O dimenziách

Táto stránka (web aj facebook) je tvorená z energií 5. dimenzie – to je božská realita, nebo, Quin´Taas, nová Zem. Ja už žijem v 5. dimenzii, tým aj vytváram okolo seba 5. dimenziu. Ľudia, ktorí sa cítia oslovení, sú tvorcami Novej zeme, majú víziu, oslovuje ich to.

Rozum, racio žije v 3. dimenzii, slúži nám na orientáciu v hmote. Rozum má v sebe štruktúry ega, t.j vedomie stotožnené s telom, s hmotou, s 3D. Existuje preň len to, čo vidí a čo vie nahmatať. Nerado sa delí, je presvedčené, že keď dá, bude mať menej. Strháva na seba pozornosť a je rado na výslní. Rozum nechápe vyššie dimenzie. Všetko nové, pokrokové, krásne vzišlo z iných dimenzií, cez inšpiráciu a intuíciu, nie z rozumu. Rozum neustále kalkuluje, vypočítavá. Máme na všetko vyrátané normy, parametre, len život sa tam akosi nezmestí a ide si svojou cestou.

4. dimenzia je v ľudskom srdci, je to človečina. Riadi sa podľa starých kresťanských a ľudských hodnôt: láska k sebe a k blížnemu, deliť sa s inými, robiť dobré skutky, rozdávať radosť, súcit, úctu a dôveru. Tu už platia iné zákony: čím viac dávame, tým viac to rastie. Každý veľmi dobre vycíti, ktorý človek je láskavý a dobrotivý, ten totiž žije srdcom.

Rozum je zlý navigátor aj radca. Môžete si byť istí, že v súčasnej fáze sa už vôbec nedokáže orientovať v tom, čo sa deje. Tomu už nedokážeme porozumieť, vysvetliť si to. Pravdu dokážeme cítiť. Bude to práve cítenie, čo nás vie správne navigovať. Ato sa teraz učíme všetci: odnaučiť sa vysvetľovať si čokoľvek rozumom. je to MONA´OHA (dôvera, viera), čo nás prinesie do novej dimenzie.

Pole Quin’Tass

Od: Shira

Toto pole má čistú energiu Quin´Taas, preto sem nepatria žiadne dualitné energie. Predtým sa do Quin´Taas dostalo len pár ľudí, museli dostať od duchovného sveta zlatý kľúčik, čo je obraz pre energetický vzor, čo im umožnil vstup. Pri vstupe bol každý jeden zakaždým preverovaný, aby mohol vojsť dnu. Dnes sú brány Quin´Taas otvorené, energia odtiaľ nám sem prúdi každý deň. Dostala som novú úlohu doslova prevozníka. Prevádzam duše cez most. Keď na druhej strane čaká nejaká duša a ja mám povolenie, idem pre ňu a prinesiem ju do raja. Každý čakajúci je ako vždy preverovaný. Kontroluje sa čistota srdca a čistota zámeru.

Tora’An’Taria

TORA´AN´TARIA je nový tón božieho tvorenia, ktorý napĺňa celý vesmír. Ľudstvo úspešne dosiahlo takú úroveň vedomia, že začal prúdiť aj na Zem. Prichádzajú veci nevídané, neslýchané. Má schopnosť vytvárať čosi nové, a to v každom okamihu. Staré koncepty už neplatia. Mení sa nám myslenie, dostávame nový software. V mozgu sa tvoria nové synapsy, neuróny vytvárajú nové spojenia. Myslíme po novom. Dych boží sa zrýchľuje, zmeny sa dejú rýchlejšie. Aby sme sa s ním zladili, treba mať vnímavé, múdre srdce a otvorenú myseľ, veľkú zvedavosť, pripravenosť a dôveru. Už nie sme obeťami systému ani nikoho iného, sme tvorcami. Nové riešenia prichádzajú denno-denne. Najlepšie je stíchnuť a počúvať, čo sa práve teraz vynorí…

OMAR TA SATT

Vitaj, návštevník, na týchto stránkach. Prinášajú k tebe nový vek, v ktorom je možné úplne všetko. Vek, na ktorý sme čakali po všetky naše inkarnácie, aby sme v sebe mohli nájsť to, čím v skutočnosti sme. Si oveľa viac ako len človek. Si božská ľudská bytosť a v tomto novom veku môžeš začať naplno využívať všetky svoje schopnosti, ktoré si kedysi dávno v sebe zapečatil, celý svoj potenciál. [čítaj ďalej]