Anjelský aspekt

Anjelský aspekt je ďalším z veľmi osobných aspektov. Neslúži na to, aby sme mohli využívať kontakt s anjelmi a inými duchovnými bytosťami, je oveľa osobnejší, hoci mnohý o ňom ani len netušia. Cez tento aspekt sme spojení s našou vlastnou „anjelskou rodinou“ – s osobnou anjelskou družinou.​

Každý človek má od svojej prvej inkarnácie v sebe spojenie so svojou osobnou anjelskou družinou siedmymi anjelmi, ktorí ho cez všetky inkarnácie sprevádzajú. Nie sú to hocijakí anjeli, vybrali ich naši kozmickí rodičia tak, aby sme cez nich dostali všetko, čo potrebujeme na život v dualite, aby sme tu mohli pôsobiť v bezpodmienečnej láske a plnej sile. [čítaj ďalej]

Kristov aspekt

Kristov aspekt je po aspekte duše náš najosobnejší aspekt. Cez neho sme v spojení s Ježišom Kristom a vnímame jeho lásku, blízkosť, útechu, jeho hrejivú, milujúcu energiu. Pre mnohých je preto práve tým aspektom, ktorý najviac cítia – pretože sú s Ježišom úzko spojení.

Neprúdi tu žiadna dualita, nie sú tu žiadne kryštalické štruktúry, žiadne bloky. Preto ak máme tento aspekt aktívny a vedome s ním pracujeme, prináša nám nádherné pocity. Energie Kristovho aspektu sú naplnené bezpodmienečnou láskou, pokorou, vykúpením, pocitom bezpečia. [čítaj ďalej]