Ježiš: Som s tebou

Od: Myriel

Cítiš spojenie s Ježišom? Cítiš, že ste si blízki, že je pri tebe, sprevádza ťa a bdie nad tebou? Potom sú tieto slová Ježišovho vyznania určené tebe osobne. Ponor sa do jeho lásky, ktorú necháva k tebe prúdiť. Channeling je uvedený v treťom zväzku kníh 36 radcov svetla a aj na facebooku (v nemčine).

Ja, Ježiš, hovorím k tebe celkom osobne: Dovoľ mi povedať, že sa udiali zázraky – v tebe! Utešujem ťa, keď potrebuješ útechu. Prenášam ťa cez úskalia života. Podávam ti moju ruku a dávam ti moju lásku!

Som s tebou – vo dne i v noci. Bdiem nad tebou. Ochraňujem ťa. Som syn boží. So žiarivou silou môjho Ja ti odovzdávam všetko, čo si želáš a čo potrebuješ. Podávam ti moju ruku a spoločne krok za krokom kráčame k najvyššej úrovni vedomia.

Som ten, ktorý som, ktorý som vždy bol a vždy bude. Keď som bol na Sol’A’Vane, aj ja som mal v sebe bolesť, smútok. Ale bol si tam ty – so mnou. Podal si mi ruku, utešoval si ma. Dal si mi svoju lásku. Dôveroval si. Sprevádzal si ma, smial si sa so mnou i plakal.

Hovorím k tebe, moje milované ľudské dieťa: Spomeň si, aké to bolo, keď som sa ťa dotýkal. Spomeň si na chvíle, keď som sa prebudil a vedel som, akú veľkú úlohu mám ako syn boží na Sol’A’Vane. Spoločne sme kráčali touto cestou a spoločne kráčame po tejto ceste ďalej.

Nie poznanie, nie pochopenie  – ale dôvera, láska ťa pozdvihuje, otvára tvoje srdce. Pretože každý človek miluje – možno svojím vlastným, osobitým spôsobom. Niekedy možno túto lásku nie je vôbec cítiť. Ale hovorím ti: Každý človek na tejto planéte má v sebe túžbu byť schopný milovať a byť milovaný.

V tomto čase zmien je oveľa dôležitejšie cítiť. Keď ťa niektorí ľudia vylučujú, pretože sa duchovne rozvíjaš, pretože nechápu, čo robíš, keď na teba dokonca niektorí útočia, potom pochop – precíť – že títo ľudia majú strach. No vo svojom jadre majú aj oni túto túžbu.

Každý človek túži po spravodlivosti, po radosti. Každý človek túži po láske a bezpečí. Každý človek túži po láskyplnom vzťahu na ľudskej úrovni. A každý človek túži po tom, aby jeho život mal hlbší zmysel.

Vy vytvárate stopy. Vy ste nositeľmi svetla. Majte súcit so všetkými, ktorí ešte nie sú pripravení otvoriť svoje srdcia. Pretože ty vieš, že príde čas, keď každý človek na tejto planéte pocíti, že je viac ako len človek, že v ňom je niečo, čo žiari.

S dychom božím Sol’A’Vana, s touto žiarivou silou energie sa toho v dualite opäť veľa zmení. Štruktúry sa zrútia. Nové, dobré a mocné prichádza. Podávam ti svoju ruku.

An’Anasha!