Jesus Seminar, 8.2.2020

Ježišov seminár bol planetárna a vesmírna udalosť. Bol to bod, od ktorého sa začali na fyzickej rovine ukazovať zmeny časov, bod, kedy sa začala posledná veľká etapa pred vzostupom planéty. Zásadným prelomom bolo prepojenie, pretavenie dvoch veľkých energetických polí, dvoch frekvencií – Kristovho vedomia a Hviezdneho semä. Spôsobilo to, že planéta Sol’A’Vana, naša Zem, sa pohla smerom k svojej pôvodnej dráhe, v akej bola pred pádom do duality, energie na Zemi začali enormne narastať, ich sila je stále väčšia, pole skutočnosti na Zemi rastie a mocnie. [čítaj ďalej]

Channeling Sai’Ba’Emh k aktuálnej situácii – 27.3.2020

V druhom verejnom channelingu k situácii vo svete nám Sai’Ba’Emh z hviezdneho semä prináša veľa podpory, ukazuje cestu, ako ďalej a čo robiť. Podobne ako v prvom  verejnom channelingu od Kryona nám duchovný svet prináša dar – kvapky požehnania. Tentokrát sú veľmi silné, vstupujú priamo do duše a môžu nám otvoriť energetické spomienky. Môžete ich prijímať každý deň, aby sa vám spomienky viac a viac otvárali. [čítaj dalej]

Kryštál ENA – Odpustenie

SABINE SANGITAR: Uvedom si, že všetko, čo sa ti v živote stalo, slúžilo tvojmu rozvoju. Pošli všetkému AN’ANASHA a ENA a zbav sa toho tým, že to už nebudeš hodnotiť. Prijmi odpustenie a odpusti. V skutočnosti nie je žiadna vina ani hriech, len láska. [čítaj ďalej]

Sheldrak: O riešení problémov

Sheldrak je zaujímavá duchovná bytosť, Zvestovateľ a Posol boží, ktorý v mnohých inkarnáciách bojoval na Zemi za svetlo. Aj my sme mu stáli po boku. V tretej knihe 36 najvyšších radcov svetla prináša channeling, v ktorom hovorí o problémoch a ich riešeniach. [čítaj ďalej]

Čo sú kryštály a ako s nimi pracovať

Minulosť kryštálov na Zemi siaha až do dôb Atlantídy, kedy ich Toth uložil do Veľkej pyramídy v Gíze. Tu boli strážené až do nedávnych čias, kedy sa prístup k nim otvoril a začali k nám prúdiť cez naše médium Sabine Sanitar.

Kedysi bol závoj zabudnutia oveľa hustejší ako dnes a ak sme sa chceli dotknúť niečoho božského, museli sme vynaložiť veľké množstvo energie, aby sa nám to podarilo, doslova sa cez ten závoj prebojovať. Dlhé púte, dlhé pôsty, mnohé odriekania, sľuby chudoby, zdržanlivosti. [čítaj ďalej]

Kryštál OM TAT SAT – Pracovník svetla

SABINE SANGITAR: Ty si OM TAT SAT. Máš svoju úlohu. Zameraj  pozornosť na tvoje silné stránky a božiu moc, čo nosíš v sebe. Plň tvoju úlohu.

Pracovník svetla je každý, kto sa v tomto či inom živote snažil a snaží o to, aby narastali energie svetla a tmy bolo čoraz menej. Všetci tí, ktorí zobrali na seba úlohu vrátiť planétu naspäť domov. Oslovuje nás takto duchovný svet.

Kryštál OMAR TA SATT – Pozdrav pracovníkov svetla

SABINE SANGITAR: Vytvára energiu srdečného privítania. Prijímaj každého človeka, nezáleží na tom, akým spôsobom ho stretneš. Osloboď sa od hodnotenia a noriem a buď si vedomý, že druhí ľudia ti môžu byť zrkadlom. Daj si pozor, aké pocity vysielaš tomu, čo stojí pred tebou.

Pozdrav Omar Ta Satt môžeme počuť na začiatku každého chanellingu, ktorý k nám prichádza cez Sangitar. Vítajú a zdravia nás ním duchovné bytosti. Spája všetko, obsahuje najvyššie vibrácie a ukazuje nám spojenie s duchovným svetom, našimi súrodencami. Prebúdza v nás spomienky na mnohé inkarnácie, ktoré sme už zažili, spolu s inými, ktorí tiež tento pozdrav poznajú.

Omar Ta Satt môžeme používať na všetko, čo z hĺbky duše chceme vo svojom živote privítať. Svoje pôvodné meno, svoju vetu života, svoje schopnosti, energie, duchovné bytosti. Vítajte ich a ukážte im, že ich s láskou, pokorou, úctou a vďačnosťou prijímate, aby im bolo s vami dobre a mohli sa vo vašom živote začať prejavovať.

Sangitar a Kryon o aktuálnej situácii – 18.3.2020

Duchovný svet nám v mnohých chanellingoch prinášal posolstvá, že príde čas, keď hospodárstvo skolabuje. Kryon už pred rokmi hovoril, že príde choroba, ktorú nebudeme vedieť ovládať a kvôli nej sa zrúti ekonomika. Že sa rozpadnú dualitné systémy a s nimi aj hranice. Bude to ťažké obdobie. Posolstvá hovoria o ďalších transformáciách. Nový svet, Quin’Taas, príde až vtedy, keď skončí chaos a nájdu sa nové formy a štruktúry fungovania. [čítaj ďalej]

Shan’Shija: Božia túžba

Celý život ma sprevádzajú stavy bezdôvodného smútku. Všetko okolo je fajn – zdravie, rodina, práca, priatelia, financie – no mňa preniká smútok, melanchólia či dokonca slzy. Už viem, že to nie je smútok, ale túžba mojej duše po domove, rovnaká, akú má boh. Svetelná bytosť Shan’Shija v deviatej knihe 36 najvyšších radcov svetla – El’Achai vysveteľuje, čo to je božia túžba, čo znamená a čo s ňou. [čítaj ďalej]