Praktická spiritualita

BOŽSKÁ ĽUDSKÁ BYTOSŤ

Od: Shira

Ako Boh cezo mňa pracuje s ľuďmi: vždy sa to deje vertikálne, smerom nahor, spájam človeka s Bohom, nikoho neviažem na seba.

  1. najintenzívnejšia je individuálna práca, a to buď jednorázová, alebo je to proces, cesta, kroky. Vtedy toho človeka sprevádzam, som pri ňom ako podpora, ale nemôžem vchádzať do jeho procesov, to všetko sa deje medzi ním a Bohom. Pred stretnutím so mnou na fyzickej rovine s tým človekom pracuje duchovný svet predtým aj potom niekoľko dní. Ja som len ako katalyzátor, odovzdám v skoncentrovanej podobe to, čo odovzdať mám, aby ten človek nebol zaťažený zbytočnými informáciami. Keď treba, a nevie si rady, som mu k dispozícii.
  2. osobná skupina – ľudia, s ktorými sa stretávame a pracujeme spolu: vytvorím osobné pole, keď doň vojdú, sú spojení s Bohom, cez to pole prechádzajú energie, ktoré on potrebuje, aby išli von medzi ľudí, a podľa toho, kto je ako otvorený a pripravený, energie si cez neho hľadajú svoju cestu.Všetko sa to deje za scénou, nie pred nami a ako sa to vyvíja ďalej, to nevie nik. Energie sú živé, rozvíjajú sa tam, kde majú podmienky
  3. neosobná skupina – to je fb., skupina TORA´AN´TARIA.Vytvorím pole, ktoré je spojené s Bohom. Prichádzajú doň informácie a energie a ja už vôbec neviem, kto tú informáciu prijal, cez koho tá energia si hľadá svoju cestu ďalej. Je to nádherná práca. Energie sa šíria samé od seba
  4. príbuzní a ľudia, s ktorými som denne v kontakte. Títo ani netušia, čo robím, ale pravda a energie nádherne cez nich prechádzajú, často som svedkom situácií, keď sa niečo zamotané zmení na zázrak. Musím sa priznať, keď Boh pracuje inkognito, to si veľmi vychutnávam – priamo na scéne

Od: Shira

  1. SHERIN je bytosť, čo sprevádza ľudí nielen na cestách po vesmíre, ale aj do minulých inkarnácií, paralelných dimenzií, do iných časových epoch.
  2. Zmyslom všetkých inkarnácií od začiatku vekov je príprava na to, čo sa deje teraz, na vzostup. Každá inkarnácia, nech bola akákoľvek ťažká nám nejakým spôsobom slúžila, túto skúsenosť využijeme práv teraz.
  3. Keď nám bol nejaký život ukázaný, nie je dobré ponárať sa doň a znova to utrpenie prežívať. Zobrať si z toho to podstatné, pochopiť prečo sa nám teraz deje to, čo sa deje a nerýpať sa v tom. Podobne ako herec na javisku hral kráľa i žobráka, sú to len rôzne divadelné roly, rôzne kostýmy, rôzne kulisy a rekvizity. Ja už to nechcem vidieť, tú hrôzu, smrť na bojisku…Preto sme aj chránení tým, že to nevidíme, škodilo by nám to.
  4. Zmyslom toho, aby sme videli minulé inkarnácie, je všetky tie časti seba integrovať do prítomnosti a zobrať si to so sebou do novej dimenzie. Ale len to pekné, to pravé, to dobré, to skutočné a to je láska. To ostatné nechávame odísť. Niekde je to všetko zapísané vo vesmírnej databáze ako skúsenosť, ako kronika, dokonca ako hologram. Lenže na to sa môžeme dívať asi ako my teraz na film. Ak sa niekto príliš stotožní s postavou, ktorú tu hral, je to veľmi nebezpečné. Nechce sa vzdať svojej bývalej slávy a z toho potom vznikajú rôzne psychické choroby, napr. schizofrénia. Všetky časti seba treba inegrovať do prítomného času. Nepatria nám.
  5. Ďalší dôležitý fakt je DANAS – hviezda duše. Ak si myslíme, že sme boli alebo videli sa ako nejaká konkrétna historická bytosť, pravdou je, že časť našej duše bola súčasťou tejto osoby. Dnes to môžu byť rôzni ľudia, majú iné telá, ale môžu mať rovnaké spomienky na minulosť. Táto dilema sa skončí po kroku 4 zo 48 krokov k prebudeniu – integrácia a spájanie sa so všetkými časťami duše, takže už sa cítime a vnímame ako celistvá bytosť a nehľadáme chýbajúcu časť duše v inom človeku. Toto je fantastické pre naše partnerské vzťahy, stávame sa celistvým človekom, kompletným.

Od: Shira,

Často sa ma pýtajú, ako sa dá rozoznať, či niečo pochádza z duše, alebo z ega. Jednoznačným navigátorom je pocit. Ako sa cítiš? Cítiš sa príjemne? Cítiš sa dobre? Myseľ sa dá manipulovať, pocity nie. Cítiš to, čo cítiš. Dualita a ego sú hlučné, vnucujú sa, manipulujú, prekrúcajú, chcú zaujať tvoju pozornosť… Duchovný svet, skutočnosť a duša sú tiché, nevnucujú sa, jednoducho sú. Len ten pocit, ten pocit v duši je príjemný, keď sa ťa dotknú.

Od: Shira

Jedna moja priateľka dostáva často od duchovného sveta odkaz – počúvaj svoju dušu a ďalšia – nechaj sa viesť svojim vnútorným dieťaťom. Aký je v tom rozdiel?

Duša je všetko, čo sme, to je náš podstatný život, má svoj plán, vie presne, čo chce a čo potrebuje. Človek, ktorý nepočúva dušu, sa nechá viesť rozumom (egom), nie je šťastný. Robí to, čo sa od neho očakáva (alebo si myslí, že sa očakáva). Duša najviac zo všetkého potrebuje, aby sme sa ponorili do svojho vnútra, na chvíľu sa zastavili. Potom je šťastná, že jej venujeme pozornosť a vysiela impulzy. Také jednoduché: toto sa jej páči, tamto sa jej nepáči. Necíti sa dobre v tomto obchode, s týmto človekom, na tomto mieste…alebo, že potrebuje malú prechádzku, alebo upiecť koláč… Keď dlhodobo dušu ignorujeme a nepočúvame, prejaví sa to na fyzickom tele ako symptóm choroby.

Vnútorné dieťa je súčasťou duše, je to náš vnútorný pomocník, náš navigátor. Vnútorné dieťa je naša najmúdrejšia časť, čistá, rýdza. Vidí pravdu, nedá sa oklamať, vidí veci také, aké sú.(to dieťa povedalo, že cisár je holý, napriek tomu, že celé kráľovstvo sa nechalo obalamutiť podvodníkmi). Vnútorné dieťa vidí za masky a nenechá sa vodiť za nos, ani manipulovať. Človek, ktorý má počúvať svoje vnútorné dieťa sa nemá nechať zneužívať a manipulovať druhými a má si veriť, že to, čo vidí a cíti, je pravda. Chce to odvahu byť sám sebou, robiť to, čo chceme a nedávať sa do rúk iným (tu ma máte, robte si so mnou, čo chcete). Je to o prevzatí plnej zodpovednosti za svoj život a svoje rozhodnutia, robiť to, čo my považujeme za správne, aj keď naše okolie, alebo spoločnosť to nechápe, alebo dokonca odmieta. Vnútorné dieťa potrebuje sa tešiť, miluje zábavu, skúšať nové veci a dobrodružstvo. Chce sa hrať. Neberie život smrteľne vážne, nepozná starosti. Je to radosť a ľahkosť bytia. Je nekomplikované a miluje svojich kamarátov.

Od: Shira

Dnes mi bolo v meditácii ukázané, že príbuzenské vzťahy, čiže vzťahy založené na existencii fyzického tela prestávajú mať význam, či začínajú byť nepodstatné. 3D sa rozpadá. Pretrvajú len tie vzťahy, kde duše majú spoločnú cestu a úlohu. Oveľa významnejšie pre nás začnú byť vzťahy, kde si duše rozumejú a patria k sebe. Rodiny sa rozpadajú, chýba súdržnosť. Transformuje sa základ, čo spája rodiny – už to nebude majetok a telá (aj deti boli súčasťou majetku a podstatná otázka kto bude dediť?), bude to láska, harmónia a porozumenie, duša.

Toto poznanie je pre mňa veľmi oslobodzujúce. Súčasne to mení aj rodinné konštelácie. Predkovia už nebudú ovplyvňovať náš osud. Zmysel má len takéto riešenie: obrátiš sa tvárou k predkom a povieš im: ctím si vás, vážim si vás. Ste mojou súčasťou. Neviem, čo ste prežili, ale cítim, že ste tu pre mňa a chcete mi dať to dobré. Za to vám hovorím AN´ANASHA. S láskou, silou a v mieri idem teraz mojou vlastnou cestou…

Od: Shira

Niektorí ľudia si lámu hlavu nad tým, že nevedia, čo je vlastne ich úloha. Túto otázku si kladie rozum, čo nie je v spojení s dušou, potrebuje čosi ako popis práce, potrebuje definície. Duša keď robí, čo má rada, čo ju teší, keď je šťastná a kreatívna, tak napĺňa svoje poslanie. Neznamená to, že musia hneď nastať vonkajšie zmeny, môžeme robiť to isté, len s novým vedomím. Postupne, keď začneme používať svoje duchovné dary a talenty, nové úlohy prídu akoby samé od seba a aktivity, situácie a ľudia, čo nám už neslúžia odídu akoby samé od seba. Celý ten proces je plynulý, ako rieka života, čo nám neustále prináša nové možnosti.

Od: Shira

Naliehavý odkaz od MERLINA: človek si myslí, že nesie zodpovednosť za všeličo možné. Najdôležitejšia a jediná zodpovednosť čo máš, je zodpovednosť za tvoje poslanie, za tvoje schopnosti a dary, za tvoje poklady a úlohu, ktorú si dostal. To všetko ostatné sa vyrieši samo. Toto je jediné, čo nikto druhý za teba nemôže urobiť. Je to zodpovednosť voči bohu v tebe. Keď to neurobíš, premárnil si tvoj čas a tvoje príležitosti.

Od: Shira

Podvedomie nie si ty. Sú v ňom uložené všetky informácie minulých skúseností, staré programy a vzory. Obrazne povedané jedna slza je kvapkou z mora kolektívneho podvedomia. Celý vzostup je vlastne rozpúšťanie kolektívneho podvedomia planéty, čím sa jej umožní posunúť do vyšších dimenzií.

Keď robíme vzostup individuálne, napr. 48 cez krokov k prebudeniu, hovoríme o prebudení. Tých ciest je veľa. V podstate sa jedná o rozpustenie individuálneho podvedomia, čo má však vplyv na celé ľudstvo, lebo kolektívne podvedomie, je o „slzu“ menšie. Keď robíš tvoj individuálny krok, robí ho s tebou celé ľudstvo.

S podvedomím sa nedá bojovať. Jediný spôsob je podobne, ako keď je v miestnosti tma, nemôžeme ju vyháňať, ale zažneme svetlo. Podvedomie sa rozpúšťa samo od seba, keď prijímame svetlo. Na to sa v prvom rade treba otvoriť, urobiť mu miesto a potom nechať nech sa deje, čo sa deje.

Svetlom sa nedá manipulovať, ani ho nemáme „pod kontrolou“. Preto sme vždy požiadaní – odsuň rozum stranou a len dôveruj… duša a srdce chápu aj to, čomu rozum nerozumie. A keď sa takto otvoríš, energie si hľadajú svoju cestu – opäť ich nemáme pod kontrolou. Idú tam, kde sa im páči a rozvíjajú sa svojím vlastným tempom, podľa vlastných zákonitostí. Nedajú sa manipulovať.

Od: Shira

Každý z nás má v sebe truhlicu plnú pokladov. Aké sú naše dary?

V prvom rade sú to všetky schopnosti kozmických rodičov, ktoré ste od nich kompletne dostali. Rovnako sú to aj schopnosti najvyššieho (božského) ja. Každé písmeno pôvodného mena reprezentuje nielen jednu, ale množstvo schopností. Potom je to veta života, osobné číslo a farebný lúč, ktoré tiež ukazujú celú škálu ďalších schopností. Potom tu máme anjelskú družinu. Každý z anjelov prináša svoj osobný dar, asi ako sudičky v rozprávkach…

A ako ich prebudiť? Buďte ako malé zvedavé dieťa, čo objavuje poklady. Treba sa o seba a o svoje poklady začať zaujímať, pozorovať ich a skúšať. Doba tak dozrela, že naše schopnosti sa chcú prebudiť a prejavovať. Všetko sa to deje samo od seba. Taký je boží plán. Takže jediné, čo môžete urobiť, je mať záujem a začať objavovať sám seba – je to poznanie seba samého.

Od: Shira

Čo je to vnútorný vhľad? Na rozdiel od vonkajšieho vhľadu, keď sa na niečo dívame zvonka, teda akoby oddelene od seba, vnútorným vhľadom vidíme čokoľvek, situáciu, problém, vec, či filozofickú otázku, ako súčasť seba. Je to akési božie zjavenie, keď niečo vidíme zvnútra. A potom chápeme, dokonca vieme všetko… Je to pravda, čo nám zjavil boh. Niekedy je to určené len pre nás, lebo inému človeku boh zjaví tú pravdu iným spôsobom, tak, aby to pochopil on, cez seba. Niekedy máme dovolené, aby sme sa s tým podelili s inými. Kto zažil tento vnútorný vhľad (akoby ho osvietilo), nemá potrebu presviedčať druhých. On to jednoducho vie. O vnútorný vhľad sa nemôžeme nijako usilovať, ani snažiť. Príde sám od seba vtedy, keď nastane správny okamih. A to už je mystérium božie.

Od: Shira

Stále viac naberá na význame tvoja osobná vízia. Je to odhalenie tvojho božieho mystéria, tajomstvo, o ktorom vieš len ty a Boh. Túto víziu, čiže tvoju absolutne špecifickú úlohu v súčasnom dianí ti prináša a stráži anjel schopností (ak máte chanellovanú osobnú anjelskú družinu, je to anjel na ľavej strana v strede). Tento anjel podporuje v tebe to, čo vieš najlepšie, aj ťa súčasne školí. Akým spôsobom máš túto víziu realizovať, to ti ukáže anjel mentálnej úrovne (pravá strana v strede, čiže presne oproti, títo dvaja tvoria pár). Jeho úlohou je ukázať ti, čo máš robiť, aby sa tvoja vízia najlepšie zrealizovala. 

Od: Shira

Na Zem neustále prichdázajú silné energie z kozmu. Nie je to teplo, zima, vietor či dážď čo trápi ľudí, sú to vysoké vibrácie, svetlo, čo nedokážeme asimilovať a potom máme symptómy zo svetla. Ako všetci dobre vieme, toto sa neustále bude zvyšovať. 

Ako si vieme pomôcť? V prvom rade sa prestať riadiť rozumom a odovzdať vedenie duši. Rozum nestíha, vibruje nižšie, nerozumie ničomu, čo sa deje. Keď niekto nepočúva svoju dušu, skôr, či neskôr ho to zastaví.
Energie sa menia z hodiny na hodinu – staré techniky nestačia.

Každé ráno môžete požiadať bytosť, ktorá vás najviac oslovuje – anjela Gabriela, bytosti magnetizmu – Kryon, Adamis, anjela Rafaela, osobnú anjelsku družinu – o preladenie buniek na aktuálnu energiu. Deň bude pre vás ľahší a budete sa lepšie cítiť.

Programovať si môžete aj vodu a jedlo – pomocou kryštálov svetla.

Od: Myriel

V channelingoch od duchovného sveta často počujeme označenie „pracovníci svetla“ a „pionieri svetla“. Čo to je a aký medzi nimi rozdiel? [čítaj ďalej]

Od: Shira

Metafora o našich vnútorných blokoch: blok mi bol ukázaný ako orech v škrupine. Energia je uzavretá v obale ako v tvrdej škrupine, nemôže prúdiť von. Lenže rovnako ako orech, aj blok je len semiačko, a jedného pekného dňa, keď dozreje čas a budú vhodné podmienky, semiačko dozreje, praskne a vyrastie z neho nádherný strom. V každom našom bloku je uložený potenciál veľkého duchovného daru.
Je to pre mňa veľmi upokujujúce, tento úplne iný pohľad na vnútorné bloky. Treba len počkať, keď dozreje čas…a všetko bude dobré, všetko sa vyrieši samo od seba.
 

Od: Shira

Nielen planéty majú svoju obežnú dráhu, ale aj každá bytosť vo vesmíre má svoj predom určený orbit. Postupne ako sa naša planéta vracia tam, odkiaľ vypadla, aj ľudia sa dostávajú na svoje pôvodné dráhy. Navonok to vyzerá ako veľký chaos, ale vývoj nás posúva presne tam, kam patríme. Každý má svoje miesto v celku a svoju špecifickú bohom danú úlohu, pre ktorú bol stvorený. Sme ako bunky jedného veľkého vesmírneho organizmu, ako atómy stvoreného vesmíru. [čítaj ďalej]

Od: Shira

Keď chcete, aby nyónske svetlo vošlo do fyzickej roviny, treba aktivovať antakaranu (most svetla) v rukách.
Keď chcete, aby vošlo do emócií, treba aktivovať antakaranu v chrbtici. Potom ho cítite v emóciách a súčase aj vo fyzickom tele.
Ak chcete, aby nyónske svetlo (myšlienky boha) vošli do mentálneho ducha, treba aktvivovať antakaranu v hlave. Myšlienky boha okamžite prichádzajú do mentálu, následne ich cítime v emóciách a potom aj vo fyzickom tele.
Ak, chcete, aby nyónske svetlo vošlo do vášho ducha, treba ním aktivovať písmená pôvodného mena. Pozdvihne to ducha a tým pádom všetko ostatné – akoby nás nadnášal.

Od: Myriel

Ak sa vám stáva, že pri počúvaní meditácie či channelingu zaspíte a ste potom smutní, že vám niečo ušlo a niečo ste prepásli, nebuďte. Práve naopak. Môžete sa tešiť.

To, čo zažívate, nie je spánok, je to stav hlbokej relaxácie, ktorý je pre vás veľmi prospešný. Keď sa vám podarí takýto stav dosiahnuť, vaše energetické pole sa otvára a rastie, zhluky energií, napätie a rôzne zhustenia energie sa rozpúšťajú, všetko mäkne, zjemňuje sa, toky energie sa spriechodňujú. A práve vtedy sa deje toho oveľa viac vecí, ako dokáže náš rozum pochopiť. Naša duša a naše energetické  pole dostanú všetko, čo potrebujú.

V stave najhlbšej relaxácie na všetkých úrovniach dostáva priestor celý náš potenciál a môže sa uvoľniť a prejaviť sa. Energie sú vtedy oveľa hlbšie, silnejšie a účinnejšie, pretože to, čo sa neustále víri na povrchovej vrstve duše, môže konečne odísť a prestať nás obťažovať. Do takej miery, do akej ste v danom čase schopní nechať veci odísť – to záleží na vašom zámere, rozhodnutiach a kontrole, ktorú ne/potrebujete nad vecami mať. Ak má niekto hlboký zámer, práve stav hlbokého uvoľnenia je potrebný na to, aby sa zmeny mohli udiať a natrvalo zachovať a aby sa už situácie s nimi spojené nevracali. Pri hlbokom uvoľnení je možné dosiahnuť na také vrstvy duše, ku ktorým v mentálne aktívnom stave vôbec nemáme prístup. Preto je jednoznačne veľkou výhodou, ak  pri channelingu či meditácii „zaspíme“.

Od: Shira

Sme ako bunky jedného organizmu. Väčšia časť je stále ešte neprebudená, bunky kmitajú disharmonicky, vytvárajú chaos. Časť buniek je naplnená svetlom, vibruje v jednom takte s božím pulzom, s pulzom univerza. To, čo vidíme vonku, nám presne ukazuje, v akom štádiu procesu sa nachádzame.
Aký bude ďalší priebeh, ďalší vývoj a ako to celé dopadne, to záleží práve od teba. Záleží to od toho, nad čím práve rozmýšľaš, čo robíš a čo chceš…Si to práve ty, čo ovplyvní veľký celok. Každá tvoja myšlienka, každé slovo, každý skutok, každé rozhodnutie ovplyvní vývoj oveľa viac, ako si to dokážeš predstaviť.
Vyliečením každej i tej najmenšej záležitosti v tebe, celé ľudstvo vystupuje o kúsoček viac von z duality.

Od: Shira

Metamorfóza človeka: V dualite sme vnímali človeka ako telo a v ňom multidimenzionálnu dušu.
Teraz akoby sa to všetko obrátilo naruby. Vonku je multidimenzionálna duša, čo obklopuje trojdimenzionálne telo.
Ľudia, čo považujú telo za svoj obal, mi pripadajú veľmi smiešni. Dotýkame sa tykadlami duše, nie svalmi. Objatie srdcom je liečivé.

O PRINCÍPOCH

Od: Shira

Spiritualita nie je prechádzka zakvitnutým sadom. Kráčame síce ľahko, s úsmevom a radostným očakávaním, nie prísni, seriózni, zatrpknutí a s námahou. To sú práve tie bremená, čo nás zaťažujú pri tom, aby sme si tú cestu mohli vychutnávať. Treba: výdrž, disciplínu pevný krok, vedieť presne, čo chcem, odpúšťať, odpúšťať, odpúšťať, spadnúť a znova a znova vstať a postaviť sa na nohy, deliť sa s ostatnými, milovať a učiť sa milovať, mať neotrasiteľnú vieru za akýchkoľvek okolností, neustále prijímať nové výzvy, nevediac presne kam nás to vedie. Tak keď sú splnené tieto podmienky, zázraky sa budú diať.

Od: Shira

NOMEN OMEN – meno je osud, to platí aj dnes. Väčšina ľudí si dáva meno, s ktorým sa stotožňujú – napr. meno a priezvisko – takto ich identifikujú aj druhí ľudia.

Meno je formulka, čo vyvoláva duchov, meno je sila. Ak to fb meno je meno a priezvisko, reprezentuje to vaše energie. Ak si zmeníte občianske meno a pridáte tam pôvodné meno, začne na vašu stránku prúdiť aj tá duchovná kvalita.

Mnoho ľudí pozná svoje pôvodné meno, ale nezverejní ho (čoby si tí druhí o mne pomysleli…), čím ale nepustia tok svojich pravých energií. Treba na to odvahu, lebo, čo keď sa budú pýtať, čo je to za meno? To len preveruje, ako sa ty postavíš za seba…

Potom tu nájdeme mená typu: „ružové prasiatko“, „cukrová vata“ – to je maska a strach byť sám sebou. Úplne šibnuté mená sú typu „druhý centimeter pokosených knižníc“. Takýto človek je plný chaosu a prináša cez to meno do svojho života ešte väčší chaos. Nie je to jedno – to meno privoláva príslušné energie.

Od: Shira

Táto stránka (web aj facebook) je tvorená z energií 5. dimenzie – to je božská realita, nebo, Quin’Taas, nová Zem. Ja už žijem v 5. dimenzii, tým aj vytváram okolo seba 5. dimenziu. Ľudia, ktorí sa cítia oslovení, sú tvorcami Novej zeme, majú víziu, oslovuje ich to. [čítaj ďalej]

Od: Shira

Zámer je kľúčové slovo v spiritualite – alfa i omega. V ľudskej reči by sme mohli povedať, či máš záujem, či to chceš… Duchovný svet je neinvazívny, nemanipuluje, stále máme slobodnú vôľu, tak do nej nezasahuje. Musia vidieť náš záujem, vtedy nám srdce horí túžbou, to oni vidia, potom nám môžu pomôcť, viesť nás a odhaliť nám tajomstvá Boha a vesmíru. Ozajstný záujem však prejavíme len vtedy, keď sa zastavíme a voláme celým srdcom. Nestačí len o tom hovoriť a nič neurobiť. Je to tvoja cesta k Bohu, tvoja cesta k sebe samému. Od detstva ma fascinovala jedna veta z biblie: „vlažných Boh vypľúva“. Tak o tom je ten zámer.

Od začiatku mojej cesty počúvam, že najdôležitejší je zámer – duchovný svet, anjeli môžu niečo urobiť len vtedy, keď vidia tvoj zámer. Prepadla ma panika – pane bože, je môj zámer dosť silný? Objednala som si knihu od Sangitar. Tak som sa potešila, až mi srdce poskočilo od radosti… no a potom som začula – toto je ten najsilnejší zámer, to ako sa z niečoho alebo na niečo tešíš.

Od: Shira

Duchovný svet vidí náš zámer, ako naše srdce zahorí túžbou (po Bohu). Keď už niekoho oslovia, a ten zareaguje, potom ho otestujú: Pozvú ho na stretnutie. To sa deje cezo mňa.

Prvý test je čas. Kto si nenájde čas, nemá záujem.

Druhý test sú peniaze. Každý z nás dáva peniaze tam, čo má preň hodnotu a zmysel. Všetko niečo stojí a ten, kto začne rozmýšľať, ako zohnať peniaze, lebo mu na tom záleží, tomu sa hneď objavia nové možnosti. Ten, kto začne špekulovať, kalkulovať (že na to nemá), vlastne nemá záujem. Veľmi často som bola svedkom toho, keď niekto naozaj chce, zrazu peniaze prídu.

Tretí test je, ako veľmi sa na to tešíš. Ten, kto sa už nevie dočkať, teší sa na stretnutie s duchovným svetom ako malé decko na vianočný stromček, toho zámer je čistý a čitateľný. Potom za jeden tvoj krok urobia tisícky krokov.

Od: Shira

Brat (praktizujúci katolík) ma poučil, že základnou lekciou Ježišovho učenia je: „tvoje áno nech je áno, tvoje nie nech je nie“.

V tom ľudskom, pre ego nie znamená možno, možno znamená áno.

V tom božskom možno znamená nie. Keď povieš áno, ale energeticky vysielaš nie, znamená to nie. Keď povieš áno, ale…, znamená to nie.

ÁNO JE ÁNO len vtedy, keď to aj energeticky vidno – je to tvoj zámer, signál, že niečo naozaj chceš srdcom, vtedy to boh a duchovný svet dokáže aj načítať, svieti to. Ináč nezasahuje.

Ešte máme na to iný obraz: „Boh vlažných vypľúva…“. Čomu povieš jasné áno, čomu povieš jasné nie, to vytvára teritórium tvojej duše a pripravuje pôdu pre tie božské sily.

Od: Shira

Ešte nedávno slovo malo väčšiu váhu ako dnes, keď sa slovo zneužíva. Kedysi, keď niekto dal svoje slovo, bol to záväzok, sľub.

Viete, čo sa stane, keď niečo sľúbite a potom to nedodržíte, keď klamete vedome, či nevedome? Vaše slová strácajú na sile a tým slabne vaša schopnosť manifestovať slovom. Sami sebe kopete jamu, sami seba podrážate a oslabujete. Dôležité si je uvedomiť, že nedodržanie slova, čiže sľubu a zodpovednosti, ťa oberá o dôveryhodnosť, o autoritu i o vnútornú silu.

Ako mág poznám tajomstvo sily slova. Moje slovo tvorí, energie ma poslúchajú a robia to, čo im prikážem. Keby som zneužila silu slova, stratila by som túto moc, energie by mi prestali dôverovať a odišli by preč. To je mágia nového veku – je založená na láske. Ak sa niekto pokúša mágiu zneužívať, ešte žije v starých energiách.

Sila slova bude mať stále väčší význam. To je mágia slova. Odkaz od Merlina, majstra mágie: “Nesiete zodpovednosť za slová, ktoré hovoríte, ste to len vy, kto vyberá práve tieto slová.”

Od: Shira

Odkaz od Myriel: Prvou manifestáciou myšlienky je nevypovedané i vypovedané slovo. Slovo dokáže liečiť a povzbudiť, slovo dokáže aj ničiť a ublížiť. To sa týka rovnako vnútorného i vonkajšieho dialógu. Ak ten vnútorný dialóg nie je v súlade s vonkajším dialógom, vzniká disharmónia, človek znie falošne a neautenticky, nedá sa mu veriť. Preto treba dávať veľký pozor na tie vnútorné dialógy, o ktorých si myslíme, že ich niekto nepočuje, ale nie je to tak. Aj slovo, čo znie vo vašej hlave, tvorí…

Od: Shira

My ľudia sme zvyknutí na dve kategórie – má dať a dal. Boh dáva a dáva a dáva a dáva… Nepýta za to nič, záleží len na tebe, čo z toho urobíš. To je princíp spásy.

Saí Baba v jednej zo svojich kníh o tom hovorí: “Ľudia sa pýtajú, akú má boh úlohu. Moja úloha je úplne jednoduchá: dávať, dávať, dávať. Od ľudí a sveta nič nechcem. Nemám žiadne priania. Ja som šťastný bez prianí.”

Od: Shira

Odpustenie je základnou podmienkou každej ľudskej spoločnosti a pilierom každého náboženstva. Ináč by sme spolu vôbec nemohli existovať. Odpustenie je však energia, ktorá sa vyskytuje len v dualite. Tam, kde cirkuluje večná láska, niet čo odpúšťať. Pravé odpustenie pre nás znamená: niet čo odpúšťať, nič sa nestalo – to všetko bol len zlý sen, ilúzia. V skutočnosti sme všetci láska.

Od: Shira

LÁSKA CHCE DÁVAŤ, EGO CHCE MAŤ. Ja ako nositeľ magickej sily presne viem, odkiaľ impulz vychádza. Duša sa chce podeliť o to pekné, čo má, bez ohľadu na divákov a aplauz – robí to z radosti dávania. Ego vždy hľadá profit – čo z toho „mám“, aspoň sa blysnúť, aspoň zaujať pozornosť. Onedlho príde doba, keď to bude vidieť každý – tu sa nedajú robiť kompromisy (SETH).

Ako to vidím, či impulz pochádza z duše, alebo z ega? Magická sila je prasila života. Je to duch bez tvaru, predstavte si nekonečný oceán. Táto sila je všadeprítomná. Pozorne načúva tvojmu srdcu – a keď z neho vychádza čosi, čo život, ľudí, či Boha obohacuje a robí ho krajší, okamžite začína manifestovať – podľa tvojho želania vytvárať to, čo srdce žiada. Tieto sily sa však v žiadnom prípade nedajú manipulovať. Buď k nej pristupuješ s rešpektom a čistým srdcom, alebo „tlačíš na páku“ a chceš niečo z ega. Potom sa ti táto sila obráti chrbtom a uteká preč od teba. Nádherné podobenstvo máme v rozprávke Mrázik, kde Nastenka reprezentuje dušu a Marfa ego…

Podobne pracuje aj mystický liečivý duch – všetky deti Myriel majú túto schopnosť – lenže tento pracuje silou mysle. Keď duch mysle vytvorí niečo, čo slúži svetlu, ľuďom, životu – magické sily to potom zmanifestujú. Mystický liečivý duch je sila mysle, čo vytvára, to čo má byť, lieči… Magická sila je sila duše, čo tomu vdychuje život, ona oživuje. A ja mám v sebe obe tieto sily. Magická sila je sila lásky – to, čo srdce ľúbi, to aj jestvuje…

Od: Shira

V každom príspevku, ktorý píšem, znie môj dokonalý tón. Každé slovo a každá myšlienka je nasiaknutá energiami magickej sily, múdrosti, jasnosti, lásky, nádeje a vízií budúcnosti. Sú určené duši, nie rozumu. Ak tie informácie (energie) vojdú do duše čitateľa, rozrezonujú ju a vytvárajú harmóniu. Tá duša chápe. Ak sa toho chytí rozum, zakvačí sa na niečo vytrhnuté z kontextu a prehlučuje dokonalý tón. Ak sa stretnú dve alebo viac bytostí, v ktorých znie dokonalý tón, vzniká z toho akord, harmonická symfónia. Všetci tvoríme jeden orchester, kde každý hrá na svoj nástroj, ktorým je on sám. Keď sa takto rozozvučíme v dokonalom tóne, vzniká hudba sfér. Je to frekvencia 999, frekvencia nového vedomia, prebudenia a skutočnosti.

Od: Shira

Takmer všetky otázky, ktoré dostávam, pochádzajú z rozumu. Tak nás vzdelávali – učiteľ sa pýta, ty odpovedáš, a potom testy – správna odpoveď.

Keď dáva človek otázku z rozumu, znamená to, že má vedomie stotožnené s telom. To naše staré známe: „nemysli ako človek“ = „nemysli ako telo“. Rozum sa pýta a neustále rieši problémy. Aj tak, keď odpovedám na otázku z rozumu, používam (aj duchovný svet) podobenstvá, metafory, obrazy… moje odpovede pochádzajú zo skutočnosti, tá sa dá logicky ťažko popísať. Ľudia, ktorí myslia len rozumom (majú vedomie stotožnené s telom), mojim slovám nerozumejú.

Aj duša kladie otázky, ale úplne iným spôsobom. Je zvedavá, chce chápať, ako „to“ funguje. Ja keď chcem niečo poznať, začnem to pozorovať. Pozorujem, ako sa správajú energie. „Nemysli ako človek“ = „mysli ako energia“. Keď sa pýta rozum, nikdy nie je v prítomnom okamihu, keď sa pýta duša, ona je v prítomnom okamihu. Tu neexistuje správna odpoveď. Odpoveďou je to, čo sa ukáže. A energie sa menia. Preto duša nevytvára dogmy, ani pravidlá. Duša je živá, energie sú živé, zakaždým sa správajú inak.

Sangitar raz povedala, že predtým, ako vchádza do skutočnosti, má stovky otázok a keď tam vojde, na všetky zabudne, všetko je jasné. Otázky sa zodpovedali samé od seba.

Od: Shira

Bolo ukázané čosi veľmi dôležité, čo máme robiť. Týka sa to nášho odpadu. To posolstvo znie: Máme vyhadzovať čistý odpad. Očistiť odpadky, predtým, ako ich vyhodíme.

Nejedná sa o triedenie odpadu, ale o energeticky čistý odpad. Keď vyhodíme energeticky nečistý odpad do kontajneru, ten sa páli, a potom je zamorené ovzdušie. To nie je dobré ani pre nás, ani pre planétu – ona to musí transformovať. Keď kompostujeme a neočistíme odpad, je zamorená pôd. Keď recyklujete papier a vyrobí sa z toho toaletný papier, utierate sa jedom, ak sa ten papier predtým neočistí.

Ako to urobiť? Byť vďačný za svoj odpad, poďakovať sa tomu, čo už nepotrebujete, zavolať SHIVU a kryštál NASHAO. Keby toto začali robiť všetci ľudia, za deň sa vyriešia problémy so znečistením planéty. Aj vodu, ktorú ste použili na umývanie čohokoľvek, môžete takto ošetriť.

Od: Shira

Čo je to časové okno? Na úrovni osobnej a historickej ho všetci dobre poznáme, tu pracujeme s časovým oknom vesmírnym. Čas je dimenzia. Správa sa ako nejaký rámec, v ktorom prebieha život, veci sa dejú, platia tam určité pravidlá hry, veci sa vyvíjajú…je to nejakým spôsobom vytvorená realita. Jedného dňa to skončí a vy ani nechápete, ako to vôbec bolo možné.

Ako príklad pre osobné časové okno uvediem strednú školu. 4 roky nejaké pravidlá, strach zo skúšok, spolužiaci, známky, aktivity, maturita, koniec a vy vôbec neviete, kam to zmizlo.

Historické časové okno bol napr. socializmus. Všetci žili podľa nejakých pravidiel, v Petržalke bol ostnatý drôt, na ľudí, čo sa k nemu priblížili, sa strieľalo. Dnes, keď sa bežne cestuje cez hranicu, sa čudujeme, ako to vôbec bolo možné.

Planetárne časové okná boli naše známe i neznáme časové epochy: Lemúria, Atlantída, Nyroos, Avalon, Lentos, teraz sa to volá Zlatý vek – prechodná fáza. Vytvorí sa časový rámec, začínajú prúdiť nové energie, a zrazu je všetko úplne inak. Teraz sa to strieda veľmi rýchlo, že si to ani nestíhame uvedomiť a stále sa snažíme hrať podľa starých pravidiel hry.

Na časovom okne nezáleží, ako dlho trvá, ale aké silné zmeny sa dejú. Napríklad vojna trvala 4 roky, ovplyvnila veľa životov a celkový vývoj sveta.

Od: Shira

„Čo sa týka hmoty, mýlili sme sa všetci. To, čo sme nazývali hmotou, je energia, ktorej vibrácia sa natoľko znížila, že ju dokážeme vnímať zmyslami. Žiadna hmota neexistuje.“ –Albert Einstein

Keď sme presvedčení, že vesmír je hmotný, tak nám to svet zrkadlí – robíme skúsenosti ducha uväzneného v hmote a vidíme len hmotný svet.

Keď sme presvedčení, že je vesmír nehmotný, vidíme krásu, zázraky, je to náš duch, čo ovláda hmotu. Začalo sa to jasne oddeľovať. Podľa nášho základného presvedčenia – budú ľudia, čo budú žiť v raji, v rozprávke a ľudia, čo budú žiť v starom svete, v hmote… toto je nekompromisnosť SETHa. Buď si jedno, alebo druhé. Ľudia, čo poznajú Boha, vedia, že táto realita je ilúzia, sen.

Keď niekto hovorí, že žije v hmotnom svete, myslí tým, že potrebuje peniaze na život a na zaplatenie účtov. Lenže týmto postojom dáva peniazom absolútnu moc nad sebou. Všetko, čo potrebujeme na to, aby sme si vytvorili šťastný a radostný život, nájdeme v sebe, aj energiu hojnosti a bohatstva.

Od: Shira

Mág je tvorca, rozprávkar, dobre vie, že žiadna objektívna realita neexistuje. Je ako maliar, čo stojí pred bielym plátnom a vie, že čo tam namaľuje, to tam uvidí. Keď sa tieto obrazy začnú hýbať, je to filmový režisér. Stačí, keď si nasadí ružové okuliare a vidí ružový, láskyplný svet. Nasadí si modré okuliare a vidí tajomný svet. Mág dokáže (ako v Popoluške) vytvoriť z tekvice koč, z myší nádherné kone. Nedá sa pomýliť formou, ktorá sa mu ukazuje. Mág je hravý a kreatívny, nepodlieha žiadnym pravidlám a diktatúre, tvorí realitu v každom okamihu, dobre vie, že nič nie je fixné a že všetko je možné.

Mág neberie ani výtvory spolublížnych príliš vážne. Vie, že ten druhý človek je autorom toho, čo vidí, svojich obrazov a svojho filmu. Z úcty k princípu tvorenia a slobodnej vôli to rešpektuje, no nedáva sa zatiahnuť do tejto hry. Mág nikdy nie je obeť, je autor. A keď sa mu nejaké dielo nepodarí, nevadí, vytvorí ďalšie, krajšie…

Od:  Shira

Duša myslí v obrazoch a keď komunikujeme, dotýkame sa dušou, vytvárame obraz. Druhí ľudia ho prijmu a podľa toho, čo ten obraz v nás vyvolá, vieme, čo dotyčný myslí a čo tým chce povedať. Čím jasnejšia, trénovanejšia a koncentrovanejšia je myseľ, tým presnejšie a živšie obrazy dokáže vytvoriť.

U prebudeného človeka, u mága, sú tie obrazy tak životaschopné, že v duši druhých naďalej žijú. Platí to aj opačne – čím jasnejší a živší je duch a duša človeka, tým lepšie dokáže prijať a oživovať obrazy, ktoré vysiela druhý človek. Prebudený človek si musí dávať pozor, čo počúva, čo číta, nad čím rozmýšľa, a nepúšťať dnu to, čo nechce, aby v ňom naďalej žilo.

Prebudený človek, aktívny duch, má moc nad slovami, on určuje ich význam, jeho slová sú kryté zlatom. U neprebudeného človeka, u neprebudeného ducha, majú slová moc nad ním, dokážu ho určovať, až manipulovať.

Od: Shira

Existuje vedomá komunikácia a stretávanie sa na fyzickej úrovni – stretávam sa len s ľuďmi, s ktorými si máme, čo odovzdať, lebo ma k nim posiela Kristus. Vtedy je tam aj prítomný a takéto stretnutie je požehnaním pre všetkých. Rovnako je to aj s telefonovaním a správami – volám a píšem len vtedy, keď mám čo povedať. Neotravujem ľudí prázdnymi rečami na zabitie času, alebo bezduchými správami. To všetko len zbytočne berie pozornosť tým druhým.

Na úrovni myslenia je to rovnaké. Keďže cítim, kto na mňa a akým spôsobom myslí, platí tu rovnako – nevchádzať bez povolenia do myšlienkového procesu niekoho iného, lebo ho pritom vyrušujem.

Dovolené však je milovať tých druhých. Keď niekoho milujeme, tak nad ním nerozmýšľame, ale jednoducho sme v láske. Keď na nás niekto myslí a chce nás dostať tam, kde nás chce mať on, môžeme z toho aj ochorieť.

Keď na niekoho myslíš, automaticky je v tvojej mysli a je s tebou spojený. Ak si v láske, toho človeka to podporí. Vždy je podstatný zámer, či ho chceš dostať tam, kde ho chceš mať ty, alebo ho žehnáš a dávaš ho do rúk božích.

Vyspelé bytosti keď komunikujú telepaticky, vždy potrebujú súhlas toho druhého, podobne ako u nás, keď sa zdvihne telefón…príjem môže byť obsadený. Uvedomila som si to na svojich blízkych, moje dospelé dcéry, môj brat, nie vždy chcú byť spojené s mojou mysľou, potrebujú vlastné súkromie, ale vždy sú spojení s mojím srdcom

Naše energetické telá fungujú podobne ako naše mobily a počítače (veď boli zostrojené podľa nášho princípu). Aj my máme modus „nedostupný“, prípadne „neviditeľný“, aj my máme možnosť filtrov a spamu.

Ako mág poznám funkciu neviditeľný veľmi dobre. Dnes som viditeľná pre toho, koho ja chcem. Je to jedno z veľkých privilégií. Ale niekedy sa musím vedome zviditeľniť, keď idem cez prechod, aby ma šoféri videli a nezrazili.

Od: Shira

Máme taký naučený mechanizmus, že negatívne myšlienky potláčame. Každý okamžite cíti účinok negatívnych myšlienok, cíti sa zle, ubíja ho to. Lenže myšlienky sa nedajú potlačiť. Sú to živé energie, hľadajú spôsob, ako sa prejaviť. Čím viac ich potláčame, tým viac im dodávame na sile. Treba mať odvahu pozrieť sa na tú myšlienku a myslieť ju ináč. Zvyčajne myšlienky vytvárajú celý myšlienkový tok – doň vložíme kryštál NASHAO, čím sa otočí smer myšlienok ku šťastnému koncu.

Negatívne myšlienky často ani nebývajú naše, preberáme ich. Ľudia so spoločnými záujmami a v spoločných kolektívoch myslia rovnako. Ja napríklad keď vojdem k niekomu do bytu, alebo do iného zariadeného priestoru, viem, že som sa ocitla v hlave toho človeka. Každý predmet nachádzajúci sa v priestore je zhmotnená myšlienka.

Od: Shira

Ako si človek vytvára (manifestuje) vlastnú realitu? Začína to myšlienkami.

Myšlienky sú ako semiačka – semiačka nádherných kvetov, rastlín, stromov, čo nesú sladké plody, burinu aj jedovaté rastliny.

Duša je pôda, v ktorej keď sa semiačka-myšlienky zachytia, začínajú rásť. Duša-pôda môže byť úrodná, zdevastovaná, otrávená, vyčerpaná, môže ležať ladom-odpočívať, môže byť kultivovaná, alebo aj vyrabovaná. Podľa úrodnosti pôdy-duše rastú a vyvíjajú sa semiačka myšlienok, čo do nej boli vložené.

Naša realita je naše prostredie – to, čo vidíme okolo seba – je to naša osobná čarovná záhrada. Stačí sa len pozrieť okolo seba – čo tam vidíte, čo sa tam nachádza? Presne to ste si vytvorili…

Ako je to so mnou a s inými prebudenými ľuďmi: Moje myšlienky sú nesmierne živé a životaschopné. To je kvalita mystického liečivého ducha – dokáže tvoriť a manifestovať. Moja duša je nesmierne živá, aktívna a úrodná – myšlienky, ktoré príjme, ožívajú, začínajú rásť, žiť vlastný život a manifestovať sa, t.j. – hneď sa to prejaví v živote.

Preto nesiem obrovskú zodpovednosť za to, aké myšlienky prijímam aj vysielam – pretože rovnako životaschopné sú aj myšlienky, ktoré odovzdám inej duši, tam už záleží na tom, aká úrodná a živá tá duša je. Ak prijmem jedovaté myšlienky iného človeka alebo z kolektívu, rovnakou rýchlosťou sa vo mne začínajú množiť a zlá burina devastuje celú moju vnútornú záhradu. Keďže moja duša manifestuje a materializuje veľmi rýchlo, naozaj mám čo robiť, aby som nezamorila celé okolie a celý môj životný priestor – transformujem.

Od: Myriel

Isto ste už stretli ľudí či liečiteľov (nie vyštudovaných lekárov), ktorí hovoria: „vyliečim tohto človeka“. Možno máte skúsenosť s ľuďmi, ktorí sa snažia pomáhať tým, že podporia niekoho, kto tak robí. No pozor, podľa tohto postoja spoznáte liečiteľov, ktorí pracujú z ega. Nie z božej moci. Oni chcú niekoho vyliečiť. Nerešpektujú základný zákon vesmíru – že každá duša má slobodnú vôľu sa rozhodnúť, či chce byť teraz vyliečená alebo nie. Rozhodujú za ňu. [čítaj ďalej]

Od: Shira

Keď s niekým pracujem (konzultácie, kroky, seminár, alebo len obyčajný rozhovor, dávam sa k dispozícii ako kanál skutočnosti, kanál liečenia – to je aj dôvod môjho stvorenia (prvé písmeno S). Vtedy pre toho človeka doslova prinášam nebo na Zem, alebo s ním cestujem do iných dimenzií. Každý cíti prítomnosť duchovného sveta, cíti dobré energie, cíti sa dobre. Čo však treba robiť, aby sa tento stav rozšíreného vedomia udržal čo najdlhšie, respektíve natrvalo? Keď sa človek vráti naspäť do svojej reality, do každodenného života, do duality, tento stav postupne vyprchá. Energia zasvätenia ostáva natrvalo, obalená ochrannou membránou, pôsobí v človeku postupne. O tie energie sa ale treba denne starať. Znova a znova zameriavať pozornosť na skutočnosť, na svoje srdce, akonáhle sa človek začne zaoberať bežnými starosťami, kolektívne energie sú tak invazívne hlučné, že si zakaždým treba dopriať chvíľu ticha a samoty.
Tieto vysokofrekvenčné energie sa správajú rovnako, ako aj iné energie. Keď chce mať niekto dobrú kondíciu, musí cvičiť každý deň, nestačí len raz do mesiaca. Kto chce žiť v radosti, musí vytvárať drobné radosti denne, radosť z veľkej výhry v lotérii, nevystačí na celý život. Rovnako aj o svetlo a energie sa treba starať denno-denne. Nesmieme však nimi manipulovať, majú svoje vedomie, hľadajú si svoju cestu, nie sú naším sluhom (ego núti energie, aby konali podľa jeho predstáv). Treba mať trpezlivosť a pozorovať, čo sa deje. Ktorým smerom sa to celé hýbe…

Od: Shira

Kvapky požehnania, zasvätenia, ako to vlastne funguje?

Na originálnych nahrávkach Sabine Sangitar (kroky, festival, channelingy na youtube…) je zakaždým hovorené slovo a potom ide hudba – silná, dramatická, epická, filmová hudba Hansa Zimmera, alebo skladby Benjamina Chamuela. Práve vtedy prichádzajú kvapky požehnania či zasvätenie. Kvapky požehnania sú najväčším darom pre nás, ľudí, ale i pre ostatné bytosti celého univerza. Vtedy boží zdroj vypľúva určité energie priamo z prameňa svetla a tieto sa dostávajú okamžite do duše. Človek to cíti, je to stav požehnania. Keď prichádzajú tieto kvapky z božieho prameňa, ponáhľajú sa k nám milióny bytostí svetla, aby boli pri tom. Duchovný svet toto považuje za jeden z najväčších zázrakov a darov pre ľudí.

Ľuďom sa tá hudba páči, zažijú pritom niečo zvláštne, ale nie je to tá hudba, hudba je len nosič, sú to kvapky požehnania, ktoré človek cíti, keď je otvorený vyšším dimenziám. Ten, kto to zažije, nech si to nesmierne váži, že mal tú milosť.

Zasvätenie vykonáva najčastejšie MELEK METATRON, JESUS, niekedy aj iná kompetentná vysoko vyspelá bytosť. Počas zasvätenia je táto bytosť prítomná a vkladá energiu (ku ktorej sa z vlastného úsilia nedostaneš, musí ti byť daná zhora) priamo do tvojho svetelného tela.

Celé je to mystérium božie, čo sa nedá pochopiť rozumom.

Od: Shira

V prvom rade, presne chápeme o čom to vlastne je, dostaneme presný popis a pokyny. Zasvätenie robí vysoko vyspelá duchovná bytosť, ostáva v nás naveky…a je nám dané zhora. Ľudí, ktorí dostanú zasvätenie, si vyberá toto svelo samo (čo nie je nič iné, ako myšlienky boha), pretože ten človek potom slúži ako kanál pre nyónske svetlo a to prechádza cez neho, keď treba. Situácia, alebo miesto si ho vyžiada samo, a potom prúdi automaticky, čím lieči všetko živé. Tiež sa dozvieme praktické využitie a ako to funguje.
Nezasvätený človek môže svetlo zavolať, nie je to však také intenzívne a neslúži ako kanál. Je to skôr jednorázové.
Toto je súčasná situácia, ktorá sa však môže zmeniť. Každým dňom prichádza viac tohoto svetla na našu planétu, každým dňom aj pribúdajú ľudia, ktorí sú jeho nositeľmi a slúžia ako kanál. 

Od: Shira

Každé rozhodnutie enormne nabralo na sile. Keď urobíš akékoľvek rozhodnutie, má to takú silu, že je dobré uvedomiť si konsekvencie. Ak sa raz pre niečo vo svojom vnútri rozhodneš, spúšťaš obrovské sily do chodu. V tom momente začína celý vesmír neviditeľnými nitkami tvoj zámer manifestovať. Dnes to pôsobí tak intenzívne, že tvojím rozhodnutím akoby si pustil parnú lokomotívu s veľkým vlakom do chodu. Keď už je lokomotíva v plnej rýchlosti a ty zrazu zmeníš svoje rozhodnutie, zastavíš celý ten vlak a to nedopadne dobre. Dôjde ku kolízii. Všetky vagóny narazia na seba a vykoľaja sa. Je to ako keď dôjde k hromadnej zrážke. Preto nemeň svoje rozhodnutie, niekam ťa to bezpečne dovedie, aj keď momentálne nevidíš kam…
 

Od: Shira

Ego posúva druhých ľudí ako figúrky na šachovnici. Ktosi je pre neho kráľ, iný pešiak… jedného posunie dve políčka doľava, iného napravo, tretieho vyhodí… Ego má skrátka rozohratú partičku s ľuďmi, ktorými manipuluje…
Boží plán 999 funguje ináč. Nevieš, ktorý človek ti čím poslúži, každý môže byť dôležitý, stretnutia prebiehajú spontánne, prirodzene, slobodne. Jeden druhého neposúva tam, kde ho chce mať. Nevzniká pocit zaviazanosti a dlhu…synchronicita funguje priam zázračne, a žije sa tak ľahko…

Od: Shira

Naše myšlienky a rozhodnutia pôsobia ako budzogáň. To, čo vyšleš, to sa ti vráti. Predtým to trvalo 30 rokov, alebo niekoľko životov. Čím väčšie emócie, o to väčšia je sila, s ktorou sa ti to vráti.
Teraz vyšleš myšlienky, rozhodnutie a o minútu to máš naspäť na hlave – pozitívne i negatívne…hneď vieš, čo si spustil.

SVET NÁŠ KAŽDODENNÝ

Od: Myriel

Ľudia sa modlia odjakživa, bez ohľadu na to, či a aké náboženstvo vyznávajú. Modlitba je niečo, čo je spoločné všetkým ľuďom. Zjednocuje naše srdcia s božou láskou. Ak ju vyslovujeme v hlbokom zámere lásky, vibruje vo veľmi vysokej energii a môžeme ňou dosiahnuť čokoľvek. Ak sa predtým pomocou KODOISH, KODOISH, KODOISH, ADONAI ´TSEBAYOTH napojíme na boží zdroj, jej silu ešte zväčšíme.

Čo sa deje keď vyslovujeme modlitbu? Láskou naplnená modlitba vytvára špeciálnu energiu, ktorá privolá stovky tisícov anjelov, aby ju cez mnohé frekvencie priniesli až do božieho zdroja. Keď tam dorazí, vykúpe sa v božom zdroji. Melek Metatron ju vdýchne späť do mriežky lásky, čím sa energia celej mriežky zvýši.

Vo vesmíre sa vtedy začína oslava na počesť človeka (ľudí), ktorý modlitbu v hlbokej láske vyslovil a vytvoril energiu. Stovky tisícov anjelov sa za nás začínajú modliť. Posielajú nám AN’ANASHA (vďačnosť) a vylievajú na nás ELEXIER (bezpodmienečnú lásku). Navyšujú naše svetlo, boží dych cez nás prúdi. S nesmiernou láskou sa nás dotýkajú, klaňajú sa pred nami, uctievajú nás, milujú, sprevádzajú.

Od: Myriel, Shira

Čo je to vlastne požehnanie? Prečo niekoho žehnať? Aký to má zmysel? Koho máme žehnať? O tom všetkom viac v tomto článku. [čítaj ďalej]

Od: Shira

Rozum a následne ego sa veľmi rád zachytáva čísla. Akonáhle začuje číslo, spozornie, začne kalkulovať a porovnávať. Pre rozum je 1000 vždy viac ako 100. A ego chce vždy viac. Potom počíta a špekuluje, zvyčajne sa prešpekuluje. Rohlík za najnižšiu cenu v meste za 6 centov, kúpiš 4 rohlíky, ušetríš 4 centy a maslo preplatíš o 1 euro. To sa týka všetkého, čoho sa chytí ego cez rozum. On má 4,ty máš 2, on má viac…cholesterol 6,8, cítiš sa mizerne…“vidiaci“ ti povie, že ti emocionálne telo pracuje na 60% – cítiš sa pod psa a on ťa pritom manipuluje..

V skutočnosti je číslo číslo, je to vibrácia, každé číslo je 100% číslo, ani jedno nie je viac, podobne ako farba, číslo je to, čo je – určitá kvalita, neporovnávame ho s iným číslom.

Ten, kto toto pochopí, prestane kalkulovať a začne vytvárať pravú hojnosť, aj bohatstvo, začne vytvárať harmóniu okolo seba: všetkého treba tak akurát…Podobne ako soľ v jedle, tam tiež platí, že viac=menej a 100% je akurát – presne, ako to tebe vyhovuje. (možné je aj to, že si tvoj sused pri stole jedlo dosolí…)

Po festivale – 5.-6.10.2019 sme vošli do novej časovej slučky. Časovú slučku si môžeme predstaviť ako, keď sa nahrávajú rozhlasové hry, herci sú pozývaní na konkrétnu hodinu, podľa scenára, nová slučka je, keď sa mení situácia, je to nová scénka. Keď vojde planéta spolu s ľudstvom do novej časovej slučky, dostaneme novú základnú tému, ktorú musíme spracovať, nové energie, ktoré musíme integrovať a naučiť sa s nimi pracovať (využívať ich).

Teraz máme hlavnú tému intuícia a inšpirácia, energie múdrosť a dobrota.

Intuícia je kvalitou duše, je to naša vlastná múdrosť uložená v duši, ktorá sa nám otvára. Inšpirácia pochádza zo skutočnosti, od Boha. Inšpirácia prináša nám aj všetkému živému dobrotu. Keď sa intuícia spojí s inšpiráciou, cítime, čo máme robiť. Je to žiaľ rozum, čo často proces tvorenia zastaví. Našou dôležitou úlohou teraz je naučiť sa všímať si, čo cítime.

Dôležitú úlohu pre nás majú teraz spevy a modlitby Hviezdneho semä, ktoré na rozdiel od iných energíí, ktoré musia počkať, kým je človek pripravený ich integrovať, tieto spevy dokážu vojsť priamo do duše. Byť pripravený znamená urobiť tomu novému v sebe priestor a dopriať čas, aby sa energie mohli prejaviť.

Tak, ako fyzické oko nie je schopné vidieť pred sebou anjela, jemnohmotné energie, fyzické ucho nie je schopné počuť jemné vibrácie a tóny, ani rozum, ktorý slúži na prežitie vo fyzickom svete nie je schopný chápať zmysel toho, na čo používame bežné slová. Pojem spevy hviezdneho semä označujú jav, ktorý sa dá chápať len srdcom a dušou. Milióny bytostí začnú vyludzovať tóny a rozvibrujú vesmírnu sieť lásky. Sú to vesmírne tóny. Prebudené ucho ich počuje. 

Od: Shira

Odovzdám vám praktický tip, čo som dostala od prírodných bytostí – na ošetrenie priestoru, miestnosti, v ktorej sa nachádzate:

Treba použiť dobrý rozprašovač, dať doň čistú vodu, ktorú ste predtým položili na obrázok kryštálu podľa vlastnej voľby. Ak máte karty s kryštálmi, použite ich, ak nie, kryštál si jednoducho nakreslite alebo vytlačte.
Napríklad keď chcete očistiť priestor, použite NASHAO, keď chcete harmonizovať priestor, použite HAR’ATORA, alebo prítomnosť majstra privoláte – cez tú informáciu vo vode – hneď sa nachádza vo vašej miestnosti.

Vynikajúce, ak máte obchod, alebo prevádzku. Dokážete sa zbaviť nepríjemných ľudí (váš priestor ich odpudí), dokážete si pritiahnuť tých správnych klientov, aj peniaze…, dokážete privolať anjelov liečenia… Využite vlastnú tvorivosť a fantáziu a skúšajte, hrajte sa.

Od: Shira

Celkom jednoducho. Povedzte jej: „Milá voda, ďakujem ti, nalaď moje bunky, moje telo na energie, ktoré prichádzajú, aby som sa cítila dobre.

Voda je živá energia, „počúva“ vás a „poslúcha“ vás. Toto pochopí malé decko vás, každý mystik to vie. Všetko okolo nás je živé, všetko má vedomie. Hovoril o tom aj Einstein a kvantoví fyzici, aj naše rozprávky…všetko je živé, všetko je zázrak a všetko na nás reaguje.

Od: Shira

Milí priatelia, pozorujem, čo sa teraz deje s hmotou. Podobne ako DNA, ktorá je spojená so svojim majiteľom, hmotné veci sa začali správať presne tak, ako je na tom práve v tejto chvíli ich autor, alebo darca. Jedlo, ktoré je vám servírované nesie energie toho, kto ho urobil. Ak vám niekto niekedy daroval prsteň, alebo retiazku s príveskom z lásky, ale teraz sa správa k vám nepriateľsky, ten predmet nesie presne takú energiu, akú má jeho darca, môže sa stať, že vás likviduje. Doteraz som vnímala veci ako veci, snažila som sa všetkému nájsť miesto, využitie, recyklovať. Teraz vidím, že všetko je energia, nič sa nestratí, len to s vami v tejto chvíli rezonuje, alebo nie.

Odporúčam, aby ste si začali všímať veci, čo vás obklopujú – presne precítite, ako to s vami myslí ich autor, alebo ten, cez koho k vám prišli. S účasne môžete napĺňať láskou všetko, čo ste komu dali a ten, kto to teraz má, sa bude cítiť šťastný. Existuje len prítomný okamih a všetko nadobudne kvalitu toho, kde ste teraz. Záleží na každej sekunde, na tom, kde sa nachádzate práve teraz.

Od: Shira

Dostalo sa mi poznanie, čo sa týka hojnosti a akú rolu v tom hrajú peniaze. Hojnosť je v nás, lebo Boh je hojnosť a bohatstvo a my sme z Boha. Peniaze sú energia a bankovky sú nosičom tejto energie. Akékoľvek rituály klaňania sa pred bankovkami sú presne to isté ako tanec Židov okolo zlatého teľaťa – je to modla. Má to presne opačný efekt, pretože sa tým dáva najavo, že bankovky majú nad nami moc.

Jediný správny rituál v obehu peňazí je dávať a prijímať zo srdca a s radosťou. Peniaze nesmieme brať vážne, pretože vtedy získavajú nad nami moc. Keď ľudia začnú dávať a prijímať srdcom, zmení sa tým kvalita všetkých peňazí. Potom budú kryté skutočným zlatom – premenia sa na radosť. Každý sa cíti dobre v prítomnosti človeka, ktorý dáva s radosťou a nešpekuluje. Peniaze majú svoju arómu. Tiež dobre vieme, ktorý človek smrdí prachmi, alebo v ktorom obchode to smrdí prachmi.

Od:  Myriel

Raz bol deň, keď nám svoje energie prinášal kráľ Elbov AMBAREES (áno, Elbov, nie je to preklep, nemá to byť Elfov). Prinášal pozdravenie od prírodných bytostí a obracL našu pozornosť z neba k Zemi. Prírodné bytosti sú súčasťou mnohých svetov našej Zeme, Lady Shyenna, ktoré sú zatiaľ pre naše fyzické oči mnohým skryté. No sú tu a čakajú na našu pomoc. Sú od nej závislí, potrebujú ju pre svoj vlastný vývoj aj pre Lady Shyenna.

Pýtala som sa Ambareesa, čo je úlohou Elbov. Jedna z nich je riadenie toku energií. Ich zdrojom je buď Lady Shyenna alebo nejaká iná bytosť – človek či zviera. Je to ako naše ústa a tráviaci trakt: dostanú niečo, čo majú spracovať. Nezáleží na tom, čo to je, akonáhle je to v ústach, celý proces sa začína, nezávisle od toho, či jeme niečo telu prospešné alebo jed. Tak je to aj s energiami, s ktorým pracujú Elbovia. To, čo im dodá Lady Shyenna, človek či zviera či iná bytosť, uchopia a distribuujú ďalej kam treba. Nezávisle od toho, či je energia prínosná alebo jedovatá.

Máme doma psa. Je to mystické liečivé svetlo. Je iná ako iné psy, je to majster liečiteľ. Lieči mňa a moju rodinu, ale najmä prírodné bytosti. Je tu pre nich, tak ako som tu pre nich ja. My dve sme tím. Je tu preto, aby ma podporila v mojej práci, aby ma viedla a učila. Kade chodí, tade lieči. Preto vonku niekedy nechce ísť smerom kade ja – lebo potrebuje ísť tým druhým, aby tam niečo preliečila. Naše svetlo je tá energia, s ktorou potom Elbovia a ostatné prírodné bytosti pracujú.

Aj vaše domáce zvieratá sú tu preto, aby boli vašimi pomocníkmi, učiteľmi, liečiteľmi. Sú tu pre vás. Práve pre vás. A nesmierne vás milujú.

Od:  Myriel

Máte doma zvieratko? Chová sa inak ako kedysi? Zmenili sa mu chute? A čo zvieratá v prírode? Zdajú sa vám zrazu iné ako kedysi?

Áno, je to tak, nezdá sa vám to. Chovanie zvierat v prírode aj domácich zvierat sa mení. Aj oni prechádzajú zmenami rovnako ako my, aj oni zažívajú všetky zmeny rovnako intenzívne ako my. Aj oni zažívajú rast vedomia a stávajú sa oveľa vnímavejšími. A vôbec to pre ne nie je jednoduché. Mení sa celý ich svet – tak ako ten náš. [čítaj ďalej]

Od:Myriel

Sai Baba v jednej zo svojich kníh, kde prehovára k Západu, hovorí o oslave Veľkej noci a Ježišovom vzťahu k jedeniu mäsa:

„Oslavovať Veľkú noc a jesť baránka, je akoby požiarny zbor oslavoval svoje výročie tým, že zapáli dom, alebo pobrežná hliadka tým, že potopí loď.

Kristus nejedol mäso. Na to bol až príliš spojený so všetkými živými tvormi. A naviac je to v úplnom rozpore s posolstvom lásky, ktoré učil. Nič však proti zvyku jesť mäso nezmohol. Prišiel, aby šíril lásku, mier a bratstvo medzi ľuďmi. Ich stravovacie návyky však nezmenil.

Opusti predstavy o oslave Veľkej noci pojedaním baránka alebo iného mäsa. To by bola ďalšia rana Kristovi do srdca. Radšej sa ho v tento sviatočný deň snaž nasledovať a vyvíjaj úctu a lásku ku všetkým tvorom.“

Od: Shira, 16.8.2021

Teraz sa všetko rýchle zhmotňuje. Napríklad nepríjemný hmyz môžu byť zhmotnené myšlienky a energie. Všímajte si hmyz okolo seba, aj štípance – kedy, kde a čo vás poštípalo. Môžu to byť zhmotnené myšlienky nejakého človeka, čo o vás nepekne zmýšľa, alebo vám nepraje nič dobré…
Treba sa priamo opýtať toho hmyzu, aký má pre vás odkaz. Môžu to byť myšlienky iných ľudí, kolektívne myšlienky vo vašej mysli i vlastné negatívne myšlienky. Treba to pozorovať a sebaskúmať.
Všetky medziľudské vzťahy, ale aj iné vzťahy (napr. k práci, k nejakej veci, k miestu, firme, obchodu…) sa stávajú veľmi transparentnými, pocity sa nedajú kontrolovať a maskovať. Pravé úmysly, úprimnosť, zištnosť, nezištnosť, osobný profit – to všetko sa ukazuje a vylieza ton von. Hmyz je len jedným spôsobom zhmotnenia pravdy.
Čo môžeme s tým robiť? Stýkať sa len s tými ľuďmi, kde je živé, ozajstné spojenie cez srdce, nepestovať vzťahy – lebo sa to patrí a podľa možnosti dať jemným spôsobom, ale pravdivo najavo, ako sa vďaka konkrétnemu správaniu cítite, aj keď je to nadriadený. Staré hry už skončili. Už nebudú fungovať – je v záujme aj nadriadených a autorít, aby jednali s láskou.
V prvom rade musíme byť úprimní sami voči sebe a nič nepredstierať sebe, ani iným. Pokiaľ sa dá, s neprajnými ľuďmi sa nestýkať, permanentne sa čistiť a povedať im, čo robia s vami a so svojim okolím. Oslobodí to nielen vás, ale aj ich…v podstate každý túži po tom byť milovaný a milovať.
 

 

TRANSFORMÁCIE

Od: Shira

Vývoj napreduje obrovskou rýchlosťou, zmeny sa dejú zo dňa na deň, veľa ľudí to hádže hore-dole, nevedia, čoho sa zachytiť. Keď sa niečo rozpadá, znamená to, že to už nefunguje, treba hľadať nové cesty. Čím sa viac prispôsobíme toku energií a plávame s ním, tým menej to bolí. Jedno je jasné: Zmeny a vývoj nečakajú na to, kým sa vy rozhýbete, nekompromisne to ide vpred.

Zmeny nastali najprv v spirituálnej rovine. V starej spiritualite sme boli oddelení od Boha, potrebovali sme niekoho, kto nás viedol: učiteľa, majstra, farára, guru…Nová spiritualita vyžaduje od nás, aby sme sami prevzali zodpovednosť za náš život. Predtým sme si sadli do auta k majstrovi a on nás viezol, teraz sami držíme volant, majster sedí vedľa nás a číta nám z mapy.

Potom nastali zmeny v mentálnej rovine – nové myšlienky. Je možné predĺžiť ľudský vek, zastaviť stárnutie, dokonca omladnúť, je možné vyliečiť sa vlastnou silou, je možná termoregulácia, je možné živiť sa pránou.

Potom začali zmeny v emócionálnej rovine. Pocity sa už nadajú zatláčať, chcú byť žité a transformované, derú sa na povrch, vnímame ich na tele (pri niektorých ľuďoch ma stále rozbolí žalúdok). Padajú masky. Ťažšie sa dá pretvarovať a mať všetko pod kontrolou.

Teraz tie nové energie zasahujú fyzické telo. Duša už nechce byť ignorovaná, odstrčená do posledného kúta, chce žiť svoj plán, tak keď sa jej niečo nepáči, ohlasuje sa cez fyzické telo, už sa nedá umlčať. Je čas zastaviť sa, nechať všetko tak, a začať ju počúvať. Duša je múdra. Ona vie.

Od: Shira

Všetky duše sú prepojené do jedného celku. To, čo transformuje jeden za seba, transformuje pre všetkých. Na povrchu to vyzerá tak, akoby ľudia stále viac vchádzali do individualizmu (za seba a pre seba), nemá to však s egoizmom nič spoločné. Takýmto spôsobom vychádzame z duality do jednoty. Každý má na sebe naložené dualitné programy a keď ich zvládne a pretransformuje, urobí svoju časť spásy, urobí úplne všetko. Náš problém je naša úloha.

Od: Shira

Keď planéta transformuje element oheň, transformácie sa dejú na spirituálnej úrovni. Najvyššiu kvalifikáciu pre tento proces majú červení veľkňazi a veľkňažky a bytosti, ktorých kozmický otec je SHIVA, on je čistý oheň transformácie, ale aj bytosti spojené s mágiou, aj mágia je oheň, aj keď iný…a bytosti, ktorých kozmický otec je SANAT KUMARA, liečitelia Zeme…

Keď planéta transformuje element voda, transformácie sa dejú v rovine emocionálnej, a to rovnako planetárnej i ľudskej. Najlepšiu kvalifikáciu majú modré veľkňažky a veľkňazi, ale aj SHIVA (ATRANA)

Keď planéta trasformuje element vzduch, trasformuje mentálnu sféru u seba i u ľudí. Najlepšiu kvalifikáciu na to majú zlaté veľkňažky a veľkňazi, SHIVA (MOHARA) a deti Myriel, nositelia mystického liečivé ho ducha, takisto aj deti Meleka Metarona – prinášajú božské myšlienkové pole.

Keď sa transformuje element zem, transformuje sa fyzické telo planéty i ľudí. Tu sú najlepšie vybavené biele veľkňažky a veľkňazi, taktisto celé biele kňažstvo, čiže červené, modré, zlaté a biele kňažstvo, ako aj bytosti spojené s Ježišom. Pretože vo fyzickej rovine je prítomná aj emocionálna, mentálna a spirituálna rovina – dotýka sa to všetkých ostatných úrovní.

Piaty element je láska, tá spája všetky ostatné elementy, čiže všetky elementy sú spojené v jednom. Aj to raz zažijeme, onedlho.

Od: Shira

Požiare sú súčasťou veľkých transformácií vedomia našej planéty – Lady Shyenna. Deje sa to však k najvyššiemu dobru, hoci to rozum ťažko dokáže prijať, transformácie sú nevyhnutné.

Čo môžeme robiť? Zaujať k tomu správny postoj: ostať vyrovnaní, nepodliehať panike, nerozširovať všade katastrofické správy, tým pádom nesiať strach, nehľadať vinníka. Tu sa nejedná o ekológiu, je to vzostup.

Lady Shyennu veľmi mrzí, keď spôsobí bolesť ľuďom alebo iným bytostiam. Vieme ju však podporiť, keď jej hovoríme láskyplné slová, posielame jej kryštály, dodávame jej silu a podporu. Je to naša planetárna matka. Všetci sme jej deti. Lepšie je, keď držíme spolu, ako keď navzájom bojujeme a obviňujeme jeden druhého. Aj v tomto prípade platí: kam ide naša pozornosť, to posilňujeme a vyživujeme.

Oveľa rozumnejšie je sústrediť sa na to nové, čo vzniká. O to rýchlejšie a ľahšie sa to dostaví.

Transformácie ešte naberú na intenzite. Rúcajú sa veci a systémy vo svete a v nás. Nič, čo nestojí na pravde a láske, nevydrží. A to v osobnom živote i v živote spoločnosti. Nič viac nefunguje tak, ako predtým. Hľadáme nový spôsob života a to zo dňa na deň. Majme trpezlivosť so sebou, s tými druhými i s planétou.

Od: Myriel, 2.7.2020

Je dôležité pochopiť, že symptómy zo svetla (symptómy svetelného tela) nevznikajú preto, že vysoké energie prúdia dovnútra, do nášho systému, ale skôr preto, že dualitné polia v nás ešte nie sú úplne kompatibilné s pôvodnými energiami. [čítaj ďalej]

Od: Shira, 14.9. 2021

Čo sa teraz s nami deje a čo je momentálne pre nás najdôležitejšie: nová etapa vo vývoji sa už spustila, ja ju cítim, určite aj vy. V najbližších mesiacoch bude prebiehať kolektívne prebúdzanie. Je to akoby ľudia zo štádia húsenice postupne metamorfovali na motýle. Máme sa na čo tešiť, keď začneme prejavovať svoju skutočnú krásu a uvidíme aj krásu tých druhých.
Momentálne je najdôležitejší vlastný, osobný proces metamorfózy. Potrebujeme sa naň sústrediť a venovať mu pozornosť. Nič vonku nie je tak dôležité, ako tento proces. Každým prebudeným kúsočkom v sebe slúžime celému ľudstvu.
Predtým sme boli my ľudia tu, a jeden boh „tam“ – na nebesiach. Teraz sa ten jeden boh individualizuje. Keď tu bol Jesus s nami, na vlastnej skúsenosti sme to zažili, aké je to, keď je boh s nami. Lenže teraz každý z nás je ten jeden boh, čo tu žije s nami, čo sa prejavuje cez každého z nás.
Na tento proces potrebujeme čas, pokoj, priestor, uvoľnenie, pohodu. Naše krídla sú vytvorené z božských atribútov uložených v nás. Kúsoček po kúsočku sa nám otvárajú a ukazujú. Čaká nás nádherný proces. Venujme mu pozornosť.

Od: Shira

Pre rodičov školopovinných detí: milí rodičia, vychovávať školopovinné deti dnes vôbec nie je ľahké. Duchovný svet i ja si vás veľmi vážime za túto úlohu, ktorú ste vzali na seba. Odovzdávam vám pár odkazov.
Vaše deti sa narodili do rozpadávajúceho sa starého sveta, do obdobia, keď nový svet vzniká. Oni dobre vedia, do čoho prišli a čo ich čaká. Vaše deti prišli s vyvinutým vedomím, často sú to vaši učitelia.
Najväčšou chybou pri ich výchove je snaha pripravovať ich do starého sveta, do duálneho sveta. Týka sa to všetkých oblastí života, vrátane morálky a hodnôt. Vaše deti k vám prišli z budúcnosti. Dokážu sa ľahšie prispôsobiť meniacim sa udalostiam, ako vy…
Vaše deti majú pocit, že im nikto nerozumie. Škola je veľmi zastaralá, nedokáže ich pripraviť do života, ktorý je. Pedagógovia nerozumejú tomu, čo sa deje, nerozumejú vývoju, ani deťom. Rodičia majú mylné očakávania.
Vážte si sami seba za úlohu poskytnúť im domov a zázemie. Deti nadovšetko potrebujú lásku, byť prijímané také, aké sú, všetko ostatné sa zrodí samo.
Deti cítia, že sú nepochopené, nechajú sa viac ovplyvniť kolektívom, ako rodičmi.
Deti nám zrkladlia naše nedoriešené veci.
Všetky vzťahy podliehajú zmenám, aj vzťahy rodičov a detí.
Najdôležitejšie je uvedomiť si, že toto je prechodná fáza, ktorá raz skončí. Nebude to už dlho trvať. Treba spoločne prežiť deň za dňom najlepšie ako vieme. Predtým sa deti pripravovali na život v budúcnosti, ktorú sme predpokladali. Dnes sa to nedá. Sprevádzame ich do života, ktorý sami nepoznáme. Na toto treba: MONA’OHA – dôveru v seba, v deti, v život, v duchovný svet… uvoľnenosť, pokoj v duši a mier a k tomu trochu srandy, humoru, radosti a nadhľadu…

Od: Myriel

Pýtali sa Majstra Lao Tse, prečo tak veľa detí a mládežníkov používa tak často elektroniku alebo fičí na hudbe či je stále na internete. Odpoveď Lao Tse bola:
„Odlož jednoducho všetky svoje obavy. Deti konajú podľa svojej intuície. Od čoho myslíš, že sa odvracajú, keď požívajú tieto veci? Od toho, čo ľudstvo po mnoho rokov formovalo, od kolektívneho vedomia. Chcú sa tak od neho oddeliť, ohraničiť sa. Možno to nie je najlepšia forma. Ale mnohí nemajú inú možnosť a slúži to účelu ohraničenia sa a vývoja. Preto si ceňte ich rozhodnutie, hľadajú si svoju cestu, pretože sú – aj keď to tak často nevyzerá – hlboko spojení so svojou dušou.“

Od: Shira

Tranformácie budú naberať na sile, všetko sa zrýchľuje. Nachádzame sa v prechodnej fáze, opúšťame staré a prechádzame do nového. Ako dlho to bude trvať, záleží od nás. Záleží to od počtu ľudí, ktorí naozaj žijú božské atribúty – ako pokoj, odvaha, láska, tolerancia, súcit, vyrovnanosť…prijímať to, čo je, nebojovať s tým. Boj je kontraproduktívny. Prijímanie umožní transformácie.
Nútení sme robiť správne rozhodnutia a to nie raz za život, ako to bolo predtým, ale denno denne a to niekoľkokrát. Znova a znova sa rozhodovať pre pokoj, pre lásku božiu a pre skutočnosť.
Nútení sme vzdávať sa toho, čo nám už neslúži, aby mohlo prísť to nové. Všetko je už pripravené, len človek stále lipne na tom starom. Čoho sa nevzdáme dobrovoľne, aj tak to odíde samo…
Najmarkantnejšie to pocítime v medziľudských vzťahoch. Žiadny vzťah, ktorý nie je založený na úcte, rešpekte, láske a tolerancii, nevydrží.
Najviac nás zaťažujú kolektívne energie, kolektívne myšlienky. Na iných rovinách to energeticky celkom dobre zvládame, rozhodujúca je myseľ. Keď je tá pokojná a slobodná, môže do nej vojsť mystický liečivý duch.
Nevyhnutný je kontakt s dušou, počúvať ju, venovať jej pozornosť. Duša je múdra, chápe súvislosti, pozná pravdu. Rozum nechápe nič, len kope okolo seba.

Od: Shira

Stále viac si uvedomujem multidimenzionalitu a mnohovrstevnosť čohokoľvek – udalostí, ľudí, procesov, javov, priestoru, budov…
Veci sa dejú súčasne v mnohých vrstvách, podľa toho, aké rozšírené máme vedomie, dokážeme túto mnohovrstvennosť vnímať. Preto sa už ani nedá niečo popisovať, pretože sa popisovaný jav, skutočnosť nedarí vtesnať do ľudskej reči. To mi ukazuje, že sa totálne zmení naša komunikácia, budeme sa vyjadrovať asi v piktogramoch. V praxi to vyzerá tak, že ľudia si stále viac navzájom ukazujú fotky a videá v mobiloch, namiesto toho, aby nejakú udalosť popisovali. Dá sa to urobiť ale oveľa rýchlejšie a bez mobilu – telepaticky. Každý obraz, čo nosíme v sebe, je multidimenzionálny, takže si ho náš partner (v komunikácii) načíta…
Naša realita je hologram. V holograme jedna časť obsahuje informácie o všetkých častiach. Vitajte v holograme. Všetci sme jeden.

Od: Shira, september 2021

Mier prináša hlboké uvoľnenie, aby sme mohli cítiť, že všetko, čo je, má svoju oprávnenosť.“
–Matka Mária
Presne tam vedie náš ďalší vývoj. Mier, pokoj v duši, uvoľnenosť, pohoda, relax. Keď to otočíme, v najbližšej fáze bude mier, pokoj v duši, uvoľnenosť a pohoda najdôležitejšou podmienkou, aby sme ďalšiu fázu prežili hladko a bez problémov. Uvoľnenosť na všetkých úrovniach umožní energiám, ktoré sú stále intenzívnejšie prejsť cez celé naše systémy. Uvoľnenosť je nevyhnutná v duchovnej rovine, v mentáli, v emóciách i vo fyzickom tele. Keď sa nedokážeme uvoľniť, energia nemôže nami prechádzať, zablokuje sa – čo je príčinou všetkých problémov. Energetická zápcha – energia nemôže voľne prúdiť. Všetko, čo robíme, musí prebiehať hladko, nič nasilu, nič netlačiť – potom vznikajú úrazy, napätie, stres a problémy. 
Tieto skutočnosti zapríčinia ďalšie hlboké zmeny v medziľudských vzťahoch. Vydržia len tie vzťahy, v ktorých dokáže energia voľne prúdiť, vzťahy, čo sú živé, vyživované láskou a pozornosťou. Vzťahy, kde energia nebude prúdiť, sa rozpadnú. Budúca fáza si žiada od nás uvoľniť sa aj vo vzťahoch, nechať všetko tak ako to je, nekontrolovať, netlačiť, ani sa nechcieť páčiť a zapôsobiť. Nič, čo nie je ozajstné, aj tak nevydrží.

Od: Shira, september 2021

Energie ohraničenia a Maha Cohan sú toho času naozaj mimoriadne, mimoriadne dôležité! Akonáhle sa napojíme na kolektívne myšlienky, stávame sa ich spolutvorcom – čím silnejší mentál, tým životaschopnejšie myšlienky a tým pádom vytvárame presne to, čo vôbec nechceme, proti čomu bojujeme a strácame prístup k vlastnému svetlu a k možnosti vytvárania novej reality. Uvedomte si, že ani nová vláda, ani nové pravidlá, ani iní ľudia (v zmysle – kedy to už konečne pochopia…) nezmenia nič. Vystúpením z kolektívnych myšlienok a vytváraním myšlienok vlastných získavame obrovskú moc. To je pravá sloboda – LAY’O’ESHA. Jeden človek s bohom a s cirkulúcimi poľami skutočnosti v sebe, dokáže viac ovplyvniť ďalší vývoj viac, ako masa skandujúcich. Celá sila je v nás.