Matka Mária: O pocitoch

Matka Mária je bytosť, ktorá nám prináša bezpečie, opateru a veľké milosrdenstvo. V prvom zväzku kníh 36 radcov svetla, v úplne prvom úvodnom chanellingu, priniesla posolstvo, ktoré sa týka našich pocitov.

Žijeme v dobe veľkých zmien, tie najväčšie zmeny sa však týkajú nás samotných, nášho vnútra. Sú to transformácie všetkých kolektívnych energií, čo sa pohybujú na povrchovej vrstve našej duše, rovnako ako aj všetky staré zranenia. Je čas, kedy všetko, čo nie je zo skutočnosti, musí odísť, aby skutočnosť mohla začať žiť naplno. [čítaj ďalej]

PROSONODO a ANA´ANARAA

Aký je rozdiel medzi svetlom PROSONODO a energiou ANA´ANARAA? Obidve sú energie spásy. PROSONODO je svetlo, ktoré priniesol na Zem Ježiš, keď sa tu inkarnoval. Je to svetlo, čo vychádza z jeho merkaby. Ľudia ho videli pred jeho narodením na nebi ako Betlehémsku hviezdu a išli za ňou. [čítaj ďalej]

Kristovo vedomie

Čo je to Kristovo vedomie? Ježiš, keď pochopil, kto je, čiže syn boží povedal: „Ja a otec sme jedno“ a „nik sa k otcovi nedostane inak, ako cezo mňa“. ESCHA’TA je vlastne vstupný portál do jednoty, medzidimenzionálny prah. Tade musí každý prejsť, aby vnímal jednotu s Bohom. Jednota je možná len v Bohu, v dualite nie. Hoci v nej všetci túžime dokonalé splynúť s niekým, alebo s niečím, jedná sa len o prechodný spoločný záujem. Nie je to trvalé. Keď prejdeme cez bránu ESCHA’TA, sme automaticky zajedno so všetkým, čo je. Individuálne vedomie, ktoré je súčasťou veľkého celku, BOHA, kde každý má svoje miesto a svoju úlohu.

O Kryonovej škole a krokoch k prebudeniu

Moja spirituálna cesta sa začala naplno odvíjať, keď som začala „chodiť do Kryonovej školy“. Dovtedy v porovnaní s týmto boli všetko len lipové čajíky. Konečne som dostávala odpovede, konečne sa diali veci, konečne všetko do seba zapadalo a malo spád. Kryonova škola je Škola nového vedomia, ktorá vedie k prebudeniu. Aktivuje v nás božskú silu a učí nás s ňou pracovať. Smeruje nás k tomu, aby sme našli sami seba a pochopili, kto sme. [čítaj ďalej]

Zlatomodrá frekvencia

V chanellingoch, ktoré k nám prichádzajú cez Sangitar, môžeme často počuť, že nás duchovný svet zdraví ako zlato-modrú rodinu. Čo to znamená?

Každý človek, ktorý sa kedy inkarnoval na Zem, mal v sebe ukotvené určité farby a tóny, ktoré ho sprevádzali životom a obsahovali všetko, čo potreboval na to, aby v sebe prebudil boha. Obsahovali tiež poslanie, ktoré človek mal. Tak je to dodnes. Každá frekvencia má svoje vlastné poslanie. [čítaj ďalej]