Aký je rozdiel medzi tým, keď je človek zasvätený do nyónskeho svetla, alebo o neho požiada sám?

Od: Shira

V prvom rade, presne chápeme o čom to vlastne je, dostaneme presný popis a pokyny. Zasvätenie robí vysoko vyspelá duchovná bytosť, ostáva v nás naveky…a je nám dané zhora. Ľudí, ktorí dostanú zasvätenie, si vyberá toto svelo samo (čo nie je nič iné, ako myšlienky boha), pretože ten človek potom slúži ako kanál pre nyónske svetlo a to prechádza cez neho, keď treba. Situácia, alebo miesto si ho vyžiada samo, a potom prúdi automaticky, čím lieči všetko živé. Tiež sa dozvieme praktické využitie a ako to funguje.
Nezasvätený človek môže svetlo zavolať, nie je to však také intenzívne a neslúži ako kanál. Je to skôr jednorázové.
Toto je súčasná situácia, ktorá sa však môže zmeniť. Každým dňom prichádza viac tohoto svetla na našu planétu, každým dňom aj pribúdajú ľudia, ktorí sú jeho nositeľmi a slúžia ako kanál. 

Angelika Lea: Zážitky z Walk-in

Angelika Lea je po Kryonovi druhou duchovnou bytosťou, ktorá mám odovzdala svoje zážitky z Walk-in, počas verejného channelingu v máji 2014, po Walk-in na jarnom Kryonfestivale v apríli 2014. Často k nám nehovorí, no má k nám veľmi blízko a tí, čo šli svoju cestu spolu s Ježišom, keď žil na Zemi, majú veľmi blízko k nej.

Angelika Lea bola v epoche Lentos, epoche zvestovateľov a počas Ježišovho života inkarnovaná na Zemi a ako zvestovateľ nás sprevádzala celým týmto obdobím – o tomto období bol jej channeling na jarnom Kryonfestivale 2014.

K channelingu z mája 2014 je aj audio nahrávka v nemčine. Má len 11 minút a aj keď nerozumiete nemecky, neha Angeliky Ley, jej hlboká láska, úcta k nám a blízkosť silne preniká channelingom a dá sa aj tak veľmi dobre precítiť. Ak budete channeling len čítať, čítajte pomaly, aby ste energie mohli dobre vycítiť a vstrebať. [čítaj ďalej]

Angelika Lea: Lentos

Ak patríte ku skupine, ktorá nasledovala Ježiša v čase jeho inkarnácii na Zemi, všetky spomienky na obdobie spojené s príchodom a životom Ježiša sú uložené vo vašej duši. Angelika Lea bola súčasťou toho obdobia ako zvestovateľ a nasledovníkom Ježiša je dôverne známa. Možno sa vám pri tomto channelingu otvoria spomienky na toto obdobie, na Lentos. 

Channeling priniesla Angelika Lea na jarnom Kryonfestivale v roku 2014, kedy bola aj v tele Sangitar ako walk-in – toto aj channeling spomína, keď Angelika Lea hovorí o tom, že jej aspekty sú už rozšírené v tele Sangitar. Po skončení festivalu Angelika Lea priniesla aj informácie o tom, ako zažívala walk-in. [čítaj ďalej]

Kryonove zážitky počas Walk-in

Tak, ako si my vieme ťažko predstaviť, ako sa žije za závojom a bez tela, tak si duchovný svet vie ťažko predstaviť, aké je to žiť s telom v dualite. Zážitky a skúsenosti vysokých svetiel, ktoré sa im podarí nazbierať, ak sa ako Walk-in ocitnú v tele človeka, vnímajú preto ako ohromujúce a považujú to za veľkú česť byť na také niečo vybraný. [čítaj ďalej]

O nyónskom svetle v našom systéme

Od: Shira

Keď chcete, aby nyónske svetlo vošlo do fyzickej roviny, treba aktivovať antakaranu (most svetla) v rukách.
Keď chcete, aby vošlo do emócií, treba aktivovať antakaranu v chrbtici. Potom ho cítite v emóciách a súčase aj vo fyzickom tele.
Ak chcete, aby nyónske svetlo (myšlienky boha) vošli do mentálneho ducha, treba aktvivovať antakaranu v hlave. Myšlienky boha okamžite prichádzajú do mentálu, následne ich cítime v emóciách a potom aj vo fyzickom tele.
Ak, chcete, aby nyónske svetlo vošlo do vášho ducha, treba ním aktivovať písmená pôvodného mena. Pozdvihne to ducha a tým pádom všetko ostatné – akoby nás nadnášal.

Kryon: Symptómy svetelného tela – Aktivácia tretej úrovne svetelného tela

Symptómy svetelného tela sú reakciou nás ľudí na nové, silné energie, ktoré prúdia na Zem. Prejavujú sa nielen na fyzickom tele rôznymi nevoľnosťami a doposiaľ pre nás neznámymi bolesťami, ale aj v našich emóciách, myšlienkach a presvedčeniach. Kryon v tomto channelingu vysvetľuje, ako sa tieto symptómy prejavujú a dodáva nám silu zvládať ich. Navyše, vykoná s nami rituál nášho zasvätenia do tretej úrovne svetelného tela, aby sme ľahšie zvládali zmeny a transformácie, ktoré táto doba prináša. Pozri aj channeling Ashtara Sherana o dôsledkoch aktivácie tretej úrovne svetelného tela v energii Zeme. Channeling je z júna 2009, zverejnený je aj vo štvrtom zväzku kníh 36 radcov svetla. [čítaj ďalej]

Ashtar Sheran: Dôsledky aktivácie tretej úrovne svetelného tela

Kedysi bolo možné, aby sme nepočúvali svoju dušu a robili to, čo nám kázal rozum. Dnes to už možné nie je. Ak dušu a jej želania naďalej potláčame, prejaví sa to silnými problémami – psychickými aj fyzickými. Túto zmenu priniesol Nový vek a spustila sa po tom, ako bola planéte aktivovaná tretia úroveň svetelného tela. Čo to vlastne znamená a aké ďalšie zmeny to prinieslo, o tom hovorí Ahstar Sheran v channelingu z mája 2009. Uverejnený je aj v prvej z kníh 36 najvyšších radcov svetla. [čítaj ďalej]

Matka Mária: S dôverou sa na mňa obráť

„Niekedy potrebuješ niečo mimo svoj okruh, o čo sa môžeš oprieť. Kde sa môžeš uvoľniť. Kde ťa bezpodmienečne chápu. Kde sa nič, čo povieš, neposudzuje. Kde sa vidí iba to, čím skutočne si: čistá láska. Ja som pripravená, som pripravená dať ti to.“ Matka Mária nám vždy, vždy ponúka svoju náruč, v ktorej nás pohladí, utrie slzy, učičíka a dodá silu pokračovať, keď je nám ťažko. Presne taký je aj tento channeling z augusta 2014, uverejnený aj vo štvrtom zväzku kníh 36 najvyšších radcov. Je k nemu dostupná aj audio nahrávka v nemčine – pred Matkou Máriou hovoril ešte Kryon, channeling Matky Márie začína 19:30. [čítaj ďalej]