Prečo potrebujeme odvahu, keď máme pred sebou raj?

Od: Shira

Channeling Meleka Metatrona – prvé nahliadnutie do VIII. zväzku knihy „36 radcov svetla“:

Možno sa čudujete: „Prečo potrebujeme odvahu, keď máme pred sebou raj?“

Melek Metatron, oko Božie, ti o tom povie: Quin’Taas je raj. Zahŕňa všetko, čo si kedy chcel a o čom si kedy sníval. Ale na to, aby sa táto energia šírila – aby sa rozširoval Quin’Taas a táto energia v tvojom vnútri – je potrebná Božia odvaha v tebe. Viac ako kedykoľvek predtým budeš stáť proti kolektívu duality. Budeš sa stále viac a hlbšie ponárať do sveta skutočnosti. Aj keď to niekedy vyzerá ako sen, je to skutočnosť a snom je kolektív duality.