Elexier – Bezpodmienečná láska

Energia Metatrona, Matky Márie a Ježiša

SABINE SANGITAR: A NI O’HEVED O’DRACH – Si nesmierne milovaný. ELEXIER pramení za hviezdnou bránou. V tvojej realite môžeš cítiť náznak toho, čo v skutočnosti znamená byť nesmierne milovaný. V ELEXIER je všetko spojené.

ELEXIER je čistá božia láska, ktorá JE. Vždy, za každých podmienok. Stála, nemenná, trvalá. Nemá nič spoločné s pocitom lásky či sebalásky, aký zažívame v dualite, pretože pocity lásky môžu prísť a zasa odísť. Elexier, bezpodmienečná láska nikdy neodíde. Nikdy jej nebude menej. Vždy bude rovnaká, nech urobíme čokoľvek.

Aj my sme vo svojej podstate takouto láskou a našou úlohou je, uvedomiť si to, nájsť ten stav bytia, kedy budeme Láska. Kedy lásky v nás nebude ani menej ani viac, nebude prichádzať a odchádzať, jednoducho vždy bude. Dokonale bezpodmienečná, hlboká, pokojná. A nikdy nás neopustí.

Takúto čistú lásku nám prináša kryštál Elexier. Môžeme ju cítiť, keď sme hlboko spojení sami so sebou, v tichu, keď všetko z nás opadne, keď sa zbavíme všetkých hodnotení, keď sa v jej žiare rozpustia všetky strachy.