Sangitar: Vstup do nového sveta Quin’Taas – Kto rozhodne, čo sa zmanifestuje?

Sangitar o tom, ako sa veci v novom svete budú manifestovať . Zdroj: Quin’Taas Bibliothek. Publikované aj v 8. zväzku kníh 36 radcov svetla.

Ako bude vyzerať nový svet uprostred fázy prispôsobovania, je len na nás! Zaznamenáva sa všetko, čo ľudia manifestujú, ale nie všetko sa zmanifestuje. Zozbiera sa skupina želaní a predstáv a tie, ktoré budú najviac živené, dostanú svoje miesto v novom svete. Ako príklad môžem uviesť, o čom už ľudia kolektívne rozhodli: Ľudia na našej planéte sa rozhodli žiť v novom čase monogamne. Pretože to tak chce kolektív ľudí, v Quin’Taas sa to už manifestuje.

Tak to bude aj s ostatnými želaniami, nádejami a predstavami. Vždy, keď duchovný svet vidí, že je veľký kolektív ľudí, v ktorom mnoho ľudí chce to isté, potom to tak bude. Ak si napríklad dvaja ľudia želajú denne tri hodiny tancovať s Ashtarom Sheranom, nepokrýva to želanie kolektívu a potom sa to ani nebude manifestovať.

Je to skutočne na nás a je na to treba hlboký zámer a hlboké, vysoko rozvinuté spirituálne vedomie a ešte väčšiu dávku pokory, cítiť to v srdci, aké dôležité je to, čo sa teraz manifestuje – pretože práve taký bude náš raj.