Modlitba vo svetelnom jazyku

Modlitba vyslovená z hĺbky srdca, v hlbokej pozornosti a zámere, dokáže priniesť zázraky. Modlitba vo svetelnom jazyku, v ktorej použijeme kryštály, má ešte väčšiu silu – pretože keď vyšleme svetlo, vráti sa nám tisícnásobne znásobené.

Ľudský jazyk je jedným z prejavov duality, ktorý sa snaží vyvolať pocit oddelenia medzi ľuďmi a od zvyšku univerza. Ešte v časoch Atlantídy, kedy sme stále mali prístup ku svojim schopnostiam a vedeli sme, kto sme, dorozumievali sme sa telepaticky. Neskôr sa rozvinuli rôzne jazyky a tie priniesli so sebou to, že si ľudia prestali rozumieť, začali sa viac od seba vzďaľovať, začali byť od seba oddelení. Žiadne takéto oddelenie však v božskej skutočnosti neexistuje.

Ďalšou úrovňou oddelenia spôsobeného jazykom je to, že v rôznych spoločnostiach, kultúrach, môže mať jeden výraz rôzny, až protichodný význam – a tak niečo, čo je v jednom jazyku prejavom náklonnosti, môže v inom znamenať urážku. Toto viedlo k tomu, že jazyk sa stal tiež príčinou duchovného rozdelenia – rozdelenia na úrovni boha, spirituálneho sveta, božského myšlienkového poľa. [čítaj ďalej]

Sangitar: Anshaa a Ama’Ranus

Sangitar o kryštáloch Anshaa a Ama’Ranus. Zdroj: Quin’Taas Bibliothek. Publikované aj v 8. zväzku kníh 36 radcov svetla.

Informácie o Anshaa ste už dostali. Anshaa je navyše kryštál, ktorý posilňuje každú energiu, posilňuje váš úmysel, posilňuje nový čas, tretiu fázu, ktorá sa rozširuje a je veľmi intenzívna. Anshaa je tiež kryštál zosilnenia.

Ama’Ranus je veľký úložný (zásobovací) kryštál. Znamená to: každá nosná energia potrebuje miesto, kde môže takpovediac dokovať. Nemôžete nosnú energiu len tak schytiť za rameno a povedať: „No tak, poďme!“. Nosná energia potrebuje niečo, k čomu sa môže pripojiť, a to môže urobiť pomocou kryštálu Ama’Ranus. Je to veľký úložný kryštál. Ak s ním pracuješ, môžeš využiť svoje osobné ako aj veľké nosné energie. Je to veľmi dôležitý proces! Energia kryštálov vo všeobecnosti neuveriteľne vzrástla a teraz v treťom čase pracujú stonásobne!

Čo ešte môžete urobiť – a čo je neuveriteľne krásne, niečo, čo je mimo našej predstavivosti, je toto: Keď si predstavíš, že počas toľkých inkarnácií po Nyroos si všetky dobré, nosné energie ukladala v Quin’Taas – či už to boli schopnosti, či skúsenosti s ľudskou láskou, osobné šťastie alebo čokoľvek, všetko to bolo uložené a živené v Quin’Taas.

A teraz si môžeš túto výživu vziať a priniesť ju do ďalších tvojich stôp, ktoré neprišli do Quin’Taas, pretože nemuseli byť hlavnými energiami. Napríklad, ak si mala v Avalone lásku, ktorej si prisahala večnú vernosť, bolo to v tom čase užitočné, ale už to nie je užitočné dnes – a napriek tomu tieto energie majú stále veľmi silný účinok. Teraz môžeš túto vyživovanú ľudskú lásku zobrať z Quin’Taas a priniesť sem a rozpustiť to, čo ti už neslúži! To je tiež mimo naše chápanie, ale je to možné!

Kryštál Sol’A’Vana – Dych boží

SABINE SANGITAR: Kryštál SOL’A’VANA nám bol prinesený tvorivou silou najvyššej energie priamo z božského zdroja. Je to kráľovský kryštál – Kryštál kryštálov. Keď sa uloží to tvojej merkaby, dá ti precítiť, že hranice, ktoré si si sám vytvoril, sa rozpúšťajú. Budeš vo svojom živote zažívať mier, pokoj, bezpečie a radosť.

Sangitar: Čo znamená, že kryštály v sebe nenesú žiadne hodnotenie?

Vieme, že kryštály pochádzajú zo skutočnosti a nesú v sebe len energie skutočnosti a žiadna energia z duality ich nemôže nijako ovplyvniť. Čo to presne znamená a prečo je lepšie používať kryštály, keď chceme pracovať s energiami skutočnosti, vysvetľuje Sangitar. (zdroj: Quitaas.net)

„Sú rôzne typy kryštálov: Sú kryštály, ktoré boli v univerze odjakživa. Sú kryštály, ktoré boli vytvorené, pretože s pádom planéty začala energia duality.  A sú kryštály, ktoré boli a budú vytvorené v určitých situáciách, aby nás v tomto čase podporili. [čítaj ďalej]

Sangitar: Ako vznikajú kryštály skutočnosti

Kryštál je energia zachytená v obraze. Aby tomu naozaj tak bolo, kryštál sa nedá jednoducho „nakresliť“. Energiu kryštálu treba najskôr zachytiť, potom prijať a napokon vložiť do obrazu. Preto hovoríme, že kryštály sú nám prinášané – je to energia, ktorú najskôr musí naše médium Sangitar prijať a pod vedením duchovného sveta vložiť do dvojrozmerného obrázku. Ako to robí, hovorí v tomto článku. [čítaj ďalej]

Sangitar o kryštáli El’Achai

Sabine Sangitar približuje vlastnými slovami, ako k nám prišiel kryštál El’Achai a aké energie sú v ňom uložené. Text je v nemeckom origináli zverejnený tu, publikovaný je aj v deviatom zväzku kníh 36 najvyšších radcov svetla. Viac o kryštáli El’Achai nájdeš tu.

„Poviem teraz niečo o kryštáli El’Achai. Bol nám prinesený, keď sme boli na ceste v Izraeli. Keď sme boli na Hore blahorečení a dávala som channeling s Ježišom, Ježiš mi stále hovoril: „Achai, Achai, Achai!“ a požiadal ma, aby som nakreslila kryštál, túto vibráciu.

Už keď sme tam stáli, bola to neuveriteľná energia, keď prichádzali slová „El’Achai“, „Achai – ich bin hier“, rovnako aj pri kreslení. Od prvého momentu som si uvedomovala, že tento kryštál vyžaduje veľa pozornosti a je veľmi dôležité bližšie ho vysvetliť, pracovať s ním a pochopiť „El’Achai“ aj srdcom. [čítaj ďalej]

Eloo – Transformácia blokov

Energia Shivu

SABINE SANGITAR: Vizualizuj si ELOO, keď pociťuješ v sebe alebo vo svojom okolí odpor alebo bloky. Vyšli ELOO tvojim obmedzeniam a popros anjelov, majstrov alebo tvoje najvyššie ja, aby ich odniesli do univerza a v láske transformovali.

Shiva je náš veľký priateľ a pomocník vo všetkom, čo sa týka čohokoľvek, čo nás zaťažuje a treba sa toho zbaviť. Každej myšlienky, ktorá nás oberá o silu a energiu (kryštál MOHA’RA), každého pocitu, ktorý nás oberá o radosť, ľahkosť, prežívanie šťastia a lásky (kryštál ATRANA) a aj všetkých našich presvedčení a blokov, predsudkov a odmietaní, ktoré si v sebe nosíme a ktoré nás pripravujú o prežívanie lásky a harmónie. Ak takéto niečo v sebe spozorujeme, kryštál ELOO nám pomôže všetky naše mentálne rozpustiť, zbaviť sa ich nechať cez nás prúdiť svetlo, prijatie, porozumenie, lásku. Môže to byť napríklad kolega v práci, ktorého nevieme vystáť, človek, ktorý nám ublížil, názor ktorého sa chceme zbaviť. Shiva a Eloo sa postarajú, aby všetko, čo nám neprinesie nič dobrého a len nás vyciciava z energie, odišlo.

Moha’Ra – Čisté myšlienky

Energia Shivu

SABINE SANGITAR: Vnímaj svoje pocity. Vnímaj ich bez toho, aby si ich hodnotil. Nesúď seba ani svoje pocity. Uvedom si, že v každom pocite je božskosť a že za každým pocitom vždy stojí láska. Pošli každému pocitu AN’ANASHA.

MOHA’RA sú čisté myšlienky. Vyprázdnenie hlavy od všetkého, čo ju zaťažuje. Všetkého, čo v nej víri a nechce odísť. Všetkej tmy, chmár, pochybností, posudzovania, odsudzovania, hodnotenia, neistoty, všetkých červíkov, ktorí nám v nej vŕtajú. Aby zostalo len čisté svetlo, láskavé myšlienky k sebe aj k druhým, spokojnosť, radosť, láska.

Spolu s ATRANA – čisté pocity – je Moha’Ra dôležitým kryštálom na každodenné použitie, pomocou neho čistíme a uzemňujeme našu mentálnu rovinu. Keď máme hlavu čistú, môžeme sa plne zamerať na lásku, ktorou sme. A len vtedy, keď v hlave nemáme žiadne negatívne myšlienky, môže do nej vstúpiť energia mystického liečivého ducha a my s ňou môžeme pracovať a manifestovať nový svet.

Atrana – Čisté pocity

Energia Shivu

SABINE SANGITAR: Vnímaj svoje pocity. Vnímaj ich bez toho, aby si ich hodnotil. Nesúď seba ani svoje pocity. Uvedom si, že v každom pocite je božskosť a že za každým pocitom vždy stojí láska. Pošli každému pocitu AN’ANASHA.

ATRANA je jeden z kryštálov na každodenné použitie. Pomocou neho čistíme a uzemňujeme našu emocionálnu rovinu, pretože nám pomáha presmerovať naše emócie a pocity tak, aby nás neoberali o energiu, ale naopak prinášali nám pokoj, lásku, silu, vyrovnanosť, harmóniu. Otočí náš fokus z duality, z energií kolektívu okolo nás, z pocitov hodnotenia  a posudzovania na ten jediný pravý pocit: na čistú lásku. Atrana transformuje všetko, čo nie je láska, na lásku. Je dobré používať vždy, keď sa pristihneme, že naše pocity sa zatúlali na tmavé cestičky, keď sme skĺzli do pochybností, strachu, obáv, menejcennosti, hodnotenia, súdenia, boja, odmietania, pohŕdania, vyvyšovania a pod. Okamžite naše myšlienky presvetlí.

Atrana má svojho dobrého kamaráta MOHA’RA – čisté myšlienky. Keďže myšlienky priamo ovplyvňujú naše pocity a pocity naše myšlienky, sú veľmi úzko späté, a preto je dobre používať oba kryštály spolu: začať v mentálnej rovine s Moha‘Ra a pokračovať v emocionálnej rovine s Atrana.