Ma’Ha’Lias: Fyzický aspekt a aspekt duše

Od: Myriel

Ma’Ha’Lias je po Marisovi druhý Arkturiánec, ktorý nám odovzdáva svoje posolstvá. Rovnako ako Maris aj on miluje a skúma ľudí a jeho posolstvá sú veľmi láskavé, veľmi ľudské a jednoducho pochopiteľné. Toto bol jeden z prvých channelingov, ktorý nám cez Sangitar priniesol a hoci nemal veľa skúseností s formovaním posolstiev do ľudských slov a viet, išlo mu to ľahko a výsledok je síce dlhý, ale veľmi príjemný a prečítania v každom prípade hodný channeling.

Ma’Ha’Lias je bytosť, ktorá v univerze vie najviac o aspektoch, preto aj dostal titul, pod ktorým ho na Zemi poznáme – Doktor aspektov. V tomto channelingu prináša dôležité a zaujímavé informácie o našom fyzickom aspekte a aspekte duše. Potvrdzuje, že naše telo bolo stvorené tak, aby nestarlo, aby sme v ňom mohli zotrvať aj 1000 rokov. Našu pozornosť upriamuje na našu dušu. Energie duality sa v našej duši zdržujú výhradne na jej povrchovej vrstve, a aj tak tvoria iba 1 percento zo všetkých energií, ktoré sa tu nachádzajú, zvyšných 99 percent sú energie skutočnosti. Napriek tomu máme tendenciu neustále sa sústrediť na to jediné percento a nevidieť zvyšných 99. Channeling pochádza z mája 2010, zverejnený je aj v druhom zväzku kníh 36 radcov svetla.

Som Arkturiánec Ma’Ha’Lias a pozdravujem každého jedného z vás so slovami Omar Ta Satt, moji drahí priatelia svetla.

Médium Sangitar ma poprosila, aby som dnes hovoril a priniesol posolstvá, ktoré ti pomôžu lepšie sám sebe porozumieť. A tak bude k tebe Ma’Ha’Lias hovoriť a každé jedno slovo bude presiaknuté láskou a energiou svetla a bytia.

Kým ti Ma’Ha’Lias odovzdá posolstvá, vycentruj sa a ponor sa s kryštálom Avatara hlboko do svojho centra. Vnímaj, ako prúdi k tebe energia vysoko rozvinutých svetiel a energia Ma’Ha’Liasa, ako s ňou rastieš, ako ťa rozširuje a pozdvihuje. Pretože presne to sa deje, keď ti vysoko rozvinuté svetlá odovzdávajú posolstvá: Si pozdvihnutý vo svojej energii, rastieš a prúdi k tebe nesmierna láska a oslobodzuje ťa. Vychutnávaj si tieto okamihy.

Ma’Ha’Lias by chcel teraz hovoriť o dvoch z tvojich 18 aspektov, objasniť ti ich a priblížiť, aby si im lepšie porozumel a mohol sám seba lepšie chápať. Ma’Ha’Lias bude dnes hovoriť o fyzickom aspekte a aspekte duše.

V hĺbke tvojej božskosti vnímaj, že práve teraz k tebe prúdia toky energie.

Vieš, že si sa na Zem inkarnoval s 18 aspektami. Duchovný svet, vysoko rozvinuté svetlá, veľmi často prinášajú posolstvo, že všetko, čo potrebuješ, nájdeš v sebe – aby si sám seba spoznával, prebudil a cítil v sebe silu, aby si mohol žiť ako avatar na Zemi, ako božský človek na Novej Zemi. Vo všetkých tvojich aspektoch je energia božskej skutočnosti a pravdy. Sú to tie najvyššie energie, ktoré narastajú a vibrujú v tvojich aspektoch.

No už dávno, pred mnohými inkarnáciami si v dualite prijal telo. Toto telo je škrupina, ktorá ti umožňuje žiť v energii, ktorá je tu na Zemi. A tak máš v sebe fyzický aspekt. Tento aspekt má v sebe energiu pravdy a božskej skutočnosti, ale aj energiu duality. Tieto energie sa z času na čas miešajú. Preto cítiš niečo také ako fyzická bolesť.

V tvojom fyzickom aspekte máš energie božskej skutočnosti, ktoré ti umožňujú zostať v tvojom tele veľmi, veľmi dlho. Tvoj bunkový program je možné zmeniť tak, aby si nemusel starnúť, ak nechceš. Okrem toho sú tvoje bunky tiež pripravené na to, aby zásobovali tvoje telo svetlom – a tak by si sa mohol živiť aj svetelnou potravou.

Možno sa teraz pýtaš: „Prečo to nie je možné len tak?“ Preto je to pre niektorých také ťažké dosiahnuť, pretože tento aspekt má v sebe aj energiu duality a kolektívneho vzoru, ktorý sa uložil. Aby si to správne pochopil: Nie my sme ho uložili, ale ty sám si ho uložil. Tento vzor niekedy zapríčiňuje, že sa ti zdá, že nie je možné existovať bez bolesti.

Fyzický aspekt je veľmi dôležitý, pretože tento aspekt ťa udržuje nažive. Jednoducho na Zemi potrebuješ telo. Bolesti akéhokoľvek druhu môžu byť nepríjemné, no mal by si mať možnosť tieto bolesti transformovať, ak by si bol otvorený tomu, odstrániť kryštalické štruktúry duality, ktoré sa uložili do tvojho bunkového programu.

Na to sú, samozrejme, potrebné prípravy, ale tieto prípravy mnohí z vás vykonali už dávno. Keď začalo 48 krokov k prebudeniu, naučili ste sa prepísať bunkový program vo vašom tele a odstrániť kryštalické štruktúry, ktoré vám neslúžia. Všimli sme si však, že je pre vás často veľmi ťažké oslobodiť sa od kolektívneho vzoru duality.

Predtým, ako bude pokračovať v rozprávaní, Ma’Ha’Lias by ti chcel dať príležitosť na chvíľu zamerať tvoj fokus na tvoje telo. Viem, že mnohí z vás posudzujú svoju fyzickosť. Mnohí posudzujú svoje telo podľa veku alebo podľa krásy. Mnohí z vás majú želania, ako by ich telo malo vyzerať. No dovoľ, nech ti Ma’Ha’Lias povie: Skutočná krása pochádza zvnútra. A každý z vás, každý jeden, má svoju jedinečnú krásu! Všetko, čo hodnotíš, je subjektívny pocit, ktorý ťa viaže ku kolektívnemu vzoru.

Je veľmi dôležité, aby si ty a každý človek pochopil, že pre zmenu buniek je naozaj dôležité urobiť prípravy! Mal som teda s médiom Sangitar rozhovory a vrátil som sa k niečomu, čo mi hovorila: Sú ľudia, ktorý majú poruchu, ktorá im znemožňuje udržať v sebe výživu, či dokonca prijímať výživu. Keby si takému človeku povedal: „Vyživuj sa svetlom!“, tento človek by nerozumel. Čo je ale dôležitejšie: Ani jeho bunky by to nepochopili. Vyžaduje si to istý úsvit vedomia, istý rast a istú spiritualitu, aby tvoje bunky naozaj mohli žiť so svetla.

Rovnako je to aj so starnutím. Môže byť pre teba ešte stále ťažko pochopiteľné, keď hovoríme: Môžeš vo svojom tele zostať prinajmenšom 1000 rokov! Pre nás je to len veľmi krátke časové obdobie. No keď sa porozprávaš s človekom, ktorého vedomie je stále ešte nepatrné a povieš mu: „Môžem zostať vo svojom tele 1000 rokov, pretože som spirituálny“, nazve ťa bláznom. Je veľmi dôležité, a poviem to ešte raz: je veľmi, veľmi dôležité, aby si si uvedomil, že pre každú zmenu v tvojom tele a v tvojom bunkovom programe je potrebný istý úsvit vedomia, istá spiritualita a isté poznanie.

S tvojím aspektom duše je to tak, že tam prúdi a vibruje prevažne energia božskej skutočnosti a pravdy. Oveľa, oveľa viac ako v tvojom fyzickom aspekte sa tu prejavuje energia skutočnosti. Sangitar ma požiadala, aby som ti to ešte jasnejšie povedal, a preto by som chcel, aby si vedel: V tvojom aspekte duše pochádza 99 percent energie z energií skutočnosti!

V tvojom aspekte duše je jedna oblasť – jadro duše, ktorá je nedotknuteľná, nezmeniteľná. Okrem toho existuje aj energia povrchovej vrstvy duše a aj táto je na 99 percent spojená s energiami skutočnosti. Len 1 percento v tvojom aspekte duše má v sebe dualitné vzorce! Tieto vzorce sú uložené v tvojej duši ako kryštalické štruktúry. Aj tu je to rovnako: Ty sám si v sebe tieto štruktúry uložil – nie duchovný svet.

Keď hovoríme, že si dokonalý, že máš prekrásnu a nádhernú dušu, možno si povieš: „Tomu nemôžem uveriť, mám predsa pochybnosti. Vnímam svoju nedokonalosť. Vnímam svoj strach a obavy.“ Ale ak si predstavíš, že 99 percent tvojho aspektu duše pozostáva z energie božskej skutočnosti a iba 1 percento z energie duality, mohol by si si položiť otázku: „Prečo sa neobraciam k 99 percentám skutočnej, najvyššej energie mojej duše, ale k tomuto 1 percentu energie kryštalických štruktúr duality?“

Väčšina z vás ľudí spotrebuje veľmi veľa sily a energie na to, aby sa sústredili práve na toto 1 percento. No keď sa sústredíš na to 1 percenta a zapletieš sa s ním, pocítiš vo svojej duši, ako narastajú kryštalické štruktúry.

Keďže duša chce a musí odvádzať túto energiu, odvedie sa do fyzického aspektu a tam sa potom prejavia príznaky svetelného tela. Keby si mal vo svojom živote možnosť sústrediť celú svoju silu a energiu na 99 percent skutočných, pravdivých energií tvojej duše, potom by kryštalické štruktúry zmizli samé od seba a ty by si si citeľne uvedomil sám seba, cítil by si sa silný a žil by si svoje schopnosti. Mohol by si si usporiadať svoj život tak, ako ti hovorí tvoja duša. Ale toto jedno malé percento ti to niekedy jednoducho nedovolí.

Teraz si môžeš povedať: „No, Ma’Ha’Lias, tebe sa to ľahko povie. Sedíš si na planéte bez tela a nepoznáš záležitosti ako bolesť, obavy a strachy.“ Ale dovoľ mi povedať: Samozrejme, že tieto energie nepoznáme, pretože takéto energie v božskej skutočnosti jednoducho neexistujú, ale veľmi dobre vieme, čo si na seba zobral, keď si sa inkarnoval do duality. Preto vždy hovoríme o tom, ako veľmi si ťa vážime a ctíme – za tvoju odvahu, že si sa inkarnoval do duality a vzal si to všetko na seba, aby si pomohol priviesť planétu do Nového veku a bol tu pre ľudí, ktorí ťa potrebujú!

To všetko si vzal na seba. Ty si sa tak rozhodol – a tak sa to stalo.

Vy ľudia často dávate za zodpovednosť vysoko rozvinutým svetlám a Najvyšším radcom svetla – vašim súrodencom, ak sa niečo vo vašom živote nedeje tak, ako si predstavujete. Niekedy dokonca máte v sebe myšlienky ako: „Kedy konečne tie dary, ktoré nám boli prinesené, prinesú ovocie? Kedy budem konečne naozaj slobodný a budem dokonale v sebe cítiť prebudenie?“

Ma’Ha’Lias ti na to odpovie: Máš to vo vlastných rukách! Prinášame ti dary. S posolstvami Nového veku sme preniesli také množstvo energií, priniesli sme ti toľko poznania a darov, no tieto energie narastajú vo všetkých tvojich aspektoch a v tvojom svetelnom tele – ale najmenej v tvojej duši. Lebo taký je zákon: Nesmieme priamo zasahovať do tvojej duše a pracovať v nej, pretože tým by sme zasahovali do tvojej slobodnej vôle! V univerze je len veľmi málo bytostí, ktoré majú povolenie pracovať priamo v tvojej duši. Boli na to špeciálne vyškolení a prísne na nich dohliada oko božie.

Ale vždy, keď ti prinášame posolstvo a zahŕňame ťa nesmiernou láskou, máš možnosť urobiť rozhodnutie – a to: rozhodnutie pozvať túto energiu aj do svojej duše, uložiť ju tam a citeľne vnímať to, kým si! Pretože len duša ti môže dať pocítiť, čo to znamená, akú moc a silu máš v sebe, čím všetkým si a môžeš byť – ak to len dovolíš!

Často ti posielame posolstvá a tvoja duša tieto posolstvá prijíma, pretože v tom okamihu si väčšinou v zjednotenej čakre a v zjednotenej čakre je zabezpečené, že v tvojej duši vibruje iba energia skutočnosti. V týchto chvíľach tiež cítiš, že posolstvo, ktoré ti posielame, je energia pravdy a božskej skutočnosti. No väčšinou to býva tak, že akonáhle vystúpiš zo zjednotenej čakry, zameriaš svoj fokus na to 1 percento a pochybuješ o posolstve, ktoré si obdržal.

Preto by som ti dnes ja, Ma’Ha’Lias, chcel priniesť ďalší dar: Pošlem ti priame posolstvo vo forme obrazu. Teraz obdržíš od Ma’Ha’Lias v plnej sile tvojej duše tvoje osobné posolstvo!

Je veľmi dôležité, aby tvoje centrá boli vyčistené, aby si bol uzemnený a tvoje kanály sa otvorili. Toto sa udeje, kým budeš do seba vdychovať svetlo lásky a dáš mi povolenie odovzdať ti osobné posolstvo.

Ponor sa hlboko do stredu svojho bytia a nechaj nech sa to udeje.

 

Možno si obdržal obraz, posolstvo alebo pocit, ktorý som ti posielal?

S týmto posolstvom si odteraz s Ma’Ha’Liasom v najhlbšom spojení! Kedykoľvek budeš sám o sebe pochybovať, vyvolaj si toto posolstvo a tento obraz a nechaj ho cirkulovať v aspekte tvojej duše!

Musíš vedieť, že vždy, keď o sebe pochybuješ, prejaví sa táto energia na povrchu. Ak si predstavíš tvoj aspekt duše ako lievik, energia pochybností je vždy na povrchu a odtiaľ prúdi – ak sa tam príliš dlho zdržiava – do tvojho fyzického aspektu.

Pre bytosť svetla nie je jednoduché vcítiť sa do duality. No môžeš si byť istý, že vysoko rozvinuté svetlá robia všetko pre to, aby si si uvedomil, že 99 percent tvojej energie na povrchu tvojej duše je dokonalých a nádherných!

Chcel by som ti ešte adresovať slová lásky, pretože si naozaj nádherná bytosť! Nemusíš mať o sebe žiadne pochybnosti, pretože patríš k najodvážnejším bytostiam v univerze! Si tak uctievaný a ctený za to, že si sa dal k dispozícii – no toto rozhodnutie si urobil sám! Budeme ťa sprevádzať, kým sa nevrátiš domov, a potom to spoločne oslávime.

Veľmi s tebou súcitím! Je však tiež dôležité nájsť jasné slová, aj keď pre Arkturiánca to nie je ľahké – ako bolo zmienené – nájsť jasné slová na toto: Je veľmi dôležité, aby si pracoval so svojím aspektom duše a začal milovať svoju dušu – seba samého – takého, aký si. Ver mi, je veľmi dôležité, aby si bol v kontakte so svojou dušou a používal láskyplné slová. Tým sa budú kúsok po kúsku rozpúšťať kryštalické štruktúry, ktoré ťa odoberajú o slobodu a obmedzujú.

Ešte dôležitejšie je, aby si pochopil a hlboko do seba prijal, že v žiadnom z ostatných aspektov nie je žiadna energia duality! To je veľmi dôležité. Najosobnejším aspektom, ktorý máš okrem aspektu duše, je Kristov aspekt. Tam nie je vôbec žiadna energia duality. Preto toľko ľudí tak rado hovorí s Ježišom, pretože jednoducho vo svojej duši cítia, že tam nie sú žiadne kryštalické štruktúry. Tam sa cítia v bezpečí a v dobrých rukách. Ale ver mi, aj v tvojom aspekte duše je možné, aby si sa oslobodil od všetkých štruktúr, ktoré ti bránia v tom, aby si žil to, čo by si chcel na tejto planéte žiť!

My Arkturiánci pozoruje presne dianie na Zemi a energie, a udalosti zmeny vnímame veľmi jasne. Kolektívne vedomie sa pozdvihuje, energie Lady Shyenny sa veľmi rýchlo menia. Ale je tiež veľmi dôležité, aby si so svojou pozornosťou zostal v prítomnom okamihu, v prítomnosti, a dôveroval v to, že ty si ten alebo tá, kto prispieva k tomu, aby sa planéta vrátila do božských obežných dráh. Pretože preto si sa inkarnoval, preto si to všetko na seba vzal a preto si tu.

Je pre mňa veľká česť a veľká radosť, že som bol zavolaný, aby som ti priniesol posolstvá. Čím dlhšie hovorím, tým lepšie to funguje a najradšej by som s tebou teraz hovoril celé hodiny – bolo by toho toľko, čo by sa dalo povedať! Je to pre mňa ťažké, no predsa sa teraz stiahnem.

Chcel by som tiež povedať AN’ANASHA – s vysoko vibrujúcim kryštálom, s tónmi z božskej skutočnosti, ktoré tento kryštál obsahuje, že si ma tak srdečne privítal. A ver mi: si – rovnako ako ja – spojený so všetkým, čo je! Sme bratia a sestry! A tak sa s tebou lúčim, môj milý priateľ zo svetla, priateľka zo svetla, so slovami: AN’ANASHA!