Kryon: Nastala zmena času

Keď sa zapálil kryštál Mona’Oha, otvorila sa Archa úmluvy a planéta bola pokrstená do tónov Sol’A’Vana, definitívne sa začal nový vek, nová časová epocha – Zlatý vek, v ktorom sa všetko mení, v ktorom sa všetko vracia ku stavu, v akom bolo prvotne stvorené a na konci ktorého sa planéta vráti naspäť domov, do svojho pôvodného stavu, v ktorom bola predtým, ako padla do duality. Táto zmena nastala v našom čase v roku 2015. Kryonov channeling z októbra 2015 je plný vzrušenia nad touto udalosťou. Kryon približuje, čo to vlastne znamená. Channeling je súčasťou 5. zväzku kníh 36 najvyšších radcov svetla. Dá sa vypočuť (v nemčine) tutext v nemčine je tu[čítaj ďalej]

Shakti: Archa úmluvy a božská ženská energia

Po zapálení kryštálu MonaOha bolo ďalšou zlomovou udalosťou, ktorá sa na Zemi udiala a veľmi posunula vývoj dopredu, otvorenie Archy úmluvy. Z archy začala okrem iného prúdiť ženská božská energia, ktorá v nej bola po mnoho vekov uzatvorená, lebo na prežitie planéty bola potrebná mužská energia. Dnes už nastal čas, kedy ženská božská energia môže voľne prúdiť. Dotýka sa každého, lieči mnohé zranenia z minulosti a do našich duší prináša mier, pokoj a vyrovnanosť, pomáha nám „vypnúť rozum“ a vnímať srdcom. Je veľmi potrebná, aby každý mohol sám v sebe dosiahnuť tento stav. [čítaj ďalej]

Sheldrak: Zjednotenie úrovní štyroch časových epoch

Sheldrakove posolstvá nie sú tým najľahším čítaním, no o to väčšiu silu majú. Shledrak je náš starý dobrý druh a priateľ, po ktorého boku sme strávili dlhý čas v Atlantíde. V tomto channelingu nám prináša posolstvo o tom, čo z vyššieho pohľadu znamenajú najdôležitejšie časové epochy, ktoré boli na Zemi. Nič nie je oddelené, všetko sa jedného dňa spojí – a tak je to aj s časovými epochami a energiami, ktoré sú v nich uložené. Tak ako má človek svoje 4 telá – fyzické, emocionálne, mentálne a spirituálne, tak ako sa tieto 4 úrovne uzemňujú, zjednocujú a vytvárajú zjednotenú čakru, tak sa zjednocujú aj energie z rôznych časových epoch. Viac o tom Sheldrak. [čítaj ďalej]

Čo bolo na Zemi pred pádom do duality?

Dôsledky experimentu oddelenia sa od boha boli v celom našom univerze veľmi veľké a závažné. V tom čase na našej planéte pulzoval bohatý život, ktorý sa zrazu úplne prerušil. Zem v tom čase niesla tóny Lemuria. Žili tu bytosti, ktoré mali svoju prácu. Bolo ich 144 000.

Naša planéta bola v čase pred pádom do duality najväčšou dokumentačnou knižnicou všetkých planét. Bolo tu uložené všetko poznanie božstva, bola tu najväčšia úschovňa všetkej múdrosti univerza. Miesta, kde boli knižnice, sa podarilo pred dualitou ochrániť. Dnes ich voláme kryštálové miesta a sú to tie miesta na planéte, kde vždy prúdila skutočnosť.

Bytosti svetla, ktoré tu žili, pracovali v týchto knižniciach. Pri páde boli aj ony zasiahnuté, prerušilo sa ich spojenie s bohom a stratili vedomie, akoby boli uspané. Zostali len otlačkami svojho svetla bez vedomia, nevedeli si sami pomôcť.

To, že Zem postihnú dôsledky experimentu, nikto nečakal. Bola to pre duchovný svet ťažká situácia. Plán na záchranu bytostí, ktoré tu žili, bol taký, že na Zem príde rovnaký počet bytostí aký tu žil, 144 000, každé sa položí na jednu zasiahnutú bytosť a vdýchne do seba a transformuje luciferskú energiu. Bohužiaľ to také jednoduché nebolo, tento plán nám nevyšiel. Luciferská energia bola veľmi silná a my sme na planéte zostali oveľa dlhšie, ako sme pôvodne očakávali. Pôvodných obyvateľov sa nám nepodarilo prebudiť. Dnes sú z nich strážcovia. Keď sa v channelingoch pri určitých cestách hovorí, že prejdeme popri strážcoch, sú to presne tieto bytosti.

Angelika Lea: Lentos

Ak patríte ku skupine, ktorá nasledovala Ježiša v čase jeho inkarnácii na Zemi, všetky spomienky na obdobie spojené s príchodom a životom Ježiša sú uložené vo vašej duši. Angelika Lea bola súčasťou toho obdobia ako zvestovateľ a nasledovníkom Ježiša je dôverne známa. Možno sa vám pri tomto channelingu otvoria spomienky na toto obdobie, na Lentos. 

Channeling priniesla Angelika Lea na jarnom Kryonfestivale v roku 2014, kedy bola aj v tele Sangitar ako walk-in – toto aj channeling spomína, keď Angelika Lea hovorí o tom, že jej aspekty sú už rozšírené v tele Sangitar. Po skončení festivalu Angelika Lea priniesla aj informácie o tom, ako zažívala walk-in. [čítaj ďalej]

Kryon: Symptómy svetelného tela – Aktivácia tretej úrovne svetelného tela

Symptómy svetelného tela sú reakciou nás ľudí na nové, silné energie, ktoré prúdia na Zem. Prejavujú sa nielen na fyzickom tele rôznymi nevoľnosťami a doposiaľ pre nás neznámymi bolesťami, ale aj v našich emóciách, myšlienkach a presvedčeniach. Kryon v tomto channelingu vysvetľuje, ako sa tieto symptómy prejavujú a dodáva nám silu zvládať ich. Navyše, vykoná s nami rituál nášho zasvätenia do tretej úrovne svetelného tela, aby sme ľahšie zvládali zmeny a transformácie, ktoré táto doba prináša. Pozri aj channeling Ashtara Sherana o dôsledkoch aktivácie tretej úrovne svetelného tela v energii Zeme. Channeling je z júna 2009, zverejnený je aj vo štvrtom zväzku kníh 36 radcov svetla. [čítaj ďalej]

Ashtar Sheran: Dôsledky aktivácie tretej úrovne svetelného tela

Kedysi bolo možné, aby sme nepočúvali svoju dušu a robili to, čo nám kázal rozum. Dnes to už možné nie je. Ak dušu a jej želania naďalej potláčame, prejaví sa to silnými problémami – psychickými aj fyzickými. Túto zmenu priniesol Nový vek a spustila sa po tom, ako bola planéte aktivovaná tretia úroveň svetelného tela. Čo to vlastne znamená a aké ďalšie zmeny to prinieslo, o tom hovorí Ahstar Sheran v channelingu z mája 2009. Uverejnený je aj v prvej z kníh 36 najvyšších radcov svetla. [čítaj ďalej]

Shyaad a Toth: Cesta k bránam Lemurie

Brány dimenzie Lemurie sa otvorili ako posledné po ostatných dimenziách 11. mája 2014, kedy sa najskôr zapálil kryštál Mona’Oha. Dovtedy boli pre nás energie z tejto epochy neprístupné. Po tom, ako sa brány Lemurie otvorili, začali k nám pritekať energie z tejto epochy, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Lemuriou všetko začalo a energiami Lemurie aj všetko skončí – vrátime sa my aj planéta k svojim pôvodným energiám, k svojmu pôvodnému svetlu. Len niekoľko týždňov pred otvorením brán Lemurie sa konal jarný Kryonfestival, na ktorom nás chrámová tanečnica a strážkyňa brán Lemurie Shyaad [čítaj šaíd] spolu s Tothom pozvali pred tieto brány, aby nám nechali pocítiť, čo je to lemurisjký tanec ohňa a aby začali do nás prúdiť energie Lemurie. V tom čase ešte planéta nebola prebudená, preto sa v channelingu spomína ešte pod starým menom Lady Gaia, nie Lady Shyenna. Bolo to vôbec prvýkrát, kedy nás duchovný svet zobral na dosah Lemurie. [čítaj ďalej]

Sangitar, Ježiš, Shyaad, Melek Metatron: Zapálenie kryštálu MONA’OHA, otvorenie brán Lemurie, stĺpy svetla – 14.5.2014

Najväčšou udalosťou, ktorá sa doposiaľ na Zemi udiala, počas všetkých časových epoch, bolo zapálenie kryštálu Mona’Oha. Keď bola Zem stiahnutá do duality, začala sa jej záchrana. Nikdy však nebolo isté, či sa záchrana aj podarí. Niekoľkokrát to chcel boh už ukončiť ako nepodarený experiment – no vždy, vždy sme to boli my, ktorí sme ho svojou oddanosťou, láskou, hĺbkou nášho zámeru uprosili, aby nám – ľuďom – dal ešte šancu, aby sme ešte čosi mohli vyskúšať a pomôcť tejto nádhernej planéte, najkrajšej v celom našom vesmíre, naďalej žiariť, vo svetle skutočnosti. [čítaj ďalej]