Modlitba vo svetelnom jazyku

Od: Myriel

Modlitba vyslovená z hĺbky srdca, v hlbokej pozornosti a zámere, dokáže priniesť zázraky. Modlitba vo svetelnom jazyku, v ktorej použijeme kryštály, má ešte väčšiu silu – pretože keď vyšleme svetlo, vráti sa nám tisícnásobne znásobené.

Ľudský jazyk je jedným z prejavov duality, ktorý sa snaží vyvolať pocit oddelenia medzi ľuďmi a od zvyšku univerza. Ešte v časoch Atlantídy, kedy sme stále mali prístup ku svojim schopnostiam a vedeli sme, kto sme, dorozumievali sme sa telepaticky. Neskôr sa rozvinuli rôzne jazyky a tie priniesli so sebou to, že si ľudia prestali rozumieť, začali sa viac od seba vzďaľovať, začali byť od seba oddelení. Žiadne takéto oddelenie však v božskej skutočnosti neexistuje.

Ďalšou úrovňou oddelenia spôsobeného jazykom je to, že v rôznych spoločnostiach, kultúrach, môže mať jeden výraz rôzny, až protichodný význam – a tak niečo, čo je v jednom jazyku prejavom náklonnosti, môže v inom znamenať urážku. Toto viedlo k tomu, že jazyk sa stal tiež príčinou duchovného rozdelenia – rozdelenia na úrovni boha, spirituálneho sveta, božského myšlienkového poľa.

Slová mohli a stále môžu vyvolať veľké nedorozumenia, škody, nepriateľstvá či dokonca vojny. Nič také však nehrozí, keď komunikujeme bez slov. Naozajstný význam toho, čo nám niekto druhý hovorí, nájdeme v jeho očiach, ktoré sú zrkadlom jeho duše. V univerze mnohé bytosti komunikujú telepaticky alebo cez srdcový lúč. Mnohé tiež využívajú svetelný jazyk. My sa k nim vďaka kryštálom môžeme pridať tiež.

Keď hovoríme vo svetelnom jazyku, s použitím kryštálov, je zaručené, že to, čo hovoríme, nie je nijako poznačené žiadnym ľudským hodnotením. Naopak, ocitáme sa v jednote, kde nie je žiadne oddelenie.

Nasledovná modlitba je príkladom, ako môžeme komunikovať pomocou kryštálov. Môžete si samozrejme vytvoriť svoju vlastnú, počúvajte len svoju dušu a svoju intuíciu, ktoré vás povedú.

Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai ’Tsebayoth = Svätý, svätý, svätý, pán všetkých svetov – invokácia oka božieho Meleka Metatrona

Ehyeh Asher Ehyeh = Som, ktorý som – invokácia božej sily v nás

So´ham = Som boh – invokácia božieho otlačku v nás

S každým nádychom sa ponáram hlbšie a hlbšie, do môjho srdca, do mojej duše. Kryštál AVATARA ma vedie do stredu môjho Ja.

Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai ’Tsebayoth – božie oko, namier na mňa svoj pohľad a ukáž mi, kto som, aká je moja podstata.

Nebeský otec, nebeská matka, syn, naplňte ma s TARA’DOS a HAR’ATORA.

Nech sa vo mne prebudí a rastie ESCHA’TA.

Nech sa stanem ELEXIER.

Naplňte ma s MONA‘OHA.

Nech sa moje emocionálne telo stane ATRANA a mentálne MOHA’RA.

Nech ANA žiari v mojom srdci.

Nech v mojom svetelnom tele cirkuluje a rastie LOTUS.

Nech ma zaplaví TANA’ATARA.

Prosím o OSAMDON’ADAS.

AN‘ANASHA nebeský otec, AN‘ANASHA nebeská matka, AN‘ANASHA syn, AN‘ANASHA za všetko, čo som doposiaľ dostal.

AN‘ANASHA všetkým bytostiam svetla, ktoré so mnou pracujú, venujú mi svoju pozornosť, učia ma a vedú ma.

AN‘ANASHA všetkým pracovníkom svetla na Zemi aj v univerze.

Som OM TAT SAT a prijímam svoje poslanie. Som vám k dispozícii. Ukážte mi, kto som.

Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, So’Ham

AN‘ANASHA