Transformácie elementov

Od: Shira

Dostala som odkaz od prírodných bytostí, ako im môžeme pomôcť:

Momentálne prebiehajú všade veľké transformácie. Medzi iným aj transformácie elementov. K starým známym živlom – zem, voda, vzduch, oheň – sa pridáva 5. element – láska. Zem sa mení na láskozem, voda na láskovodu, vzduch na láskovzduch a oheň na láskooheň. Všetky elementy sa dostávajú do harmónie a do jednoty.

Prírodné bytosti to všetko sledujú a sú súčasťou celého diania. Povedali mi, že keď vedome a s láskou darujeme trávniku jednu fľašu vody, má to väčší efekt, akoby sme ho 3 hodiny polievali zavlažovacím zariadením. Nemáme sa dívať na prírodu okolo seba fyzickými očami. Ona to prežije a bude rozkvitať. Máme sa naučiť vedome a so srdcom využívať všetky živly, a byť aj vďační. Zdrojom 5. elementu – lásky sú ľudia.

Prírodné bytosti zdravia všetkých ľudí, čo majú otvoreného ducha a srdce, čo na nich myslia a potešia sa, keď to pošlete ďalej. Oni nepotrebujú našu vodu, potrebujú našu lásku, nech sa deje čokoľvek.

Ohraničenie

Od: Shira

Energie ohraničenia a Maha Cohan sú toho času naozaj mimoriadne, mimoriadne dôležité! Akonáhle sa napojíme na kolektívne myšlienky, stávame sa ich spolutvorcom – čím silnejší mentál, tým životaschopnejšie myšlienky a tým pádom vytvárame presne to, čo vôbec nechceme, proti čomu bojujeme a strácame prístup k vlastnému svetlu a k možnosti vytvárania novej reality. Uvedomte si, že ani nová vláda, ani nové pravidlá, ani iní ľudia (v zmysle – kedy to už konečne pochopia…) nezmenia nič. Vystúpením z kolektívnych myšlienok a vytváraním myšlienok vlastných získavame obrovskú moc. To je pravá sloboda – LAY’O’ESHA. Jeden človek s bohom a s cirkulúcimi poľami skutočnosti v sebe, dokáže viac ovplyvniť ďalší vývoj viac, ako masa skandujúcich. Celá sila je v nás.

Uvoľnenosť

Od: Shira

„Mier prináša hlboké uvoľnenie, aby sme mohli cítiť, že všetko, čo je, má svoju oprávnenosť.“ –Matka Mária

Presne tam vedie náš ďalší vývoj. Mier, pokoj v duši, uvoľnenosť, pohoda, relax. Keď to otočíme, v najbližšej fáze bude mier, pokoj v duši, uvoľnenosť a pohoda najdôležitejšou podmienkou, aby sme ďalšiu fázu prežili hladko a bez problémov. Uvoľnenosť na všetkých úrovniach umožní energiám, ktoré sú stále intenzívnejšie prejsť cez celé naše systémy. Uvoľnenosť je nevyhnutná v duchovnej rovine, v mentáli, v emóciách i vo fyzickom tele. Keď sa nedokážeme uvoľniť, energia nemôže nami prechádzať, zablokuje sa – čo je príčinou všetkých problémov. Energetická zápcha – energia nemôže voľne prúdiť. Všetko, čo robíme, musí prebiehať hladko, nič nasilu, nič netlačiť – potom vznikajú úrazy, napätie, stres a problémy. 
Tieto skutočnosti zapríčinia ďalšie hlboké zmeny v medziľudských vzťahoch. Vydržia len tie vzťahy, v ktorých dokáže energia voľne prúdiť, vzťahy, čo sú živé, vyživované láskou a pozornosťou. Vzťahy, kde energia nebude prúdiť, sa rozpadnú. Budúca fáza si žiada od nás uvoľniť sa aj vo vzťahoch, nechať všetko tak ako to je, nekontrolovať, netlačiť, ani sa nechcieť páčiť a zapôsobiť. Nič, čo nie je ozajstné, aj tak nevydrží.

Multidimenzionalita

Od: Shira

Stále viac si uvedomujem multidimenzionalitu a mnohovrstevnosť čohokoľvek – udalostí, ľudí, procesov, javov, priestoru, budov…
Veci sa dejú súčasne v mnohých vrstvách, podľa toho, aké rozšírené máme vedomie, dokážeme túto mnohovrstvennosť vnímať. Preto sa už ani nedá niečo popisovať, pretože sa popisovaný jav, skutočnosť nedarí vtesnať do ľudskej reči. To mi ukazuje, že sa totálne zmení naša komunikácia, budeme sa vyjadrovať asi v piktogramoch. V praxi to vyzerá tak, že ľudia si stále viac navzájom ukazujú fotky a videá v mobiloch, namiesto toho, aby nejakú udalosť popisovali. Dá sa to urobiť ale oveľa rýchlejšie a bez mobilu – telepaticky. Každý obraz, čo nosíme v sebe, je multidimenzionálny, takže si ho náš partner (v komunikácii) načíta…
Naša realita je hologram. V holograme jedna časť obsahuje informácie o všetkých častiach. Vitajte v holograme. Všetci sme jeden.

Kam smerujú transformácie

Od: Shira

Tranformácie budú naberať na sile, všetko sa zrýchľuje. Nachádzame sa v prechodnej fáze, opúšťame staré a prechádzame do nového. Ako dlho to bude trvať, záleží od nás. Záleží to od počtu ľudí, ktorí naozaj žijú božské atribúty – ako pokoj, odvaha, láska, tolerancia, súcit, vyrovnanosť…prijímať to, čo je, nebojovať s tým. Boj je kontraproduktívny. Prijímanie umožní transformácie.
Nútení sme robiť správne rozhodnutia a to nie raz za život, ako to bolo predtým, ale denno denne a to niekoľkokrát. Znova a znova sa rozhodovať pre pokoj, pre lásku božiu a pre skutočnosť.
Nútení sme vzdávať sa toho, čo nám už neslúži, aby mohlo prísť to nové. Všetko je už pripravené, len človek stále lipne na tom starom. Čoho sa nevzdáme dobrovoľne, aj tak to odíde samo…
Najmarkantnejšie to pocítime v medziľudských vzťahoch. Žiadny vzťah, ktorý nie je založený na úcte, rešpekte, láske a tolerancii, nevydrží.
Najviac nás zaťažujú kolektívne energie, kolektívne myšlienky. Na iných rovinách to energeticky celkom dobre zvládame, rozhodujúca je myseľ. Keď je tá pokojná a slobodná, môže do nej vojsť mystický liečivý duch.
Nevyhnutný je kontakt s dušou, počúvať ju, venovať jej pozornosť. Duša je múdra, chápe súvislosti, pozná pravdu. Rozum nechápe nič, len kope okolo seba.

O deťoch a internete

Pýtali sa Majstra Lao Tse, prečo tak veľa detí a mládežníkov používa tak často elektroniku alebo fičí na hudbe či je stále na internete. Odpoveď Lao Tse bola:

„Odlož jednoducho všetky svoje obavy. Deti konajú podľa svojej intuície. Od čoho myslíš, že sa odvracajú, keď požívajú tieto veci? Od toho, čo ľudstvo po mnoho rokov formovalo, od kolektívneho vedomia. Chcú sa tak od neho oddeliť, ohraničiť sa. Možno to nie je najlepšia forma. Ale mnohí nemajú inú možnosť a slúži to účelu ohraničenia sa a vývoja. Preto si ceňte ich rozhodnutie, hľadajú si svoju cestu, pretože sú – aj keď to tak často nevyzerá – hlboko spojení so svojou dušou.“

O deťoch

Od: Shira

Pre rodičov školopovinných detí: milí rodičia, vychovávať školopovinné deti dnes vôbec nie je ľahké. Duchovný svet i ja si vás veľmi vážime za túto úlohu, ktorú ste vzali na seba. Odovzdávam vám pár odkazov.
Vaše deti sa narodili do rozpadávajúceho sa starého sveta, do obdobia, keď nový svet vzniká. Oni dobre vedia, do čoho prišli a čo ich čaká. Vaše deti prišli s vyvinutým vedomím, často sú to vaši učitelia.
Najväčšou chybou pri ich výchove je snaha pripravovať ich do starého sveta, do duálneho sveta. Týka sa to všetkých oblastí života, vrátane morálky a hodnôt. Vaše deti k vám prišli z budúcnosti. Dokážu sa ľahšie prispôsobiť meniacim sa udalostiam, ako vy…
Vaše deti majú pocit, že im nikto nerozumie. Škola je veľmi zastaralá, nedokáže ich pripraviť do života, ktorý je. Pedagógovia nerozumejú tomu, čo sa deje, nerozumejú vývoju, ani deťom. Rodičia majú mylné očakávania.
Vážte si sami seba za úlohu poskytnúť im domov a zázemie. Deti nadovšetko potrebujú lásku, byť prijímané také, aké sú, všetko ostatné sa zrodí samo.
Deti cítia, že sú nepochopené, nechajú sa viac ovplyvniť kolektívom, ako rodičmi.
Deti nám zrkladlia naše nedoriešené veci.
Všetky vzťahy podliehajú zmenám, aj vzťahy rodičov a detí.
Najdôležitejšie je uvedomiť si, že toto je prechodná fáza, ktorá raz skončí. Nebude to už dlho trvať. Treba spoločne prežiť deň za dňom najlepšie ako vieme. Predtým sa deti pripravovali na život v budúcnosti, ktorú sme predpokladali. Dnes sa to nedá. Sprevádzame ich do života, ktorý sami nepoznáme. Na toto treba: MONA’OHA – dôveru v seba, v deti, v život, v duchovný svet… uvoľnenosť, pokoj v duši a mier a k tomu trochu srandy, humoru, radosti a nadhľadu…

Čo sa teraz s nami deje

Od: Shira

Čo sa teraz s nami deje a čo je momentálne pre nás najdôležitejšie: nová etapa vo vývoji sa už spustila, ja ju cítim, určite aj vy. V najbližších mesiacoch bude prebiehať kolektívne prebúdzanie. Je to akoby ľudia zo štádia húsenice postupne metamorfovali na motýle. Máme sa na čo tešiť, keď začneme prejavovať svoju skutočnú krásu a uvidíme aj krásu tých druhých.
Momentálne je najdôležitejší vlastný, osobný proces metamorfózy. Potrebujeme sa naň sústrediť a venovať mu pozornosť. Nič vonku nie je tak dôležité, ako tento proces. Každým prebudeným kúsočkom v sebe slúžime celému ľudstvu.
Predtým sme boli my ľudia tu, a jeden boh „tam“ – na nebesiach. Teraz sa ten jeden boh individualizuje. Keď tu bol Jesus s nami, na vlastnej skúsenosti sme to zažili, aké je to, keď je boh s nami. Lenže teraz každý z nás je ten jeden boh, čo tu žije s nami, čo sa prejavuje cez každého z nás.
Na tento proces potrebujeme čas, pokoj, priestor, uvoľnenie, pohodu. Naše krídla sú vytvorené z božských atribútov uložených v nás. Kúsoček po kúsočku sa nám otvárajú a ukazujú. Čaká nás nádherný proces. Venujme mu pozornosť.

O symptómoch svetelného tela

Podľa Benjamina Chamuela

Je dôležité pochopiť, že symptómy zo svetla (symptómy svetelného tela) nevznikajú preto, že vysoké energie prúdia dovnútra, do nášho systému, ale skôr preto, že dualitné polia v nás ešte nie sú úplne kompatibilné s pôvodnými energiami.

Stret energie skutočnosti, ktorá do nás prúdi a energie duality, ktorá je stále v nás, vytvára pohyby, ktoré môžeme občas cítiť ako nepríjemné. Typickými príznakmi sú bolesť, tlak, závrate. (Neznamená to, že nemáte konzultovať s lekárom!) [čítaj ďalej]

O požiaroch

Od: Shira

Požiare sú súčasťou veľkých transformácií vedomia našej planéty – Lady Shyenna. Deje sa to však k najvyššiemu dobru, hoci to rozum ťažko dokáže prijať, transformácie sú nevyhnutné.

Čo môžeme robiť? Zaujať k tomu správny postoj: ostať vyrovnaní, nepodliehať panike, nerozširovať všade katastrofické správy, tým pádom nesiať strach, nehľadať vinníka. Tu sa nejedná o ekológiu, je to vzostup.

Lady Shyennu veľmi mrzí, keď spôsobí bolesť ľuďom alebo iným bytostiam. Vieme ju však podporiť, keď jej hovoríme láskyplné slová, posielame jej kryštály, dodávame jej silu a podporu. Je to naša planetárna matka. Všetci sme jej deti. Lepšie je, keď držíme spolu, ako keď navzájom bojujeme a obviňujeme jeden druhého. Aj v tomto prípade platí: kam ide naša pozornosť, to posilňujeme a vyživujeme.

Oveľa rozumnejšie je sústrediť sa na to nové, čo vzniká. O to rýchlejšie a ľahšie sa to dostaví.

Transformácie ešte naberú na intenzite. Rúcajú sa veci a systémy vo svete a v nás. Nič, čo nestojí na pravde a láske, nevydrží. A to v osobnom živote i v živote spoločnosti. Nič viac nefunguje tak, ako predtým. Hľadáme nový spôsob života a to zo dňa na deň. Majme trpezlivosť so sebou, s tými druhými i s planétou.