Kristov aspekt

Kristov aspekt je po aspekte duše náš najosobnejší aspekt. Cez neho sme v spojení s Ježišom Kristom a vnímame jeho lásku, blízkosť, útechu, jeho hrejivú, milujúcu energiu. Pre mnohých je preto práve tým aspektom, ktorý najviac cítia – pretože sú s Ježišom úzko spojení.

Neprúdi tu žiadna dualita, nie sú tu žiadne kryštalické štruktúry, žiadne bloky. Preto ak máme tento aspekt aktívny a vedome s ním pracujeme, prináša nám nádherné pocity. Energie Kristovho aspektu sú naplnené bezpodmienečnou láskou, pokorou, vykúpením, pocitom bezpečia. [čítaj ďalej]