Nemusíš vidieť, cíť

Možno aj ty patríš medzi tých, ktorí túžobne čakajú, kedy konečne začnú vidieť svojím vnútorným zrakom. Možno ťa kvôli tomu premáhajú pochybnosti, lebo sa ti nedarí a máš chuť všetko nechať tak. Dobrá správa: Nezúfaj, presne tak to má byť.

Ako hovorila Sangitar na seminári o zmene dimenzií na jeseň 2019, našou úlohou v tomto čase tesne pred vzostupom, pred otvorením Quin’Taas, nie je vidieť, ale cítiť. Duchovný svet nám znova a znova posiela to isté posolstvo, ktorému však nie vždy venujeme dostatok pozornosti: Cíť. Začni cítiť inak. [čítaj ďalej]

Sangitar: Čo znamená „vystúpiť z kolektívu“?

Sangitar hovorí o vystúpení z kolektívnych energií – čo to znamená a čo s tým môžem robiť. Zdroj: Quin’Taas Bibliothek, uverejnené aj v 5. zväzku kníh 36 radcov svetla.

Duchovný svet nás stále žiada, aby sme vystúpili z kolektívu. Je naozaj užitočné povedať si: „vystupujem z kolektívneho vedomia“, pokiaľ si je človek vedomý, že to nie je možné na sto percent – koniec koncov, všetci žijeme v bubline duality. Dôležité je, aby sa človek nenechal chytiť dualitou, aby sa ho príliš nedotýkala.

V tomto čase máme oveľa jednoduchšiu, ľahšiu možnosť vedome sa rozhodnúť, ku ktorej energii sa obrátime. To sa prejavuje aj voči kolektívu. Človek sa nemôže na sto percent stiahnuť z kolektívu, ale ak sa mu podarí zaujať určitý postoj pozitívneho ohraničenia, aby neprijal energie kolektívu za svoje vlastné, potom je to veľmi dobré. Potom sa na povrchu duše nikdy nenahromadí toľko energie, aby jej tam bolo príliš veľa. [čítaj ďalej]

Uriel: Energetická očista tela – vylúčenie toxínov

Od duchovného sveta dostávame množstvo nádherných darov. Nie vždy si však ich hĺbku a silu uvedomujeme a nie vždy cítime dosah toho, čo nám ponúkajú, pretože často zasahujú rôzne naše energetické úrovne, kam nie vždy „dovidíme“.

Tentoraz sme však dostali dar, ktorý zasahuje naše telo. Nič podobné, čo by pomáhalo nášmu telu tak, ako tento channeling, sme doposiaľ nedostali. Anjel Uriel so svojimi pomocníkmi a svojou veľkou spirituálnou silou má moc z nášho tela vytiahnuť všetky energetické stopy všetkých škodlivín, ktoré sa kedy doňho dostali, z každého jedného orgánu. Všetky škodlivé účinky liekov, očkovaní, anestézií, potravín či nášho šatstva. Aj naše telo môže byť konečne slobodné.

Channeling priniesla Sabine Sangitar ako reakciu na očkovanie proti Corone. Neslúži však len na ochranu pred týmto očkovaním, jeho záber je oveľa hlbší a univerzálnejší. CD s channelingom je možné si objednať na stránke Schimaa, je zdarma, platí sa len poštovné (do 5 eur). Treba však mať stále na pamäti, čo hovorí Sangitar: „Neslúži na liečenie, ale je energetickým odvedení negatívnych látok z fyzického hľadiska a nie náhradou za lekárske, terapeutické alebo lekárske ošetrenia akéhokoľvek druhu. Počúvanie nenahrádza diagnózu ani návštevu lekára alebo alternatívneho lekára, je dobrovoľné a na vlastné riziko.

Účinok je naozaj silný, ak si teda CD objednáte, počúvajte obozretne. Vypočujte si CD a dajte si pár dní pauzu, kým si ho vypočujete znova. Môžu sa spustiť rôzne procesy, ktoré sa na tele môžu dočasne prejaviť ako rôzne bolesti či nepríjemnosti. [čítaj ďalej]

Máme v každej inkarnácii rovnakú úlohu?

Prežili sme na tejto planéte tisíce inkarnácií. Plnili sme v nich vždy rovnaké úlohy, alebo sa to menilo? Mohla sa zmeniť naša úloha aj počas inkarnácie?

Venujme sa našej, zlato-modrej frekvencii. Tá bola stvorená na to, aby po páde našej planéty do duality vrátila Zem späť na jej miesto. To jej jej hlavná úloha. Vo všetkých časových cykloch vznikla na Zemi určitá komunita – ako napríklad Wedaa skupina, ktorej úlohou bolo a je šíriť svetlo. Každý zo zlato-modrej frekvencie k tomuto vyššiemu cieľu prispieval a prispieva svojím dielom a svojím spôsobom. Preto my všetci z tejto frekvencie máme nie rovnaké, ale podobné úlohy. Tieto sa však v priebehu inkarnácií menili, v závislosti od toho, čo bolo treba robiť.

Čo sa však môže líšiť, je schopnosť, ktorá je v tej-ktorej inkarnácii najvýraznejšia. Táto schopnosť sa môže v priebehu inkarnácií meniť, aj v rámci jednej inkarnácie. Ak má napríklad človek najsilnejšiu schopnosť spájať energie, ale viac priťahujete ľudí, ktorí chcú liečenie, potom zamení hlavnú svoju schopnosť za liečenie. Ale schopnosť spájať energie je stále prítomná.

Úloha je niečo vyššie, čo pochádza z vyššej úrovne vedomia. Našou úlohou, úlohou našej frekvencie, je priviesť planétu domov, otvoriť Quin’Taas a žiť v novom svete. Či to urobíme pomocou energií liečenia, kňažských energií, spevom či kryštálmi, to sa môže v rámci tejto našej inkarnácie zmeniť.

Sangitar: Ako pôsobí osobná anjelská družina a ako s ňou môžem pracovať?

Zaujímavé a dôležité vysvetlenia Sangitar, na akých princípoch funguje naša osobná anjelská družina a ako s ňou pracovať, aby nás čo najlepšie podporila. Vysvetlenia boli súčasťou semináru pred jarným Kryonfestivalom 2017 a sú zahrnuté aj v desiatom zväzku kníh 36 najvyšších radcov svetla. Originál nemeckého textu tu.

Základné informácie k anjelskej družine nájdeš tu.

„Mnohí ľudia už poznajú svoju osobnú anjelskú družinu a volajú ju vždy, keď ju potrebujú. Chcela by som ti teraz priblížiť, čo osobná anjelská družina naozaj robí a ako s ňou môžeš pracovať. Dúfam, že to neurobím komplikovane, budem sa snažiť hľadať jednoduché slová.

Aby som to vysvetlila, musím spomenúť jedno rozdelenie a zároveň jasne povedať, že neexistuje žiadne oddelenie. Na ilustráciu, na jednej strane družiny stoja traja anjeli, na druhej strane ďalší traja anjeli a v strede je zlatý anjel. Na jednej strane sú anjel aspektu všemohúcnosti (božej moci), anjel aspektu schopností a anjel aspektu duše, na druhej strane sú anjel spirituálnej roviny, anjel mentálnej roviny a anjel emocionálnej roviny. Ešte raz: je úplne jedno či naľavo alebo napravo, pretože tvoji osobní anjeli nesedia niekde naľavo či napravo, ale sú jedným cirkulujúcim poľom aktívneho, živého svetla, ktoré sa rozširuje a cirkuluje, keď ich zavoláš. [čítaj ďalej]

Anjelská družina

Každá duša, keď prišla do duality, dostala na cestu mnohých pomocníkov. Jednou dôležitou časťou z nich je osobná anjelská družina. Tvorí ju sedem anjelov, ktorí spolu vytvárajú jedno energetické pole, ktoré je v nás uložené. Každý z nich má svoju úlohu a podporuje nás v určitej oblasti, zároveň ale družina pôsobí ako jedno energetické pole. [čítaj ďalej]

Veľkňažka

Moje meno je Myriel a som modrá veľkňažka. Modrých veľkňažiek je mnoho, aj bielych a zlatých. Zväčša máme spoločnú mamu – Myriel, ktorá je tiež veľkňažka. Čo to ale vlastne znamená? Čo si máme predstaviť pod pojmom kňažka či veľkňažka? [čítaj ďalej]

Kryštalické štruktúry

V channelingoch sa občas vyskytne spojenie „kryštalické štruktúry“. Čo si máme pod tým predstaviť?

Začneme trošku zoširoka. Moje pôvodné meno je Myriel. Toto meno v sebe nesie množstvo energií a vzorov, ktoré zo mňa robia jedinečnú bytosť, takú, akej v celom univerze druhej niet, hoci po svete chodí mnoho iných Myriel. Aké to sú? Niektoré poznám a pracujem s nimi, niektoré vnímam, no o veľkej väčšine ani len netuším… Prečo? [čítaj ďalej]

Kto je vyslanec lásky?

Keď sme boli v univerze stvorení, všetko to, z čoho sme boli stvorení, to, čo nás formuje, sa vložilo do našich tónov, do našej vibrácie, nášho svetla a dalo formu nášmu menu, ktoré poznáme ako pôvodné meno. Pôvodné meno je tým najdôležitejším, čo potrebujeme poznať, keď sa raz vydáme na cestu z duality do skutočnosti, lebo ono nás spája s tým, čím naozaj sme a odkrýva všetky naše schopnosti, všetko, čo je v nás uložené. [čítaj ďalej]