Vnútorné dieťa

Od: Shira

Vnútorné dieťa je časťou našej duše. Hoci to znie paradoxne, je najspirituálnejšou časťou v človeku, lebo je úplne mimo rozum a intelekt, je v ňom uložená veškerá múdrosť duše, a to zo všetkých inkarnácií, je v ňom intuícia, čistota a poznanie pravdy. Vnútorné dieťa veci nekomplikuje, vidí ich také aké sú a zo všetkého sa vie radovať, aj keď životné podmienky nie sú ideálne, ani ľahké. Patrónom vnútorného dieťaťa je Lady Nada, ktorá ho aj najlepšie dokáže vyliečiť. Keď je vnútorné dieťa šťastné, celý človek je šťastný a vie, čo má robiť.

Sila podvedomia

Od: Shira

My myšlienky nielenže vytvárame, ale aj prijímame.

Podvedomie je ako úrodná pôda, keď tam padne semiačko myšlienky, začne rašiť. Možno ste už mali skúsenosť s cigánkou, ktorá sa vám dívala do očí a potom vyriekla niečo veľmi zlé, akési „prekliatie“. To je len skoncentrovaná myšlienka zničenia, ktorú vyšle do podvedomia. Keď toto semiačko zla padne do podvedomia plného strachu, pocitu viny, alebo neistoty, zapustí svoje korene a začne rásť. Ak človek dá tomu nad sebou moc, nešťastia sa dejú.

Nedávajte nikdy nikomu moc nad sebou!

To skoncentrované semiačko zla treba odstrániť čo najskôr, ak sa vám už dostalo do podvedomia, ešte skôr, ako zapustí korene. Najlepším nástrojom je Shon’A’Naar – meč Excalibur.

Ďalšou schopnosťou podvedomia je, že ono nerozlišuje, či rozmýšľate, alebo hovoríte o niekom niečo zlé, berie to ako informáciu pre svojho pána. Napríklad, keď rozmýšľate nad niekým, že je to hlupál, alebo to o niekom hovoríte, ono to prijíma akoby to bolo o vás. Začne vám padať nálada. Pritom si treba uvedomiť ešte ďalší fakt, že negatívne sa nedá zakryť sladkým náterom a tváriť sa, že tam nie je… Toto všetko teraz veľmi vylieza na povrch.

Čo sa s tým dá robiť?

V prvom rade byť úprimný sám k sebe, uvedomiť si, čo práve vytváram svojimi myšlienkami a potom to odovzdať na transformáciu. Len keď to uvidíme, môžeme s tým pracovať. V žiadnom prípade nezakrývať pred sebou. Dokážeme vytvárať vlastné myšlienky a vlastné emócie bez ohľadu na to, čo sa deje.
Veci sú také, aké sú, každý človek je taký, aký je. A my ho môžeme urobiť lepším, alebo mu prihoršiť.

Sebamanipulácia

Od: Shira

Energie Michaela prinášajú aj tému odvahy. Odvahy pozrieť sa na seba v zrkadle pravdy. Keď človek prestane klamať sám seba, prestane aj sám seba manipulovať. Keď sa prestane manipulovať, nemôžu ho manipulovať ani druhí. Každá manipulácia zvonka je vlastne sebamanipulácia. Stačí keď sme úprimní sami k sebe a všetko uvidíme inak – v pravde.

Nové deti

Od: Shira

Keďže prichádza stále viac nových spirituálne otvorených detí a zatiaľ nie všetci rodičia sú prebudení a otvorení novým energiám, máme na planéte nový fenomén. Pre tieto deti je spiritualita taká silná vec, že skôr, či neskôr sa vydajú svojou cestou, aj keď rodičia nenachádzajú pre to pochopenie, alebo im v tom dokonca bránia. Volanie v duši je oveľa silnejšie ako akákoľvek snaha deti brzdiť. Ako tínedžeri budú najprv rebelovať – svojim spôsobom, a potom aj tak pôjdu svojou cestou.

S dimenzionálnou zmenou je všetko iné, ako to fungovalo doteraz. Rodičia, učitelia, vychovávatelia, majstri, pripravovali novú generáciu do sveta, v ktorom budú žiť. Mohli im odovzdávať skúsenosti a poznanie.

Lenže teraz tieto deti vedia lepšie ako ich rodičia a učitelia, v akom svete budú žiť.

Momentálne je vychovávať deti jedna z najnáročnejších úloh. Ešte stále existujú staré štruktúry a systémy, deti sa v nich pohybujú. Súčasne sa to všetko stále viac rozpadá a čo bude, nevie takmer nik. Nemáme žiadne istoty – vonku.

Niektoré deti dualitu vôbec nechápu a nechcú ju prijímať. Treba ich počúvať, rešpektovať a spoločne s nimi hľadať cestu. Je to veľmi, veľmi náročné, všetkým rodičom a učiteľom želám veľa síl, múdrosti a trpezlivosti. Naozaj robia veľké veci a to denno-denne.

 

Maj pochopenie pre staršie generácie, majú to ťažšie

Od: Shira

Skôr narodení ľudia to majú oveľa ťažšie, ako mladšie pokolenia. V priebehu jedného života museli spracovať toľko zmien, ako to v dejinách nebolo nikdy doteraz. Narodili sa do úplne iného sveta. Mladšie generácie sa prispôsobia ľahšie. Práve títo seniori si zaslúžia tú najväčšiu úctu a rešpekt, oni akoby na pleciach držali tie ďalšie generácie a umožnili im prechod do novej dimenzie. Robia to všetko z lásky. Z lásky k planéte a k svojmu potomstvu. Aj keď sú títo skôr narodení niekedy problematickí, majte s nimi pochopenie a súcit, je to pre nich ozaj náročné.

Ak sú ešte stále tu – s vami, robia vám nesmiernu službu: ukotvujú vás a uzemňujú. Bez nich by ste to mali ťažšie. Keď odídu a opustia svoje fyzické telo, berú so sebou enormné množstvo starých energií, ktoré vás už nebudú ďalej zaťažovať. Je to tá najväčšia služba, ktorú môžu svojim deťom vnukom urobiť. Zaslúžia si vďačnosť.

 

Ako je možné, že ľudia, ktorí pracujú so svetlom a majú otvorené vedomie, prechádzajú niekedy cez veľmi intenzívne transformácie?

Od: Shira

Kto pracuje so svetlom, rozpúšťa programy svojho podvedomia, takže dokáže vedome riadiť svoj život. Pritom treba zachovávať zdravý odstup, neprijímať kolektívne myšlienky a predsa sa stáva, že taký človek zažíva na svojom tele boľavé transformácie či až choroby.

Rozhodujúcu úlohu tu hrá náš dych. Vieme vdychovať dych boží, svetlo lásky, svoje pôvodné meno, kryštály, ale rovnako vdychujeme aj dualitu. Dualita sa do nás dostane cez náš vlastný dych. Dych je spojený s mentálnou sférou. Ak sa dostaneme do prostredia, kde je vo vzduchu nenávisť alebo strach, začneme ich vdychovať, a potom nálada klesne za sekundu, alebo začneme cítiť rovnakú fyzickú bolesť ako napríklad naše deti.

Pomocou v takej chvíli je vdychovať skutočnosť. Keď dokážeme vdychovať skutočnosť, dualita nás nemôže ovplyvniť. Prvým krokom je začať sa sústrediť na svoj dych, spomaliť ho. Zamerať sa na svoj stred, ponoriť sa tam, kde v nás horí boží plameň, tak, kam sa ponárame, keď vchádzame do zjednotenej čakry. Potom môžeme vedome vdychovať kryštál podľa výberu, zamerať sa na jeho energiu a vnímať, ako v nás táto energia začína prúdiť. Môže to byť napríklad Nion, El’Gotsha či iný.

Túto informáciu nám dáva duchovný svet často: vdychuj svetlo lásky, vdychuj Sol’A’Vana, dych boží a dýchaj v takom rytme, ako je to pre teba správne a dobré.

Vedomie v dualite

Od: Shira

Človek, ktorý má vedomie v dualite, aj vidí život, problémy a ich riešenia z duality, z ega. (1., 2., 3. čakra).

Nie je podstatné, čo hovorí, ale odkiaľ to hovorí. Či jeho slová vychádzajú z ega, zo srdca, z jednoty, či je čistým kanálom, či má jasné vízie a schopnosť vytvárať realitu, či pozná boží plán.

Koľko rečníkov, toľko rôznych frekvencií, toľko rôznych názorov. Ako sa v tom vyznať?

Jedno je jasné, kto má vedomie v dualite, projektuje dualitu aj do budúcnosti a hľadá riešenie v nej. Dualita sa však rozpadá. Rozpadá sa masívne zo dna na deň. Problémy, o ktorých sa všade diskutuje dnes, budú za pár týždňov irelevantné. Budeme mať úplne inú realitu, iné štádium vývoja. Preto je lepšie zaujímať sa o boží plán, o pohľad zhora, ostať pokojný, všetko aj tak bude inak.

Ako žije prebudený človek?

Od: Shira

Prebudený človek vie, kto je: duchovná bytosť v ľudskom tele, jeho vedomie dosiahlo jednotu, nie je rozdelené na ducha (energiu) a hmotu. Hmota sa stáva prejavom ducha.
Keď sa takýto človek pohybuje v dualite, nedáva jej nad sebou moc. Dualita sa stále viac scvrkáva, ale o to viac sa nadúva, aby získavala patričnú pozornosť, z ktorej žije. Prebudený ju neberie vážne, aj keď ho to niekedy zasiahne, otrasie sa a ide ďalej. Má moc prinášať nebo na zem, tým, že žije božie atribúty ako sú vďačnosť, pokoj, harmónia, odpustenie, ktoré vnáša do každodenných situácií a do svojho okolia. Máme v sebe obrovskú moc: moc tvoriť novú realitu a nový svet.

Metamorfóza človeka

Od: Shira

Metamorfóza človeka: V dualite sme vnímali človeka ako telo a v ňom multidimenzionálnu dušu.
Teraz akoby sa to všetko obrátilo naruby. Vonku je multidimenzionálna duša, čo obklopuje trojdimenzionálne telo.
Ľudia, čo považujú telo za svoj obal, mi pripadajú veľmi smiešni. Dotýkame sa tykadlami duše, nie svalmi. Objatie srdcom je liečivé.

Záleží na tebe

Od: Shira

Sme ako bunky jedného organizmu. Väčšia časť je stále ešte neprebudená, bunky kmitajú disharmonicky, vytvárajú chaos. Časť buniek je naplnená svetlom, vibruje v jednom takte s božím pulzom, s pulzom univerza. To, čo vidíme vonku, nám presne ukazuje, v akom štádiu procesu sa nachádzame.
Aký bude ďalší priebeh, ďalší vývoj a ako to celé dopadne, to záleží práve od teba. Záleží to od toho, nad čím práve rozmýšľaš, čo robíš a čo chceš…Si to práve ty, čo ovplyvní veľký celok. Každá tvoja myšlienka, každé slovo, každý skutok, každé rozhodnutie ovplyvní vývoj oveľa viac, ako si to dokážeš predstaviť.
Vyliečením každej i tej najmenšej záležitosti v tebe, celé ľudstvo vystupuje o kúsoček viac von z duality.