Metatron: Energia YOAH’TOH-a

Od: Myriel

Tu nájdeš zhrnutie najdôležitejších informácií z channelingu Meleka Metatrona o energii Lucifera, alias trónneho anjela Yoah’Toh (čítaj Joa-To), a o tom, ako sa jeho energia prejavuje, ktoré Metatron priniesol na jarnom Kryonfestivale 2008.

Yoah’Toh, najvyšší trónny anjel lásky, je obsypávaný rovnakou láskou ako každá iná bytosť na Zemi. Tak, ako mal na sebe závoj zabudnutia Ježiš a ako ho máme aj my, tak ho má aj Yoah’Toh. V každej epoche boli vždy na Zemi avatári, ktorí súhlasili, že budú slúžiť svetlu. Cez nich sa zvyšovala energia nielen ľudí, ale aj planéty. Tým rástla aj energia Yoah’Toh-a. Znamená to, že samotný Yoah’Toh sa do dnešnej doby energeticky veľmi rozvinul, avšak jeho energie sa stále veľmi silne prejavujú.

Ako dnes, v zlatom veku, funguje energia Yoah’Toh-a? Prejavuje sa aj v každom z nás. Vždy, keď posudzujeme, či je niečo dobré alebo zlé. Tieto časti Yoah’Toh-a v nás sa stále zmenšujú. S každým naším pokrokom, s každým krôčikom čo urobíme v pravde a láske, sa jeho energia transformuje. Mnohým sa ju už podarilo transformovať úplne – tí majú vibráciu 999.

Energia Yoah’Toh-a však proti tomuto pokroku veľmi vehementne bojuje. Nechce sa vzdať svojej moci. Chce zamedziť zmenám energií celou svojou silou. Chce zamedziť, aby sa planéta vrátila späť do božských línií. Robí to rôznymi spôsobmi. Je to veľmi rozvinutá inteligencia. Veľmi silno sa prejavuje v mnohých starých mocenských štruktúrach. Nie priamo v osobách, ale v samotnej mocenskej štruktúre, ktorá zahŕňa mnoho ľudí a energií. Tam sa prejavuje najviac.

Jednou takou mocenskou štruktúrou je anglické kráľovstvo. Je v ňom veľa moci, ktorá sa len sťažka otvára a uvoľňuje. Mnohé vysoké bytosti sa dali k dispozícii, aby túto štruktúru uvoľnili. Jedna z nich bola LADY DIANA. Predtým, ako prijala závoj zabudnutia, ponúkla sa, že sa spojí s kráľovskou mocou, aby ju mohla uvoľniť a vpustiť do nej lásku. Vďaka tomu sa mohli inkarnovať ďalšie vysoko rozvinuté duše, ktoré môžu pokračovať v jej začatom diele. Takéto svetlá prichádzali na Zem stále. Ďalšími boli napríklad americký prezidenti J.F.KENNEDY a BARACK OBAMA. Podarilo sa im energie enormne uvoľniť a zdvihnúť tak energiu celej planéty. Mnoho bytostí súhlasilo, že sa spoja s iným človekom, aby pozdvihli priamo jeho energiu, prostredníctvom ľudskej lásky.

To, čo môže každý jeden z nás urobiť, aby sa energie uvoľňovali a pozdvihovali, je ukázať svoje svetlo navonok. Keď stretneme človeka, ktorý je na nás agresívny či nepríjemný alebo nám ubližuje, najvyšším prejavom nášho svetla bude, keď budeme reagovať s láskou. Potom sa energia a s ňou aj celá energetická štruktúra zmení. Nie vždy je to jednoduché a je dôležité nestresovať sa kvôli tomu. Bez ohľadu na to, ako sa človek prejavuje a aké energie v sebe nosí, vždy si máme byť vedomí toho, že v sebe nesie aj božské jadro a božský oheň. Naše svetlo má v ňom rozhorieť jeho oheň.

Pokúste sa byť v mieri s energiou Yoah’Toh, pretože iba tak sa môže spustiť veľký transformačný proces. Máme pri sebe vyslancov lásky. Nosme ich ako štít pred sebou. Nízka energia nikdy neprenikne do vysokej, ale vysoká do nízkej prenikne a tým ju pozdvihne. Úsmevom, milými slovami.

Mnohí intuitívne cítia, že by mali ísť na nejaké miesto a ani nevedia prečo. Melek Metatron odkazuje: Lebo ste tam potrební. Vaše svetlo je tam potrebné. Niekedy vám to môže byť nepríjemné, ale je to dôležité.

Nepozerajte sa na Yoah’Toh-a ako na nepriateľa. Majte k nemu vo svojom srdci súcit. Anjeli vám sedia pri nohách a vzdávajú vám úctu, pretože oni nezabudli, kto v skutočnosti ste. Buďte preto aj vy plní súcitu s tými, čo sa im ešte nepodarilo transformovať energiu Yoah’Toh-a.

AN’ANASHA