Shakti: Plavba do raja

Nádherný, veľmi ľudský príbeh božskej matky Shakti, rozpráva o tom, kde sme a kam smerujeme. Každý z nás sa v ňom môže nájsť a získať tak lepšiu predstavu, kde sa v tom veľkom príbehu ľudstva, ktorý všetci zažívame, práve nachádza. Channeling prišiel k nám ako jeden z pionierskych krokov, je však natoľko ľudský, že sa vie hlboko dotknúť každého. Je zaradený aj do piatej knihy 36 najvyšších radcov svetla.

Ja som Shakti, samotná božia láska. V slovách OMAR TA SATT je uložená nesmierna láska k tebe! V týchto chvíľach pravdy a božskej skutočnosti sa môžeš úplne uvoľniť a dovoliť Shakti, aby sa ťa v najčistejšej forme vibrácií dotýkala, pretože v každom slove vibruje ženská energia lásky a prichádza k tebe.

Zmeny sú veľké a zároveň úžasné. Niekedy sú zmeny také veľké, že ich nedokážeš pochopiť. Z jednej všezahrňujúcej, veľkej zmeny vyberieš pár malých kúskov a hľadíš na ne. Niekedy z toho vznikne dojem, že to v týchto časoch zmien nemáš ľahké. Niektorí ľudia si myslia, že lepšie porozumejú väčšiemu obrazu, ak si ho rozdelia na malé vrstvy. Tvoj rozum nedokáže nikdy pochopiť viac ako len malú časť väčšieho obrazu, úžasného daru a veľkých zmien, ktoré tento veľký dar zahŕňa. [čítaj ďalej]

Budzogáň

Od: Shira
 
Naše myšlienky a rozhodnutia pôsobia ako budzogáň. To, čo vyšleš, to sa ti vráti. Predtým to trvalo 30 rokov, alebo niekoľko životov. Čím väčšie emócie, o to väčšia je sila, s ktorou sa ti to vráti.
Teraz vyšleš myšlienky, rozhodnutie a o minútu to máš naspäť na hlave – pozitívne i negatívne…hneď vieš, čo si spustil.

Metamorfóza človeka

Od: Shira

Metamorfóza človeka: V dualite sme vnímali človeka ako telo a v ňom multidimenzionálnu dušu.
Teraz akoby sa to všetko obrátilo naruby. Vonku je multidimenzionálna duša, čo obklopuje trojdimenzionálne telo.
Ľudia, čo považujú telo za svoj obal, mi pripadajú veľmi smiešni. Dotýkame sa tykadlami duše, nie svalmi. Objatie srdcom je liečivé.

Ako pracuje ego a ako boží plán

Od: Shira

Ego posúva druhých ľudí ako figúrky na šachovnici. Ktosi je pre neho kráľ, iný pešiak… jedného posunie dve políčka doľava, iného napravo, tretieho vyhodí… Ego má skrátka rozohratú partičku s ľuďmi, ktorými manipuluje…
Boží plán 999 funguje ináč. Nevieš, ktorý človek ti čím poslúži, každý môže byť dôležitý, stretnutia prebiehajú spontánne, prirodzene, slobodne. Jeden druhého neposúva tam, kde ho chce mať. Nevzniká pocit zaviazanosti a dlhu…synchronicita funguje priam zázračne, a žije sa tak ľahko…

Záleží na tebe

Od: Shira

Sme ako bunky jedného organizmu. Väčšia časť je stále ešte neprebudená, bunky kmitajú disharmonicky, vytvárajú chaos. Časť buniek je naplnená svetlom, vibruje v jednom takte s božím pulzom, s pulzom univerza. To, čo vidíme vonku, nám presne ukazuje, v akom štádiu procesu sa nachádzame.
Aký bude ďalší priebeh, ďalší vývoj a ako to celé dopadne, to záleží práve od teba. Záleží to od toho, nad čím práve rozmýšľaš, čo robíš a čo chceš…Si to práve ty, čo ovplyvní veľký celok. Každá tvoja myšlienka, každé slovo, každý skutok, každé rozhodnutie ovplyvní vývoj oveľa viac, ako si to dokážeš predstaviť.
Vyliečením každej i tej najmenšej záležitosti v tebe, celé ľudstvo vystupuje o kúsoček viac von z duality.

O rozhodnutiach

Od: Shira

Každé rozhodnutie enormne nabralo na sile. Keď urobíš akékoľvek rozhodnutie, má to takú silu, že je dobré uvedomiť si konsekvencie. Ak sa raz pre niečo vo svojom vnútri rozhodneš, spúšťaš obrovské sily do chodu. V tom momente začína celý vesmír neviditeľnými nitkami tvoj zámer manifestovať. Dnes to pôsobí tak intenzívne, že tvojím rozhodnutím akoby si pustil parnú lokomotívu s veľkým vlakom do chodu. Keď už je lokomotíva v plnej rýchlosti a ty zrazu zmeníš svoje rozhodnutie, zastavíš celý ten vlak a to nedopadne dobre. Dôjde ku kolízii. Všetky vagóny narazia na seba a vykoľaja sa. Je to ako keď dôjde k hromadnej zrážke. Preto nemeň svoje rozhodnutie, niekam ťa to bezpečne dovedie, aj keď momentálne nevidíš kam…