Ako sa udeje prebudenie a čo bude potom?

Keď bol Ježiš na Zemi, aj on prechádzal cestou prebudenia. Jeho sprievodcom bol Sanat Kumara, inkarnovaný ako Ján Krstiteľ. Keď Ježiš prešiel potrebné kroky, nastalo veľmi rýchle a veľmi intenzívne prebudenie. S jedným nádychom všetko pochopil, všetko sa mu otvorilo, všetko sa v ňom zjednotilo a on presne vedel, kto je, kto bol a kto bude.

Keď nám duchovný svet pred rokmi odovzdal „návod na prebudenie“ – pôvodných 48 krokov k prebudeniu (dnes je už dostupná aj nová zhustená verzia 36 krokov, dokonale ladiaca s dnešnými energiami), myslel si, že keď ich ľudia prejdú, prebudia sa všetci rovnako ako Ježiš – rovnako rýchlo a rovnako intenzívne. No ukázalo sa, že to tak nie je. Mnohí potrebujú na prebudenie čas a priestor. U mnohých dochádza k postupnému prebúdzaniu na rôznych úrovniach. Niektoré úrovne v nás vieme prebudiť ľahko, niektoré ťažšie, preto aj prebudenie prichádza postupne. [čítaj ďalej]

Čo znamená prebudenie?

„Si viac ako len človek“ je jedno z najčastejších posolstiev, ktoré dostávame od duchovného sveta a je aj hlavným posolstvom týchto stránok. Skrýva sa za ním odkaz, že nie sme len telo, ale duch, ktorý pochádza z univerza, inkarnuje sa na Zemi v ľudskom tele a prináša si so sebou neobmedzené možnosti.

Máme v sebe uložený obrovský potenciál, ktorý však nevyužívame, pretože veríme na limity a obmedzenia. Cesta prebudenia je cestou odstraňovania týchto limitov. Cesta, na ktorej sa zbavujeme strachu, objavujeme v sebe lásku a odkrývame to, čo znamená byť duch v ľudskom tele. Je to proces vnútornej premeny spojený s rastom nášho vedomia, uvoľňovaním vnútorných blokov, preprogramovaním našich buniek a dekódovaním našej DNA, pri ktorom presmerovávame svoj pohľad zo sveta okolo nás na svet v nás a začíname využívať potenciál, ktorý máme. [čítaj ďalej]

Kolektívne myšlienkové vzory

Jednou z pascí, pomocou ktorej sa nás dualita snaží udržať vo svojej moci, sú kolektívne myšlienkové vzory. Čo to je a ako ich odhaliť? Prečo sa proti nim brániť? Nie je to vôbec zložité, chce to len odvahu, disciplínu, zámer a vytrvalosť, aby sme sa z nich dokázali vymaniť.

Kolektívne myšlienkové vzory sú presvedčenia, ktorým veria ľudia žijúci v nejakej menšej či väčšej komunite – spoločenskej skupine, rodine, národe, kultúre… Názory a postoje, ktoré berú za absolútne samozrejmé a trvalé, bez toho, aby nad nimi rozmýšľali a nejako ich spochybňovali. Napríklad že sa nesmie jesť bravčové či piť alkohol, alebo že je neslušné si v spoločnosti po jedle nahlas grgnúť či naopak negrgnúť. Ako sa vedomie ľudí v spoločnosti vyvíja, môžu sa tieto vzory časom meniť – kedysi bolo v našej kultúre nemysliteľné, že ženy budú voliť alebo že sa černoch stane prezidentom. No sú to aj oveľa elementárnejšie všeobecne rozšírené názory, ktoré sa dotýkajú nášho každodenného života: z čokolády priberieš; ak sa dobre neoblečieš, keď je vonku zima, prechladneš; musíš tvrdo pracovať, aby si si zaslúžil úspech a mnohé ďalšie. Háčik je v tom, že vôbec nemusia byť pravdivé. [čítaj ďalej]

Meditácia s kryštálmi – Zjednotená čakra

Vďaka tomu, že kryštály v sebe majú iba energie skutočnosti, že nie sú poznačené ani štipkou duality, sú fantastickými pomocníkmi pri meditácii, kedy sa snažíme vystúpiť z vonkajšieho vedomia a vstúpiť do iného vedomia – inými slovami vystúpiť z duality okolo nás a ponoriť sa do skutočnosti v nás. Kryštály môžete pri meditácii používať podľa vlastnej intuície a potreby, môžete ich vdychovať, nechať v sebe cirkulovať či vložiť na srdcový lúč a cielene poslať napríklad do mentálnej roviny.

Nasledujúca meditácia je príkladom, ako si môžete sami vyčistiť a posilniť čakry a vstúpiť do zjednotenej čakry. Keď sme v zjednotenej čakre, prúdia cez nás energie skutočnosti, sme oslobodení od energií duality, preto je dôležité znova a znova zjednocovať svoje čakry. Ak nie sme v zjednotenej čakre, jednáme v energiách našich spodných troch čakier. V zjednotenej čakre jednáme v energii srdcovej čakry, ktorá je stredom zjednotenej čakry, jednáme v energii lásky. [čítaj ďalej]

Aspekt schopností

Aspekt schopností je ďalší z aspektov, ktoré sú nám celkom prirodzené. Dokonca má aj svojho patróna – jedného z anjelov našej osobnej anjelskej družiny. No napriek tomu sa nám nie vždy darí schopnosti v ňom uložené aj dobre využívať. Ak pracujeme s naším vedomím, aspekt schopností je aktívny a naše schopnosti sa nám odkrývajú, sú nám dostupné. Preto ľudia, ktorí spirituálne pracujú, majú tento aspekt väčšinou aktívny.

Častokrát si však naše schopnosti vôbec neuvedomujeme. Nevieme či nechceme si ich pripustiť, alebo nám ani nenapadne, že niečo „ako toto“ by mohla byť naša schopnosť, náš dar. [čítaj ďalej]

Ma’Ha’Lias: Fyzický aspekt a aspekt duše

Ma’Ha’Lias je po Marisovi druhý Arkturiánec, ktorý nám odovzdáva svoje posolstvá. Rovnako ako Maris aj on miluje a skúma ľudí a jeho posolstvá sú veľmi láskavé, veľmi ľudské a jednoducho pochopiteľné. Toto bol jeden z prvých channelingov, ktorý nám cez Sangitar priniesol a hoci nemal veľa skúseností s formovaním posolstiev do ľudských slov a viet, išlo mu to ľahko a výsledok je síce dlhý, ale veľmi príjemný a prečítania v každom prípade hodný channeling.

Ma’Ha’Lias je bytosť, ktorá v univerze vie najviac o aspektoch, preto aj dostal titul, pod ktorým ho na Zemi poznáme – Doktor aspektov. V tomto channelingu prináša dôležité a zaujímavé informácie o našom fyzickom aspekte a aspekte duše. Potvrdzuje, že naše telo bolo stvorené tak, aby nestarlo, aby sme v ňom mohli zotrvať aj 1000 rokov. Našu pozornosť upriamuje na našu dušu. Energie duality sa v našej duši zdržujú výhradne na jej povrchovej vrstve, a aj tak tvoria iba 1 percento zo všetkých energií, ktoré sa tu nachádzajú, zvyšných 99 percent sú energie skutočnosti. Napriek tomu máme tendenciu neustále sa sústrediť na to jediné percento a nevidieť zvyšných 99. [čítaj ďalej]

Aspekt Vysokého (Najvyššieho) Ja

Každý človek má v sebe svoje Vysoké (Božské) Ja a Vyššie Ja. Duchovný svet nazýva Vyšším Ja božské jadro, božiu iskru, plameň, ktorý je uložený v nás a vďaka ktorému sme spojení so skutočnosťou. Viac o Vyššom Ja sa dozvieš tu. Vysoké Ja sa nachádza mimo nás, v univerze, a spája nás s božským myšlienkovým poľom. Viac o ňom a o spojení s ním sa dozvieš tu. [čítaj ďalej]

Uzemnenie s kryštálmi a anjelskou družinou

Energie neustále naberajú na sile, dych boží sa zrýchľuje a to má za následok, že naše dni sú čoraz rýchlejšie, množstvo úloh, ktoré musíme stihnúť vybaviť, stúpa, máme pocit, že sa toho deje veľmi veľa a my sa len snažíme s vyplazeným jazykom udržať krok.

Aby sme toto všetko zvládali, dal mám duchovný svet jednu úžasnú pomôcku: uzemnenie pomocou kryštálov na všetkých našich úrovniach, teda na mentálnej, emocionálnej, fyzickej i spirituálnej. [čítaj ďalej]

Vysoké Ja – čisté spojenie s bohom

Ľudia sú často toho názoru, že keď si položia otázku, správna odpoveď je tá, ktorá sa znenazdajky vynorí ako prvá. Nazývajú to intuíciou. Nie vždy je to však tak. Aby to bola pravda, musí byť splnená jedna podmienka: musíme byť v spojení so svojím Vyšším a Vysokým (Najvyšším) Ja. Často nám však toto spojenie chýba a namiesto toho, aby odpoveď prišla z duše, z Vyššieho či Vysokého Ja, prichádza z rozumu, z ega, z kolektívneho vedomia.

Keď sme v spojení so svojím Vysokým Ja, máme prístup k najvyššej pravde, múdrosti a poznaniu, a odpovede na naše otázky sa nám hľadajú ľahko. Vytvorenie tohto spojenia je súčasťou cesty prebudenia vedomia. Prebudený človek splynul so svojím Vysokým Ja a necháva sa ním viesť. [čítaj ďalej]