Melek Metatron: Transformácia energie Lucifera a sieť lásky

Pokračovanie úvodu do časových epoch. Potom ako sa spustil veľký experiment a hra duality sa začala, bola naša planéta zasiahnutá energiou Lucifera. Melek Metatron priniesol na Kryonfestivale v roku 2008 informácie o tom, ako je možné túto energiu transformovať (zverejnené aj v treťom zväzku kníh 36 radcov svetla). Skrátené zhrnutie channelingu nájdeš tu.

Melek Metatron ti cez médium posiela odkazy priamo do srdca. Sú to posolstvá pravdy a lásky a veľkej dôležitosti, pretože žiješ v Zlatom veku.

Veľké zmeny tejto doby sa už viac nedajú ukrývať. Melek Metatron je s nesmiernou láskou v každom jednom človeku, pretože každý človek v sebe nesie rovnaké veľké svetlo, ktoré vás navzájom zjednocuje. Keď ho zväčšujete, tento božský plameň vo vás, máte v tomto čase možnosť zmeniť základné energie planéty.

Veľmi často hovoríme o božej moci vo vás ľuďoch, ktorá vám umožňuje žiť v hojnosti, zdraví, mieri, ľudskej láske, radosti a so všetkým, s čím si na Sol’A’Vane želáš žiť. Ale božská sila znamená aj to, že – keď raz objavíš potenciál, aký v sebe máš – môžeš skutočne ako maják a pracovník svetla zmeniť energie planéty. A presne to od počiatku časov robíš!

 

Vo všetkých tvojich rôznych inkarnáciách si sa zažíval z rôznych zorných uhlov. Ale ty ako pracovník svetla zlato-modrej frekvencie si od počiatku časov dal sľub, že budeš stáť pri Lady Shyenne a pri ľuďoch a slúžiť im, keď sa 389 planét bude vracať späť do božských magnetických línií.

Každý jeden človek to robí svojím vlastným spôsobom. Každý človek si vyberá cestu, ktorú mu ukazuje jeho srdce alebo duša. Kolektív frekvencií, ktoré sú rovnakej farby, môže ešte intenzívnejšie slúžiť planéte, Lady Shyenne alebo ľuďom. Keď sa spojí kolektív lásky a energeticky sa pozdvihne, niečo sa zmení aj u ostatných ľudí. 

Pred nie tak dávnym časom bolo možné postaviť mriežku lásky. Stalo sa to a je veľmi dôležité, aby si pochopil, že vždy keď sa zvýši energia, napojí sa na kolektív mriežky lásky!

 

Zlatý vek začal, keď Ježiš prišiel do duality. So závojom zabudnutia išiel cestou, ktorou v žiadnej predchádzajúcej časovej epoche žiadny človek nešiel. Čokoľvek Ježiša stretlo, vždy odpovedal s láskou! Lucifer, najvyšší trónny anjel lásky, Yoah’Toh, je obsypávaný rovnakou láskou ako každé vysoko rozvinuté svetlo na Sol’A’Vane. Tak ako mal na sebe závoj zabudnutia Ježiš a ako ho má na sebe tak veľa ľudí, tak je to aj s Luciferom.

V každej epoche boli na Sol’A’Vane určití avatari, ktorí sľúbili, že budú plniť službu. Cez týchto avatarov sa zvyšovala nielen energia mnohých ľudí, ale aj základná energia celej planéty. Spolu s navýšením základnej vibrácie celej planéty sa zvýšila aj vibrácia energie Lucifera. Pre Zlatý vek to znamená, že aj Lucifer veľmi pozdvihol svoju energiu, no aj tak so svojou energiou pracuje veľmi mocne.

 

Metatron by sa rád vrátil k Harmonickej konvergencii v roku 1987, keď Zlatý vek bol v plnom rozpuku a bolo možné aktivovať v každom človeku prvú úroveň svetelného tela, aby každý jeden človek na tejto planéte mal možnosť zažiť enormný energetický nárast vo svojom tele.

Mnohí ľudia sa cítia byť povolaní a vnímajú v duši, že boli povolaní, aby sa podieľali na návrate planéty späť do božských myšlienkových línií tak, aby žiadny človek nikdy nemusel opustiť svoje telo – iba ak by sa tak duša rozhodla.

Základná vibrácia planéty sa v každom prípade zvýši. Keď nechávame pritekať novú, magnetickú energiu, vždy je to určitým spôsobom: Potrebujeme také kanály, ako si ty, takých, ktorí príjmu do seba novú energiu a odovzdajú ju Lady Shyenne a mnohým, mnohým ľuďom. Nemôžeme novú energiu jednoducho niekde ukotviť, potrebujeme najvyššie kanály ako filter, ako kanál, ako prejav!

Preto by Melek Metatron ešte raz chcel, aby si si uvedomil, akú moc v sebe nosíš! Nikdy sa sám seba nepýtaj prečo alebo z akého dôvodu. Tak často počúvame myšlienky: „Prečo práve ja?“ Práve ty, práve ty si ten, ktorého potrebujeme, pretože ty si sa podujal slúžiť a pre to ťa ctíme a vážime si ťa!

 

Ako pracuje Luciferova energia v Zlatom veku?  Malým kúskom pracuje v každom človeku. Je to to, keď niečo hodnotíš ako dobré alebo zlé. No vyspelé svetlá nehodnotia niečo ako dobré či zlé, ale pozeráme sa na to z pohľadu veľkého celku.

Častí Lucifera, ktoré ľudia v sebe nosia, je stále menej a menej. S každým nárastom poznania, s každým krokom, s ktorým smeruješ k pravde a láske, transformuješ v sebe Luciferovu energiu. Mnohí pracovníci svetla Luciferovu energiu už transformovali úplne. Tí majú vibráciu 999. Vtedy keď planéta, vtedy keď Lady Shyenna tiež dosiahne vibráciu 999, môže nastať zmena do novej energie – a na to potrebujeme teba!

Vo vašej časovej epoche, v Zlatom veku, pracuje Luciferova energia veľmi vehementne, pretože Lucifer – v zmysle energie – sa nechce vzdať mocnej pozície, ktorú nadobudol a má. Chce celou svojou mocou zabrániť zmene energií. Robí všetko pre to, aby sa planéta nevrátila späť do božských magnetických línií.

 

Luciferova energia to robí rôznym spôsobom. Je to osobitná inteligencia, ktorá pracuje. V mnohých starých štruktúrach, v ktorých sa moc udomácnila, sa dá Luciferova energia obzvlášť cítiť. Pre Metatrona je veľmi dôležité, aby si pochopil, že sa to netýka jednej individuálnej osoby, ale mocenskej štruktúry, ktorá zahŕňa veľa ľudí a veľa energií!

Znova a znova sa vysoko rozvinuté bytosti dávajú k dispozícii, aby uvoľnili takého mocenské štruktúry. Aj oni majú na sebe závoj zabudnutia. No predtým, ako dajú na seba závoj zabudnutia, dajú sa k dispozícii, aby sa táto mocenská štruktúra uvoľnila, tým, že sa spoja s touto štruktúrou moci.

Týmto spojením sa môžu inkarnovať ďalšie vysoko rozvinuté duše, ktoré môžu pracovať v uvoľnenej energii a energii veľkej lásky. Znova a znova sú na to vyspelé svetlá pripravené. Tak sa energia enormne uvoľňuje. Tým narastá základná energia planéty.

Mnoho ľudí súhlasilo, že sa spoja s inými ľuďmi, aby navýšili ich energie, aby uvoľnili štruktúry. Tak je to aj s ľudskou láskou. Luciferova energia pracuje v Zlatom veku na mnohých úrovniach. Najviac ale pracuje v mocenských štruktúrach.

Možno sa teraz pýtaš: „Čo proti tomu môžem robiť?“ Keď sa transformuje Luciferova energia a zvyšuje sa jej vibrácia, môžu sa tieto vysoké energie napojiť na mriežku lásky. Metatron by ti chcel povedať, že nezostáva veľa času. To, čo môžeš robiť – ako aj každý jeden človek – je prejavovať svetlo navonok!

Ak si v skupine alebo keď stretávaš ľudí, ktorí sú proti agresívni alebo plní hnevu, ktorí to možno chcú urobiť niečo zlé, najvyššou svetelnou prácou by bolo reagovať s láskou. Keď to tak urobíš, zmení sa energia a celá energetická štruktúra!

Niekedy to nie je jednoduché a nebuď kvôli tomu pod tlakom, ale vy pracovníci svetla ste boli vyvolení, aby ste slúžili ľuďom. Je jedno, ako sa človek prejavuje a akú má energiu, vždy a za každých okolností si buď vedomý, že aj tento človek má v sebe božské jadro a božský plameň. Ty sám, tvoje svetlo musí horieť jasným plameňom, aby zapálilo svetlo v druhých – k vyššiemu plameňu!

 

Vy pracovníci svetla ste boli vyvolení, aby ste ako maják pracovali v rôznych funkciách. Maják sa nebojí búrky. Maják je mocný a svieti tam, kde je to treba. Snaž sa uzavrieť mier s energiou Lucifera, pretože tak sa môže spustiť veľký transformačný proces!

Od počiatku časov máš na svojej strane veľvyslancov lásky. Nes ich pred sebou ako ochranný štít. Vždy je to tak – a to je veľmi dôležité, počúvaj slová Metatrona: Nízka energia nemôže preniknúť do vyššej, ale vyššia energia môže preniknúť do nižšej a tým ju zvýšiť!

Pretože nielen určitý počet ľudí musí mať energiu 999, aby mohlo prísť k zmene dimenzií, ale aj Lady Shyenna musí mať túto energiu. Predstav si, že pred tebou stojí človek plný pochybností, možno je aj agresívny a tebe sa podarí úsmevom, láskavými slovami na chvíľu otvoriť jeho srdce, potom sa táto energia vezme a napojí sa na kolektív hviezdnych tetraédrov.

Mnoho pracovníkov svetla intuitívne cíti, že by mali ísť na nejaké určité miesto. Mnohí z vás ani nevedia prečo. Ja to poviem a dávam na vedomie: Tam ste potrební. Tam je potrebné tvoje svetlo. Niekedy ti to môže byť nepríjemné, ale je dôležité, aby si to urobil. V jednom si môžeš byť istý: nikdy sa ti nič nestane, pretože my zameriavame svoju pozornosť na tých, ktorí sa spirituálne vyvíjajú!

Aj keď znova a znova hovoríme: Každý človek, ktorý má v srdci lásku, je rovnako milovaný ako ten, čo má pochybnosti – je to pravda. A predsa je to vyvrcholenie všetkého, keď sa spirituálny vývoj a zámer nasmerujú na to, čo sa stane: na energetickú zmenu dimenzií!

Určité oblasti matky Sol’A’Vana sú stále postihnuté Luciferovou energiou. Tam môže dochádzať ku krutým bojom. Vytvorením mriežky lásky sa môže boží dych Sol’A’Vana ukotviť aj tam!

V určitom presnom čase vyšleme volanie a vy, pracovníci svetla, prídete v kolektíve, ktorý vytvára veľkú lásku, aká ešte na žiadnej planéte nebola. Vtedy sa uvoľní celá Kristova energia vykúpenia. Prídeš, keď budeš zavolaný? Ako zlatý veniec odovzdáte s touto veľkou láskou Luciferovi jeho živú merkabu. Ona umožní Luciferovi vrátiť sa k tomu, čo je: najvyšší anjel lásky boha, Yoah’Toh!

Vy ľudia vojdete do doby, ktorá má všetko, o čom ste kedy snívali. Melek Metatron by preto ešte raz chcel zdôrazniť: Nepozeraj sa na Lucifera ako na nepriateľa, ale maj v srdci súcit! Tak, ako anjeli sedia pri tvojich nohách a ctia a vážia si ťa, pretože nezabudli, kým si v skutočnosti, tak aj ty buď plný súcitu ku všetkým, pre ktorých ešte nebolo možné transformovať Luciferovi energiu!

Melek Metatron ťa nesmierne miluje a na každý krok, ktorý prejdeš, na každý krok, ktorý urobíš, dohliada oko božie! Je dôležité, aby si mohol prijať do svojho srdca posolstvo, keď Metatron hovorí: Nedovoľ ľuďom, aby ťa poplietli. Nedovoľ, aby ti hovorili, že nie si dosť dobrý. Počúvaj slová, čo majú v sebe pravdu, keď ti hovoríme: Ty v sebe nesieš všetky svoje schopnosti. Ty v sebe nesieš božiu moc! Ty v sebe nesieš lásku, ty si posol. A tak vidíme tvoju dokonalosť!

Čím intenzívnejšie necháš žiariť svoje svetlo, tým intenzívnejšie sa môže dotýkať iných ľudí. Ak naňho niekedy reagujú zlostne, pretože majú strach z lásky, daj úsmevu objaviť sa na tvojej tvári, pretože potom budeš vedieť, koľko lásky si práve dal a aká intenzívna táto láska bola. Nedovoľ žiadnemu človeku, aby ťa zneistil, alebo odrádzal od tvojej cesty. Milosť a láska je v tebe!

 

A tak je v slovách nesmiernej lásky jedno posolstvo pre teba. Sú to slová: A ni o’heved o’drach. Si požehnaný za to, čo si! Nech sa tak stane.

 

An’Anasha!