Yoah’Toh versus Lucifer

Yoah’Toh je najvyšší trónny anjel lásky, ktorého miesto je v božej merkabe. Elohim, ktorý mal najviac odvahy zo všetkých bytostí v celom univerze a dobrovoľne sa na to, že urobí pokus a oddelí sa od boha, od puta lásky s ním, hoci netušil, aké to bude mať následky.

Následky boli katastrofálne, rozletel sa ma miliardy kúskov, aspektov, ktoré sa rozleteli po celom univerze. Výbuch bol obrovský, otriasol celým univerzom a spôsobil, že vysoké energie Yoah’Toh rapídne klesni a stiahli so sebou aj stovky iných planét. Tak sa začala dualita – svet odpojený od boha, s nízkymi energiami, s bytosťami, ktoré stratili kontakt s tým, čo sú. Najväčšia časť aspektov Yoah’Toh dopadla na Zem.

Keďže energie Yoah’Toh sa zmenili, zmenili sa aj jeho tóny. Už nezneli ako „Yoah’Toh“, začali znieť ako „Lucifer“. Yoah’Toh je teda bytosť plná veľkej lásky, bytosť zo skutočnosti, Lucifer je bytosť oddelená od boha, s nízkymi energiami duality.

Úlohou pracovníkov a pionierov svetla dnešnej doby je pomôcť Luciferovi, aby sa opäť stal Yoah’Toh, vytvoriť si s ním puto lásky a pripomenúť mu, kto je. V tomto pomáha channeling Shakti od Sabine Sangitar, ktorý toto puto lásky vytvára, ako aj esencia 107 – Yoah’Toh.

Lemuria a Lemurien

Všetko v univerze je energia, vibrácia, ktorá sa prejavuje svojimi tónmi. Tóny môžeme vyjadriť písmenami, ktoré poznáme – avšak nie vždy, pretože písmená jednoducho nestačia na to, aby vyjadrili všetky rôznorodé energie. Dôležité je len uvedomiť si, že každé jedno pomenovanie, čo k nám prichádza z duchovného sveta, sú vždy tóny, ktoré vyjadrujú energiu skrytú za daným pomenovaním. [čítaj ďalej]

Toth k aktuálnej situácii: Stojíte pred najväčšími zmenami – 20.5.2020

Ja som Toth. Nesiem v sebe svetlo múdrosti, svetlo lásky. So slovami Omar Ta Satt zdravím teba, kolektív, ktorý sa zhromaždil, aby si posolstvá, čo sú prinášané, prijímal hlboko, celkom hlboko vo svojej duši. Precíť svetlo, precíť energiu, čo sa šíri a prichádza s každým slovom, čo k tebe smerujem, pretože je to láska, je to láska.

Planéta, vedomie planéty, ľudia, všetko živé na tejto planéte sa mení. Stojíte pred najväčšími zmenami, aké sa kedy stali. Nyónska energia žiari intenzívne, spojila sa a pretavila a je pripravená stále intenzívnejšie sa spájať v energetickom procese, ktorý sa práve teraz deje na vašej planéte a tým aj v celom univerze. [čítaj ďalej]

Sangitar a El’Shara o aktuálnej situácii: Nyónska energia – 20.5.2020

V predchádzajúcom stretnutí  nás Sangitar a duchovný svet informovali o udalosti, ktorá doposiaľ nemala obdobu v celom vesmíre: zrodili sa miliardy bytostí Hviezdneho semä a do nášho vesmíru prišli magnetické bytosti Nuni z vesmíru Quadril 5, aby priniesli pre nás novú – pre univerzum však prastarú – nyónsku energiu. Nuni sa spojili s novozrodenými bytosťami Hviezdneho semä a začali pracovať na „koľajniciach“, po ktorých sa Zem privedie naspäť na jej pôvodné miesto v božskom magnetickom poli. [čítaj ďalej]

Shakti: Materská láska

Shakti je božská matka nás všetkých, všetkých bytostí v univerze. Prináša nám bezpečie a lásku. Predstavuje ženskú energiu, ktorá hoci je jemná, je zároveň aj veľmi silná a mocná. V dobe, v ktorej sa nachádzame a ktorá je pred nami, bude ženská energia viac a viac narastať a naberať na sile.

V siedmom zväzku kníh 36 radcov svetla prináša Shakti mocný rituál pre upevnenie vzťahu matka-dieťa. Je jedno, či ste matka či dieťa. Rituál pokrýva oba vzťahy. Ponorte sa do ticha v sebe, do hĺbky svojho ja, zjednoťte čakry a požiadajte Shakti, aby tento rituál vykonala. Shakti nás povedie. [čítaj ďalej]