Aspekt schopností

Od: Myriel

Aspekt schopností je ďalší z aspektov, ktoré sú nám celkom prirodzené. Dokonca má aj svojho patróna – jedného z anjelov našej osobnej anjelskej družiny. No napriek tomu sa nám nie vždy darí schopnosti v ňom uložené aj dobre využívať. Ak pracujeme s naším vedomím, aspekt schopností je aktívny a naše schopnosti sa nám odkrývajú, sú nám dostupné. Preto ľudia, ktorí spirituálne pracujú, majú tento aspekt väčšinou aktívny.

Častokrát si však naše schopnosti vôbec neuvedomujeme. Nevieme či nechceme si ich pripustiť, alebo nám ani nenapadne, že niečo „ako toto“ by mohla byť naša schopnosť, náš dar. V každodennom živote nás stretáva množstvo situácií, kedy máme pocit, že ľudia okolo nás niečo jednoduché nechápu alebo nevedia urobiť a my nevieme pochopiť, ako je možné, že to nevedia – a je jedno, či je to len tak si ležať vo vode na chrbte alebo vidieť súvislosti a širší obraz. To je presne to znamenie, ktoré je dobré si uvedomiť, lebo takéto situácie nám ukazujú, čo sú naše schopnosti. Takže namiesto vzdychania nad tým, že ten druhý nevie to, čo je pre nás úplne jasné, môžeme zagratulovať sami sebe, čo my vieme a iní nevedia, a odhaliť tak nejakú svoju špecifickú schopnosť a začať ju využívať pre seba aj pre druhých.

Druhým dôvodom, prečo o svojich schopnostiach nie vždy vieme, je, že jednoducho odmietame prijať fakt, že niečo „také“ by sa nás vôbec mohlo týkať, že by sme na niečo „také“ mali nárok, že by sme si to zaslúžili – veď ja som predsa len obyčajný človek, kde by sa to vo mne zobralo! Veľmi pekne o tom rozpráva Arkturiánec Maris v channelingu o truhlici pokladov, v ktorej sú uložené všetky naše poklady – naše schopnosti, no my ani len nepomyslíme na to, že poklady v truhlici by mohli byť naše a odmietame ich prijať.

Ak si teda začneme lepšie všímať situácie v našom živote, kde niečo zvládame bez námahy a oveľa lepšie ako ostatní, a ak prijmeme fakt, že máme nárok na svoju truhlicu pokladov, začnú sa nám postupne naše schopnosti odkrývať a my ich môžeme začať využívať.

Potom prichádza druhá fáza. Vieme o nejakej svojej schopnosti, využívame ju, no potom o nej začneme pochybovať a strácame dôveru, že ju naozaj máme. Toto sa deje vtedy, ak nemáme trvalo prepojený aspekt schopností s aspektom duše.

Ako to prebieha a prečo sa to deje: Súčasťou nášho energetického systému, našej merkaby, je spirituálne kolo. V ňom sú energetické polia, ktoré môžeme označiť ako „kalichy“, kde sa zhromažďujú energie, ktoré prijímame a kde čakajú, kým dozrie čas, aby sme ich použili. Všetky naše aspekty sú spojené s týmto kalichmi a spolupracujú s nimi, keď využívame naše schopnosti.

Ak je napríklad niekto liečiteľ a dáva liečenie, keď zjednotí svoje čakry a má v sebe úmysel lásky, otvorí sa kalich presne nad aspektom schopností, premení sa na kanál a všetky energie, ktoré liečiteľ volá, prichádzajú cez tento kanál do aspektu schopností. Odtiaľ prúdi energia ku všetkým ostatným aspektom a z tohto prúdenia vzniká celá sieť liečivých energií, ktoré liečiteľ prenáša na svojho klienta. Keď sa to deje, liečiteľ cíti energie, vie, že robí svoju prácu dobre a vôbec o sebe nepochybuje. Je to vďaka tomu, že vtedy je jeho aspekt schopností prepojený s ostatnými aspektami. Keď skončí prácu, spojenia sa rozpustia, liečiteľ prestane tieto energie cítiť a môže začať o sebe pochybovať. To sa stane vtedy, ak aspekt schopností nie je trvalo spojený s aspektom duše. Niekedy sa liečitelia po práci s klientom cítia úplne vysatí z energie a myslia si, že dôvodom je klient. Dôvodom však je to, že ich vlastný aspekt schopností nie je natrvalo spojený s ostatnými.

Keď máme aspekt schopností natrvalo prepojený s ostatnými aspektami, prestaneme mať aj pochybnosti o sebe a našich schopnostiach a môžeme potom pracovať veľmi cieľavedome a s veľkou silou. Pomôže nám v tom, keď si začneme svoje schopnosti uvedomovať a využívať ich. Na pomoc si môžeme zavolať aj nášho anjela aspektu schopností z osobnej družiny, ktorý aspekt aktivuje – otvorí ho, pripraví „na použitie – a anjela mentálnej roviny, s ktorým potom v tomto aspekte môžeme pracovať.