Budzogáň

Od: Shira
 
Naše myšlienky a rozhodnutia pôsobia ako budzogáň. To, čo vyšleš, to sa ti vráti. Predtým to trvalo 30 rokov, alebo niekoľko životov. Čím väčšie emócie, o to väčšia je sila, s ktorou sa ti to vráti.
Teraz vyšleš myšlienky, rozhodnutie a o minútu to máš naspäť na hlave – pozitívne i negatívne…hneď vieš, čo si spustil.

Ako pracuje ego a ako boží plán

Od: Shira

Ego posúva druhých ľudí ako figúrky na šachovnici. Ktosi je pre neho kráľ, iný pešiak… jedného posunie dve políčka doľava, iného napravo, tretieho vyhodí… Ego má skrátka rozohratú partičku s ľuďmi, ktorými manipuluje…
Boží plán 999 funguje ináč. Nevieš, ktorý človek ti čím poslúži, každý môže byť dôležitý, stretnutia prebiehajú spontánne, prirodzene, slobodne. Jeden druhého neposúva tam, kde ho chce mať. Nevzniká pocit zaviazanosti a dlhu…synchronicita funguje priam zázračne, a žije sa tak ľahko…

O rozhodnutiach

Od: Shira

Každé rozhodnutie enormne nabralo na sile. Keď urobíš akékoľvek rozhodnutie, má to takú silu, že je dobré uvedomiť si konsekvencie. Ak sa raz pre niečo vo svojom vnútri rozhodneš, spúšťaš obrovské sily do chodu. V tom momente začína celý vesmír neviditeľnými nitkami tvoj zámer manifestovať. Dnes to pôsobí tak intenzívne, že tvojím rozhodnutím akoby si pustil parnú lokomotívu s veľkým vlakom do chodu. Keď už je lokomotíva v plnej rýchlosti a ty zrazu zmeníš svoje rozhodnutie, zastavíš celý ten vlak a to nedopadne dobre. Dôjde ku kolízii. Všetky vagóny narazia na seba a vykoľaja sa. Je to ako keď dôjde k hromadnej zrážke. Preto nemeň svoje rozhodnutie, niekam ťa to bezpečne dovedie, aj keď momentálne nevidíš kam…
 

Aký je rozdiel medzi tým, keď je človek zasvätený do nyónskeho svetla, alebo o neho požiada sám?

Od: Shira

V prvom rade, presne chápeme o čom to vlastne je, dostaneme presný popis a pokyny. Zasvätenie robí vysoko vyspelá duchovná bytosť, ostáva v nás naveky…a je nám dané zhora. Ľudí, ktorí dostanú zasvätenie, si vyberá toto svelo samo (čo nie je nič iné, ako myšlienky boha), pretože ten človek potom slúži ako kanál pre nyónske svetlo a to prechádza cez neho, keď treba. Situácia, alebo miesto si ho vyžiada samo, a potom prúdi automaticky, čím lieči všetko živé. Tiež sa dozvieme praktické využitie a ako to funguje.
Nezasvätený človek môže svetlo zavolať, nie je to však také intenzívne a neslúži ako kanál. Je to skôr jednorázové.
Toto je súčasná situácia, ktorá sa však môže zmeniť. Každým dňom prichádza viac tohoto svetla na našu planétu, každým dňom aj pribúdajú ľudia, ktorí sú jeho nositeľmi a slúžia ako kanál. 

O energii zasvätenia a kvapiek požehnania

Od: Shira – Kvapky požehnania, zasvätenia, ako to vlastne funguje?

Na originálnych nahrávkach Sabine Sangitar (kroky, festival, channelingy na youtube…) je zakaždým hovorené slovo a potom ide hudba – silná, dramatická, epická, filmová hudba Hansa Zimmera, alebo skladby Benjamina Chamuela. Práve vtedy prichádzajú kvapky požehnania, či zasvätenie. Kvapky požehnania sú najväčším darom pre nás, ľudí, ale i pre ostatné bytosti celého univerza. Vtedy boží zdroj vypľúva určité energie priamo z prameňa svetla a tieto sa dostávajú okamžite do duše. Človek to cíti, je to stav požehnania. Keď prichádzajú tieto kvapky z božieho prameňa, ponáhľajú sa k nám milióny bytostí svetla, aby boli pri tom. Duchovný svet toto považuje za jeden z najväčších zázrakov a darov pre ľudí.

Ľuďom sa tá hudba páči, zažijú pritom niečo zvláštne, ale nie je to tá hudba, hudba je len nosič, sú to kvapky požehnania, ktoré človek cíti, keď je otvorený vyšším dimenziám. Ten, kto to zažije, nech si to nesmierne váži, že mal tú milosť.

Zasvätenie vykonáva najčastejšie MELEK METATRON, JESUS, niekedy aj iná kompetentná vysoko vyspelá bytosť. Počas zasvätenia je táto bytosť prítomná a vkladá energiu (ku ktorej sa z vlastného úsilia nedostaneš, musí ti byť daná zhora) priamo do tvojho svetelného tela.

Celé je to mystérium božie, čo sa nedá pochopiť rozumom.

Staraj sa o energie

Od: Shira – Keď s niekým pracujem (konzultácie, kroky, seminár, alebo len obyčajný rozhovor, dávam sa k dispozícii ako kanál skutočnosti, kanál liečenia – to je aj dôvod môjho stvorenia (prvé písmeno S). Vtedy pre toho človeka doslova prinášam nebo na Zem, alebo s ním cestujem do iných dimenzií. Každý cíti prítomnosť duchovného sveta, cíti dobré energie, cíti sa dobre. Čo však treba robiť, aby sa tento stav rozšíreného vedomia udržal čo najdlhšie, respektíve natrvalo? Keď sa človek vráti naspäť do svojej reality, do každodenného života, do duality, tento stav postupne vyprchá. Energia zasvätenia ostáva natrvalo, obalená ochrannou membránou, pôsobí v človeku postupne. O tie energie sa ale treba denne starať. Znova a znova zameriavať pozornosť na skutočnosť, na svoje srdce, akonáhle sa človek začne zaoberať bežnými starosťami, kolektívne energie sú tak invazívne hlučné, že si zakaždým treba dopriať chvíľu ticha a samoty.

Tieto vysokofrekvenčné energie sa správajú rovnako, ako aj iné energie. Keď chce mať niekto dobrú kondíciu, musí cvičiť každý deň, nestačí len raz do mesiaca. Kto chce žiť v radosti, musí vytvárať drobné radosti denne, radosť z veľkej výhry v lotérii, nevystačí na celý život. Rovnako aj o svetlo a energie sa treba starať denno-denne. Nesmieme však nimi manipulovať, majú svoje vedomie, hľadajú si svoju cestu, nie sú naším sluhom (ego núti energie, aby konali podľa jeho predstáv). Treba mať trpezlivosť a pozorovať, čo sa deje. Ktorým smerom sa to celé hýbe…

Prosím, podpor ho v jeho procese, ktorý je pre neho dobrý

Isto ste už stretli ľudí či liečiteľov (nie vyštudovaných lekárov), ktorí hovoria: „vyliečim tohto človeka“. Možno máte skúsenosť s ľuďmi, ktorí sa snažia pomáhať tým, že podporia niekoho, kto tak robí. No pozor, podľa tohto postoja spoznáte liečiteľov, ktorí pracujú z ega. Nie z božej moci. Oni chcú niekoho vyliečiť. Nerešpektujú základný zákon vesmíru – že každá duša má slobodnú vôľu sa rozhodnúť, či chce byť teraz vyliečená alebo nie. Rozhodujú za ňu. [čítaj ďalej]

O manifestácii myšlienok

Od: Shira

Ako si človek vytvára (manifestuje) vlastnú realitu? Začína to myšlienkami.

Myšlienky sú ako semiačka – semiačka nádherných kvetov, rastlín, stromov, čo nesú sladké plody, burinu aj jedovaté rastliny.

Duša je pôda, v ktorej keď sa semiačka-myšlienky zachytia, začínajú rásť. Duša-pôda môže byť úrodná, zdevastovaná, otrávená, vyčerpaná, môže ležať ladom-odpočívať, môže byť kultivovaná, alebo aj vyrabovaná. Podľa úrodnosti pôdy-duše rastú a vyvíjajú sa semiačka myšlienok, čo do nej boli vložené.

Naša realita je naše prostredie – to, čo vidíme okolo seba – je to naša osobná čarovná záhrada. Stačí sa len pozrieť okolo seba – čo tam vidíte, čo sa tam nachádza? Presne to ste si vytvorili…

Ako je to so mnou a s inými prebudenými ľuďmi: Moje myšlienky sú nesmierne živé a životaschopné. To je kvalita mystického liečivého ducha – dokáže tvoriť a manifestovať. Moja duša je nesmierne živá, aktívna a úrodná – myšlienky, ktoré príjme, ožívajú, začínajú rásť, žiť vlastný život a manifestovať sa, t.j. – hneď sa to prejaví v živote.

Preto nesiem obrovskú zodpovednosť za to, aké myšlienky prijímam aj vysielam – pretože rovnako životaschopné sú aj myšlienky, ktoré odovzdám inej duši, tam už záleží na tom, aká úrodná a živá tá duša je. Ak prijmem jedovaté myšlienky iného človeka alebo z kolektívu, rovnakou rýchlosťou sa vo mne začínajú množiť a zlá burina devastuje celú moju vnútornú záhradu. Keďže moja duša manifestuje a materializuje veľmi rýchlo, naozaj mám čo robiť, aby som nezamorila celé okolie a celý môj životný priestor – transformujem.

O negatívnych myšlienkach

Od: Shira

Máme taký naučený mechanizmus, že negatívne myšlienky potláčame. Každý okamžite cíti účinok negatívnych myšlienok, cíti sa zle, ubíja ho to. Lenže myšlienky sa nedajú potlačiť. Sú to živé energie, hľadajú spôsob, ako sa prejaviť. Čím viac ich potláčame, tým viac im dodávame na sile. Treba mať odvahu pozrieť sa na tú myšlienku a myslieť ju ináč. Zvyčajne myšlienky vytvárajú celý myšlienkový tok – doň vložíme kryštál NASHAO, čím sa otočí smer myšlienok ku šťastnému koncu.

Negatívne myšlienky často ani nebývajú naše, preberáme ich. Ľudia so spoločnými záujmami a v spoločných kolektívoch myslia rovnako. Ja napríklad keď vojdem k niekomu do bytu, alebo do iného zariadeného priestoru, viem, že som sa ocitla v hlave toho človeka. Každý predmet nachádzajúci sa v priestore je zhmotnená myšlienka.

Komunikácia na úrovni myslenia

Od: Shira

Existuje vedomá komunikácia a stretávanie sa na fyzickej úrovni – stretávam sa len s ľuďmi, s ktorými si máme, čo odovzdať, lebo ma k nim posiela Kristus. Vtedy je tam aj prítomný a takéto stretnutie je požehnaním pre všetkých. Rovnako je to aj s telefonovaním a správami – volám a píšem len vtedy, keď mám čo povedať. Neotravujem ľudí prázdnymi rečami na zabitie času, alebo bezduchými správami. To všetko len zbytočne berie pozornosť tým druhým.

Na úrovni myslenia je to rovnaké. Keďže cítim, kto na mňa a akým spôsobom myslí, platí tu rovnako – nevchádzať bez povolenia do myšlienkového procesu niekoho iného, lebo ho pritom vyrušujem.

Dovolené však je milovať tých druhých. Keď niekoho milujeme, tak nad ním nerozmýšľame, ale jednoducho sme v láske. Keď na nás niekto myslí a chce nás dostať tam, kde nás chce mať on, môžeme z toho aj ochorieť.

Keď na niekoho myslíš, automaticky je v tvojej mysli a je s tebou spojený. Ak si v láske, toho človeka to podporí. Vždy je podstatný zámer, či ho chceš dostať tam, kde ho chceš mať ty, alebo ho žehnáš a dávaš ho do rúk božích.

Vyspelé bytosti keď komunikujú telepaticky, vždy potrebujú súhlas toho druhého, podobne ako u nás, keď sa zdvihne telefón…príjem môže byť obsadený. Uvedomila som si to na svojich blízkych, moje dospelé dcéry, môj brat, nie vždy chcú byť spojené s mojou mysľou, potrebujú vlastné súkromie, ale vždy sú spojení s mojím srdcom

Naše energetické telá fungujú podobne ako naše mobily a počítače (veď boli zostrojené podľa nášho princípu). Aj my máme modus „nedostupný“, prípadne „neviditeľný“, aj my máme možnosť filtrov a spamu.

Ako mág poznám funkciu neviditeľný veľmi dobre. Dnes som viditeľná pre toho, koho ja chcem. Je to jedno z veľkých privilégií. Ale niekedy sa musím vedome zviditeľniť, keď idem cez prechod, aby ma šoféri videli a nezrazili.