Priestor

Od: Shira

Spolu s časom sa začal meniť aj priestor. Tieto dve veličiny spolu úzko súvisia.

V minulosti sme boli zvyknutí na objektívny svet. Čas i priestor boli niečo dané a bolo to mimo nás. V dnešných energiách čas sublimuje s priestorom, takže sú v podstate len dva rôzne prejavy toho istého fenoménu.

Keď je niečo pre nás dôležité, vytvoríme si na to čas. Rovnako by sme mohli povedať, že si na to vytvoríme priestor. Čas i priestor sa stávajú subjektívnymi veličinami, my ich tvoríme, ohýbame podľa vlastnej potreby.

Už dosť dávno vieme, že kamkoľvek človek vycestuje, nájde tam len seba, svoje vedomie. Jednak vidí len to, ako má nastavený filter a postupne aj tak začne meniť akékoľvek prostredie na svoj obraz.