Zaspávate pri channelingu? Výborne!

Ak sa vám stáva, že pri počúvaní meditácie či channelingu zaspíte a ste potom smutní, že vám niečo ušlo a niečo ste prepásli, nebuďte. Práve naopak. Môžete sa tešiť.

 

To, čo zažívate, nie je spánok, je to stav hlbokej relaxácie, ktorý je pre vás veľmi prospešný. Keď sa vám podarí takýto stav dosiahnuť, vaše energetické pole sa otvára a rastie, zhluky energií, napätie a rôzne zhustenia energie sa rozpúšťajú, všetko mäkne, zjemňuje sa, toky energie sa spriechodňujú. A práve vtedy sa deje toho oveľa viac, ako dokáže náš rozum pochopiť. Naša duša a naše energetické  pole dostanú všetko, čo potrebujú.

V stave najhlbšej relaxácie na všetkých úrovniach dostáva priestor celý náš potenciál a môže sa uvoľniť a prejaviť sa. Energie sú vtedy oveľa hlbšie, silnejšie a účinnejšie, pretože to, čo sa neustále víri na povrchovej vrstve duše, môže konečne odísť a prestať nás obťažovať. Do takej miery, do akej ste v danom čase schopní nechať veci odísť – to záleží na vašom zámere, rozhodnutiach a kontrole, ktorú ne/potrebujete nad vecami mať. Ak má niekto hlboký zámer, práve stav hlbokého uvoľnenia je potrebný na to, aby sa zmeny mohli udiať a natrvalo zachovať a aby sa už situácie s nimi spojené nevracali. Pri hlbokom uvoľnení je možné dosiahnuť na také vrstvy duše, ku ktorým v mentálne aktívnom stave vôbec nemáme prístup. Preto je jednoznačne veľkou výhodou, ak  pri channelingu či meditácii „zaspíme“.

Dych boží

Tak ako náš ľudí udržuje pri živote náš dych, tak celé univerzum udržuje pri živote dych boží. Bez neho by nikde nebol žiadny život. Dych boží je život. Je to energia, ktorá vychádza z merkaby božieho myšlienkového poľa a nesie v sebe vibrácie dokonalého tónu. Merkaba v určitom rytme vibruje, sťahuje a rozťahuje sa, tým boh dýcha a udržuje vesmír nažive. Ak by boh prestal dýchať, život by ustal. Znamenalo by to koniec všetkého života. Rovnako keď boh niečo vdýchne, prestane to existovať – hoci aj celá planéta či vesmír. [čítaj ďalej]

Kryštál Sol’A’Vana – Dych boží

SABINE SANGITAR: Kryštál SOL’A’VANA nám bol prinesený tvorivou silou najvyššej energie priamo z božského zdroja. Je to kráľovský kryštál – Kryštál kryštálov. Keď sa uloží to tvojej merkaby, dá ti precítiť, že hranice, ktoré si si sám vytvoril, sa rozpúšťajú. Budeš vo svojom živote zažívať mier, pokoj, bezpečie a radosť.

Sangitar: Čo znamená, že kryštály v sebe nenesú žiadne hodnotenie?

Vieme, že kryštály pochádzajú zo skutočnosti a nesú v sebe len energie skutočnosti a žiadna energia z duality ich nemôže nijako ovplyvniť. Čo to presne znamená a prečo je lepšie používať kryštály, keď chceme pracovať s energiami skutočnosti, vysvetľuje Sangitar. (zdroj: Quitaas.net)

„Sú rôzne typy kryštálov: Sú kryštály, ktoré boli v univerze odjakživa. Sú kryštály, ktoré boli vytvorené, pretože s pádom planéty začala energia duality.  A sú kryštály, ktoré boli a budú vytvorené v určitých situáciách, aby nás v tomto čase podporili. [čítaj ďalej]

Uriel: Energetická očista tela – vylúčenie toxínov

Od duchovného sveta dostávame množstvo nádherných darov. Nie vždy si však ich hĺbku a silu uvedomujeme a nie vždy cítime dosah toho, čo nám ponúkajú, pretože často zasahujú rôzne naše energetické úrovne, kam nie vždy „dovidíme“.

Tentoraz sme však dostali dar, ktorý zasahuje naše telo. Nič podobné, čo by pomáhalo nášmu telu tak, ako tento channeling, sme doposiaľ nedostali. Anjel Uriel so svojimi pomocníkmi a svojou veľkou spirituálnou silou má moc z nášho tela vytiahnuť všetky energetické stopy všetkých škodlivín, ktoré sa kedy doňho dostali, z každého jedného orgánu. Všetky škodlivé účinky liekov, očkovaní, anestézií, potravín či nášho šatstva. Aj naše telo môže byť konečne slobodné.

Channeling priniesla Sabine Sangitar ako reakciu na očkovanie proti Corone. Neslúži však len na ochranu pred týmto očkovaním, jeho záber je oveľa hlbší a univerzálnejší. CD s channelingom je možné si objednať na stránke Schimaa, je zdarma, platí sa len poštovné (do 5 eur). Treba však mať stále na pamäti, čo hovorí Sangitar: „Neslúži na liečenie, ale je energetickým odvedení negatívnych látok z fyzického hľadiska a nie náhradou za lekárske, terapeutické alebo lekárske ošetrenia akéhokoľvek druhu. Počúvanie nenahrádza diagnózu ani návštevu lekára alebo alternatívneho lekára, je dobrovoľné a na vlastné riziko.

Účinok je naozaj silný, ak si teda CD objednáte, počúvajte obozretne. Vypočujte si CD a dajte si pár dní pauzu, kým si ho vypočujete znova. Môžu sa spustiť rôzne procesy, ktoré sa na tele môžu dočasne prejaviť ako rôzne bolesti či nepríjemnosti. [čítaj ďalej]

Maha Cohan: Ochranný štít ohraničenia

Maha Cohan je môj milovaný každodenný a každonočný spoločník. Veľmi dobre mi pomáha vyčistiť hlavu najmä od pracovných záležitostí. Keď ma kolegovia zavalia svojim stresom a svojimi problémami, zavolám si Maha Cohana na pomoc, aby ma od toho všetkého oddelil. Rovnako mi pomáha takmer každú noc. Keď sa uprostred tmy zobudím a hlavu mi zavalia rôzne myšlienky, siahnem po jeho esencii a za chvíľu cítim, ako sa mi hlava vyprázdňuje, telo uvoľňuje a ja sa znova ponáram do skutočnosti. [čítaj ďalej]

Matka Mária a Ježiš: Oslobodenie od prichytených vzorov

Patríte k tým, ktorí občas cítia v sebe melanchóliu či až smútok? K tým, ktorí cítia na duši bolesť a ani nevedia prečo? Dôvod môže ležať v dávnej minulosti, môže siahať až do času, keď bol na Zemi inkarnovaný Ježiš. Mohli ste byť svedkom jeho utrpenia. Matka Mária v tomto channelingu vysvetľuje súvislosti. Po nej prichádza Ježiš, aby nás od tejto bolesti a smútku oslobodil. Channeling je veľmi silný. Keďže smútok, bolesť či až pocit viny si nesieme v sebe veľmi hlboko, dá sa k channelingu vracať a všetko to pomaly rozpúšťať. Channeling bol súčasťou jesenného Kryonfestivalu 2013, zverejnený je aj v treťom zväzku kníh 36 najvyšších radcov. [čítaj ďalej]

Sangitar: Čo je Prosonodo svetlo?

„Je pre mňa naozaj potrebné zdôrazniť, aké dôležité je Prosonodo svetlo, pretože toto poznanie presahuje možnosti nášho chápania! Všetky informácie, ktoré som k tomu dostala, zasahujú tak hlboko a dotýkajú sa duše tak silno, že je pre mňa osobne veľmi podstatné, aby všetci ľudia začali chápať, aké dôležité je toto svetlo…:“ [čítaj ďalej]

Sheldrak: Zjednotenie úrovní štyroch časových epoch

Sheldrakove posolstvá nie sú tým najľahším čítaním, no o to väčšiu silu majú. Shledrak je náš starý dobrý druh a priateľ, po ktorého boku sme strávili dlhý čas v Atlantíde. V tomto channelingu nám prináša posolstvo o tom, čo z vyššieho pohľadu znamenajú najdôležitejšie časové epochy, ktoré boli na Zemi. Nič nie je oddelené, všetko sa jedného dňa spojí – a tak je to aj s časovými epochami a energiami, ktoré sú v nich uložené. Tak ako má človek svoje 4 telá – fyzické, emocionálne, mentálne a spirituálne, tak ako sa tieto 4 úrovne uzemňujú, zjednocujú a vytvárajú zjednotenú čakru, tak sa zjednocujú aj energie z rôznych časových epoch. Viac o tom Sheldrak. [čítaj ďalej]

Sangitar: Ako vznikajú kryštály skutočnosti

Kryštál je energia zachytená v obraze. Aby tomu naozaj tak bolo, kryštál sa nedá jednoducho „nakresliť“. Energiu kryštálu treba najskôr zachytiť, potom prijať a napokon vložiť do obrazu. Preto hovoríme, že kryštály sú nám prinášané – je to energia, ktorú najskôr musí naše médium Sangitar prijať a pod vedením duchovného sveta vložiť do dvojrozmerného obrázku. Ako to robí, hovorí v tomto článku. [čítaj ďalej]