Ako je možné, že ľudia, ktorí pracujú so svetlom a majú otvorené vedomie, prechádzajú niekedy cez veľmi intenzívne transformácie?

Od: Shira

Kto pracuje so svetlom, rozpúšťa programy svojho podvedomia, takže dokáže vedome riadiť svoj život. Pritom treba zachovávať zdravý odstup, neprijímať kolektívne myšlienky a predsa sa stáva, že taký človek zažíva na svojom tele boľavé transformácie či až choroby.

Rozhodujúcu úlohu tu hrá náš dych. Vieme vdychovať dych boží, svetlo lásky, svoje pôvodné meno, kryštály, ale rovnako vdychujeme aj dualitu. Dualita sa do nás dostane cez náš vlastný dych. Dych je spojený s mentálnou sférou. Ak sa dostaneme do prostredia, kde je vo vzduchu nenávisť alebo strach, začneme ich vdychovať, a potom nálada klesne za sekundu, alebo začneme cítiť rovnakú fyzickú bolesť ako napríklad naše deti.

Pomocou v takej chvíli je vdychovať skutočnosť. Keď dokážeme vdychovať skutočnosť, dualita nás nemôže ovplyvniť. Prvým krokom je začať sa sústrediť na svoj dych, spomaliť ho. Zamerať sa na svoj stred, ponoriť sa tam, kde v nás horí boží plameň, tak, kam sa ponárame, keď vchádzame do zjednotenej čakry. Potom môžeme vedome vdychovať kryštál podľa výberu, zamerať sa na jeho energiu a vnímať, ako v nás táto energia začína prúdiť. Môže to byť napríklad Nion, El’Gotsha či iný.

Túto informáciu nám dáva duchovný svet často: vdychuj svetlo lásky, vdychuj Sol’A’Vana, dych boží a dýchaj v takom rytme, ako je to pre teba správne a dobré.

Vedomie v dualite

Od: Shira

Človek, ktorý má vedomie v dualite, aj vidí život, problémy a ich riešenia z duality, z ega. (1., 2., 3. čakra).

Nie je podstatné, čo hovorí, ale odkiaľ to hovorí. Či jeho slová vychádzajú z ega, zo srdca, z jednoty, či je čistým kanálom, či má jasné vízie a schopnosť vytvárať realitu, či pozná boží plán.

Koľko rečníkov, toľko rôznych frekvencií, toľko rôznych názorov. Ako sa v tom vyznať?

Jedno je jasné, kto má vedomie v dualite, projektuje dualitu aj do budúcnosti a hľadá riešenie v nej. Dualita sa však rozpadá. Rozpadá sa masívne zo dna na deň. Problémy, o ktorých sa všade diskutuje dnes, budú za pár týždňov irelevantné. Budeme mať úplne inú realitu, iné štádium vývoja. Preto je lepšie zaujímať sa o boží plán, o pohľad zhora, ostať pokojný, všetko aj tak bude inak.

Ako žije prebudený človek?

Od: Shira

Prebudený človek vie, kto je: duchovná bytosť v ľudskom tele, jeho vedomie dosiahlo jednotu, nie je rozdelené na ducha (energiu) a hmotu. Hmota sa stáva prejavom ducha.
Keď sa takýto človek pohybuje v dualite, nedáva jej nad sebou moc. Dualita sa stále viac scvrkáva, ale o to viac sa nadúva, aby získavala patričnú pozornosť, z ktorej žije. Prebudený ju neberie vážne, aj keď ho to niekedy zasiahne, otrasie sa a ide ďalej. Má moc prinášať nebo na zem, tým, že žije božie atribúty ako sú vďačnosť, pokoj, harmónia, odpustenie, ktoré vnáša do každodenných situácií a do svojho okolia. Máme v sebe obrovskú moc: moc tvoriť novú realitu a nový svet.

Metamorfóza človeka

Od: Shira

Metamorfóza človeka: V dualite sme vnímali človeka ako telo a v ňom multidimenzionálnu dušu.
Teraz akoby sa to všetko obrátilo naruby. Vonku je multidimenzionálna duša, čo obklopuje trojdimenzionálne telo.
Ľudia, čo považujú telo za svoj obal, mi pripadajú veľmi smiešni. Dotýkame sa tykadlami duše, nie svalmi. Objatie srdcom je liečivé.

Záleží na tebe

Od: Shira

Sme ako bunky jedného organizmu. Väčšia časť je stále ešte neprebudená, bunky kmitajú disharmonicky, vytvárajú chaos. Časť buniek je naplnená svetlom, vibruje v jednom takte s božím pulzom, s pulzom univerza. To, čo vidíme vonku, nám presne ukazuje, v akom štádiu procesu sa nachádzame.
Aký bude ďalší priebeh, ďalší vývoj a ako to celé dopadne, to záleží práve od teba. Záleží to od toho, nad čím práve rozmýšľaš, čo robíš a čo chceš…Si to práve ty, čo ovplyvní veľký celok. Každá tvoja myšlienka, každé slovo, každý skutok, každé rozhodnutie ovplyvní vývoj oveľa viac, ako si to dokážeš predstaviť.
Vyliečením každej i tej najmenšej záležitosti v tebe, celé ľudstvo vystupuje o kúsoček viac von z duality.

Zaspávate pri channelingu? Výborne!

Ak sa vám stáva, že pri počúvaní meditácie či channelingu zaspíte a ste potom smutní, že vám niečo ušlo a niečo ste prepásli, nebuďte. Práve naopak. Môžete sa tešiť.

 

To, čo zažívate, nie je spánok, je to stav hlbokej relaxácie, ktorý je pre vás veľmi prospešný. Keď sa vám podarí takýto stav dosiahnuť, vaše energetické pole sa otvára a rastie, zhluky energií, napätie a rôzne zhustenia energie sa rozpúšťajú, všetko mäkne, zjemňuje sa, toky energie sa spriechodňujú. A práve vtedy sa deje toho oveľa viac, ako dokáže náš rozum pochopiť. Naša duša a naše energetické  pole dostanú všetko, čo potrebujú.

V stave najhlbšej relaxácie na všetkých úrovniach dostáva priestor celý náš potenciál a môže sa uvoľniť a prejaviť sa. Energie sú vtedy oveľa hlbšie, silnejšie a účinnejšie, pretože to, čo sa neustále víri na povrchovej vrstve duše, môže konečne odísť a prestať nás obťažovať. Do takej miery, do akej ste v danom čase schopní nechať veci odísť – to záleží na vašom zámere, rozhodnutiach a kontrole, ktorú ne/potrebujete nad vecami mať. Ak má niekto hlboký zámer, práve stav hlbokého uvoľnenia je potrebný na to, aby sa zmeny mohli udiať a natrvalo zachovať a aby sa už situácie s nimi spojené nevracali. Pri hlbokom uvoľnení je možné dosiahnuť na také vrstvy duše, ku ktorým v mentálne aktívnom stave vôbec nemáme prístup. Preto je jednoznačne veľkou výhodou, ak  pri channelingu či meditácii „zaspíme“.

O nyónskom svetle v našom systéme

Od: Shira

Keď chcete, aby nyónske svetlo vošlo do fyzickej roviny, treba aktivovať antakaranu (most svetla) v rukách.
Keď chcete, aby vošlo do emócií, treba aktivovať antakaranu v chrbtici. Potom ho cítite v emóciách a súčase aj vo fyzickom tele.
Ak chcete, aby nyónske svetlo (myšlienky boha) vošli do mentálneho ducha, treba aktvivovať antakaranu v hlave. Myšlienky boha okamžite prichádzajú do mentálu, následne ich cítime v emóciách a potom aj vo fyzickom tele.
Ak, chcete, aby nyónske svetlo vošlo do vášho ducha, treba ním aktivovať písmená pôvodného mena. Pozdvihne to ducha a tým pádom všetko ostatné – akoby nás nadnášal.

O našich obežných dráhach a vzťahoch medzi rodičmi a deťmi

Od: Shira – Nielen planéty majú svoju obežnú dráhu, ale aj každá bytosť vo vesmíre má svoj predom určený orbit. Postupne ako sa naša planéta vracia tam, odkiaľ vypadla, aj ľudia sa dostávajú na svoje pôvodné dráhy. Navonok to vyzerá ako veľký chaos, ale vývoj nás posúva presne tam, kam patríme. Každý má svoje miesto v celku a svoju špecifickú bohom danú úlohu, pre ktorú bol stvorený. Sme ako bunky jedného veľkého vesmírneho organizmu, ako atómy stvoreného vesmíru. [čítaj ďalej]

O blokoch

Od: Shira – Metafora o našich vnútorných blokoch: blok mi bol ukázaný ako orech v škrupine. Energia je uzavretá v obale ako v tvrdej škrupine, nemôže prúdiť von. Lenže rovnako ako orech, aj blok je len semiačko, a jedného pekného dňa, keď dozreje čas a budú vhodné podmienky, semiačko dozreje, praskne a vyrastie z neho nádherný strom. V každom našom bloku je uložený potenciál veľkého duchovného daru.

Je to pre mňa veľmi upokujujúce, tento úplne iný pohľad na vnútorné bloky. Treba len počkať, keď dozreje čas…a všetko bude dobré, všetko sa vyrieši samo od seba.