Anjel Gabriel: O symptómoch svetelného tela a uzemnení na všetkých úrovniach

Milovaný Anjel Gabriel! Nespomína sa často, neprináša nám veľa posolstiev, zato jeho pomoc je zázračná a neoceniteľná. Vie nám pomôcť od bolesti tela. Je to môj verný pomocník vždy, keď ma trápia symptómy svetelného tela – bolesti brucha, bolesti hlavy blížiace sa k migréne, bolesti srdca, únava. Vždy rýchlo a spoľahlivo pomôže. An’Anasha, Gabriel! V tomto channelingu z jesenného Kryonfestivalu v roku 2013 vysvetľuje, čo sú symptómy svetelného tela a prečo vznikajú. Prináša nám tiež informácie o uzemnení a ako sa máme uzemňovať na všetkých štyroch úrovniach. Channeling bol publikovaný aj v druhom zväzku kníh 36 najvyšších radcov svetla. Pripravte si hudbu. [čítaj ďalej]

O uzemnení

Uzemnenie je známa téma. Chápeme však, čo naozaj znamená? V starej spiritualite sme pre uzemnenie zapúšťali korene hlboko do planéty a preciťovali spojenie s ňou. V spiritualite nového veku počúvame od duchovného sveta v mnohých channelingoch, že nás uzemňujú na všetkých úrovniach. Opakovane k nám prichádzali a prichádzajú posolstvá o tom, že nemáme zabúdať na uzemňovanie. [čítaj ďalej]

Prosím, podpor ho v jeho procese, ktorý je pre neho dobrý

Isto ste už stretli ľudí či liečiteľov (nie vyštudovaných lekárov), ktorí hovoria: „vyliečim tohto človeka“. Možno máte skúsenosť s ľuďmi, ktorí sa snažia pomáhať tým, že podporia niekoho, kto tak robí. No pozor, podľa tohto postoja spoznáte liečiteľov, ktorí pracujú z ega. Nie z božej moci. Oni chcú niekoho vyliečiť. Nerešpektujú základný zákon vesmíru – že každá duša má slobodnú vôľu sa rozhodnúť, či chce byť teraz vyliečená alebo nie. Rozhodujú za ňu. [čítaj ďalej]

Kryon: Dôvera – 36 krokov k prebudeniu, krok 1

Toto je prvý krok z 36 krokov k prebudeniu. Kryon a 36 najvyšších radcov svetla nás v ňom obsypávajú energiami dôvery – Mona’Oha. Channeling v nemčine je prístupný tu. Viac o 36 krokoch k prebudeniu sa dozvieš tu.

Omar Ta Satt, moje najmilovanejšie ľudské dieťa, ja som Kryon. Zdravím ťa s hlbokou láskou mojich magnetických energií. Pozývam ťa, aby si celkom hlboko s každým slovom a s každým nádychom cítila. Rozhodla si sa prejsť 36 krokov lásky, vyššieho vedomia a prebudenia. Pri tom ťa bude podporovať 36 najvyšších radcov svetla, aj Melek Metatron a Ježiš Kristus. Sú to kroky lásky, uvedomovania si a prebudenia. S každým krokom, čo urobíš, budeš rásť, budeš schopná cítiť energie, budeš môcť cítiť lásku a tvoje vedomie sa s každým krokom zvýši. [čítaj ďalej]

36 krokov k prebudeniu

Duchovný svet nám mnoho rokov neúnavne opakuje, že nie sme len človek, že sme božský človek a nabáda nás k tomu, aby sme sa prebudili a našli v sebe svoju božskosť. Čo je to teda prebudenie a načo sú nám kroky k prebudeniu? [čítaj ďalej]

Ježiš Kristus: Dedičstvo Kráľa Artuša a Biele kňažstvo

Verejný channeling z augusta 2011, ktorý prišiel po tom, ako sa otvorili brány dimenzie Avalonu a začali k nám prúdiť informácie a energie z tejto epochy. Channeling je pre nás dôležitý tým, že sa nám môžu aktivovať spomienky na to, ako nás Ježiš počas svojej inkarnácie zasvätil do bieleho kňažsžva. Channeling je zahrnutý aj do tretej knihy 36 radcov svetla. [čítaj ďalej]

Sabine Sangitar: Epilóg po Kryonfestivale 2010

Sabine Sangitar je médium, ktoré nám po mnoho inkarnácií odovzdáva posolstvá od duchovného sveta. Je to médium pre tých, ktorí ako prví prišli na túto planétu, keď padla do duality, aby jej pomohli vrátiť sa domov – sú to ľudia, ktorí patria do zlato-modrej frekvencie. No Sanigtar je aj Sabine – je to aj človek, ktorý má rovnako ak my ľudské zážitky a skúsenosti. Vždy keď uvoľní niečo zo svojho osobného ľudského života, je to plné lásky, pokory, vďačnosti – a nám je tým bližšie, pretože si uvedomíme, že aj ona je človek. Po jarnom Kryonfestivale svojimi ľudskými slovami popísala, ako prežíva čas tesne pred festivalom. [čítaj ďalej]