Sabine Sangitar o sebe

Sabine Sangitar hovorí o sebe a o začiatku Kryonovej školy (zdroj: Shimaa.de):

Už ako dieťa som bola jasnovidná a videla som auru ľudí. Hrala som sa s prírodnými bytosťami a mala som veľa zvierat. Mala som to šťastie, že som vyrastala v bezstarostnej rodine a ako najmladšie dieťa som bola vychovávaná bez tlakov a zákazov. Spočiatku som veľmi nevnímala moju spiritualitu, ale stále som mávala zázračné stretnutia. [čítaj ďalej]

Kniha 36 najvyšších radcov svetla, zväzok 5 – Zjavenia nového cyklu

Pred veľmi dávnym časom vypadla planéta Zem z božskej obežnej dráhy a padla do hĺbok duality. Mnoho vyspelých anjelských bytostí sa vydalo na dlhú cestu, aby Zem priviedli späť do jej pôvodných božských dráh. Prisahali, že sa nevrátia domov, kým sa planéta nevráti na svoje miesto v magnetických božských dráhach. Počas mnohých časových epoch robili v najvyššom vedomí, v celej svojej všemohúcnosti, všetko, čo bolo treba. Ale nastal okamih, keď zabudli, kým kedysi boli a stali sa ľuďmi – a napriek tomu nikdy nezabudli. [čítaj ďalej]

Anjel Chamuel: Cvičenie s čakrami pre posilnenie radosti zo života

V channelingu Anjela Chamuela o radosti zo života hovorí Chamuel o tom, radosť zo života nájdeme v druhej a tretej čakre. Tu sa ukladajú vzory, ktoré nám bránia zažívať radosť zo života.

Anjel Chamuel nám ponúka aj cvičenie, ako si pomôcť, aby sme sa mohli viac tešiť zo života. Prípravou na toto cvičenie je uvedomenie si, čo nám bráni v tom, aby sme radosť mohli naplno prežívať, ako o tom hovorí v channelingu. [čítaj ďalej]

Kryonfestival júl 2020

Jarno-letný festival, ktorý sa kvôli corone presunul z apríla na júl, bol prvým Kryonfestivalom, ktorý sa konal online. Hoci na jar sme boli informovaní, že festival sa musí konať naživo, s ľuďmi zhromaždenými na jednom mieste, s ktorými duchovný svet bude pracovať, v priebehu málo týždňov sa energia v spoločnosti tak zmenila, že sa otvorila možnosť online festivalu. [čítaj ďalej]

Merkaba

Pochopiť, čo je vlastne merkaba, je veľmi jednoduché a veľmi zložité zároveň. Mnohí poznajú mekrabu ako „vozidlo duše“, pomocou ktorého sa dá premiestňovať aj s fyzickým telom. Iní ju stotožňujú s našou dušou. Oboje je pravda, avšak len čiastočne. Stručne môžeme povedať: Merkaba nás drží pri živote, je v nej uložené všetko, čo potrebujeme a vďaka nej máme spojenie s bohom. [čítaj ďalej]

Kniha: 36 najvyšších radcov svetla, zväzok 4 – Zjavenia o prebiehajúcej zmene veku

Duchovný svet nikdy neunaví prinášať ľuďom svoje posolstvá naplnené láskou a liečením. Čitateľ je stále hlbšie zasväcovaný do mystérií života a do energií skutočnosti, čím božia sila v ňom postupne narastá.

Zväzok IV sa vyznačuje mnohými praktickými radami a silnými energetickými prenosmi. Na rozdiel od prvých troch zväzkov sme viac zapojení do energetickej práce, či už ide o prenos energie pre matku Zem alebo pri našich osobných zasväteniach do našich vlastných schopností. [čítaj ďalej]

Kniha: 36 najvyšších radcov svetla, zväzok 3 – Zjavenia o časových epochách

Kto sme a odkiaľ pochádzame? Zodpovedá história ľudstva, ako nám ju predkladajú vedci, pravde, alebo existuje iná, oveľa komplexnejšia a samozrejmejšia pravda, kde všetko má svoj zmysel a každý kúsok zapadá do celkovej multidimenzionálnej skladačky? Pravda, ktorá sa nás hlboko dotýka? Príbeh, v ktorom má každá duša, každý jeden človek svoje dôležité miesto a je súčasťou vyššieho plánu zrodeného z lásky? [čítaj ďalej]

Mystický liečivý duch

Mystický liečivý duch je energia, ktorá bola veľmi intenzívna už v čase Atlantídy. Podporovala nás aj planétu, a tak je to dodnes. Najviac sme s ňou pracovali v epoche Avalonu. Je to energia, ktorá spája našu mentálnu rovinu s naším srdcom a našou dušou, naše schopnosti s aspektom duše. [čítaj ďalej]

O prírodných bytostiach

Mnohí ľudia, ktorí sú dlho na spirituálnej ceste, už počuli o prírodných bytostiach mnohé aj veľa s nimi a pre nich pracovali. Veľa pre nich urobili, no tieto nádherné bytosti sa stále nevrátili do našej dimenzie.  Niektorí ľudia ich vidia alebo cítia, ale aby sa naozaj prírodní duchovia ukázali a pracovali s nami, na to čas doposiaľ nedozrel. Prečo sa to stále nepodarilo a neprechádzajú do našej dimenzie alebo sa nám ľuďom neukazujú? Je to smutný príbeh. Pretože sme im veľmi ubližovali a oni stále nenašli odvahu znova nám veriť. [čítaj ďalej]