Zvieratá a prebiehajúce zmeny

Máte doma zvieratko? Chová sa inak ako kedysi? Zmenili sa mu chute? A čo zvieratá v prírode? Zdajú sa vám zrazu iné ako kedysi?

Áno, je to tak, nezdá sa vám to. Chovanie zvierat v prírode aj domácich zvierat sa mení. Aj oni prechádzajú zmenami rovnako ako my, aj oni zažívajú všetky zmeny rovnako intenzívne ako my. Aj oni zažívajú rast vedomia a stávajú sa oveľa vnímavejšími. A vôbec to pre ne nie je jednoduché. Mení sa celý ich svet – tak ako ten náš. [čítaj ďalej]

Melek Metatron: Modlitba za bezpečie

Nasledujúca modlitba je poklad, ktorý sme dostali od duchovného sveta priamo od Meleka Metatrona. Každé jej slovo nesie v sebe tie najvyššie energie. Modlitba je súčasťou setu piatich vysokoenergetických modlitieb pre tento vek, ktoré nám boli darované a bola zverejnená aj v ôsmom zväzku kníh 36 radcov svetla, aj na faceboovej stránke Die 36 Hohen Räte. [čítaj ďalej]

Kryštál An’Anasha

Energia Kozmického Krista

SABINE SANGITAR: Vďačnosť za VŠETKO, ČO JE. Vnímaj vďačnosť v sebe a vysielaj ju navonok, aby bolo prúdenie medzi dávaním a prijímaním. Posielaj z hĺbky svojho srdca AN’ANASHA všetkému, aj každému bloku a každému odporu. Tak sa oslobodíš od všetkého, čo ťa zväzuje a drží v ilúzii. [čítaj ďalej]

Kryštál Anshaa

(bez prekladu)

SABINE SANGITAR: Tento kryštál podporí aktiváciu tvojich schopností, ktoré si sám z vlastného rozhodnutia a z tej najhlbšej lásky v sebe uzamkol v inej časovej epoche (Nyroos). Teraz je čas, keď sa tvoje schopnosti opäť naplno rozvinú a začnú byť vyživované. [čítaj ďalej]