Channelingy J-K

J

Ježiš

O pôvodnom mene, mene duše, kozmických rodičoch, vete života a božej pravde

verejný channeling 06/2011, 36 radcov svetla – zv. 5

„Nie sú to veľké slová, nie je to hlasný pocit, ktorý na teba tlačí. Je to niečo jednoduché, niečo tiché, čo pohne celým svetom a celou Zemou. Božia pravda nie je nikdy hlučná. Božia pravda nikdy na nikoho nevyvíja nátlak. Božia pravda nemanipuluje. Božia pravda nezasahuje.“

Dedičstvo Kráľa Artuša a Biele kňažstvo

verejný channeling 08/2011, 36 radcov svetla – zv. 3

Channeling k nám prišiel po tom, ako sa otvorili brány dimenzie Avalonu a začali k nám prúdiť informácie a energie z tejto epochy. Je pre nás dôležitý tým, že sa nám môžu aktivovať spomienky na to, ako nás Ježiš počas svojej inkarnácie zasvätil do bieleho kňažsžva. 

Som s tebou

Facebook, zv. 3

Cítiš spojenie s Ježišom? Cítiš, že ste si blízki, že je pri tebe, sprevádza ťa a bdie nad tebou? Potom sú tieto slová Ježišovho vyznania určené tebe osobne. Ponor sa do jeho lásky, ktorú necháva k tebe prúdiť.

Všetko, čo robíš, robíš za mňa

verejný channeling 01/2013, 36 radcov svetla – zv. 4

Kratučký, no veľmi osobný channeling, v ktorom nás Ježiš zaplaví svojou nekonečnou láskou, aby nám ukázal, ako veľmi sme spolu spojení, ako veľmi silne cez nás pôsobí.

Očakávaj zázrak

verejný channeling 05/2015, 36 radcov svetla – zv. 5

Channeling zo zlomového roka 2015, v ktorom sa začala na Zemi nová éra, nový cyklus. Ježiš hovorí o zmenách, ktoré to prinieslo v nás, ako nám narástlo vedomie, schopnosť vnímať a cítiť energie a ako s tým súvisia zázraky v našom každodennom živote. 

Neskrývaj sa

verejný channeling 01/2016

Každý channeling, ktorý k nám od duchovného sveta prichádza, je naplnený láskou, ktorá nás pri jeho počúvaní zaplaví a naplní každú našu bunku. Niekedy je však treba našu pozornosť upriamiť aj takým smerom, ktorý sa nám nemusí až tak páčiť, lebo od nás vyžaduje čeliť výzvam, ktoré stoja na našej ceste. Taký je aj tento channeling. Zaplaví nás Ježišovou nesmiernou láskou, no vedie nás do sfér, ktoré možno ešte len čakajú na to, aby sme sa s nimi vyrovnali. Dodáva nám odvahu a silu, aby sme vedeli odolávať útokom, ktoré na ľudí svetla vedie okolitý svet a povzbudzuje nás, aby sme jasne prejavili, na akej strane stojíme.

Ježiš a Matka Mária

Oslobodenie od prichytených vzorov

Kryonfestival jeseň 2013, 36 radcov svetla – zv. 3

Patríte k tým, ktorí občas cítia v sebe melanchóliu či až smútok? K tým, ktorí cítia na duši bolesť a ani nevedia prečo? Dôvod môže ležať v dávnej minulosti, môže siahať až do času, keď bol na Zemi inkarnovaný Ježiš. Mohli ste byť svedkom jeho utrpenia. Matka Mária v tomto channelingu vysvetľuje súvislosti. Po nej prichádza Ježiš, aby nás od tejto bolesti a smútku oslobodil. Channeling je veľmi silný. Keďže smútok, bolesť či až pocit viny si nesieme v sebe veľmi hlboko, je dobré sa k channelingu vracať a všetko to pomaly rozpúšťať.

K

Kráľ Artuš

O odpustení a slobode a odňatie inkarnačného cyklu

Kryonfestival jeseň 2011, 36 radcov svetla – zv. 3

Kráľ Artuš hovorí o slobode, odpustení a ľudskej láske. Na záver vykoná rituál, počas ktorého z nás sníme celý inkarnačný cyklus, ktorý nám už neslúži, aby sme sa mohli otvoriť novému svetu. 

Kryon

O Kryonovom pôvode a jeho práci na Zemi

verejný channeling 01/2005, 36 radcov svetla – zv. 1

Toto je chanelling, v ktorom Kryon cez Sangitar hovorí o svojom pôvode a jeho úlohách. Kryonova služba pre nás a našu planétu je neoceniteľná. Plne sa obetoval Zemi a ľuďom, už nikdy sa nemôže vrátiť späť tam, odkiaľ prišiel. Napriek tomu nás nesmierne miluje, je plný priateľstva, humoru a oddanosti.

Zážitky z Walk-in

Kryonfestival 05/2005 (súhrn z pionerskeho kroku)

Tak, ako si my vieme ťažko predstaviť, ako sa žije za závojom a bez tela, tak si duchovný svet vie ťažko predstaviť, aké je to žiť s telom v dualite. Zážitky a skúsenosti vysokých svetiel, ktoré sa im podarí nazbierať, ak sa ako Walk-in ocitnú v tele človeka, vnímajú preto ako ohromujúce a považujú to za veľkú česť byť na také niečo vybraný.

Niektoré channelingy sú aktuálne stále. Tak je to aj s týmto channelingom, v ktorom nám Kryon pripomína, že sme viac ako len človek a prináša nám dar prenosu magnetickej energie lásky.

Rodina zlato-modrého svetla a spojenie s tvojou prvotnou energiou

verejný channeling 04/2008, 36 radcov svetla – zv. 1

Channeling vysvetľuje, čo znamená, že patríme k zlato-modrej rodine a prináša spojenie s energiou, v ktorej sme boli stvorení.

Vystúp z kolektívu

verejný channeling 03/2009

Niektoré channelingy naplno pochopíme až po mnohých rokoch. Tak je to aj s týmto channelingom Kryona z marca 2009. Už vtedy nám priniesol posolstvo o dnešnej dobe, o zmenách, ktoré majú nastať. Čo to znamená a ako s tým máme naložiť, hovoril Kryon už dávno. Prenos energií je silný, dajte si pri čítaní channelingu čas, neponáhľajte sa a nechajte energie pôsobiť, aby vám mohli čo najviac pomôcť.

Symptómy svetelného tela – Aktivácia tretej úrovne svetelného tela

verejný channeling 06/2009, 36 radcov svetla – zv. 4

Symptómy svetelného tela sú reakciou nás ľudí na nové, silné energie, ktoré prúdia na Zem. Prejavujú sa nielen na fyzickom tele rôznymi nevoľnosťami a doposiaľ pre nás neznámymi bolesťami, ale aj v našich emóciách, myšlienkach a presvedčeniach. Kryon v tomto channelingu vysvetľuje, ako sa tieto symptómy prejavujú a dodáva nám silu zvládať ich. Navyše, vykoná s nami rituál nášho zasvätenia do tretej úrovne svetelného tela, aby sme ľahšie zvládali zmeny a transformácie, ktoré táto doba prináša.

Naladenie merkaby na dych boží

verejný channeling 11/2009, 36 radcov svetla – zv. 4

Poznáte ten pocit, keď ste v bazéne s umelými vlnami, celkom blízko pri zdroji vĺn a musíte sa naladiť na ich rytmus, aby ste sa udržali na vlnách? Ak sa vám to podarí, môžete si to veľmi užiť, ak sa budete hýbať v inom rytme, vlny vás čoskoro potopia. To isté sa deje s nami každý jeden deň, len nie sme ponorení vo vode, ale v energiách. A ich vibrácie sa stupňujú. Ak sa na ne naladíme, ak sa naladíme na rytmus božieho zdroja, božieho dychu, budeme si to nesmierne užívať, ak nie, vlny nás budú potápať a my sa budeme životom len potácať. A pomôže nám s tým Kryon a jeho channeling. Je z novembra 2009, no aktuálny bude stále, až dovtedy, kým nepríde k vzostupu. Prináša informácie o tom, čo je to dych boží a prečo je dôležité naladiť sa na jeho rytmus. Tiež nalaďuje našu merkabu, naše bunky na rovnaké vlny ako sú tie, čo vychádzajú zo zdroja. Je veľmi dobré prechádzať týmto channelingom opakovane a často, aby sme boli čo najviac „na vlne“ a nie „pod vlnou“. Prípadne každé ráno požiadať Kryona, aby naladil našu merkabu a naše bunky na dych boží. Je to veľmi účinné a vie nám to nesmierne pomôcť – dni budú oveľa jednoduchšie.

Ďalšia úroveň vedomia

verejný channeling 06/2010

Tento verejný channeling z júna 2010 nepatrí k ľahkému čítaniu, ktoré zhltneme na jeden nádych. Číta sa zložitejšie, no téma, ktorú rozoberá, je stále aktuálna a dotýka sa každého z nás a každému môže priniesť pochopenie toho, čo sa ním deje: Prečo sa niekedy veľmi chceme posunúť ďalej, no zároveň sa nám nedarí, prichádzajú na nás pochybnosti a prepadáva nás dokonca odpor pokračovať na ceste rastu vedomia. A to nás hnevá, lebo nechceme už žiadne pochybnosti. Kryon nám približuje, čo sa deje, keď sa vonku či v našom vnútri rozpadne starý vzor, ktorého sme sa držali – keď sa zrazu rozplývajú naše skúsenosti a nedávajú už žiadny zmysel.

Zapálenie lemurijského ohňa lásky

Kryonfestival jeseň 2010, 36 radcov svetla – zv. 3

Predchodcom tohto channelingu je channeling Setha o aktivácii lemurijského kryštálu Amba’Rees. Kryon v ňom vysvetľuje, čo je to lemurijský oheň lásky a zapáli ho v nás. 

Privítacie channelingy na Kryonfestivale zvyknú účastníkov energeticky naladiť na to, čo príde a prinášajú kvapky požehnania z božieho zdroja. Nebýva často zvykom, aby obsahovali aj informácie doposiaľ nezverejnené. Na jeseň 2011 však Kryon v prvom festivalovom channelingu priniesol veľmi zaujímavé poznanie o tom, ako sú prepojené planéty, ktoré padli do duality a aký súvis má päť najviac rozvinutých planét – a jednou z nich je Zem – Sol’A’Vana. Vývoj medzičasom pokročil: vzostúpiť sa podarilo už trom planétam. Prvá bol Landras, o ktorej hovorí Kryon. Počas tohto festivalu vzostúpil Partoos a neskôr Eris. Neustále platné a dôležité sú aj úvodné informácie, ktoré sú súčasťou privítania na festivale. 

O rôznych frekvenciách

Kryonfestival jeseň 2011

V tomto channelingu prináša Kryon informácie o tom, aké rôzne frekvencie okrem našej zlato-modrej sa inkarnovali na našej planéte. 

Harmonická konvergencia

Harmonická konvergencia

Harmonická konvergencia bola udalosť, ktorá sa odohrala na Zemi v auguste 1987. Je to úžasný príklad toho, ako ľudia môžu len svojou vierou a svojimi myšlienkami pohnúť planétou a vesmírom a zmeniť celý vývoj. Je to príklad toho, ako duchovný svet reaguje na to, čo robíme na planéte. Harmonická konvergencia bola prvá celosvetová meditácia, ktorej sa zúčastnili desiatky tisíc ľudí. Modlili sa, meditovali a vykonávali rituály na rôznych posvätných aj iných miestach planéty. Vďaka tomu vytvorili silné energetické pole, čo umožnilo, aby duchovný svet pohol naším vývojom. Energie sa tak zdvihli, že sa duchovný svet rozhodol vykonať dôležité zasvätenie všetkým ľuďom na celej planéte. Všetkým bola aktivovaná prvá úroveň svetelného tela. Dôsledok bol ten, že odvtedy sa mohol každý človek rozvíjať a rásť oveľa rýchlejšie. Náš spirituálny rozvoj začal naberať obrátky. Duša každého z nás dostala možnosť spomenúť si, kto je, nielen na povrchu, ale hlboko vo svojom vnútri. Ľudia začali cítiť, že majú úlohu, ktorú majú splniť, poslanie. Začali sa formovať skupiny ľudí pracovníkov svetla. V channelingu z jesenného Kryonfestivalu 2012 Kryon hovorí z pohľadu duchovného sveta, čo vlastne Harmonická konvergencia znamenala.

Trenie medzi energiami skutočnosti a duality – začiatok niečoho veľkolepého

verejný channeling 01/2015, 36 radcov svetla – zv. 5

Každé jedno slovo, ktoré nám kedy duchovný svet priniesol, je neustále platné. Je jedno, či to bolo včera alebo pred rokmi, ich posolstvá sú stále aktuálne. Tak sa prejavuje pravda. Navyše cez tieto posolstvá vždy prúdi aktuálna energia, preto časom nielenže nestrácajú svoju silu, ale naopak, naberajú na nej. A nám sa postupne, pomaly otvára obraz, ktorému stále nie celkom rozumieme a ktorého sme súčasťou. Staršie channelingy nám pomáhajú pochopiť, čo sa vlastne okolo nás deje a kde sa svet aj my nachádzame, lebo mnohé z toho, o čom hovoria, sami už zažívame a je nám to tak oveľa bližšie. Je vzrušujúce pozorovať, ako sa jedno posolstvo za druhým napĺňa. Taký je aj tento Kryonov novoročný channeling z januára 2015. Kryonove posolstvá sú vždy informačne veľmi nabité, je to tak aj v tomto channelingu.

Energie sú živé

verejný channeling 07/2015, 36 radcov svetla – zv. 5

Kryon vo verejnom channelingu z júla 2015 vysvetľuje, čo to znamená, že energie sú živé a čo vlastne máme robiť, aby sa im u nás páčilo – dôležité informácie pre všetkých, lebo tak funguje náš nový svet.

Nastala zmena času

verejný channeling 10/2015, 36 radcov svetla – zv. 5

Keď sa zapálil kryštál Mona’Oha, otvorila sa Archa úmluvy a planéta bola pokrstená do tónov Sol’A’Vana, definitívne sa začal nový vek, nová časová epocha – Zlatý vek, v ktorom sa všetko mení, v ktorom sa všetko vracia ku stavu, v akom bolo prvotne stvorené a na konci ktorého sa planéta vráti naspäť domov, do svojho pôvodného stavu, v ktorom bola predtým, ako padla do duality. Táto zmena nastala v našom čase v roku 2015. Kryonov channeling je plný vzrušenia nad touto udalosťou. Približuje, čo to vlastne znamená.

Kryon je bytosť, vďaka ktorej vznikla celá škola nového vedomia, ktorú poznáme ako Kryonschule či Kryonschool. Vznikla preto, aby ľudí viedla k prebudeniu ich božej moci, aby si uvedomili, že sú viac ako len človek a začali používať božiu moc, čo majú v sebe. Tak vznikli Kroky k prebudeniu – channeligy a meditácie, vďaka ktorým sa nám mení vedomie. Na začiatku bol 48 krokov, rovnakých, aké prešiel Ježiš, keď bol na Zemi a kráčal cestou prebudenia. Neskôr vznikla nová verzia 36 krokov. Prvý krok zo 48 krokov je verejne prístupný.

Toto je prvý krok z 36 krokov k prebudeniu. Kryon a 36 najvyšších radcov svetla nás v ňom obsypávajú energiami dôvery – Mona’Oha. Viac o 36 krokoch k prebudeniu sa dozvieš tu.

Cesta k prebudeniu je jednoduchá!

36 radcov svetla – zv. 1

Prebudenie je proces, ktorý čaká každého jedného z nás. Znamená, že pochopíme, že je v nás niečo viac, božia sila a začneme ju využívať a tvoriť si svoj svet v láske, zdraví, šťastí, radosti, hojnosti. Je to proces, ktorý sa deje postupne, ako sa viac a viac otvárame božej pravde. V tomto channelingu sa nám Kryon snaží dodať odvahu, aby sme vstúpili na cestu prebudenia. Venuje sa strachom, ktoré nám v tom bránia a vysvetľuje, že táto cesta, cesta k oslobodeniu od strachov a starostí, vôbec nie je zložitá, len my sami si ju komplikujeme. 

Rozhodnutie a zámer

Pionierske kroky

V jedom z pionierskych krokov Kryon hovorí o tom, ako sa nedať v dualite pohltiť kolektívom, ako nájsť cestu von. Tu je kúsok z jeho chanellingu.

EL’GOTSHA

verejný channeling 02/2008

V jednom z verejných chanellingov roku 2008 nám Kryon priniesol dar – meditáciu s kryštálom EL’GOTSHA, cez ktorú sa rozpúšťa všetko, čo nie je naše a zaťažuje nás. Keď sa takéto štruktúry rozpustia a odídu, zostane po nich prázdnota, preto to mnohí ľudia neradi robia. Kryon a jeho spolupracovníci nám však prázdne miesta zaplnia silou a láskou – kryštálmi PRADNA a ELEXIER. Meditácia je nádherná a veľmi silná.

Posolstvo Kryona o tom, prečo sa zrýchľuje čas a aký to má na nás dopad. Okrem zrýchľovania sa s časom deje ešte čosi iné. Čas prestáva existovať lineárne, ale funguje. Myseľ si s tým vôbec nevie dať rady, pretože nič sa nedá presne naplánovať. Pre toho, kto prechádza krokmi k prebudeniu, čas napreduje geometrickým radom a nie aritmetickým. Medzi jednotlivými krokmi prejde pár dní, ale vedomie sa posunie o pár svetelných rokov. Je to zrýchlená evolúcia. Každý, kto sleduje denné správy, kráča spolu s vesmírnym, teda s cyklickým časom. Keď naozaj žijete v súlade s energiou dňa, dnes ste iný človek, ako ste boli včera. Energie s nami pracujú.

Nové informácie pre bunky

36 radcov svetla – zv. 1 (súhrn)

Možno poznáte výskumy o tom, ako pôsobia na vodu rôzne energie, ktoré na ňu vysielame. Známe sú najmä výskumy japonského vedca doktora Masaru Emota, ktorý priniesol fotografie kryštálov vody, na ktorú ľudia vysielali rôzne emócie a energie. Dokázal, že voda reaguje, môže v sebe uchovávať informácie. Naše telo sa skladá z troch štvrtín z vody. Aj ono má schopnosť uchovávať v sebe informácie, ktorými ho zásobujeme. Kryon nám prináša posolstvo, aké dôležité je komunikovať s našimi bunkami tak, aby sa nám v živote prejavilo to, čo chceme a nie to, čo nechceme. Avšak často na to nemyslíme a robíme presný opak.

Energie pre tvoj fyzický aspekt

verejný channeling 11/2018, 36 radcov svetla – zv. 7

Toto je fantastický channeling, ktorý nám môže pomôcť, keď nám je ťažko na tele. Patrí do skupiny praktických pracovných channelingov, ktoré nám pomáhajú vydržať a ktoré môžeme používať znova a znova, vždy, keď treba. Keď nás dlávi únava či nespavosť, bolesti, závrate, chvenie, jednoducho vtedy, keď prichádzajúce energie a prebiehajúce transformácie sú príliš silné a naše telo nevládze s nimi držať krok.

O aktuálnej situácii

verejný channeling 18.3.2020

Prvý verejný channeling po tom, ako sa svet po vypuknutí korony definitívne zmenil. Nič už nebude tak, ako bolo predtým. Čo táto situácia pre nás znamená a ako ju zvládnuť, hovorí Kryon v tomto channelingu.

Sme pri tebe v každom čase

verejný channeling 6.11.2020

V čase koronového zmätku nám Kryon priniesol channeling, aby nás podporil, keď sa všade okolo nás stupňuje chaos, strach, neistota a obavy. Prináša nám všetko to, čo teraz navonok chýba – pokoj, podporu, lásku, bezpečie. S každým jeho slovom k nám prúdia všetky tieto energie, ktoré v nás vyvolávajú hlboký mier a pokoj.

Kuthumi

O zvieratách a rastlinách

Kryonfestival jar 2008, 36 radcov svetla – zv. 1

Channeling Kuthumiho o tom, aké energetické úlohy majú zvieratá a rastliny na Zemi. Stručné zhrnutie rozdelenia zvierat nájdeš aj tu

Channelingy A-I

Adamis, Adonai Ashtar Sheran, Amwa, Angelika Lea, Anjel lásky, Budha, El Morya, Enoi, Esaja, Gabriel, Ganesha, Grace, Chamuel, Inaaf...

Channelingy L-M

Lady Amethyst, Lady Nada, Lady Shyenna, Lilly’Ana, Lumina, Maha Cohan, Majster Lao Tse, Maris, Matka Mária, Merlin, Melek Metatron, Myriel...

Channelingy N-Z

Naburaa, Nathaniel, Nirengaa, Noah, Noharees, Norina, Sai’Ba’Emh, Sanat Kumara, Seraphis Bey, Seth, Shakti, Shan’Shija, Sheldrak, Shiva, Shyaad, Toth, Uriel...

Súhrny channelingov z festivalov a seminárov

Kryonfestival, Sol'A'Vana fest, Ježišov seminár