasahovať do vašej slobodnej vôle.“ Ale pre mnohých z vás je to príliš abstraktné. Čo to naozaj znamená? Uvediem príklad. [čítaj ďalej]