Sila negatívnych myšlienok

Od: Shira

Slovo „manifestácia“ sa stalo veľmi populárnym. Človek začal koketovať s tvorivou silou manifestácie, so silou svojich myšlienok. Lenže si neuvedomuje, že táto sila nerozlišuje medzi pozitívnymi a negatívnymi myšlienkami. Myšlienkami vytvára, čo by chcel. Čím väčšiu silu do nich dáva, tým rýchlejšie sa začnú prejavovať. Často sa stáva, že začne tlačiť. Čím väčší tlak, tým menšia životaschopnosť myšlienky.

Avšak hlavou nám často prechádzajú myšlienky, ktoré nie sú veľmi pekné. Nie vždy želáme dobro, lásku a svetlo všetkým bytostiam. Napríklad myšlienky ľudí pred voľbami, počas volieb a po voľbách… Čím väčšia nenávisť, zlosť a nedobroprianie, tým väčšiu silu majú ľudské myšlienky. Nenávisť, závisť a strach majú obrovskú silu.

Ten, kto chce manifestovať musí prevziať zodpovednosť za všetky svoje myšlienky, za vedomé, i za tie  podvedomé. Je to otázka fokusu, kam venuješ svoju pozornosť a s akou silou sa na niečo koncentruješ. Láska a dobro sú náš prirodzený stav, keď si zdravá a v pohode, je to normálne. Predstav si, že máš na nohách pohodlné topánky, sedia ti ako uliate, dobre sa ti v nich chodí. Počas chôdze im nevenuješ pozornosť, jednoducho kráčaš a myslíš na iné veci. Keď sa ti tam však dostane kamienok, zastavíš sa a celú pozornosť venuješ na to, aby si ho odstránila. Keď ťa topánky tlačia, urobí sa ti otlak, celú pozornosť máš tam…