Môže každý zažívať najvyššiu energiu na Zemi, energiu chrámu Sa’Maa’Tah?

Áno, môže. Ale musí sa na to najskôr pripraviť. Je to ako so šoférovaním alebo pečením makroniek. Človek musí najskôr nadobudnúť určitý stupeň istej zručnosti, musí dozrieť na to, aby mohol bezpečne šoférovať auto alebo napiecť dokonalé makronky.

Landras je jedna z planét, ktoré už majú vzostup za sebou, ich vlastný „Quin’Taas“ sa už otvoril. A tak ako aj na našej planéte musí existovať ešte vyššia energia, vďaka ktorej energie Quin’Taas môžu na Zemi existovať – energie chrámu Sa’Maa’Tah, miesta, kde prebýva Ježiš Kristus –, rovnako existuje takáto energia aj na Landrase. [čítaj ďalej]

Sangitar: Vstup do nového sveta Quin’Taas – Paralelná planéta

Sangitar o to, čo je paralelná planéta a čo sa stane s ľuďmi, ktorí sa nedostanú do piatej dimenzie. Zdroj: Quin’Taas Bibliothek. Publikované aj v 8. zväzku kníh 36 radcov svetla.

Teraz prichádzam k ťažšej časti, ktorá si vyžaduje veľa pozornosti, veľa vedomia a veľa porozumenia srdcom. Časť, ktorú teraz vysvetlím, nebude pre mnohých ľahko pochopiteľná a pre mnohých nepochopiteľná, pretože predstavy o paralelnej planéte boli doteraz často iné.

Začnem takto: Naša Zem Sol’A’Vana má planetárne vedomie. Quin’Taas zaberá veľkú časť Sol’A’Vany. Zem bola pokrstená do tónov Solvana a so zjednotením všetkých frekvencií do tónov Sol’A’Vana. Sol’A’Vana obsahuje energie skutočnosti z Quin’Taas, a napriek tomu stále aj dualitu.

Keď príde Quin’Taas a táto bublina – to je metafora! – sa bude vyživovať a narastať stále viac a viac… Čo sa stane so zvyškom planéty? Čo si myslíte, čo to je? To je paralelná planéta. [čítaj ďalej]

Sangitar: Vstup do nového sveta Quin’Taas – Denné snívanie a manifestácia

Sangitar o dennom snívaní. Zdroj:  Quin’Taas Bibliothek. Publikované aj v 8. zväzku kníh 36 radcov svetla.

K manifestácii je dôležité pochopiť – alebo si na to spomenúť, čo nám v jednom channelingu hovoril Melek Metatron. Povedal, že denné snívanie je inšpirované skutočnosťou a že denné snívanie má v sebe oveľa viac skutočnosti ako realita. Preto je také dôležité ponárať sa do poľa Quin’Taas a oddávať sa denným snom – v hlbokej istote, že je to inšpirácia zo skutočnosti, a nerozmýšľať nad tým, ako to do seba zapadá. Chcem vás povzbudiť, aby ste všetko, po čom túžite, v týchto denných snoch v hlbokej vážnosti manifestovali v Quin’Taas!

Sangitar: Vstup do nového sveta Quin’Taas – Kto rozhodne, čo sa zmanifestuje?

Sangitar o tom, ako sa veci v novom svete budú manifestovať . Zdroj: Quin’Taas Bibliothek. Publikované aj v 8. zväzku kníh 36 radcov svetla.

Ako bude vyzerať nový svet uprostred fázy prispôsobovania, je len na nás! Zaznamenáva sa všetko, čo ľudia manifestujú, ale nie všetko sa zmanifestuje. Zozbiera sa skupina želaní a predstáv a tie, ktoré budú najviac živené, dostanú svoje miesto v novom svete. Ako príklad môžem uviesť, o čom už ľudia kolektívne rozhodli: Ľudia na našej planéte sa rozhodli žiť v novom čase monogamne. Pretože to tak chce kolektív ľudí, v Quin’Taas sa to už manifestuje.

Tak to bude aj s ostatnými želaniami, nádejami a predstavami. Vždy, keď duchovný svet vidí, že je veľký kolektív ľudí, v ktorom mnoho ľudí chce to isté, potom to tak bude. Ak si napríklad dvaja ľudia želajú denne tri hodiny tancovať s Ashtarom Sheranom, nepokrýva to želanie kolektívu a potom sa to ani nebude manifestovať.

Je to skutočne na nás a je na to treba hlboký zámer a hlboké, vysoko rozvinuté spirituálne vedomie a ešte väčšiu dávku pokory, cítiť to v srdci, aké dôležité je to, čo sa teraz manifestuje – pretože práve taký bude náš raj.

Sangitar: Vstup do nového sveta – Čo sa zmení v novom svete?

Sangitar o čase v novom svete. Zdroj:  Quin’Taas Bibliothek. Publikované aj v 8. zväzku kníh 36 radcov svetla.

Čím viac a čím hlbšie sa dokážeš ponoriť do energií Quin’Taas – do tohto obrovského poľa svetla –, tým viac nádherných vecí môžeš zažívať. Tam už je tretí čas, ktorý obsahuje mnoho atribútov, ktoré nám dualita vzala. V Quin’Taas sa už vôbec nebude starnúť. Proces starnutia úplne ustane.

V Quin’Taas tiež neexistuje lineárny čas tak, ako ho poznáme v dualite. Aj v dualite sa čas už zmenil. Už sa to kedysi spomínalo v channelingu, že už nie je potrebné pozerať sa na hodinky, pretože už to bude tak, že sa párkrát otočíme a deň je fuč.

V Quin’Taas sú dajú vnímať aj začiatky zmeny klímy. Všetky prípravy, všetky informácie, ktoré nám duchovný svet prinášal, všetko to ta tam už je. Je teraz na nás, aby sme začali tento nový svet chápať a aby sme ho sprístupnili všetkým ľuďom! Veľmi dúfam, že srdcom pochopíte, čo vám chcem povedať.

Sangitar: Vstup do nového sveta Quin’Taas – Vstup do Quin’Taas

Sangitar pokračuje vo vysvetľovaní, čo to znamená, keď človek vedome vstúpi do nového sveta. Zdroj: Quin’Taas Bibliothek. Publikované aj v 8. zväzku kníh 36 radcov svetla.

Ako to bude, keď človek vedome vstúpi do nového sveta, do novej časovej epochy? Čo sa stane? Vstúpi, pohodlne sa usadí na pohovku, nebude už potrebovať prácu ani peniaze a všetko bude nádherné? Áno, to by bolo samozrejme perfektné, dá sa to predstaviť a možno to tak nejako podobne niekedy po dlhej dobe fázy prispôsobovania aj bude. Bude sa to už veľmi podobať na raj – no neprídeme o našu osobnosť, ani o našu úlohu ani sa neprestane rozvíjať naše vedomia. Začiatok nového sveta znamená začiatok. Nachádzame sa na začiatku nového času a fáza prispôsobovania je tu na to, aby sme sa naučili žiť v novom svete.

Podstatný rozdiel je v tom, že doteraz ste žili v dualite, ktorá vám dovolila ponoriť sa na niekoľko okamihov, hodín či dní do energií skutočnosti – a potom ste znova vošli do duality. Teraz to bude tak, že budete stále v skutočnosti a len občas z nej vyjdete do duality. Bude to teda presne naopak. Samozrejme budete stále vchádzať do duality, ale budete oveľa viac v skutočnosti ako v dualite – a to bez námahy. To je začiatok nového sveta. To je Quin’Taas. [čítaj ďalej]

Sangitar: Vstup do nového sveta Quin’Taas – Nový svet Quin’Taas

Sangitar hovorí o tom, čo je Nový svet Quin’Taas a ako môžeme doňho vstúpiť. Zdroj: Quin’Taas Bibliothek. Publikované aj v 8. zväzku kníh 36 radcov svetla.

Keď sa ešte raz vrátime späť do fázy vývoja vedomia, kedy sa všetci pýtali, ako to bude v novom svete, boli vtedy predstavy, že odteraz bude všetko iné, alebo že sa zjavia všetky bytosti svetla. Z toho je zrejmé, že každý človek má prirodzene svoje vlastné predstavy – a to je pre vytváranie nového sveta veľmi dôležité a správne!

Niektoré predstavy, ktoré sa ku mne dostali, boli nádherné. Dá sa vidieť, že ľudia sú v spojení so sebou a že sa cez inšpiráciu, cez lucidné sny, cez meditácie alebo tým, že srdcom prijímajú posolstvá duchovného sveta, pokúšajú pochopiť, čo by mohol nový svet znamenať. Počula som aj veľmi zvláštne veci – a aj to je v poriadku.

Pekné je, že teraz budete stále viac pozorovať, ako je všetko logické, dobre pripravené a jednoduché. Ježiš a Kryon v mnohých channelingoch vždy opakovali: „Boh je jednoduchý!“, a keď je boh jednoduchý, potom je jednoduché aj všetko božské a aj energia, ktorá je s tým spojená. Je veľmi jednoduché vytvárať nový svet! Ťažká na tom je zvyšná dualita, ktorý stále panuje na našej planéte. To je v podstate to jediné ťažké: vydržať dualitu a nestrácať kvôli nej vieru, že vytvárať nový svet je jednoduché! [čítaj ďalej]

Sangitar: Vstup do nového sveta Quin’Taas – Fázy vzostupu

Sangitar hovorí o tom, ako začal vzostup planéty a ako jednotlivé fázy prebiehali. Zdroj: Quin’Taas  Bibliothek. Publikované aj v 8. zväzku kníh 36 radcov svetla.

Pamätám sa ešte dobre na dobu, keď som začínala ako médium a aj na čas predtým, keď som bola dlho školená na moju úlohu. Nevedela som, čo presne je mojou úlohou, ale vždy mi hovorili o „vzostupe“. Bola som vtedy veľmi mladá a úplne neskúsená a vždy som sa pýtala sama seba, čo môj učiteľ [SETH] myslí pod „vzostupom“. Premýšľala som, čo by to mohlo byť, o čom hovorí, a rozmýšľala som, či to naozaj znamená, že budeme vystupovať po schodoch alebo prekonávať hory – jednoducho som tomu dlho nerozumela. Napriek tomu mi znova a znova hovorili o vzostupe, o novom veku.

Potom prišiel čas, keď sa mi prihlásil Kryon a oznámil mi, čo je mojou úlohou, a tak som založila Kryonovu školu a vzniklo 48 krokov. Väčšina channelingov, ktoré mi boli počas mnohých rokov odovzdávané – predovšetkým všetky posolstvá pred rokom 2012 –, sa vždy zaoberali vzostupom. [čítaj ďalej]

Kristovo vedomie

Čo je to Kristovo vedomie? Ježiš, keď pochopil, kto je, čiže syn boží povedal: „Ja a otec sme jedno“ a „nik sa k otcovi nedostane inak, ako cezo mňa“. ESCHA’TA je vlastne vstupný portál do jednoty, medzidimenzionálny prah. Tade musí každý prejsť, aby vnímal jednotu s Bohom. Jednota je možná len v Bohu, v dualite nie. Hoci v nej všetci túžime dokonalé splynúť s niekým, alebo s niečím, jedná sa len o prechodný spoločný záujem. Nie je to trvalé. Keď prejdeme cez bránu ESCHA’TA, sme automaticky zajedno so všetkým, čo je. Individuálne vedomie, ktoré je súčasťou veľkého celku, BOHA, kde každý má svoje miesto a svoju úlohu.