Viditeľná spiritualita

Ďalšia vec, ktorá je v poslednej dobe výraznejšia, je viditeľnosť energií. Aj keď človek nie je jasnozrivý, ale skôr jasnocitný, pohľady vnútorným okom sa veľmi vyjasňujú, sú ostrejšie, ohraničenejšie, hmla sa rozplýva. Všimnúť si to môžete, keď napríklad pracujete s kryštálmi pri uzemnení: ak vám obrazy nevyskakovali a bolo sa treba viac sústrediť, aby ste energiu zachytili, teraz sa vám môže jasný obraz zjaviť hneď.
S tým súvisí aj prechod do novej dimenzie. V novom svete, v Quin’Taas, už nebude okolo nás žiadny závoj zabudnutia, žiadna hmla. Energie, duchovné bytosti, všetko bude jasne viditeľné, každému. Počas vzostupu planéty, po prechodných vnútorných aj vonkajších transformáciách, zrazu každý uvidí množstvo bytostí okolo nás. Bude nás sprevádzať celé univerzum a všetci zrazu budú na „dosah“ a na „dohľad“, všetko budeme môcť vidieť svojimi fyzickými očami.

Spomienky na dualitu

Po otvorení Quin’Taas nezostane na Zemi už žiadna dualita. Zostanú nám však spomienky na ňu. Práve tie budú pre nás veľkou výzvou. Spomienky na to, ako to kedysi fungovalo, ako sme kedysi riešili situácie, nás budú viesť k tomu, že budeme mať tendenciu naďalej rozmýšľať v starých známych vzorcoch a budeme sa snažiť aplikovať riešenia, aké sme doposiaľ poznali. Dnes robíme rôzne veci automaticky, no v novom svete už nebudú potrebné, nebudeme ich musieť robiť.

Je to prirodzený proces, že spočiatku budeme aplikovať staré postupy. Jednoducho sme doposiaľ nič iné nepoznali, musíme sa najskôr naučiť, ako myslieť a konať po novom. A to bude výzva, ktorú bude musieť každý zvládnuť – ako sa vymaniť zo starých automatických vzorcov konania. Nebude to však už otázka ega. Časom aj tieto spomienky vyblednú a postupne začneme fungovať po novom.

Skutočnosť vytláča dualitu

Žiadna zmena sa nikdy nedeje skokom. Vždy postupne stúpa hladina určitej energie, až dosiahne úroveň, ktorá prináša výraznú zmenu. Tak aj energie, ktoré súvisia so vzostupom – roky dostávame v channelingoch podobné informácie, len toky silnejú.

Môžeme to vyjadriť metaforou, ako postupne silnejú energie skutočnosti a vytláčajú energie duality: Je to ako s riekou. Začína ako maličký pramienok – to je skutočnosť, nový svet. Okolo nej je len zem – starý svet, dualita. Pramienok postupne silnie a zaberá viac zeme – skutočnosť preniká do duality. Čím skôr sa človek naučí žiť s riekou, tým skôr má po problémoch, lebo vie existovať aj v nových podmienkach. Rieka postupne priberá prítoky a silnie, zaberá čoraz viac zeme – skutočnosť vytláča dualitu.

My sme už nabrali posledný najväčší prítok – Nyoonske svetlo. Okolo rieky je už len niekde v diaľke vidno brehy. Zanedlho aj tie zmiznú – to bude bod vzostupu. Starý svet – zem okolo rieky – definitívne celý zmizne, zostane len rieka, nový svet.

Kto dovtedy zistí, ako fungovať v novom, toho sa táto zmena dotkne oveľa menej, ako toho, kto do poslednej chvíle bude stáť na brehu a otáčať sa vode chrbtom. V procese vzostupu netreba očakávať očakávať v energiách vonku nič výrazne iné. Dôležité sú naše vnútorné zmeny – ako my sami na to, čo sa okolo nás deje, vnútorne reagujeme, ako sme sami k sebe úprimní, ako sme ochotní zmeniť svoje myslenie. Kto sa stále vnútorne bráni, toho to zrazí na kolená a pritlačí k zemi. A akých zmien sa to týka, ktoré v sebe musíme urobiť, to všetko nájdeme v channelingoch – nových, no aj tých 12 rokov starých.

Piaty element

Koniec sveta, ktorý poznáme je za dverami. Nový je na dosah ruky. Zmenou, otvorením Quin’Taas planéta o.i. prejde do piatej dimenzie – začne naplno prúdiť piaty element – božia láska. Všetci ju budú vnímať a zažívať. Prinesie to mier – lebo kto sa cíti milovaný a miluje, ani ho len nenapadne bojovať.
Kde je láska, tam to bude kvitnúť – týka sa to aj pracovných situácií, obchodných… – a kde nie je, budú ľudia zažívať ťažšie a ťažšie stavy – až na fyzickej úrovni. Alebo inak: kde prúdi skutočnosť, bude všetko jednoduché, kde sa držíme dualitných vzorcov, budeme silno a veľmi bolestivo narážať – vrátane fyzických prejavov ako nevoľnosť, bolesti, zápaly, …

Návrat do božských magnetických dráh

Duchovný svet nazýva proces, ktorý sa teraz deje s planétou, návrat do božských magnetických dráh, predtým ho nazýval vzostupom. Treba si však uvedomiť, že planéta nebude nikam cestovať, nikam sa fyzicky nepohne. Všetko budeme zažívať na tom istom mieste.
To, čo sa deje a bude sa diať, je, že sa menia energie, celý energetický systém. Je to ako keď máte priateľa v depresii alebo po úraze. Prechádza z jedného stavu – depresia, imobilita – do nového stavu – šťastný a vyrovnaný život, návrat mobility. Stále je vedľa vás, no jeho celý energetický systém sa mení. Tak to je aj s planétou. Prechádza z jedného stavu – kde je primárnou energiou elektrická energia – do iného – kde je primárnou magnetická energia, ale fyzicky zostáva na jednom mieste. Stále budeme žiť na tom istom mieste, na tej istej planéte.
Nový energetický systém bude trvalo naladený na rytmus božieho dychu – bude zladený s božskými magnetickými dráhami. To je stav, ktorý planéta miliardy rokov nezažila. Pre nás to znamená, že aj naše svetelné aj fyzické telo bude naladené na rytmus božieho dychu. Začne inak fungovať, okrem iného bude potrebovať menej spánku. Ak sa vám už teraz stáva, že ste v noci často hore a spíte len v krátkych intervaloch, nemusí to mať žiadny zdravotný či psychický dôvod, môže to jednoducho znamenať, že sa vaše telo už postupne prelaďuje na magnetickú energiu.
Druhá vec súvisí so samotnou magnetickou energiou: Keďže to bude nosná energia nového veku, prechod do neho nám uľahčí, ak naše svetelné telo aj naše bunky budú už na túto energiu dobre zvyknuté a budú ňou už vopred vyživované. Môžete sa s magnetickou energiou lásky spájať v meditáciách, prijímať ju, keď je súčasťou denných energií, alebo si môžete pustiť niektorý z Kryonových channelingov, tie sú vždy nabité magnetickou energiou lásky – napríklad

Transformácie elementov

Od: Shira

Dostala som odkaz od prírodných bytostí, ako im môžeme pomôcť:

Momentálne prebiehajú všade veľké transformácie. Medzi iným aj transformácie elementov. K starým známym živlom – zem, voda, vzduch, oheň – sa pridáva 5. element – láska. Zem sa mení na láskozem, voda na láskovodu, vzduch na láskovzduch a oheň na láskooheň. Všetky elementy sa dostávajú do harmónie a do jednoty.

Prírodné bytosti to všetko sledujú a sú súčasťou celého diania. Povedali mi, že keď vedome a s láskou darujeme trávniku jednu fľašu vody, má to väčší efekt, akoby sme ho 3 hodiny polievali zavlažovacím zariadením. Nemáme sa dívať na prírodu okolo seba fyzickými očami. Ona to prežije a bude rozkvitať. Máme sa naučiť vedome a so srdcom využívať všetky živly, a byť aj vďační. Zdrojom 5. elementu – lásky sú ľudia.

Prírodné bytosti zdravia všetkých ľudí, čo majú otvoreného ducha a srdce, čo na nich myslia a potešia sa, keď to pošlete ďalej. Oni nepotrebujú našu vodu, potrebujú našu lásku, nech sa deje čokoľvek.

Ohraničenie

Od: Shira

Energie ohraničenia a Maha Cohan sú toho času naozaj mimoriadne, mimoriadne dôležité! Akonáhle sa napojíme na kolektívne myšlienky, stávame sa ich spolutvorcom – čím silnejší mentál, tým životaschopnejšie myšlienky a tým pádom vytvárame presne to, čo vôbec nechceme, proti čomu bojujeme a strácame prístup k vlastnému svetlu a k možnosti vytvárania novej reality. Uvedomte si, že ani nová vláda, ani nové pravidlá, ani iní ľudia (v zmysle – kedy to už konečne pochopia…) nezmenia nič. Vystúpením z kolektívnych myšlienok a vytváraním myšlienok vlastných získavame obrovskú moc. To je pravá sloboda – LAY’O’ESHA. Jeden človek s bohom a s cirkulúcimi poľami skutočnosti v sebe, dokáže viac ovplyvniť ďalší vývoj viac, ako masa skandujúcich. Celá sila je v nás.

Uvoľnenosť

Od: Shira

„Mier prináša hlboké uvoľnenie, aby sme mohli cítiť, že všetko, čo je, má svoju oprávnenosť.“ –Matka Mária

Presne tam vedie náš ďalší vývoj. Mier, pokoj v duši, uvoľnenosť, pohoda, relax. Keď to otočíme, v najbližšej fáze bude mier, pokoj v duši, uvoľnenosť a pohoda najdôležitejšou podmienkou, aby sme ďalšiu fázu prežili hladko a bez problémov. Uvoľnenosť na všetkých úrovniach umožní energiám, ktoré sú stále intenzívnejšie prejsť cez celé naše systémy. Uvoľnenosť je nevyhnutná v duchovnej rovine, v mentáli, v emóciách i vo fyzickom tele. Keď sa nedokážeme uvoľniť, energia nemôže nami prechádzať, zablokuje sa – čo je príčinou všetkých problémov. Energetická zápcha – energia nemôže voľne prúdiť. Všetko, čo robíme, musí prebiehať hladko, nič nasilu, nič netlačiť – potom vznikajú úrazy, napätie, stres a problémy. 
Tieto skutočnosti zapríčinia ďalšie hlboké zmeny v medziľudských vzťahoch. Vydržia len tie vzťahy, v ktorých dokáže energia voľne prúdiť, vzťahy, čo sú živé, vyživované láskou a pozornosťou. Vzťahy, kde energia nebude prúdiť, sa rozpadnú. Budúca fáza si žiada od nás uvoľniť sa aj vo vzťahoch, nechať všetko tak ako to je, nekontrolovať, netlačiť, ani sa nechcieť páčiť a zapôsobiť. Nič, čo nie je ozajstné, aj tak nevydrží.

Multidimenzionalita

Od: Shira

Stále viac si uvedomujem multidimenzionalitu a mnohovrstevnosť čohokoľvek – udalostí, ľudí, procesov, javov, priestoru, budov…
Veci sa dejú súčasne v mnohých vrstvách, podľa toho, aké rozšírené máme vedomie, dokážeme túto mnohovrstvennosť vnímať. Preto sa už ani nedá niečo popisovať, pretože sa popisovaný jav, skutočnosť nedarí vtesnať do ľudskej reči. To mi ukazuje, že sa totálne zmení naša komunikácia, budeme sa vyjadrovať asi v piktogramoch. V praxi to vyzerá tak, že ľudia si stále viac navzájom ukazujú fotky a videá v mobiloch, namiesto toho, aby nejakú udalosť popisovali. Dá sa to urobiť ale oveľa rýchlejšie a bez mobilu – telepaticky. Každý obraz, čo nosíme v sebe, je multidimenzionálny, takže si ho náš partner (v komunikácii) načíta…
Naša realita je hologram. V holograme jedna časť obsahuje informácie o všetkých častiach. Vitajte v holograme. Všetci sme jeden.

Kam smerujú transformácie

Od: Shira

Tranformácie budú naberať na sile, všetko sa zrýchľuje. Nachádzame sa v prechodnej fáze, opúšťame staré a prechádzame do nového. Ako dlho to bude trvať, záleží od nás. Záleží to od počtu ľudí, ktorí naozaj žijú božské atribúty – ako pokoj, odvaha, láska, tolerancia, súcit, vyrovnanosť…prijímať to, čo je, nebojovať s tým. Boj je kontraproduktívny. Prijímanie umožní transformácie.
Nútení sme robiť správne rozhodnutia a to nie raz za život, ako to bolo predtým, ale denno denne a to niekoľkokrát. Znova a znova sa rozhodovať pre pokoj, pre lásku božiu a pre skutočnosť.
Nútení sme vzdávať sa toho, čo nám už neslúži, aby mohlo prísť to nové. Všetko je už pripravené, len človek stále lipne na tom starom. Čoho sa nevzdáme dobrovoľne, aj tak to odíde samo…
Najmarkantnejšie to pocítime v medziľudských vzťahoch. Žiadny vzťah, ktorý nie je založený na úcte, rešpekte, láske a tolerancii, nevydrží.
Najviac nás zaťažujú kolektívne energie, kolektívne myšlienky. Na iných rovinách to energeticky celkom dobre zvládame, rozhodujúca je myseľ. Keď je tá pokojná a slobodná, môže do nej vojsť mystický liečivý duch.
Nevyhnutný je kontakt s dušou, počúvať ju, venovať jej pozornosť. Duša je múdra, chápe súvislosti, pozná pravdu. Rozum nechápe nič, len kope okolo seba.