Kolektívne myšlienkové vzory

Jednou z pascí, pomocou ktorej sa nás dualita snaží udržať vo svojej moci, sú kolektívne myšlienkové vzory. Čo to je a ako ich odhaliť? Prečo sa proti nim brániť? Nie je to vôbec zložité, chce to len odvahu, disciplínu, zámer a vytrvalosť, aby sme sa z nich dokázali vymaniť.

Kolektívne myšlienkové vzory sú presvedčenia, ktorým veria ľudia žijúci v nejakej menšej či väčšej komunite – spoločenskej skupine, rodine, národe, kultúre… Názory a postoje, ktoré berú za absolútne samozrejmé a trvalé, bez toho, aby nad nimi rozmýšľali a nejako ich spochybňovali. Napríklad že sa nesmie jesť bravčové či piť alkohol, alebo že je neslušné si v spoločnosti po jedle nahlas grgnúť či naopak negrgnúť. Ako sa vedomie ľudí v spoločnosti vyvíja, môžu sa tieto vzory časom meniť – kedysi bolo v našej kultúre nemysliteľné, že ženy budú voliť alebo že sa černoch stane prezidentom. No sú to aj oveľa elementárnejšie všeobecne rozšírené názory, ktoré sa dotýkajú nášho každodenného života: z čokolády priberieš; ak sa dobre neoblečieš, keď je vonku zima, prechladneš; musíš tvrdo pracovať, aby si si zaslúžil úspech a mnohé ďalšie. Háčik je v tom, že vôbec nemusia byť pravdivé. [čítaj ďalej]

Modlitba vo svetelnom jazyku

Modlitba vyslovená z hĺbky srdca, v hlbokej pozornosti a zámere, dokáže priniesť zázraky. Modlitba vo svetelnom jazyku, v ktorej použijeme kryštály, má ešte väčšiu silu – pretože keď vyšleme svetlo, vráti sa nám tisícnásobne znásobené.

Ľudský jazyk je jedným z prejavov duality, ktorý sa snaží vyvolať pocit oddelenia medzi ľuďmi a od zvyšku univerza. Ešte v časoch Atlantídy, kedy sme stále mali prístup ku svojim schopnostiam a vedeli sme, kto sme, dorozumievali sme sa telepaticky. Neskôr sa rozvinuli rôzne jazyky a tie priniesli so sebou to, že si ľudia prestali rozumieť, začali sa viac od seba vzďaľovať, začali byť od seba oddelení. Žiadne takéto oddelenie však v božskej skutočnosti neexistuje.

Ďalšou úrovňou oddelenia spôsobeného jazykom je to, že v rôznych spoločnostiach, kultúrach, môže mať jeden výraz rôzny, až protichodný význam – a tak niečo, čo je v jednom jazyku prejavom náklonnosti, môže v inom znamenať urážku. Toto viedlo k tomu, že jazyk sa stal tiež príčinou duchovného rozdelenia – rozdelenia na úrovni boha, spirituálneho sveta, božského myšlienkového poľa. [čítaj ďalej]

Meditácia s kryštálmi – Zjednotená čakra

Vďaka tomu, že kryštály v sebe majú iba energie skutočnosti, že nie sú poznačené ani štipkou duality, sú fantastickými pomocníkmi pri meditácii, kedy sa snažíme vystúpiť z vonkajšieho vedomia a vstúpiť do iného vedomia – inými slovami vystúpiť z duality okolo nás a ponoriť sa do skutočnosti v nás. Kryštály môžete pri meditácii používať podľa vlastnej intuície a potreby, môžete ich vdychovať, nechať v sebe cirkulovať či vložiť na srdcový lúč a cielene poslať napríklad do mentálnej roviny.

Nasledujúca meditácia je príkladom, ako si môžete sami vyčistiť a posilniť čakry a vstúpiť do zjednotenej čakry. Keď sme v zjednotenej čakre, prúdia cez nás energie skutočnosti, sme oslobodení od energií duality, preto je dôležité znova a znova zjednocovať svoje čakry. Ak nie sme v zjednotenej čakre, jednáme v energiách našich spodných troch čakier. V zjednotenej čakre jednáme v energii srdcovej čakry, ktorá je stredom zjednotenej čakry, jednáme v energii lásky. [čítaj ďalej]

Kryon: Ďalšia úroveň vedomia

Tento verejný channeling z júna 2010 nepatrí k ľahkému čítaniu, ktoré zhltneme na jeden nádych. Číta sa zložitejšie, no téma, ktorú rozoberá, je stále aktuálna a dotýka sa každého z nás a každému môže priniesť pochopenie toho, čo sa ním deje: Prečo sa niekedy veľmi chceme posunúť ďalej, no zároveň sa nám nedarí, prichádzajú na nás pochybnosti a prepadáva nás dokonca odpor pokračovať na ceste rastu vedomia. A to nás hnevá, lebo nechceme už žiadne pochybnosti. Kryon nám približuje, čo sa deje, keď sa vonku či v našom vnútri rozpadne starý vzor, ktorého sme sa držali – keď sa zrazu rozplývajú naše skúsenosti a nedávajú už žiadny zmysel. [čítaj ďalej]

Ako je možné, že ľudia, ktorí pracujú so svetlom a majú otvorené vedomie, prechádzajú niekedy cez veľmi intenzívne transformácie?

Od: Shira

Kto pracuje so svetlom, rozpúšťa programy svojho podvedomia, takže dokáže vedome riadiť svoj život. Pritom treba zachovávať zdravý odstup, neprijímať kolektívne myšlienky a predsa sa stáva, že taký človek zažíva na svojom tele boľavé transformácie či až choroby.

Rozhodujúcu úlohu tu hrá náš dych. Vieme vdychovať dych boží, svetlo lásky, svoje pôvodné meno, kryštály, ale rovnako vdychujeme aj dualitu. Dualita sa do nás dostane cez náš vlastný dych. Dych je spojený s mentálnou sférou. Ak sa dostaneme do prostredia, kde je vo vzduchu nenávisť alebo strach, začneme ich vdychovať, a potom nálada klesne za sekundu, alebo začneme cítiť rovnakú fyzickú bolesť ako napríklad naše deti.

Pomocou v takej chvíli je vdychovať skutočnosť. Keď dokážeme vdychovať skutočnosť, dualita nás nemôže ovplyvniť. Prvým krokom je začať sa sústrediť na svoj dych, spomaliť ho. Zamerať sa na svoj stred, ponoriť sa tam, kde v nás horí boží plameň, tak, kam sa ponárame, keď vchádzame do zjednotenej čakry. Potom môžeme vedome vdychovať kryštál podľa výberu, zamerať sa na jeho energiu a vnímať, ako v nás táto energia začína prúdiť. Môže to byť napríklad Nion, El’Gotsha či iný.

Túto informáciu nám dáva duchovný svet často: vdychuj svetlo lásky, vdychuj Sol’A’Vana, dych boží a dýchaj v takom rytme, ako je to pre teba správne a dobré.

Aspekt schopností

Aspekt schopností je ďalší z aspektov, ktoré sú nám celkom prirodzené. Dokonca má aj svojho patróna – jedného z anjelov našej osobnej anjelskej družiny. No napriek tomu sa nám nie vždy darí schopnosti v ňom uložené aj dobre využívať. Ak pracujeme s naším vedomím, aspekt schopností je aktívny a naše schopnosti sa nám odkrývajú, sú nám dostupné. Preto ľudia, ktorí spirituálne pracujú, majú tento aspekt väčšinou aktívny.

Častokrát si však naše schopnosti vôbec neuvedomujeme. Nevieme či nechceme si ich pripustiť, alebo nám ani nenapadne, že niečo „ako toto“ by mohla byť naša schopnosť, náš dar. [čítaj ďalej]

Návod: Ako si dať channelovať pôvodné meno

Je to veľmi jednoduché, zvládne to každý, aj keď nevie po nemecky. Buď si v Google prehladači zobrazíte stránku v jazyku, ktorému rozumiete, alebo nasledujte toto video. 

 1. Zobrazte stránku https://www.shimaa.de/. 
 2. V ľavom menu vyberte Channelings für dich persönlich.
 3. Vyberte prvú položku Ursprungsname.
 4. Otvorí sa nová stránka. Na nej kliknite v časti Bestellung für dich persönlich na link Bestellformular für deinen eigenen Ursprungsnamen – alebo na neho kliknite rovno tu.
 5. Otvorí sa formulár. Vyplňte osobné údaje. Polia s hviezdičkou * sú povinné.
 6. Na konci formulára zaškrtnite položku Ursprungsname – tým potvrdzdujete, že si objednávate pôvodné meno.
 7. Potvrďte kliknutím na Absebden.

Poplatok za channelovanie je 40 Eur, splatné na faktúru, cez bankový prevod, po doručení mena.

Preklad položiek vo formulári:

 • Anrede – Oslovenie (Frau = pani, Herr = pán)
 • Vorname – krstné meno
 • Nachname – priezvisko
 • Strasse und Hausnummer – ulica a číslo
 • PLZ – PSČ
 • Stadt – mesto
 • Land – krajina
 • Ich bestelle – objednávam si
 • Ursprungsname – pôvodné meno
 • Pflichtfeld – povinné pole
 • Absenden – odoslať

Ma’Ha’Lias: Fyzický aspekt a aspekt duše

Ma’Ha’Lias je po Marisovi druhý Arkturiánec, ktorý nám odovzdáva svoje posolstvá. Rovnako ako Maris aj on miluje a skúma ľudí a jeho posolstvá sú veľmi láskavé, veľmi ľudské a jednoducho pochopiteľné. Toto bol jeden z prvých channelingov, ktorý nám cez Sangitar priniesol a hoci nemal veľa skúseností s formovaním posolstiev do ľudských slov a viet, išlo mu to ľahko a výsledok je síce dlhý, ale veľmi príjemný a prečítania v každom prípade hodný channeling.

Ma’Ha’Lias je bytosť, ktorá v univerze vie najviac o aspektoch, preto aj dostal titul, pod ktorým ho na Zemi poznáme – Doktor aspektov. V tomto channelingu prináša dôležité a zaujímavé informácie o našom fyzickom aspekte a aspekte duše. Potvrdzuje, že naše telo bolo stvorené tak, aby nestarlo, aby sme v ňom mohli zotrvať aj 1000 rokov. Našu pozornosť upriamuje na našu dušu. Energie duality sa v našej duši zdržujú výhradne na jej povrchovej vrstve, a aj tak tvoria iba 1 percento zo všetkých energií, ktoré sa tu nachádzajú, zvyšných 99 percent sú energie skutočnosti. Napriek tomu máme tendenciu neustále sa sústrediť na to jediné percento a nevidieť zvyšných 99. [čítaj ďalej]

Môže každý zažívať najvyššiu energiu na Zemi, energiu chrámu Sa’Maa’Tah?

Áno, môže. Ale musí sa na to najskôr pripraviť. Je to ako so šoférovaním alebo pečením makroniek. Človek musí najskôr nadobudnúť určitý stupeň istej zručnosti, musí dozrieť na to, aby mohol bezpečne šoférovať auto alebo napiecť dokonalé makronky.

Landras je jedna z planét, ktoré už majú vzostup za sebou, ich vlastný „Quin’Taas“ sa už otvoril. A tak ako aj na našej planéte musí existovať ešte vyššia energia, vďaka ktorej energie Quin’Taas môžu na Zemi existovať – energie chrámu Sa’Maa’Tah, miesta, kde prebýva Ježiš Kristus –, rovnako existuje takáto energia aj na Landrase. [čítaj ďalej]

Viditeľná spiritualita

Ďalšia vec, ktorá je v poslednej dobe výraznejšia, je viditeľnosť energií. Aj keď človek nie je jasnozrivý, ale skôr jasnocitný, pohľady vnútorným okom sa veľmi vyjasňujú, sú ostrejšie, ohraničenejšie, hmla sa rozplýva. Všimnúť si to môžete, keď napríklad pracujete s kryštálmi pri uzemnení: ak vám obrazy nevyskakovali a bolo sa treba viac sústrediť, aby ste energiu zachytili, teraz sa vám môže jasný obraz zjaviť hneď.
S tým súvisí aj prechod do novej dimenzie. V novom svete, v Quin’Taas, už nebude okolo nás žiadny závoj zabudnutia, žiadna hmla. Energie, duchovné bytosti, všetko bude jasne viditeľné, každému. Počas vzostupu planéty, po prechodných vnútorných aj vonkajších transformáciách, zrazu každý uvidí množstvo bytostí okolo nás. Bude nás sprevádzať celé univerzum a všetci zrazu budú na „dosah“ a na „dohľad“, všetko budeme môcť vidieť svojimi fyzickými očami.