Zaspávate pri channelingu? Výborne!

Ak sa vám stáva, že pri počúvaní meditácie či channelingu zaspíte a ste potom smutní, že vám niečo ušlo a niečo ste prepásli, nebuďte. Práve naopak. Môžete sa tešiť.

 

To, čo zažívate, nie je spánok, je to stav hlbokej relaxácie, ktorý je pre vás veľmi prospešný. Keď sa vám podarí takýto stav dosiahnuť, vaše energetické pole sa otvára a rastie, zhluky energií, napätie a rôzne zhustenia energie sa rozpúšťajú, všetko mäkne, zjemňuje sa, toky energie sa spriechodňujú. A práve vtedy sa deje toho oveľa viac, ako dokáže náš rozum pochopiť. Naša duša a naše energetické  pole dostanú všetko, čo potrebujú.

V stave najhlbšej relaxácie na všetkých úrovniach dostáva priestor celý náš potenciál a môže sa uvoľniť a prejaviť sa. Energie sú vtedy oveľa hlbšie, silnejšie a účinnejšie, pretože to, čo sa neustále víri na povrchovej vrstve duše, môže konečne odísť a prestať nás obťažovať. Do takej miery, do akej ste v danom čase schopní nechať veci odísť – to záleží na vašom zámere, rozhodnutiach a kontrole, ktorú ne/potrebujete nad vecami mať. Ak má niekto hlboký zámer, práve stav hlbokého uvoľnenia je potrebný na to, aby sa zmeny mohli udiať a natrvalo zachovať a aby sa už situácie s nimi spojené nevracali. Pri hlbokom uvoľnení je možné dosiahnuť na také vrstvy duše, ku ktorým v mentálne aktívnom stave vôbec nemáme prístup. Preto je jednoznačne veľkou výhodou, ak  pri channelingu či meditácii „zaspíme“.