Shakti: Archa úmluvy a božská ženská energia

Po zapálení kryštálu MonaOha bolo ďalšou zlomovou udalosťou, ktorá sa na Zemi udiala a veľmi posunula vývoj dopredu, otvorenie Archy úmluvy. Z archy začala okrem iného prúdiť ženská božská energia, ktorá v nej bola po mnoho vekov uzatvorená, lebo na prežitie planéty bola potrebná mužská energia. Dnes už nastal čas, kedy ženská božská energia môže voľne prúdiť. Dotýka sa každého, lieči mnohé zranenia z minulosti a do našich duší prináša mier, pokoj a vyrovnanosť, pomáha nám „vypnúť rozum“ a vnímať srdcom. Je veľmi potrebná, aby každý mohol sám v sebe dosiahnuť tento stav. [čítaj ďalej]

Meč Excalibur

Meč Excalibur je energetické pole v univerze, ktoré má silu božej všemohúcnosti. Jeho strážcom je anjel Michael. Prebýva v ňom sila skutočnosti a nezničiteľnosti, čistá božia sila. Energetické pole Excalibru máme v sebe aj my: vďaka kráľovi Artušovi, ktorý bol inkarnáciou anjela Michaela na Zemi v čase Avalonu a zanechal nám ho tu ako božie dedičstvo. Pole má formu meča, treba ale pamätať na to, že je to energia, ktorú treba aktivovať. [čítaj ďalej]

Kryon: Trenie medzi energiami skutočnosti a duality

Každé jedno slovo, ktoré nám kedy duchovný svet priniesol, je neustále platné. Je jedno, či to bolo včera alebo pred rokmi, ich posolstvá sú stále aktuálne. Tak sa prejavuje pravda. Navyše cez tieto posolstvá vždy prúdi aktuálna energia, preto časom nielenže nestrácajú svoju silu, ale naopak, naberajú na nej. A nám sa postupne, pomaly otvára obraz, ktorému stále nie celkom rozumieme a ktorého sme súčasťou.

Staršie channelingy nám pomáhajú pochopiť, čo sa vlastne okolo nás deje a kde sa svet aj my nachádzame, lebo mnohé z toho, o čom hovoria, sami už zažívame a je nám to tak oveľa bližšie. Je vzrušujúce pozorovať, ako sa jedno posolstvo za druhým napĺňa. Taký je aj tento Kryonov novoročný channeling z januára 2015. Kryonove posolstvá sú vždy informačne veľmi nabité, je to tak aj v tomto channelingu. Hovorí, že v roku 2015 sa udejú zásadné zmeny. Tak sa aj stalo. Dve najdôležitejšie boli, že naša planéta sa prebudila a bola pokrstená do nových tónov – tóny jej vedomia prestali byť Lady Gaia a zmenili sa na Lady Shyenna, a začal sa meniť náš čakrový systém. [čítaj ďalej]

Lady Amethyst: Deti Nového veku

Pre všetkých, ktorí chcú trochu lepšie porozumieť dnešným deťom a mladým ľuďom, nielen pre rodičov, priniesla Lady Amethyst zásadné posolstvo o tom, ako máme vnímať deti a tínedžerov. Sú úplne iní ako my, narodení pre iný svet. Náš svet už nie je pre nich, náš svet dožíva a je pre nich veľmi náročné fungovať v ňom. Ako im v tom môžeme pomôcť, vravela Lady Amethyst už v roku 2011 na jarnom Kryonfestivale.

Ja som Lady Ametyst. Pozdravujem ťa so slovami OMAR TA SATT. Som matkou mnohých detí a ako kozmická matka vám vyjadrujem svoju hlbokú lásku. Pretože keď ste boli v univerze stvorení, bola som to ja, kto bol s vami od počiatku vekov. Lady Amethyst má čestnú úlohu hovoriť o deťoch Nového veku tu na Zemi, obzvlášť o tých deťoch, ktoré sú v pokročilom veku a sú často zmätené.

Čo to znamená byť dieťaťom Nového veku? Deti, ktoré sa rodia, ktoré voláme indigové deti alebo krištáľové deti alebo jednoducho deti Nového veku, sú rovnako ako ty vybavené 18-timi aspektami, aby mohli vojsť do duality. Ale veľký rozdiel je v tom, že tieto deti majú hneď od začiatku schopnosť spájať svoje aspekty. Niektoré vybrané deti majú dokonca 19. aspekt, ktorý použijú, keď príde k vzostupu. Pretože tieto deti sú veľmi citlivé, keď vidia svetlo a predovšetkým energiu Zeme, sú často veľmi nepokojné a veľmi sa túžia vrátiť domov. Ale láska rodičov, láska pozemských rodičov, im bráni v tom, aby tak urobili a ony začnú dospievať. [čítaj ďalej]

Verejný channeling 9.9.2021 – Myriel – Mystický liečivý duch, Uvoľnenie energetických odtlačkov starých sľubov z minulých inkarnácií

Veľmi dôležitý channeling od Myriel pre každého, kto chce dnešnú dobu zvládať lepšie a kto má skutočný záujem podieľať sa na zmenách a prispievať k nim, kto chce pracovať a používať svoju silu a svoje svetlo pre Nový svet.

Myriel je veľmi láskavá bytosť plná svetla, ktorá bola v minulých časoch strážkyňou celého kňažstva. Stretnúť sa s ňou mohol každý, kto v minulých inkarnáciách prechádzal rôznymi školenia a cyklami kňažstva a mágie. Má v sebe veľa mystickej energie a je nositeľkou mystického liečivého ducha. Dnes zodpovedá za to, aby  mystický liečivý duch prúdil k ľuďom a aj v tomto channelingu vysvetľuje, kedy je to možné a kedy nie a ako sa môžeme postarať o to, aby mystický liečivý duch vstúpil do našej mentálnej roviny, usadil sa tam a zostal tam cirkulovať. [čítaj ďalej]

Ohraničenie

Od: Shira

Energie ohraničenia a Maha Cohan sú toho času naozaj mimoriadne, mimoriadne dôležité! Akonáhle sa napojíme na kolektívne myšlienky, stávame sa ich spolutvorcom – čím silnejší mentál, tým životaschopnejšie myšlienky a tým pádom vytvárame presne to, čo vôbec nechceme, proti čomu bojujeme a strácame prístup k vlastnému svetlu a k možnosti vytvárania novej reality. Uvedomte si, že ani nová vláda, ani nové pravidlá, ani iní ľudia (v zmysle – kedy to už konečne pochopia…) nezmenia nič. Vystúpením z kolektívnych myšlienok a vytváraním myšlienok vlastných získavame obrovskú moc. To je pravá sloboda – LAY’O’ESHA. Jeden človek s bohom a s cirkulúcimi poľami skutočnosti v sebe, dokáže viac ovplyvniť ďalší vývoj viac, ako masa skandujúcich. Celá sila je v nás.

Uvoľnenosť

Od: Shira

„Mier prináša hlboké uvoľnenie, aby sme mohli cítiť, že všetko, čo je, má svoju oprávnenosť.“ –Matka Mária

Presne tam vedie náš ďalší vývoj. Mier, pokoj v duši, uvoľnenosť, pohoda, relax. Keď to otočíme, v najbližšej fáze bude mier, pokoj v duši, uvoľnenosť a pohoda najdôležitejšou podmienkou, aby sme ďalšiu fázu prežili hladko a bez problémov. Uvoľnenosť na všetkých úrovniach umožní energiám, ktoré sú stále intenzívnejšie prejsť cez celé naše systémy. Uvoľnenosť je nevyhnutná v duchovnej rovine, v mentáli, v emóciách i vo fyzickom tele. Keď sa nedokážeme uvoľniť, energia nemôže nami prechádzať, zablokuje sa – čo je príčinou všetkých problémov. Energetická zápcha – energia nemôže voľne prúdiť. Všetko, čo robíme, musí prebiehať hladko, nič nasilu, nič netlačiť – potom vznikajú úrazy, napätie, stres a problémy. 
Tieto skutočnosti zapríčinia ďalšie hlboké zmeny v medziľudských vzťahoch. Vydržia len tie vzťahy, v ktorých dokáže energia voľne prúdiť, vzťahy, čo sú živé, vyživované láskou a pozornosťou. Vzťahy, kde energia nebude prúdiť, sa rozpadnú. Budúca fáza si žiada od nás uvoľniť sa aj vo vzťahoch, nechať všetko tak ako to je, nekontrolovať, netlačiť, ani sa nechcieť páčiť a zapôsobiť. Nič, čo nie je ozajstné, aj tak nevydrží.

Multidimenzionalita

Od: Shira

Stále viac si uvedomujem multidimenzionalitu a mnohovrstevnosť čohokoľvek – udalostí, ľudí, procesov, javov, priestoru, budov…
Veci sa dejú súčasne v mnohých vrstvách, podľa toho, aké rozšírené máme vedomie, dokážeme túto mnohovrstvennosť vnímať. Preto sa už ani nedá niečo popisovať, pretože sa popisovaný jav, skutočnosť nedarí vtesnať do ľudskej reči. To mi ukazuje, že sa totálne zmení naša komunikácia, budeme sa vyjadrovať asi v piktogramoch. V praxi to vyzerá tak, že ľudia si stále viac navzájom ukazujú fotky a videá v mobiloch, namiesto toho, aby nejakú udalosť popisovali. Dá sa to urobiť ale oveľa rýchlejšie a bez mobilu – telepaticky. Každý obraz, čo nosíme v sebe, je multidimenzionálny, takže si ho náš partner (v komunikácii) načíta…
Naša realita je hologram. V holograme jedna časť obsahuje informácie o všetkých častiach. Vitajte v holograme. Všetci sme jeden.

Kam smerujú transformácie

Od: Shira

Tranformácie budú naberať na sile, všetko sa zrýchľuje. Nachádzame sa v prechodnej fáze, opúšťame staré a prechádzame do nového. Ako dlho to bude trvať, záleží od nás. Záleží to od počtu ľudí, ktorí naozaj žijú božské atribúty – ako pokoj, odvaha, láska, tolerancia, súcit, vyrovnanosť…prijímať to, čo je, nebojovať s tým. Boj je kontraproduktívny. Prijímanie umožní transformácie.
Nútení sme robiť správne rozhodnutia a to nie raz za život, ako to bolo predtým, ale denno denne a to niekoľkokrát. Znova a znova sa rozhodovať pre pokoj, pre lásku božiu a pre skutočnosť.
Nútení sme vzdávať sa toho, čo nám už neslúži, aby mohlo prísť to nové. Všetko je už pripravené, len človek stále lipne na tom starom. Čoho sa nevzdáme dobrovoľne, aj tak to odíde samo…
Najmarkantnejšie to pocítime v medziľudských vzťahoch. Žiadny vzťah, ktorý nie je založený na úcte, rešpekte, láske a tolerancii, nevydrží.
Najviac nás zaťažujú kolektívne energie, kolektívne myšlienky. Na iných rovinách to energeticky celkom dobre zvládame, rozhodujúca je myseľ. Keď je tá pokojná a slobodná, môže do nej vojsť mystický liečivý duch.
Nevyhnutný je kontakt s dušou, počúvať ju, venovať jej pozornosť. Duša je múdra, chápe súvislosti, pozná pravdu. Rozum nechápe nič, len kope okolo seba.

O deťoch a internete

Pýtali sa Majstra Lao Tse, prečo tak veľa detí a mládežníkov používa tak často elektroniku alebo fičí na hudbe či je stále na internete. Odpoveď Lao Tse bola:

„Odlož jednoducho všetky svoje obavy. Deti konajú podľa svojej intuície. Od čoho myslíš, že sa odvracajú, keď požívajú tieto veci? Od toho, čo ľudstvo po mnoho rokov formovalo, od kolektívneho vedomia. Chcú sa tak od neho oddeliť, ohraničiť sa. Možno to nie je najlepšia forma. Ale mnohí nemajú inú možnosť a slúži to účelu ohraničenia sa a vývoja. Preto si ceňte ich rozhodnutie, hľadajú si svoju cestu, pretože sú – aj keď to tak často nevyzerá – hlboko spojení so svojou dušou.“