Kryon: Čas utrpenia sa skončil

Od: Myriel, marec 2021

Jeden zo starších Kryonových chanellingov (august 2008), ktorý nám však stále pripomína to, na to neustále zabúdame: nie je treba trpieť, treba sa otvoriť láske a radosti a dopriať si pekný život.

Ja som Kryon z Magnetickej služby a zdravím ťa so slovami OMAR TA SATT. Prichádza Kryonova družina. Jej zámerom je dnes priniesť uzdravenie a radosť zo života.

Podľa toho, čo potrebuješ, budú pri tebe sedieť anjeli, budú stáť za tebou, budú stáť pred tebou, budú sa vznášať nad tebou a sedieť ti pri nohách, so zámerom priniesť ti uzdravenie a radosť zo života – vo vysokej frekvencii svetla, ktorú družina má. Energia Kryona sa šíri v tomto priestore plnom svetla a lásky, plnom magnetickej energie.

Srdcia tých, ktorí sú prítomní, sa spájajú s mriežkou lásky a božským myšlienkovým poľom. Krátka modlitba spôsobí, že božské myšlienkové pole na teba zameria viac pozornosti. Svojím srdcom rozumiete, že ste božskými poslami, ktorí v plnej moci, v plnej sile prijmú to, čo ti dnešný večer, anjeli, tvoja božská sila, energia Kryona a božského myšlienkového poľa prináša.

Preto zavolajme spoločne Pána, Božie oko, so slovami Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai ‚Tsebayoth.

Keď do seba budeš vdychovať energiu, budeš cítiť, ako sa na teba Božie oko obracia, ako ťa ochraňuje, jemne, láskyplne, a predsa ťa posilňuje, pretože si jednou časťou, jednou časťou všetkého, čo je. Ty si v dualite, a preto si ťa anjeli tak vážia.

Ponor do svojho najhlbšieho vnútra. Vdychuj svetlo lásky a preciťuj, ako sa ťa družina a anjeli dotýkajú. Lepším prejavom, ako akékoľvek slovo – liečenie na všetkých úrovniach, radosť do života vo všetkých situáciách – je zámer, ktorý má družina. Ako na zlatom podnose ti chcú odovzdať frekvencie energií. Kryon by ťa chcel magnetickou energiou pripraviť na prijatie týchto frekvencií energií, ktoré sú pre teba mimoriadne dôležité. Pretože smieš byť úplne zdravý a plný radosti zo života, aj keď sa ti to tak v niektorých situáciách nezdá, taký je pre teba plán. Smie to tak byť, pretože ty si nositeľom svetla.

Pre svoju odvahu, pre svoju otvorenosť a svoju dôveru zameriavaš energiu na ľudí v dualite, prinášaš mier do hektického zhonu a lásku spiacim. Zaodievaš dualitu do svojho nádherného matrixu. Si viac, ako tušíš, s vysokým vedomím, tu, teraz v prítomnosti, vyvolený vziať to, čo je pre teba určené. Všetci ľudia, ktorí sa podieľajú na tom, aby prijali tieto Kryonove slová, pocítia, o koľko energia zosilnela.

Si silný a plný lásky. Aj keď si riskoval rozkol a stojíš jednou nohou v dualite a druhou v božskej skutočnosti. Vyplň priestor medzi tým láskou, dostal si všetko, čo k tomu potrebuješ, pretože láska je mocnejšia a silnejšia ako čokoľvek, čo v dualite zažívaš. Iba vysoká energia lásky môže presiaknuť do nižšej energie. Nikdy sa neboj nízkej energie. Nemôže dosiahnuť na tvoju lásku. Si chránený. Si majákom a pochodňou tohto veku. Si nesmierne milovaný.

Dýchaj v rytme, ktorý je pre teba vhodný a otvor sa družine. Vnímaj, ako tieto bytosti plné sily a plné lásky pokľakli. Dovoľ im, aby ti priniesli frekvencie energií, ktorými sa budú veľmi jemne dotýkať tvojho svetelného tela, tvojej aury.

V každej situácii by si mohol cítiť radosť. Si božská bytosť a tvoja spirituálna otvorenosť ti umožňuje žiť na Zemi tvoju božskú moc – nie manipulovať, ale dovoliť si byť tým, čím si. Vytvor si pre seba život, v ktorom budeš šťastný, budeš zažívať hojnosť a budeš mať z neho radosť, ktorý bude plný harmónie a zdravia. Strážcovia svetla a lásky sa už vyjadrili, že budú pri tom, keď vyjadríš svoj zámer, že cez teba nechajú prúdiť liečivé frekvencie a frekvencie radosti. Energia začína prúdiť.  

Vždy, keď si pripravený prijať tieto úžasné dary, niečo z týchto darov odovzdáš aj iným ľuďom. Už len samotnou tvojou prítomnosti sa to dostane k ľuďom. Prepletená mriežka lásky sa otáča a táto energia lásky, tvoji hviezdni súrodenci, ťa zdravia. Počúvaj slová Kryona: Čím hlasnejšie to v dualite prebieha, čím hektickejší čas bude, tým budeš ty pokojnejší. Čím viac budú ľudia pochybovať, tým viac budeš ty dôverovať. Si božské svetlo na Zemi a Božie oko sa na teba pozerá. Mnohí z vás dokážu cítiť, ako veľmi blízko sú anjeli, ako prúdi magnetická energia a ako sa energie srdca navzájom spájajú, ako veľká rodina. Dovoľ si prijať šťastie. Dovoľ si prijať spokojnosť, radosť, uzdravenie.

 

Teraz, v tomto prítomnom okamihu, keď je miestnosť naplnená touto vysokou energiou, to budeš môcť zažiť. Mnohí z vás veľa premýšľajú, sú zameraní na svoj rozum, rozmýšľajú nad svojou minulosťou a budúcnosťou, no buď v súčasnosti, v prítomnosti najvyššej energie a uznaj svoju schopnosť, že si nositeľom svetla. Čím viac spoznávaš sám seba a vieš, že pre teba je všetko možné, tým viac môžeš urobiť pre druhých. 

Ľudia niekedy prežívajú drámu. Ale je to dráma duality. Zatvor tie dvere, spusti oponu a začni odznova. Otvor dvere lásky, otvor dvere radosti, zdravia, hojnosti. Nechaj drámu pred dverami. V každom okamihu tvojho bytia sa môžeš znova rozhodovať. Ktoré dvere chceš otvoriť? Chceš znova zažívať drámu a zamotávať sa? Alebo chceš otvoriť dvere lásky?

V tejto dobe máš všetky možnosti. Viac ako kedykoľvek doposiaľ sa všetko manifestuje rýchlosťou vetra. Preto je dôležité, aby si otváral tie správne dvere. Nechaj minulosť minulosťou. Máš pred sebou nádherný život. Nezamotávaj sa do duality, do problémov každodenného života, ale obráť svoju energiu a svoj fokus na riešenie.

Máš taký veľký potenciál! Buď v radosti, buď k sebe láskavý, tak ako sme my láskaví. Niektorí ľudia sa v tomto rozštiepení cítia prázdni, jednou nohou v dualite a druhou v božskej skutočnosti. Ale tento priestor má byť naplnený atribútmi tvojho Ja, tvojej božskej sily, tvojej lásky. Potom sa všetko, čo si tak veľmi želáš, splní. Ten čas už skončil. Už viac neznášaj bolesť, emocionálnu bolesť, ktorú si v sebe tak dlho mal. Otvor sa všetkým druhom lásky.

Kryon vidí každého jedného v tejto miestnosti. Pre niektorých sa už veľa zmenilo, iní sa otvorili ľudskej láske. Keby ste len videli to, čo vidíme my. V lineárnom čase, v ktorom sa pohybuješ, sa všetko manifestuje rýchlosťou vetra. Tvoj čas rýchlo plynie. Energie sa rýchlo otáčajú. Samotná láska, božské myšlienkové pole, by ťa chceli oslobodiť od všetkej tvojej bolesti. Božské myšlienkové pole dáva impulz kvapiek požehnania. Boží dych bude prechádzať vesmírom ako prameň svetla a bude k tebe privedený v sile, ktorú si možno nikdy predtým nepocítil, pretože práve dnes, teraz, je čas s ľahkosťou to prijať. Kryon vás prosí: Vstaňte a prijmite do seba kvapky požehnania, dar a dych boží.

(Pusti si silnú hudbu.)

Vnímaj v sebe dych boží. Vnímaj, ako sa anjeli ešte viac k tebe priblížili. Mnohým z vás sa v blízkom čase prihodí malý zázrak. Dávaj pozor na zázrak. Rozjasnia miestnosť energiami božstva.

Dnes večer boli energie obzvlášť vysoké a bolo to možné, pretože vy, nositelia svetla, ste sa zhromaždili a otvorili. Toľko sa toho deje v dualite, toľko zmien. Ale ty si chrámom mieru, ty si tým, kto vystupuje navonok a zasahuje srdcia ľudí. Pretože každý z vás nesie so zdvihnutou hlavou pochodeň. Plný lásky zapaľuješ touto pochodňou svetelnú mriežku, svetelnú mriežku lásky. Kryon, ktorý ťa nesmierne miluje, by sa s tebou rád rozlúčil v treťom jazyku, pretože tóny, frekvencie majú v sebe vysoko vibrujúcu energiu, ktorá ťa bude sprevádzať a bude ťa meniť, ak jej to dovolíš.

Rád by som ešte raz zopakoval: Čas utrpenia sa skončil. Zatvor dvere. Nechaj drámu vonku. Otvor dvere lásky, hojnosti, zdravia a radosti. To všetko ti prinesie mier. Dopraj si pekný život.

Aj keď svojím rozumom nechápeš frekvencii tónov, tvoja duša ju prijme, keď si pripravený, keď Kryon hovorí:

Elei Elei Nostre Diano Elei Eleia Onar.

AN’ANASHA