Channelingy

A

Adamis:

Na’Naam energia prúdi (verejný channeling 06/2015, 36 radcov svetla – zv. 5)

Adonai Ashtar Sheran:

Cesta lásky (zhrnutie) (36 radcov svetla – zv. 1)

O univerze (Kryonfestival jeseň 2006)

Dôsledky aktivácie tretej úrovne svetelného tela (verejný channeling 05/2009, 36 radcov svetla – zv. 1)

Mier všetkým národom (verejný channeling 8.3.2022)

Amwa:

Odchod Arkturiáncov (verejný channeling 11/2015)

Angelika Lea:

O zázrakoch a o Ana’Anaraa (súhrn) (Sol’A’Vana kroky)

Tvorivá sila nebeskej radosti (Kryonfestival jar 2013, 36 radcov svetla – zv. 2)

Lentos (Kryonfestival jar 2014)

Zážitky z walk-in (verejný channeling 05/2014)

Anjel lásky:

Oslobodenie od štruktúr bolesti, smútku a starostí (Kryonfestival jeseň 2013)

Sme s tebou vo dne i v noci (verejný channeling 09/2014, 36 radcov svetla – zv. 4)

Uvoľni sa do krídel anjelov (verejný channeling 09/2015)

B

Budha:

Ži tu a teraz (súhrn) (Sol’A’Vana kroky)

Nádych za nádychom (36 radcov svetla – zv. 8)

D

David, Atlanťan:

Ponáraj sa do ticha (súhrn) (36 radcov svetla – zv. 8)

E

El Morya:

Oslobodenie od kolektívnych energií (verejný channeling 08/2010, 36 radcov svetla – zv. 4)

Anjel Enoi:

Zbav sa svojich hraníc – Sväté dary (verejný channeling 02/2015, 36 radcov svetla – zv. 5)

Anjel Esaja:

Duša túži po bezpodmienečnej láske (verejný channeling 03/2015, 36 radcov svetla – zv. 5)

G

Anjel Gabriel:

O symptómoch svetelného tela a uzemnení na všetkých úrovniach (Kryonfestival jeseň 2013, 36 radcov svetla – zv.  2)

Ganesha:

Rozpustenie prekážok a odporu (verejný channeling júl 2010, 36 radcov svetla – zv. 3)

Grace:

O poznaní a inkarnáciách (Jesus seminár 2019)

H

Hiam’Destranus:

Aktivácia lemurijských strážcov Annotha a Neroosa (Kryonfestival jeseň 2010, 36 radcov svetla – zv. 3)

CH

Anjel Chamuel:

Ľudská láska – Rozpustenie minulých bolestí (Kryonfestival jar 2007)

Zranenia v ľudskej láske a Kryštál Shen’Arin (Kryonfestival jar 2009)

Perly lásky (verejný channeling december 12/2011, 36 radcov svetla – zv. 9)

Radosť zo života (36 radcov svetla – zv. 1)

Nazri do hĺbok svojej duše (verejný channeling 12.2.2021)

I

Inaaf, strážca stromu duší:

O energiách (36 radcov svetla – zv. 5)

J

Ježiš a Matka Mária:

Oslobodenie od prichytených vzorov (Kryonfestival jeseň 2013, 36 radcov svetla – zv. 3)

Ježiš Kristus:

O pôvodnom mene, mene duše, kozmických rodičoch, vete života a božej pravde (verejný channeling 06/2011, 36 radcov svetla – zv. 5)

Dedičstvo Kráľa Artuša a Biele kňažstvo (verejný channeling 08/2011, 36 radcov svetla – zv. 3)

Všetko, čo robíš, robíš za mňa (verejný channeling 01/2013, 36 radcov svetla – zv. 4)

Očakávaj zázrak (verejný channeling 05/2015, 36 radcov svetla – zv. 5)

Neskrývaj sa (verejný channeling 01/2016)

Ježišov seminár, 8.2.2020:

K

Kráľ Artuš:

O odpustení a slobode a odňatie inkarnačného cyklu (Kryonfestival jeseň 2011, 36 radcov svetla – zv. 3)

Kryon:

O Kryonovom pôvode a jeho práci na Zemi (verejný channeling 01/2005, 36 radcov svetla – zv. 1)

Zážitky z Walk-in z Kryonfestivalu 05/2005 (súhrn z pionerskeho kroku)

Buď, kým si; Prenos magnetickej energie lásky (verejný channeling 10/2006)

Rodina zlato-modrého svetla a spojenie s tvojou prvotnou energiou (verejný channeling 04/2008, 36 radcov svetla – zv. 1)

Vystúp z kolektívu (verejný channeling 03/2009)

Symptómy svetelného tela – Aktivácia tretej úrovne svetelného tela (verejný channeling 06/2009, 36 radcov svetla – zv. 4)

Naladenie merkaby na dych boží (verejný channeling 11/2009, 36 radcov svetla – zv. 4)

Zapálenie lemurijského ohňa lásky (Kryonfestival jeseň 2010, 36 radcov svetla – zv. 3)

Privítanie na festivale, O vzostupe planét padnutých do duality, ich prepojení a úlohe Zeme pri planetárnom vzostupe (Kryonfestival jeseň 2011, 36 radcov svetla – zv. 3)

O rôznych frekvenciách (Kryonfestival jeseň 2011)

Harmonická konvergencia (Kryonfestival jeseň 2012, 36 radcov svetla – zv. 3)

Trenie medzi energiami skutočnosti a duality – začiatok niečoho veľkolepého (verejný channeling 01/2015, 36 radcov svetla – zv. 5)

Energie sú živé (verejný channeling 07/2015, 36 radcov svetla – zv. 5)

Nastala zmena času (verejný channeling 10/2015, 36 radcov svetla – zv. 5)

Škola nového vedomia – prvý zo 48 krokov k prebudeniu (pre druhý channeling z prvého kroku pozri Melek Metaron: O dôvere)

Dôvera – 36 krokov k prebudeniu, krok 1

Cesta k prebudeniu je jednoduchá! (súhrn) (36 radcov svetla – zv. 1)

Rozhodnutie a zámer (Pionierske kroky)

EL’GOTSHA (verejný channeling 02/2008)

O zrýchľovaní času, zvyšovaní vibrácií a naladení merkaby na dych boží (36 radcov svetla)

Nové informácie pre bunky (súhrn) (36 radcov svetla – zv. 1)

Energie pre tvoj fyzický aspekt (verejný channeling 11/2018, 36 radcov svetla – zv. 7) 

O aktuálnej situácii (verejný channeling 18.3.2020) 

Sme pri tebe v každom čase (verejný channeling 6.11.2020)

Kryonfestival 2019 jeseň:

Kuthumi:

O zvieratách a rastlinách (Kryonfestival jar 2008, 36 radcov svetla – zv. 1) + Zhrnutie

L

Lady Amethyst:

Deti Nového veku (Kryonfestival jar 2011)

Rozhodovanie v novom cykle (36 radcov svetla – zv. 5)

O energii rozhodnutia (36 radcov svetla – zv. 7)

Lady Nada:

Dovoľ si žiť v radosti a láske (verejný channeling 08/2007)

Lady Nada, Ježiš Kristus:

Lady Shyenna:

​Kedy sa otvorí Quin’Taas? (Sol’A’Vana fest, november 2019)

Lilly’Ana:

M

Maha Cohan:

Ochranný štít ohraničenia (Kryonfestival jeseň 2013)

Majster Lao Tse:

Prebudenie (úvod k 46 krokom k prebudeniu)

Kruhy v obilí (Kryonfestival jeseň 2006)

Maris:

Truhlica pokladov (Kryonfestival jar 2007)

O slobodnej vôli (Kryonfestival jar 2007)

O motýľoch, planetárnych spojeniach a planéte Noris (Kryonfestival jar 2007)

O Sangitar (Kryonfestival jar 2007)

Tvoje poslanie (Kryonfestival jeseň 2008)

O aktivácii 3. úrovne svetelného tela – Uznaj svoju veľkoleposť – Spojenie s tvojím vnútorným dieťaťom (verejný channeling 02/2009)

Informácie o novom dianí (Kryonfestival jeseň 2015, 36 radcov svetla – zv. 5)

Matka Mária:

Pocity sa viac nedajú potláčať (verejný channeling 02/2016, 36 radcov svetla – zv.1)

Prestaň bojovať, uvoľni sa a vytvor v sebe pokoj a mier (verejný channeling 07/2016, 36 radcov svetla – zv. 2)

Oslobodenie od prichytených vzorov (s Ježišom) (Kryonfestival jeseň 2013, 36 radcov svetla – zv. 3)

S dôverou sa na mňa obráť (verejný channeling 08/2014, 36 radcov svetla – zv. 4)

Merlin:

Aktivácia magických schopností a udelenie titulu mága (Kryonfestival jeseň 2017, 36 radcov svetla – zv. 3)

Melek Metatron:

Zrušenie prísah a sľubov z Avalonu (verejný channeling 10/2007, 36 radcov svetla – zv. 3)

Ako začala hra duality a ako končí (Kryonfestival jeseň 2007, 36 radcov svetla – zv. 3) + Zhrnutie

Transformácia energie Lucifera a sieť lásky (Kryonfestival jar 2008, 36 radcov svetla – zv. 3) + Zhrnutie 

Prepojenie energií z rôznych časových epoch (Kryonfestival jeseň 2012)

Tri typy božieho dychu – SOL’A’VANA, TORA’AN’TARIA, AMA’ANOI (Sol’A’Vana fest 11/2018)

O dôvere – prvý zo 48 krokov k prebudeniu – druhý channeling (prvý channeling pozri Kryon: Škola nového vedomia)

Modlitba za bezpečie (36 radcov svetla – zv. 8)

Spomeň si na svoju úlohu (verejný channeling 21.4.2020)

Kvapky požehnania súcitu  (Kryonfestival júl 2020 – úvodný channeling)

Kvapky požehnania súcitu  (Kryonfestival november 2020 – úvodný channeling)

Posolstvá mieru – CD – dar od Sabine Sangitar

Myriel a Merlin:

Zasvätenie do aspektu schopností (Kryonfestival jar 2010, 36 radcov svetla – zv. 3)

N

Naburaa:

Spevy hviezneho semä – O cítení (Kryonfestival jeseň 2019)

Nathaniel:

Energia liečenia a omladzovania (Kryonfestival jar 2012) 

Nirengaa:

Vnímaj čaro Nového veku (verejný channeling 12/2015, 36 radcov svetla – zv. 5)

Noah:

Uzemnenie s kryštálmi (Sol’A’Vana fest, 11/2018)

Noharees:

Cesta na Eris a kúpanie vo svätom grále (verejný channeling 05/2012)

Norina:

Cesta na Landras (Kryonfestival jar 2011)

S

Sai’Ba’Emh:

Kvapky požehnania tvorivej sily (verejný channeling 27.3.2020) 

Prenos nyónskej energie (verejný channeling 17.6.2020) 

Sanat Kumara:

Božia všemohúcnosť (Kryonfestival jar 2010)

Sangitar:

Vzostup planéty Partoos (verejný channeling)

Seth:

Aktivácia nášho svetla pomocou lemúrijského kryštálu AMBA’REES (Kryonfestival jeseň 2010, 36 radcov svetla – zv. 3)

Shakti:

Materská láska (36 radcov svetla – zv. 7)

Ženská energia – Skutočný pocit (verejný channeling 07/2008)

Plavba do raja (36 radcov svetla – zv. 5)

Archa úmluvy a božská ženská energia – Otvorenie archy úmluvy (verejný channeling 3.12.2014, 36 radcov svetla – zv. 5)  

Shan’Shija:

Božia túžba (súhrn) (36 radcov svetla – zv. 9)

Sheldrak:

Stretnutie so zlatým anjelom (verejný channeling 12/2008, 36 radcov svetla – zv. 2)

O riešení problémov (súhrn) (36 radcov svetla – zv. 3)

Zjednotenie úrovní štyroch časových epoch (36 radcov svetla – zv. 3)

Shiva:

Transformácie (Sol’A’Vana fest, 11/ 2018)

Shyaad:

Cesta k bránam Lemurie (Kryonfestival jar 2014, spolu s Tothom)

Zoberieme ťa k tvojmu stĺpu svetla (Stretnutie pionierov 14.5.2014 – Zapálenie kryštálu Mona’Oha a otvorenie brán Lemúrie, spolu so Sangitar, Ježišom a Melekom Metatronom)

Sol’A’Vana fest, november 2019:

T

Toth:

Cesta k bránam Lemurie (Kryonfestival jar 2014, spolu so Shyaad)

Stojíte pred najväčšími zmenami (verejný channeling 20.5.2020) 

U

Uriel:

Sila, zámer, dôvera (verejný channeling 08/2015)

Energetická očista tela – vylúčenie toxínov – CD – dar od Sabine Sangitar