Channelingy

Channeling je posolstvo z duchovného sveta, ktoré prijíma človek – médium –, keď sa otvorí duchovnej bytosti, aby cez neho ako cez kanál (channel) mohla prúdiť energia tejto bytosti. Sú vždy veľmi láskyplné, podporujú nás, prinášajú nám pomoc i poznanie. Nikdy nezastrašujú, nikdy nehodnotia, nikdy nás nemanipulujú. Ukazujú nám cestu, ktorá nás môže najrýchlejšie posunúť ďalej.

Tu nájdeš preložené verejne dostupné channelingy od Sabine Sangitar, ktorá je sluchovým médiom Nového veku pre zlato-modrú frekvenciu, to znamená, že slová sú jej presne odovzdávané (v nemčine).

Hoci slová v channelingoch sú dôležité, oveľa dôležitejšia je energia, ktorá je za nimi ukrytá. Duchovný svet vždy slová používa na to, aby do nich zabalil energetický vzor, ktorý nám chce odovzdať. Ľudský jazyk je veľmi obmedzený a nestačí na množstvo energií, ktoré nám chce duchovný svet priniesť, preto sa niektoré slová môžu v channelingu opakovať – vždy je však za nimi skrytá iná energia.

Dôležité je preto vnímať channelingy srdcom, nie rozumom. Sú to informácie pre našu dušu, ktoré jej pomáhajú spomenúť si, kým je. Ak sa snažíme informácie analyzovať rozumom, channeling nám toho veľa neprinesie, energia nebude prúdiť.

K niektorým channelingom sú prístupné aj pôvodné nahrávky od Sabine Sangitar v nemčine. Ak nevieš po nemecky, nie je to žiadna prekážka. Prečítaj si najskôr preklad, potom si pusti nahrávku a odovzdaj sa energiám, ktoré z neho budú prúdiť. Channeling si tak budeš môcť oveľa intenzívnejšie zažiť.

Jedným zo zázrakov, ktorý dostávame od duchovného sveta, je to, že channelingy sú živé. Ich energie sa vždy prispôsobia tomu, kto ich prijíma a v takej sile a forme, ako je pre neho v danej chvíli najlepšie. Ak budeš počúvať channeling viackrát, vždy ti odovzdá energiu, ktorú v danej chvíli najviac potrebuješ. Channelingy reagujú aj na planetárny vývoj. Ako sa zvyšujú energie Zeme, zvyšuje sa aj energia channelingov. Tak môžu byť channelingy spred niekoľkých rokov stále aktuálne a navyše z nich prúdi oveľa väčšia sila. Nič, čo je skutočné, nebude zničené.

Channelingy A-I

Adamis, Adonai Ashtar Sheran, Amwa, Angelika Lea, Anjel lásky, Budha, El Morya, Enoi, Esaja, Gabriel, Ganesha, Grace, Chamuel, Inaaf...

Channelingy J-K

Ježiš, Kráľ Artuš, Kryon, Kuthumi...

Channelingy L-M

Lady Amethyst, Lady Nada, Lady Shyenna, Lilly’Ana, Lumina, Maha Cohan, Majster Lao Tse, Maris, Matka Mária, Merlin, Melek Metatron, Myriel...

Channelingy N-Z

Naburaa, Nathaniel, Nirengaa, Noah, Noharees, Norina, Sai’Ba’Emh, Sanat Kumara, Seraphis Bey, Seth, Shakti, Shan’Shija, Sheldrak, Shiva, Shyaad, Toth, Uriel...